מהם גבולות הסיפור על המלחמה ברמות גלעד? האם פס' א שייך לסיפור הקודם (לפי חלוקת המסורה), או לסיפור זה? האם הסיפור מסתיים בפס' מ (לפי חלוקת המסורה), או בפס' לח?נכיר את חלקי הסיפור ואת הדמויות המרכזיות הפועלות בו: אחאב מלך ישראל, יהושפט מלך יהודה, והנביא מיכיהו בן ימלה. (המאמר עוסק בסיפור במלכים א כ"ב. אותו סיפור מופיע גם בדברי הימים ב י"ח)

7 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון