בפסקה השלישית נשלמים שני תהליכים שהחלו בפסקה השנייה של מערכה זו, ושניהם כרוכים זה בזה: עונשו הפומבי של איש הא-לוהים,ותהליך הפיכת הנביא הזקן למי שמקומם את הנבואה שהייתה בפי איש הא-לוהים מ'נפילתה'. בפסקה זו מגיעה אל שיאה פעילותו של הנביא הזקן שנועדה להפוך את חילול השם שנעשה בבית אל לקידוש השם בה. 

8 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון