מתוך כל חטאי ירבעם מתמקדת נבואת איש האלקים מיהודה דווקא בעצם קיומו של מזבח בבית אל. מנקודת מבטה של הנבואה דווקא בית הבמות בבית אל הוא המאיים באופן החמור ביותר על מרכזיותו של המקדש בירושלים.

מה עושה איש האלקים כדי שנבואתו לעתיד הרחוק תהיה בעלת השפעה כבר בהווה? ומה פשר הציווי האלוקי לאיש האלקים שלא לאכול ולשתות בבית אל, ושלא לשוב באותה דרך?

 

9 עמודים
המאמר באדיבות אתר VBM של ישיבת הר עציון