בסוף פרק יב נמצאת פסקה הנותנת הערכה מסכמת של מלכות ירבעם, ומתארת את נפילתו של ירבעם, את חטאיו, אשר ילוו את ממלכת ישראל בכל שנות קיומה. פסקה זו גם מהווה הקדמה לסיפור הבא, ומבהירה כיצד הפך ירבעם, בחיר הנבואה, למתנגדה, ומהו הרקע לקיומו של מזבח בלתי חוקי בבית אל. בנוסף, נברר מדוע בנה ירבעם את פנואל? ומדוע מתעלם המקרא ממסע שישק לארץ ישראל בימי ירבעם?

7 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון