לימוד תורה

נמצאו 108 תוצאות חיפוש

 1. אהבת ה' ותלמוד תורה

  פרשת ואתחנן

  הרב יהודה ראק

  ידיעת ה' יכולה לשמש כאמצעי לאהבתו, כפי שמציע הרמב"ם, אך יכולה גם להוות מטרה בפני עצמה המושגת על ידי לימוד תורה. הציווי לעסוק בתורה בכל זמן פנוי מחנך את האדם למרכזיות רצון ה' בחייו, ומבטא את אהבת האדם לבוראו.

 2. קריאתם של חז"ל בפרשת ימי המילואים והיום השמיני

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 6 דקות

  השיעור יעמוד על הפער הניכר בין תכלית ימי המילואים והיום השמיני, על פי פשוטו של מקרא, לבין כמה קווים מדרשיים הנוגעים לימים אלה, ומשתקפים מן החטיבה המדרשית המכונה "מכילתא דמילואים", והמשוקעת בספרא (הוא תורת כוהנים, מדרש ההלכה התנאי לספר ויקרא). בשיעור ננסה להתחקות על המגמות השונות שהנחו את חז"ל במדרשיהם.

 3. טבילת כלים - טהרה וקדושה

  הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

  בטבילת הכלים ניתן להבחין בין שני מושגים: המעבר לטהרה, והמעבר לקדושה.

  משני מושגים הלכתיים אלה ניתן להשליך לגבי ההתיחסות לכניסה לעולם לימוד התורה בישיבה: האם אנו מצפים רק להשמר מפני קלקול, או שאנו שואפים להתקדמות רוחנית משמעותית?

 4. תורה היא וללמוד אני צריך

  הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 5. מי ראוי ללמוד תורה?

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

 6. חווית הראשוניות

  הרב יהודה עמיטל זצ"ל

 7. התורה נעשית כבאר

  הרב איתמר אלדר

 8. לכל אחד יש טלפון אדום

  הרב חיים נבון

 9. לימוד תורה ותוכחה

  הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 10. על תלמוד תורה ועל אהבת ה'

  הרב יהודה ראק

 11. בפיך ובלבבך לעשותו

  הרב איתמר אלדר

 12. בין "שמע" ל"והיה אם שמוע"

  הרב יהושע ויצמן

 13. חשיבות מעלתו הרוחנית של המלך

  הרב אליקים קרומביין

 14. להקים את התורה

  הרב ברוך גיגי

 15. לכל איש יש אות

  הרב יעקב נגן (גנק)

 16. התורה חייבת להשפיע על האדם

  הרב דוד סתיו

 17. מהו "ספר התורה"?

  יאיר דב וייץ

 18. דרך מי הועברה התורה?

  הרב אורי שרקי

 19. רווחה כלכלית, לימוד תורה ויראת ה'

  הרב אורי שרקי

 20. התורה זמינה לכולם

  אבות דרבי נתן

 21. לימוד תורה בשמחה ושעשוע

  אלשיך

 22. חתימת הנבואה: תורת משה ותשובת אבות ובנים

  הרבנית שני טרגין

 23. ממי ראוי ללמוד תורה?

  תלמוד בבלי

 24. הצדיק והרשע - פתיחה לספר תהילים

  ד"ר בני גזונדהייט

 25. לחיות חיי תורה

  אביעד שלמה מוריה

 26. מתיקות התורה

  הרב יהושע ויצמן

 27. התורה משיבת נפש

  שפת אמת

 28. מפגש ישיר עם ה'

  הרב אורי שרקי

 29. יתרון החיים

  תלמוד בבלי

 30. הילדות - לוח חלק

  אבות דרבי נתן

 31. המזמור המרכזי

  ד"ר בני גזונדהייט

 32. שערי חכמה

  רד"ק

 33. לולי תורתך שעשועי

  ר' שלמה קרליבך

 34. סוד השמונה

  דוד נתיב

 35. מהתורה שקדמה לעולם, הר סיני, עד הברית החדשה בנבואת ירמיהו

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 7 דקות

  מה היה אמור לקרות במעמד הר סיני ומה קרה בפועל? מה ההשלכות של זה על לימוד התורה לאורך הדורות? נראה כי הרצון בדורנו להתחבר באופן אישי ללימוד התורה הוא שלב חשוב בתהליך הגאולה, כפי שאמר הנביא ירמיהו: " כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה.."
   

 36. שכרם של תלמידי חכמים

  ילקוט שמעוני

 37. כוחם של ישראל בפיהם

  ר' צדוק הכהן מלובלין

 38. התורה דורשת מאמץ

  מדרש משלי

 39. שקידת התורה - איך ובשביל מה?

  הרב אליעזר קשתיאל

 40. התורה - כאישון העין

  אלשיך

 41. סיפוק - בלימוד התורה

  אלשיך

 42. חכמת לימוד התורה

  הרב אליעזר קשתיאל

 43. ללמוד, לשמור ולעשות

  הרב אליעזר קשתיאל

 44. להצליח ללמוד תורה

  הרב אליעזר קשתיאל

 45. גלגל מסתובב בעולם

  מדרש שכל טוב

 46. ברזל בברזל

  מלבי"ם

 47. לנצל כל רגע

  בעל אורחות צדיקים

 48. התורה כתחליף לנבואה

  מצודת דוד ומלבי''ם

 49. משכהו לבית המדרש

  הרב אליעזר קשתיאל

 50. התמודדות עם חברה רעה ועם מידות רעות

  הרב אליעזר קשתיאל

 51. כי יש לעץ תקווה

  הרב יעקב מדן

 52. זמן מועדף ללימוד תורה

  רמב"ם

 53. הכל ניתן מרועה אחד

  תלמוד בבלי

 54. המהפכה הרוחנית של עזרא הסופר ובני דורו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשסח | |

  נעסוק בהשוואה בין עזרא פרק ג' לנחמיה פרק ח' כאשר בשני הפרקים האלו מתרחשים אירועים דרמתיים באותו מקום ובאותו זמן אך עם הבדל מהותי. מהי המהפכה הרוחנית שיצרו עזרא ונחמיה? מהו המקום של המקדש והתורה בתקופתם ואיפה עם ישראל בכל התהליך הזה? 

 55. חזק חזק ונתחזק

  ספר המנהיג ועלי תמר

 56. ללא אלוקי אמת

  תלמוד בבלי

 57. תרומות ומעשרות - רק לעוסקים בתורה

  גמרא

 58. מורי התורה

  נטע שפירא

 59. הפצת התורה

  הרב אורי שרקי

 60. הקמת מערכת חינוך

  הרב ד"ר בני לאו

 61. התעלות על בסיס קבוע

  רש"ר הירש

 62. דרך הפלפול והחקירות

  הנצי"ב

 63. הַסְכֵּת לתורה

  תלמוד בבלי

 64. המנהיגים הם תלמידי החכמים

  תלמוד בבלי

 65. ה' ילמד את ישראל תורה

  מדרש תנחומא

 66. מים, יין וחלב

  הרב דוד מנחם

 67. התורה מחזרת על אכסניה שלה

  ד"ר יכין אפשטיין

 68. הבטחה לדורות

  הרב דוד מנחם

 69. תופשי התורה לא ידעוני

  עמוס חכם

  מיהם "תופשי התורה"? מיהם ארבעת המנהיגים אשר אמורים להביא לידיעת התורה ויראת ה', אשר ירמיהו מוכיח אותם על כך שלא עשו זאת?

 70. לימוד תורה - בחבורה

  תלמוד בבלי

 71. בחזרה לאוהלים

  הרב דוד מנחם

 72. עת לעשות לה' הפרו תורתך

  עמוס חכם

  מזמור קי"ט עוסק בשבח התורה ובתשוקה ללומדה ולקיימה, ונראה כי הכיסופים לתורה קשורים באופן מהותי לכיסופים לה' ולקרבתו.

  נעיין באופן ספציפי באחד מהפסוקים במזמור: עת לעשות לה' הפרו תורתך" ובמשמעויותיו השונות.

 73. על ביטול תורה

  ד"ר יכין אפשטיין

 74. העושר האמיתי

  ד"ר יכין אפשטיין

 75. נפלאות התורה

  ד"ר גבי ברזילי

 76. בקשה ללימוד טעמי המצוות

  מלבי"ם

 77. תקציר תהילים פרק קי"ט

  צוות אתר התנ"ך

 78. על בור ועל באר

  דניאל שרשבסקי

 79. תורת חיים

  שמות רבה

 80. פתיחה למדרשי בראשית

  דניאל שרשבסקי

 81. צינור ההקשבה

  הרב יהושע ויצמן

 82. אל תבוז כי זקנה אמך

  הרב דוד מנחם

 83. חבילות של ידע

  ד"ר יכין אפשטיין

 84. עצלות שאין כדוגמתה

  דניאל שרשבסקי

 85. נותן זמירות בלילה

  דניאל שרשבסקי

 86. קוצותיו תלתלים

  מדרש לקח טוב

 87. איך להיחלץ מחוויית ההבל?

  דניאל שרשבסקי

 88. ספר תורה - לכל אחד!

  הרב יהושע ויצמן | 19 דקות

  משה מלמד אותנו כי התורה לא צריכה להשאר רק אצל גדולי התורה ותלמידי החכמים. כולם מצווים לשמוע וללמוד תורה ולשם כך ישנה מצוות הקהל וכן מצוות כתיבת ספר תורה אישי לכל אדם מישראל.

 89. משפטי ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 דקות

  במזמור י"ט משווה דוד את התורה לשמש. כמו השמש כך גם התורה הינה גורם עוצמתי המשפיע ומאיר בעולם, אבל בניגוד לשמש שחמתה לא תמיד נעימה התורה משיבה נפש לומדיה. התורה מנחה את האדם כיצד לחיות על פי משפטי ה' שהם טובים יותר מזהב, דבש ונופת צופים.

 90. החורבן כחלק מהבניין

  הרב אליעזר קשתיאל | 32 דקות

  במזמור כ"ט מתאר דוד את כוחות הטבע הקיימים בעולם כבני אלים, כלומר שליחיו של הקב"ה לעשות את רצונו. בהמשך המזמור מתואר שבר גדול שגורם לזעזוע בטבע. לבסוף, מלמדנו דוד כי על ידי לימוד התורה והעיסוק במצוות מתגלה עוז ה' בעולם.

 91. חשיבות לימוד התורה

  הרב אברהם צרויה | 40 דקות

  בכל פסוק בפרק קי"ט יש התייחסות לתורה. הפרק מחנך ללימוד התורה ולשמירת המצוות.

 92. יראת ה' בחכמה

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 דקות

  הפרק מסביר מהי חשיבות החכמה, ומפרט כיצד יש לנהוג בחכמה בתחום שבין אדם למקום ובתחום שבין אדם לחברו ומה יהיה הגמול על הליכה בדרך זו. 

 93. הדרכות ואזהרות ללומדי התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  נלמד מהנמלה הדרכות בלימוד תורה, נשמע למה גורמת פריקת עול מלכות שמים, ונברר מהו היחס הנכון לתורה ומדוע הרוצה לדבוק בה צריך להיזהר מהתאווה.

 94. על חכמת התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 דקות

  נלמד על פי פירוש הגר"א לפרקנו את דרגות חכמת התורה, את חשיבותו של כל חלק בה ואת השפעותיה על נפש לומדיה.

 95. צדיק, רשע ולימוד תורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  בשיעור נבין על פי הפשט מה הן הנהגות החיים הנכונות ומה טוב בהן, ונחדד ממה יש צורך להתרחק ומדוע. בנוסף, נעמיק ונלמד על פי הגר"א שרואה בפרק משל מהי דרך לימוד התורה הרצויה.

 96. איך קונים צדיקות?

  הרב אליעזר קשתיאל | 57 דקות

  בשיעור נלמד, על פי פירוש הגר"א, איך קונים את התורה ואת הצדיקות, ונשמע מה שכר ההליכה בדרך שהן מתוות לעומת ההפסד שבהליכה בדרך הרשע. 

 97. בין חכם ללץ

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  בפתיחת הפרק נגדיר את ההבדל שבין חכם ללץ ומתוך הגדרה זו נמשיך ונלמד איך להגיע בעצמנו לחכמה ולהתרחק מהליצנות ומהרשעה.

 98. השפעת הדרך על בוחריה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  אנו רגילים לחשוב שחכמה וכסילות הן יכולות מולדות שמשפיעות על הישגי האדם. בשיעור נלמד על יכולתנו לבחור ביניהן, ונראה כיצד משפיעה בחירה זו על האדם.

 99. אז איך עובדים את ה'?

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  על פי פירוש הגר"א נסקור את מעשיהם ואת התנהלותם של אנשים מסוגים שונים – האדם הפשוט, התלמיד החכם, המלך והרשע. נלמד מכל אחד מהם על עבודת ה' שלנו - מה רצוי שנעשה ושנשפר, וממה עלינו להיזהר.

 100. הוראות לקניין התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בשיעור נלמד שהתורה נקנית על ידי מעשים טובים ומידות טובות. נפרט את המעשים והמידות שמובילים לקניין התורה, ונציין ממה יש להתרחק ולהישמר.

 101. הנהגות טובות ללימוד תורה ולחיי המעשה

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  נלמד את הפרק בשני מישורים – בפשט נבין את הפתגמים הטומנים בתוכם חכמת החיים הנוגעת לעולם המעשה, ומלימוד פירוש הגר"א נקבל הנחיות ותובנות העוסקות בבניין העולם הרוחני ובקניין התורה.

 102. בין אדם לעצמו, לחֶבְרָתוֹ ולתורתו

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  נלמד את הפרק על פי הפשט ועל פי פירוש הגר"א, ונבין את ההנהגות הטובות שהוא מדריך אותנו אליהן בשלושה מישורים: במישור האישי, במישור החברתי ובמישור הרוחני.

 103. דמות המלך הראוי ואשת החיל שלו

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  בתחילת השיעור נבין את ההדרכה המובאת בפרק ביחס לדמות המלך הראוי, ובהמשכו נלמד את תיאור האישה המתאימה לו. על פי הגר"א נפרש את תיאור האישה כמשל לתורה, ונלמד על סגולותיה ועל השפעתה על לומדיה.

 104. גילוי הקדושה במציאות

  הרב יהושע ויצמן | 36 דקות

  בשיעור נלמד שני מדרשים על הפסוק "לֵךְ אֱכֹל בְּשִׂמְחָה לַחְמֶךָ וּשְׁתֵה בְלֶב טוֹב יֵינֶךָ כִּי כְבָר רָצָה הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֶׂיךָ" (ז), העוסקים בהשפעת הקדושה על החול. על פי מדרש אחד הפסוק מדבר על השפעת התורה על לומדיה, ועל פי המדרש השני הפסוק מגיב לחטא המרגלים ומפרט את מעלת ארץ ישראל שמעלה גם את החומר לדרגת קדושה.

 105. תורה וצבא במלכות יהושפט

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  בשיעור שלפנינו נתחיל בדיון על השפעת אורך המלוכה על המלך המולך, ונמשיך בלימוד פרק י"ז. נלמד על מלכות יהושפט, נעסוק בצדקותו, ונסביר את הרפורמה החינוכית שהוציא לפועל בממלכת יהודה ואת תיאור הצבא שלו.

 106. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.

 107. גילה של החכמה

  הרב אלקנה שרלו

 108. מערכת החינוך כשלה

  הרב ד"ר בני לאו