ד"ר יעל ציגלר

נמצאו 107 תוצאות חיפוש

 1. מדוע נכתבה מגילת רות

  הקדמה למגילת רות

  ד"ר יעל ציגלר

  מה מלמדת אותנו מגילת רות? האם היא מלמדת את מידת החסד? או אולי היא מלמדת אותנו את שושלת היוחסין הבעייתית של דוד, אשר הוא צאצא לבני מואב? בשיעור זה נראה שמגילת רות עוסקת בחשיבות הנדיבות הנחוצה ליצירת שושלת בית דוד ולכינון מלוכה ללא שחיתות, מלוכה הראויה לעם ישראל.

 2. מגילת רות וספר שופטים חלק 1

  רות - ספר בפני עצמו

  ד"ר יעל ציגלר

  מגילת רות מתרחשת בימי שפוט השופטים. ספר שופטים מתאר חוסר מנהיגות שהוביל להדרדרות דתית, חברתית ומוסרית. מגילת רות מתרחשת במקביל, ומציבה את בעז כמנהיג ראוי, משבט יהודה. מגילת רות מובילה אל המלוכה הראויה, שהיא פתרון הבעיות שהוצגו בספר שופטים.

 3. מגילת רות וספר שופטים חלק 2

  ד"ר יעל ציגלר

  השוואה בין סיפורי ספר שופטים (ובמיוחד - סיפור פלגש בגבעה) לבין סיפור מגילת רות מראה שהם שני ספרים נפרדים לגמרי: בספר שופטים, בני האדם קמצנים, מרוכזים בעצמם, מנותקים ולא מסייעים זה לזה. חברה זו מובילה לכאוס ולמלחמת אחים. במגילת רות, שולטים הנדיבות, השפע והחמלה. חברה זו מובילה לקיום הרמוני ולאפשרות של תשתית למלוכה המאוחדת.

 4. שורשי מגילת רות: לוט ואברהם

  ד"ר יעל ציגלר

  רות, הבאה ממואב, היא צאצאית של לוט, אשר בחר להפרד מאברהם ולחיות בסדום. בחירתו זו הובילה לבסוף לכך שהוא וצאצאיו דבקו בתרבות סדום הפגומה בתחומי החסד והמוסר המיני. רות יוצאת מתרבות מואב ובוחרת להצטרף לעמ"י, ובכך מהווה תיקון לדרכו של לוט, ואף לדרכם הפגומה של ישראל בתקופת השופטים.

 5. ויהי בימי שפוט השופטים

  ד"ר יעל ציגלר

  התיארוך של מגילת רות הוא בימי "שפוט השופטים", אך בימי איזה שופט? זה לא ברור. ההצעות שנמצאות במדרשים (אהוד ושמגר, דבורה וברק, איבצן) מושכות את תשומת לבנו לנקודות הדמיון והשוני בין מגילת רות לבין כמה עלילות בספר שופטים. על-ידי השוואת והנגדת סיפורים אלה, אנו מקבלים תובנות חשובות בנוגע למגילת רות, דמויותיה, ערכיה ומסרה.

 6. משפחתו של אלימלך: הטוב הרע והחוטא

  ד"ר יעל ציגלר

  הירידה של משפחת אלימלך למואב וההתדרדרות המהירה שם עד למותם של אלימלך מחלון וכליון מעלה את השאלה האם מדובר בעונש על חטא כלשהו? בשיעור נעלה מספר אפשרויות לחטאי המשפחה: הירידה מהארץ , קמצנות, נשיאת נשים מואביות, והליכה בדרכי מואב.

 7. מה יש בשם?

  שמות הדמויות במגילת רות

  ד"ר יעל ציגלר

  שמות הדמויות בתנ"ך הם לעתים קרובות חלק אינטגרלי מהסיפור. בשיעור זה נעסוק בשמות הדמויות במגילת רות, ובמשמעותם: אלימלך, מחלון וכליון, נעמי ורות

 8. נעמי, אשתו של אלימלך

  ד"ר יעל ציגלר

  בשיעור נעסוק בדמותה של נעמי: האם הייתה שותפה לחטא בעלה ובניה? האם הישרדותה היא סוג של עונש, או שהיא מורה על צדקותה? הניתוח הטקסטואלי מראה שנעמי מעולם לא השתלבה במואב, וככל הנראה לא הייתה מעורבת בהחלטה הראשונית לעזוב את בית לחם. ובכל זאת, דמותה מוצגת בצורה אמביוולנטית, הן בפסוקים והן בדברי חז"ל.

 9. על חמות וכלות

  בין נעמי לרות וערפה

  ד"ר יעל ציגלר

  מהם היחסים בין נעמי לכלותיה, רות וערפה? מדוע הן מציעות לבא איתה? ומדוע היא משכנעת אותן שלא לבא? האם דבריה נובעים מתוך חמלה ודאגה להן? או שמא להפך - מתוכך ניכור, כעס ומבוכה? או אולי יש כאן תהליך ראשוני של גיור, בו בודקים את כוונת המתגייר?

 10. רות והגיור

  ד"ר יעל ציגלר

  מתי הצטרפה רות אל העם היהודי? האם התגיירה לפני נישואיה? או רק לאחר שהתלוותה אל נעמי? האם דבקותה בנעמי נובעת מאהבתה לנעמי או מרצונה להתגייר ולדבוק בה'? שבועתה בשם ה' המפורש מביעה את אמונתה בכך שהליכתה עם נעמי היא רצון ה'.

 11. נעמי מגיעה לבית לחם

  ד"ר יעל ציגלר

  בשיעור זה נעסוק בדמותה של נעמי, על פי מדרשי חז"ל ועל פי הפסוקים. מהי גישתם של אנשי העיר בית לחם אל נעמי השבה? מהו יחסה של נעמי אל ה'? מה משמעות השימוש בשם ה' ש-די?

 12. הכירו את הגיבור - מיהו בעז? חלק א

  ד"ר יעל ציגלר

  ההיכרות הראשונית עם דמותו של בועז מלמדת על קרבתו למשפחת אלימלך, על טיב יחסיו עמם, ועל היותו "גיבור חיל" - אדם חשוב, ערכי, אמיץ, ומוסרי, ולכן תלויות בו התקוות לשנוי המצב ותיקונו.

 13. הכירו את הגיבור - מיהו בעז? חלק ב

  ד"ר יעל ציגלר

  מילותיו הראשונות של בעז ("ה' עמכם") מעידות על יראת השמים שלו. מדוע בעז מגיע לשדה? כדי לבדוק את היבול? כדי לעבוד? או אולי כדי לבדוק האם מקיימים כראוי את מצוות מתנות עניים? התיחסותו אל רות מפתיעה. בעז הוא הראשון שמכיר בנוכחותה, לאחר התעלמות של אנשי העיר והקוצרים. התנהגותו של בעז מסמלת תיקון של התנהגות העם בתקופת השופטים.

 14. רות המואביה בשדות בית לחם

  ד"ר יעל ציגלר

  רות יוצאת לחפש שדה בו תוכל ללקוט שיבולים למחיתן. מתוך דבריה לנעמי ומתוך דבריו של בעז לרות, המעניקים לה הגנה ורשות ללקט, ניתן ללמוד מה עובר על רות במהלך חיפושיה אחר שדה בו תוכל ללקוט, כיצד התייחסו אליה בשדות אחרים, וכיצד התייחסו אליה בשדהו של בעז לפני בואו.

 15. גדעון ויונתן - ניגודים במנהיגות

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשסד | | שעה ו- 2 דקות

  ההשוואה בין שאול לגדעון מתבטאת בפרטים רבים. שניהם מסרבים להנהגה, מתוך ענווה, מתוך תחושה שאינם ראויים להיות מנהיגים, אך מאחורי ענווה זו מסתתר חוסר בטחון בה', וחוסר נכונות להכנע לרצון ה'. לכן בהמשך שניהם מגיעים לעשיית מעשים מתוך אינטרסים אישיים. דמותו של יונתן היא המייצגת את המנהיגות הראויה, המבוססת על בטחון בה' וכניעה מוחלטת לרצון ה'.

 16. מהפכת חנה - מעבר מכאוס למלוכה (שמ"א)

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 7 דקות

  תחילת ספר שמואל מגיע בניגוד וכתיקון לספר שופטים המסתיים בטרגיות רבה. שמואל הוא הפתרון המוביל למלוכה, ולימוד סיפורה של חנה ותפילתה יסביר כיצד.

 17. שמשון, בועז ודוד: דמויות בבואה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע | |

  ע"י עיון בתנ"ך, במדרשים ובמפרשים, השיעור ינסה להראות את הפוטנציאל הטמון בדמותם של שמשון, בועז ודוד. חשיבות שבטי יהודה ודן מתבטא באמצעות נציגיהם העיקריים. אף ההתדרדרות בתקופת השופטים והפתרון של תקופת המלוכה ניכרים דרך לימוד פועלם של דמויות אלה.

 18. מבנה ספר שמות וידיעת ה'

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע | |

  ספר שמות בנוי סביב שלושה נושאים: יציאת מצרים, מעמד הר סיני ופרשיות המשכן. בשיעור נסקור שיטות שונות בנוגע למבנה הספר, וננסה להבין כיצד מבנה הספר מדגיש את הערך של ידיעת ה' על ידי ישראל והגויים

 19. דבורה, יעל ואם סיסרא: אמהות בספר שופטים

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע | | 54 דקות

  בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא, הנשים מתפקדות במקום הגברים. דבורה מתפקדת במקום ברק. יעל במקום חבר. אם סיסרא במקום סיסרא. בחברה כזו החברה מתחילה לקרוס. יש הפקרות והפרת סדרי העולם, מה שמאפיין את תקופת השופטים. חזרת האמהות (רות וחנה) מחזירה מתקופת הבלבול לתקופת המלכות. 

   

   

   

 20. 'אל תגעו במשיחי' - בריחת דוד משאול

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעא | |

  השיעור יסקור את בריחת דוד משאול, את מלכות שאול ואת אפיונה. לימוד כל העניין במבט על יעזור למצוא את המסר התיאולוגי שהתנ"ך מנסה ללמדנו. בשיעור נלמד כיצד לנתח יחידה ספרותית ארוכה כדי ללמוד את המסרים העולים ממנה ע"י שימוש בארבעה פרמטרים קבועים.

 21. מגילת רות כפתרון לתקופת השופטים

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מגילת רות מתרחשת בתקופת השופטים. מדוע אם כן היא נכתבה כספר בפני עצמו? מה היחס בין המגילה לספר שופטים? השיעור יעסוק במענה על שאלות אלה תוך ניתוח דמותו של בועז על רקע דור השופטים.

 22. מיתתו הכפולה של שאול

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מה משמעות הפירוט של סיפור מותו של שאול? ומדוע הוא מסופר פעמיים ובאופנים שונים? בשיעור נסקור את מלכותו של שאול ונראה כי תפקידו היה להלחם בפלשתים ובעמלק, לא רק מלחמה פיזית, אלא לעקור את התפיסה הפלשתית (תפיסת הבטחון בכח האנושי-הצבאי) ואת התפיסה העמלקית (חוסר המוסריות). שאול לא הצליח לעקור גישות אלו מן הארץ, ואף דבק בהם בעצמו, ולכן נהרג, ומותו התבצע ע"י הפלשתים והנער העמלקי.

 23. החזרה למצרים במלכותו של שלמה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ימי שלמה ידועים כשיא הזוהר של מלכות ישראל במישורים רבים. מצד שני, הממלכה מתפצלת בעקבותם ומתדרדרת עד לחורבן. השיעור יעסוק במציאת רמזים לנפילתה של מלכות שלמה, מציאת נקודת המפנה במלכותו ומקומה של מצרים, פרעה ובת פרעה בנפילה זו.

 24. יהוא בן נמשי - קנאות ללא ברית שלום

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  נעיין בדמותו של יהוא, ובפעלו להשמדת בית אחאב. נראה את היחס האמביוולנטי של המקרא למעשיו של יהוא. יהוא ממשיך את דרכו של אליהו, ומצד אחד - פועל בשם ה', בשם דבריו של אליהו, אך מצד שני הקנאות שלו איננה מובילה לשלום, בשונה מהקנאות של פנחס, ולכן היא בעייתית.

 25. המסר של אליהו הנביא וכיבוש יהושע

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעג | |

  ספר מלכים מציג את דמותו של אליהו בצורה מרשימה למדי. פעולותיו הרבות ותוכחותיו למלך אחאב תופסים מקום נרחב ומרכזי בספר. מהו מסרו של אליהו? מדוע זוכה אחאב לדמות כזאת חשובה הפועלת לצידו? נבחין בהקבלות בין סיפור כיבוש הארץ בספר יהושע לבין סיפורו של אליהו הנביא בניסיון לגלות הן את חשיבות מסרו של אליהו ואת חשיבות צומת הדרכים הזה בסיפורו של עם ישראל.

 26. בעז מקבל את רות לבית לחם

  ד"ר יעל ציגלר

  בשיחה בין רות לבעז, מדגיש בעז את התנהגותה המיוחדת של רות, מברך אותה, ומבטיח שה' ישלם את שכרה. מדוע בעז תומך ברות באופן כל כך מוצהר? האם מעשיה המיוחדים גרמו לו לרצון להעניק לה ולהיטיב אתה? אולי יש כאן דאגה אבהית? ואולי הוא מרגיש צורך לכוון אותה ולהדריך אותה בתהליך כניסתה וקבלתה לעם ישראל?

 27. סצנת הבאר: האירוסין

  ד"ר יעל ציגלר

  בשיעור נעקוב אחרי כמה סיפורים בהם יש מפגש על הבאר בין גבר מארץ זרה לאשה, המוביל לנישואין. נראה את הייחוד של כל אחד מהסיפורים. בסיפור של רות ובעז אמנם אין באר אך יש מפגש בין גבר לאשה המוביל לנישואין. מה שמייחד את הסיפור של רות ובעז הוא שהאשה היא שבאה מארץ זרה, והיא גיבורת הסיפור.

 28. רות וחנה - אימהות בישראל

  ד"ר יעל ציגלר

  נשווה בין רות לחנה, ונראה כי שתיהן מייצגות את האימהות האידיאלית. לעומת זאת, יעל, דבורה ואם סיסרא מייצגות אימהות מעוותת. רות וחנה מביאות לתיקון מושג החמלה האמהית בחברה, ואף מביאות לתיקון האומה ע"י בניהן - שמואל מושח את המלכים, ודוד מקים את שושלת המלוכה.

 29. בעיית המחיה

  ד"ר יעל ציגלר

  רות מצליחה ללקט בשדה של בעז איפה שעורים. כמות גדולה מאד, וזאת בזכות הוראותיו של בעז. הוא מציג אותה כאורחת מכובדת, מוודא שכל אדם בשדה יידע כי הוא פטרונה ומגינה, ומתיר לה ללקוט יותר מהרגיל. בכך בעז מציע לרות הרבה יותר ממזון והישרדות. הוא תורם לכבודה, חשיבותה, ותחילת קבלתה. אך מהו יחסו של בעז אל נעמי?

 30. יצחק - המשכיות המסורת

  ד"ר יעל ציגלר

 31. האבנים בחייו של יעקב

  ד"ר יעל ציגלר

 32. מעשה בעז ורות כתיקון למעשה יהודה ותמר

  ד"ר יעל ציגלר

 33. יוסף ואסתר - יפי תואר

  ד"ר יעל ציגלר

 34. ברכת אפרים ומנשה

  ד"ר יעל ציגלר

 35. שמעון ולוי

  ד"ר יעל ציגלר

 36. מלכות פרעה ומלכות ה'

  ד"ר יעל ציגלר

 37. משה, יתרו, ו-7 בנות

  ד"ר יעל ציגלר

 38. משה הרועה במדבר

  ד"ר יעל ציגלר

 39. כבד פה וכבד לשון

  ד"ר יעל ציגלר

 40. ידיעת ה' והכרת הטוב

  ד"ר יעל ציגלר

 41. על חמות וכלות

  ד"ר יעל ציגלר

 42. החסד של רות כמודל למלוכה

  ד"ר יעל ציגלר

 43. מגילת הייסורים והאמונה

  ד"ר יעל ציגלר

  התמונה המיוסרת של הסבל האנושי המזעזע, המוצגת במגילה באופן חי ומוחשי, רומזת שלספר אין הסברים פשוטים לסבל האנושי. המגילה מציגה תמונה מורכבת, של אמונה עמוקה בצדקתו של האל, למרות הסבל הגדול שמקורו אף הוא באל.

 44. יתרו - אין מוקדם ומאוחר בתורה?

  ד"ר יעל ציגלר

 45. המשכיות מלכות דוד

  ד"ר יעל ציגלר

 46. בין ספר לספר

  ד"ר יעל ציגלר

 47. הקדמה למגילת רות

  ד"ר יעל ציגלר | 18 דקות

  מה הבעיה עם הירידה של משפחת אלימלך למואב? מדוע המדרשים מאשימים את אלימלך ומשפחתו בירידה מהארץ? מואב כזכור הוא שם הצאצא של לוט ובתו. לפנינו רמיזה שהתנהגות משפחת אלימלך דומה להתנהגות של אנשי סדום. אלימלך ומשפחתו הם חלק מבעיית ספר שופטים ואילו רות ובעז מהווים את הפתרון לבעיה.

 48. נעמי וכלותיה

  ד"ר יעל ציגלר | 23 דקות

  היחסים בין נעמי לכלותיה מעניינים. מדוע ערפה לא ממשיכה בדרך, והאם יש לבקר אותה על כך? מה משמעות ההליכה של רות, על אף הקשיים הלאומיים והמשפחתיים? ומה היחס בין הליכת רות להליכת אברהם לארץ כנען?

 49. שבר המשפחה

  ד"ר יעל ציגלר | 8 דקות

  בפרקנו המשפחה של נעמי מתפרקת, ולא רק משום ששני בניה מתים. שינוי השם של נעמי הוא אחד הרמזים להתמוטטות המשפחה של נעמי. הפתרון כמובן לבעיה הזו היא הקמת הזרע והמשפחה שמתוארים בפרק ד'

 50. שתי בעיות ופתרון אחד

  ד"ר יעל ציגלר | 5 דקות

  לנעמי יש שתי בעיות בעית הישרדות בטווח הארוך (המשכיות המשפחה) ובטווח הקצר (מזון ואוכל). לרות יש בעיה אחרת, שאפשר להרגיש אותה בסוף הפרק: הניכור - לא מכירים אותה ולא מדברים עליה. אנשי בית לחם מתעלמים מבואה של רות וזה קשור בין היתר לזה שהיא למעשה רות המואביה. כיצד שתי הבעיות באות לפתרון אחד?

 51. בעז ורות

  ד"ר יעל ציגלר | 8 דקות

  שאלתו של בועז "למי הנערה הזו?" תמוהה, שהרי לא ראוי שבועז יסתובב בשדות וישאל על זהותן של נשים. ואולי יש לשאול איך יתכן שבועז הוא היחיד אשר שואל על רות? מדוע שאר האנשים אינם שואלים עליה? נגלה כי בועז הוא הראשון אשר מכיר ברות, ומכניסה לתוך קהל ה'. 

 52. התכנית של נעמי

  ד"ר יעל ציגלר | 8 דקות

  כיצד נעמי מתכננת את תכנית הפעולה שלה? מדוע נעמי לא פונה ישירות לבעז ומודיעה לו על התכנון? איך התכנית של נעמי קשורה ליחסים בינה ובין רות?

 53. הסיפורים המקבילים לרות

  ד"ר יעל ציגלר | 10 דקות

  סיפור רות קשור לסיפור בנות לוט וסיפור יהודה ותמר. מה השוני המרכזי בין הסיפורים הללו? מה שואל בעז את רות שהופך את כל הסיפור להפך הגמור מהסיפורים האחרים?

 54. שלושת הרבדים של הגאולה

  ד"ר יעל ציגלר | 10 דקות

  מהי גאולה? מה היחס בין הגאולה המוזכרת במגילה לבין המושג המוכר לנו מהגאולה הכללית? נבחין כי במגילת רות בין שלושה רבדים של גאולה ונעמוד על היחס ביניהם.

 55. הברכה

  ד"ר יעל ציגלר | 10 דקות

  עומק הברכה טמון במבנה הכיאסטי שלה. הברכה מחולקת לשני חלקים מקבילים , ובחלוקה זו מתגלמות משמעויות שונות.  בניין הבית החוזר בשני חלקי הברכה ,  הוא לא רק ביתם הפרטי של בועז ורות, אלא סמל לבניין בית ה' ולתחילתה של תקופה חדשה. 

 56. סיכום המגילה

  ד"ר יעל ציגלר |

  למגילת רות יש מבנה מדויק ומסודר, מבנה הרמוני אשר לו משמעות רבה. המבנה מסמל את ההרמוניה שחסרה בתקופת השופטים שבה אין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו עשה. המבנה מכין אותנו לתקופת המלוכה. 

 57. מי ימלל?

  ד"ר יעל ציגלר

 58. יודו לה' חסדו

  ד"ר יעל ציגלר

 59. צדקתו עומדת לעד

  ד"ר יעל ציגלר

 60. האם ספר תהילים מספר סיפור?

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 5 דקות

  ידוע כי ספר תהילים בנוי מחמישה ספרים. השאלה המרכית שתלווה אותנו בשיעור היא מה הקשר בין חלקי ספרי תהילים והאם ניתן למתוח קו ברור סביב מזמורי תהילים? כלומר האם ניתן להתייחס לספר תהילים לא כאוסף מזמורים אלא כספר שבנוי עם היגיון וסדר מאחוריו?

 61. תהילה וברכה - מבנה מזמור קמ"ה ומשמעותו

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשסח | | שעה ו- 5 דקות

  מה טמון במזמור זה הנאמר על ידינו בתדירות הגבוהה ביותר מבין כל המזמורים? באמצעות ניתוח מבנה המזמור וטכניקות השירה שבו ננסה לגלות את המסר הדתי המרכזי שלו ונבין את משמעות התהילה והברכה לה'.  

 62. אלוקי או המלך?

  ד"ר יעל ציגלר

 63. בטחון בה'

  ד"ר יעל ציגלר

 64. סיום ספר תהילים

  ד"ר יעל ציגלר

 65. המשכיות בכל מחיר

  ד"ר יעל ציגלר

 66. לידתה המחודשת של תקווה

  ד"ר יעל ציגלר

  במהלך פרק ב נעמי עוברת מהפך, מתחושת ניכור כלפי ה', מרירות, וחשדנות, לתחושת תקווה ואמונה. כיצד מתרחש המהפך? 

 67. רות המואביה

  ד"ר יעל ציגלר

  בפרק ב, רות מצליחה להשיג פתרון לבעיית ההישרדות שלה ושל נעמי, אך זהו פתרון רק לטווח הקצר. המצוקה הגדולה יותר, של המשכיות המשפחה, עדיין איננה נפתרת. נעמי מתחילה לחשוב שאולי בעז יגאל אותן, אך רות, בהיותה מואביה, איננה יכולה להבין זאת.

 68. נעמי, תמר ובנות לוט: המשכיות בכל מחיר

  ד"ר יעל ציגלר

  בפרק ג ישנה התמודדות עם אתגר ההמשכיות של נעמי ומשפחתה. נעמי שולחת את רות לעשות מעשה נועז ומפתיע, כדי לדאוג להמשכיות. נשווה סיפור זה לסיפור בנות לוט ולסיפור יהודה ותמר, שגם הן עשו מעשה חריג על מנת לדאוג להמשכיות.

 69. הצעה לא צנועה

  ד"ר יעל ציגלר

  רות נענית להצעתה של נעמי, למרות הבעייתיות שבה. אך למרות זאת, ההתנהלות שלרות ושל בעז בלילה בגורן מובילה לתוצאות אחרות מהצפוי. דבר זה בולט על רקע ההשוואה למעשה יהודה ותמר ולמעשה בנות לוט.

 70. האיפוק יוצא הדופן של בעז

  ד"ר יעל ציגלר

  נשווה בין דמותו של שמשון לדמותו של בעז, ונראה כי המנהיגות והאיפוק שגילה בעז בלילה בגורן היוו התחלה של תיקון תקופת השופטים. בעז בונה את ביתו, ובכך מאפשר את תחילת השיקום של בית ישראל.

 71. גאולתה של רות

  ד"ר יעל ציגלר

  הגאולה של רות ושל השדה היא ציר מרכזי בסיפור של מגילת רות. הגאולה האישית הזו מרמזת על הצורך בגאולה לאומית באותה תקופה.

 72. רות ונעמי: פתרון

  ד"ר יעל ציגלר

  בדבריה של רות לנעמי, לאחר הלילה בגורן, רות מנסה לגשר על הפערים בין נעמי לבעז. בדומה לכך, בית המלוכה שיצא מרות יאחה את הקרעים שנוצרו בעם בתקופת השופטים.

 73. בעז ופלוני אלמוני

  ד"ר יעל ציגלר

  מיהן הדמויות המרכזיות במגילה, המניעות את העלילה, מלבד רות? מה ניתן ללמוד מכך? מיהו הגואל הקרוב למשפחת אלימלך יותר מבעז? ומדוע הוא איננו נזכר בשמו?

 74. עניין הלכתי: השדה אשר לאלימלך

  ד"ר יעל ציגלר

  הדיון בין בעז לגואל עוסק בעיקרו בקניית השדה של אלימלך ונעמי. מה מעמדו של שדה זה, ומדוע לא שמענו עד כה על קיומו? מדוע בעז מטה את הדיון אל קניית השדה במקום לדון בנישואין עם רות? האם הקישור בין קניית השדה לבין הנישואין לרות היה מוצדק?

 75. אשת חיל

  ד"ר יעל ציגלר

  התיאור של רות כ"אשת חיל" משווה את מעמדה למעמדו של בעז המתואר כ"גיבור חיל", ומדגיש את היותה ראויה לנישואין עמו. מדוע בעז דואג לכך שהמעשה בגורן לא יוודע לאיש? ומדוע הוא נותן לרות שש שעורים?

 76. הקמת שם המת: נישואי ייבום

  ד"ר יעל ציגלר

  האם יש הכרח לכרוך יחדיו את החובה המשפחתית לגאול את נחלת האבות עם חובה לדאוג לאשת המת, ולייבם אותה? מדוע קריאת השמות והקמת שם המת הם כל כך מרכזיים במגילת רות? 

 77. מגילת רות ונישואי ייבום

  ד"ר יעל ציגלר

  הנישואין של בעז ורות לא היו קיום מדויק של מצוות ייבום, אלא מנהג של גאולה הדומה לייבום. בניגוד לגואל, שסירובו לשאת את רות הוא טבעי ומובן, מתנהג בעז באחריות ובחוסר אנוכיות בהחלטתו  לשאת את רות לאשה.

 78. בעז: אם נעלו של הגואל מתאימה

  ד"ר יעל ציגלר

  מדוע הכתוב מוסיף הערה על מנהג חליצת הנעל? מהי מטרת הנעל בסיפור? האם יש לה משמעות סמלית? באיזה הקשרים אחרים לאורך התנ"ך מופיעה נעל, ומה ניתן ללמוד מכך של מקומה בסיפורנו? למי שייכת הנעל הנחלצת?

 79. גאולה, קניין וברכות

  ד"ר יעל ציגלר

  נעיין בהופעת השורש גא"ל והשורש קנ"ה בפרק ד במגילת רות, ובתנך באופן כללי, ומתוך כך נעמוד על משמעות הגאולה והקניין בסיפורנו, ועל הקשר ביניהם. נעיין גם בברכות שמקבלים בעז ורות לרגל נישואיהם.

 80. ברכה לשני הבתים: רחל ולאה

  ד"ר יעל ציגלר

  בספר שופטים, מתוארת כמה פעמים התמוטטות של מבנים פיזיים, בתים, משפחות ושושלות מסוימות, וכולם יחד יוצרים סיפור של התמוטטות חברתית. מגילת רות משתלבת בתיאור זה, ומתארת התמוטטות של בית, אך מסתיימת עם בנייה מחודשת של בית, אשר מתחיל את הבנייה המחודשת של עם ישראל ושל בית המלוכה. בהקשר זה נבין גם את הברכה לרות "כרחל וכלאה".

 81. הילד של נעמי והמעבר למלוכה

  ד"ר יעל ציגלר

  נעיין בסיפור לידת הבן של רות ובעז. נראה כי ההתערבות האלקית, במתגלה באמצעותו של בעז, הופכת קללות לברכות, ובכך מתחיל תיקון של תקופת השופטים. לאחר לידת הילד, הוא ניתן לנעמי, ההופכת לדמות המרכזית בגידולו, ובכך מגיע הפתרון למצוקתה האישית. הפסוקים מתארים את שושלת בית דוד היוצאת מבן זה, אשר תתן מענה למצוקה הלאומית.

 82. הסיפור ההרמוני של מגילת רות

  חלק א - מקבילות לשוניות

  ד"ר יעל ציגלר

  מגילת רות היא ספר הרמוני. אין שאלה שנותרת לא פתורה, ואין מתח בסופו של הסיפור. ניתן לעמוד על האופי ההרמוני של הספר מתוך המבנה שלו, מתוך השפה והלשון שלו ומתוך ההקבלה בין הדמויות המרכזיות. ההקבלה בין רות ובעז מתארת שיתוף פעולה הרמוני של שתי דמויות עם אופי דומה. יתרה מכך, הקבלות אלו רומזות לפירות המוצלחים של האיחוד: שושלת בית דוד, אשר נוסדה על התכונות המשותפות של רות ובעז.

 83. הסיפור ההרמוני של מגילת רות

  חלק ב - מעשה וגמול

  ד"ר יעל ציגלר

  שפע המקבילות בין המילים במגילת רות מלמד על כך שבסיפור ההרמוני הזה אין מעשה שנותר ללא גמול. רות מקבלת גמול צודק ומספק עבור ההתנהגות המופתית שלה, ומעבר לכך, המגילה מבשרת את תקופת המלוכה, שאמורה להיות תקופה של צדק. 

 84. מתודולוגיה והערות לסיכום לימוד מגילת רות

  ד"ר יעל ציגלר

  מאמר סיכום לסידרת המאמרים על מגילת רות. במאמר זה נתוודע לשיטת הלימוד העומדת בבסיס המאמרים למגילת רות - קריאה ספרותית תיאולוגית, שמשמעותה עיון ספרותי -מחקרי, אשר משלב בתוכו את המשמעות התיאולוגית העולה מן העיון.

 85. מסרים מנחמים במגילת איכה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע"ח | | שעה ו- 5 דקות

  מגילת איכה מתארת את הכאב הגדול לאחר החורבן. קשה למצוא מסרים מנחמים בתוך הכאב הזה, אך אם נתבונן לעומק נוכל למצוא מסרים של נחמה מכמה כיוונים. נראה מן הפסוקים מסרי נחמה מתוך הסתכלות בעבר, מתוך תקווה וציפייה לעתיד ובעיקר מתוך ההווה, בחורבן עצמו ממש. המגילה נותנת לנו תקווה שעם ישראל, או כל אדם שעובר משבר, יכול למצוא נחמה ומשאבים הטמונים בתוכו. 

 86. אשת חיל מי ימצא - הסיפור של רות ובועז

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 4 דקות

  רות נקראת על ידי בועז בכינוי אשת חיל: "וְעַתָּה בִּתִּי אַל תִּירְאִי כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמְרִי אֶעֱשֶׂה לָּךְ כִּי יוֹדֵעַ כָּל שַׁעַר עַמִּי כִּי אֵשֶׁת חַיִל אָתְּ" (ג', יא). המונח אשת חיל מוזכר רק במגילת רות ובפרק האחרון של ספר משלי. בשיעור ננסה להבין את משמעות האמירה שרות היא אשת חיל תוך בחינת המזמור ממשלי. לאחר מכן נחזור לסיפור רות ונבין כיצד כינוי זה משליך על הסיפור כולו.

 87. יהושע: ממשרת למנהיג

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 5 דקות

  עיון בסיפורי יהושע החל מהופעתו לראשונה כמשרת משה ועד מותו, מגלה שיהושע איננו המנהיג האולטימטיבי - הוא אינו שואף למנהיגות ואף אין לו תכונות של מנהיג. יהושע נהיה מנהיג למופת, מתוך ענוותנותו ומתוך אהבתו למשה ולעם. בתחילת דרכו משרת את עבד ה' ובסופו דרכו נקרא בעצמו עבד ה'. 

 88. מי את בעלת האוב?

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 7 דקות

  סיפור בעלת האוב מביא למות שאול והעברת המלוכה לדוד. שאול חטא בתפקיד הבסיסי שיש למלך : הקשבה לדבר ה' ותקשורת איתו, כשפנה לאמצעים פסולים. מטרת דוד תהיה להחזיר את התקשורת עם ה' לעם.

 89. ספר שופטים: מדרכו של אברהם לדרכו של לוט

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 6 דקות

  ספר שופטים מתאר מצב של הדרדרות הדרגתית עד פילגש בגבעה, ונציע שהדרדרות זו קשורה בעזיבת דרכו של אברהם והליכה בדרכו של לוט. כאשר נבחר אברהם ללמד את זרעו אחריו לעשות צדקה ומשפט, היה לו ברור כי עליו להתבדל מעמי הארץ על מנת להחזיק בערכים הללו כראוי. במהלך ספר שופטים עומד העם מול האתגרים בפניהם ניצב אברהם, אך בגלל בחירתו מתחילת הספר להשאיר את עמי הארץ ולשבת בקרבם, הוא נופל שוב ושוב למנהגים מושחתים, והופך דומה יותר ללוט היושב בסדום.

   

  צילום השיעור נעשה במסגרת לימוד הפרק היומי, בו העבירה ד"ר יעל ציגלר לקהילות לומדות את שיעור הפתיחה לספר שופטים, ז' בכסליו תשפ"ג. 

 90. הברית בפרק כ"ד - מיקומה בספר יהושע והזכרתה בספר שופטים

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשס"ז | |

  מדוע פרק כ"ד הוא הפרק החותם את ספר יהושע? מדוע אוסף יהושע אם העם פעמיים, בפרק כ"ג ובפרק כ"ד? נראה כי התשובה לכך טמונה בהבדלים בין הפרקים הללו. מדוע העם נאסף בשכם ולא בשילה? מהי המשמעות של כריתת הברית בפרק זה? 

 91. בימים ההם אין מלך בישראל - סיום ספר שופטים

  ד"ר יעל ציגלר |

  נעיין בפרקים יז-כא, בסיפור פסל מיכה ונחלת שבט דן, ובסיפור פילגש בגבעה והמלחמה נגד שבט בנימין. נראה את העיוותים המוסריים החברתיים והרוחניים המתבטאים בסיפורים אלה, ונבין שכאשר אין מלך ואין הנהגה מסודרת העם מידרדר מבחינה רוחנית, חברתית ומוסרית, עד כדי סכנה קיומית ממש.

 92. מדור יוצאי מצרים לדור נכנסי ארץ - מבנה ומשמעות בספר במדבר

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  ספר במדבר פותח בהכנות לכניסה לארץ לדור הראשון ומסיים בהכנות לכניסה לארץ לדור השני. עיון מעמיק במבנה יגלה את ההבדל בין הדורות: הדור הראשון התקשה להיות תלוי בה' ולכן ההכנות מתמקדות במלחמה שתעשה ע"י ה', ואילו הדור השני מתקשה לקבל את העצמאות ולכן ההכנות מתמקדות בהתנחלות.

 93. סיפורי בניו של דוד: אמנון, אבשלום, אדניה ושלמה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 5 דקות

  תחילת מלכותו של דוד מאופיינת בהצטיינותו היתרה בכל המישורים - בינו לבין ה' ובינו לבין סביבתו, אף בסוף ימיו ולבטח בתודעת הדורות נחשב דוד למלך האידיאלי שעיני הכל נשואות אליו. התבוננות בסיפורי בני דוד מראים כי אירועים קשיים וכואבים מתרחשים במשפחתו אשר מערערים את ביטחונו באשר למלכותו שלו ולהמשך שושלתו עד ימיו האחרונים. מהו הגורם להידרדרות מלכותו של דוד? וכיצד חוזר דוד בסוף ימיו לאמון ובטחון במלכותו?  

   

 94. יתרו ומשה - השותפות המושלמת

  עיון ביחסי משה ויתרו

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  בעזרת הבנת דמויותיהם של יתרו ושל משה ועמידה על נקודות הדמיון שביניהם, נברר את משמעות הקשר והשותפות ביניהם ונבין את תרומתו של יתרו למשה במילוי ייעודו האלוקי.

   

 95. סיפור לידת שמשון כמפתח להבנת דרכו

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשס"א | | 58 דקות

  שמשון מוצג כשונה מאוד משאר השופטים, הן בפעולותיו הנקמניות כלפי פלשתים הנובעים מעניין אישי (ולא לאומי) והן מבחינת הקשר והתפילה שלו כלפי הקב"ה. ננסה להבין מדוע שמשון מאמץ מאפיינים אלה דרך התבוננות בסיפור לידתו המפורט.  

 96. מיהי אשת החיל של ספר משלי?

  ד"ר יעל ציגלר | שעה

  נעיין בשיר "אשת חיל" החותם את ספר משלי. נראה כיצד הוא מהווה סיכום לספר משלי, בכמה מובנים אפשריים: כמשל לחכמה; כתיאור של אדם "מושלם" שיש בו את כל התכונות והמידות שנלמדו בספר משלי; וכהמשך של משל האשה החכמה אל מול משל האשה הזרה. בהקשר זה, נעיין בדמותה של רות, אשר על אף היותה "אשה זרה", היא מתוארת במגילת רות כ"אשת חיל", בדומה לאשת החיל של ספר משלי.

 97. בעז ורות

  ד"ר יעל ציגלר

 98. פנים אל פנים - משה רבנו בהר חורב

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 5 דקות

  בשיעור זה, נעיין בדמותו של משה ובטיב היחסים בינו לבין הקב"ה כפי שמתואר בפשט הכתובים. ננסה להבין מה פירוש יחסים "פנים אל פנים" בין משה לבין ה', מהן המגבלות ביחסים מיוחדים אלו, ומה יכול כל אדם מישראל ללמוד ממעמדו הרוחני המיוחד של משה.

 99. אליהו הנביא במקרא וכיום

  ד"ר יעל ציגלר | 59 דקות

  אליהו הנביא המופיע במקרא מתואר כאדם רוחני מתבודד וקנאי, אבל אליהו הנביא כפי שנתפס באגדות חז"ל אשר מגיע לבקר בברית מילה ובליל הסדר, נתפס כאדם בעל סגולות של ברכה, מחזיר בתשובה שעוזר לבני האדם. כדי להבין את הפער הגדול בין שתי התפיסות של אליהו יש לצלול אל פרקי אליהו בספר מלכים ולהעמיק בהבנת דמותו.

 100. המסר הסמוי בספר תרי עשר - גלות וגאולה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  נעיין במבנה ובהתפתחות רצף ספרי תרי עשר בניסיון להבין מדוע מתייחסת המסורת שלנו לספרים אלו כספר אחד. נגלה מסר סמוי בעריכה זו הקיים גם בספרי תהלים וישעיה (ספרים עם עריכה מורכבת) המעניק לנו אחד היסודות המשמעויות ביותר בתנ"ך.

 101. שאול המלך - מפגש ראשון ומסע האותות

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  כיצד מציג התנ"ך לראשונה את שאול המלך הראשון? המפגש הראשוני עם שאול מפורט מאוד ומראה לנו מה התנ"ך רוצה שנדע על שאול במבט ראשון. תוך כדי לימודנו אודות שאול, נסקור את הדרכים השונות שהתנ"ך מציג דמויות.

 102. תשועת ירושלים והמלכת ה'

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  ידוע כי ספר תהלים אינו אסיפה אקראית של מזמורים אלא ישנם רצפים וסדרות של מזמורים קשורים (שירי המעלות הם דוגמה מוכרת לסדרה כזו) בשיעור זה נלמד את סדרת מזמורי התהילים מו-מז-מח בניסיון לגלות את הסיפור העומד מאחוריהם ואת המסר הנלמד מתשועת ירושלים על ידי ה' בימי התנ"ך - מסר המהדהד עד ימינו.

   

  לעילוי נשמת שמואל יוסף הכהן בן שלמה דוד ושיינע פייגיל

 103. לידת האיש משה - דרישת הרחמים והצדק

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע"ו | | שעה ו- 5 דקות

  בהתבוננות על סיפור הולדת משה וגדילתו מתגלה כי הוא חי בזכות רחמנותן של שתי אמהות. משה פיתח אמפתיה לזולת וסלד מחוסר הצדק שהתרחש במצרים. הוא אינו רואה רק בצרת אחיו, אלא הוא רואה בצרת כל בני האדם שנעשים להם עוולות. משה מחפש אנשים דורשי משפט ומוצא את רעואל בלבד. אנו מגלים מהי הדרך שמנהיג עברי נדרש שילך בה - הדרך הדורשת צדקה ומשפט.

 104. בריחת דוד לנוב ולגת- נקודת מפנה בחייו

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשע"ו | | שעה ו- 5 דקות

  מאז שהומלך בידי שמואל הנביא, דוד מוצא עצמו בבריחה מפני שאול פעם אחר פעם. בשיעור נעיין בבריחת דוד אל נוב עיר הכוהנים, וישר לאחר מכן בבריחתו אל אכיש מלך גת . ננסה להסביר מה הוביל את דוד לברוח דווקא אל גת הפלשתית המזוהה כאויב מובהק של ישראל באותה תקופה, ואיך הבריחה אל נוב וגת משמשות כנקודת מפנה בחייו של דוד.

 105. לוט, אברהם ומה שבניהם

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  השוואה ברורה קיימת בין הכנסת האורחים של אברהם לבין זו של לוט. אמנם, עם כל ההשוואות, הסיפור של לוט מסתיים באסון הפוגע גם במשפחת לוט, דבר המורה על כישלון כלשהו של לוט. בשיעור נלמד מה ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט, הבא לידי ביטוי בבחירות שלהם במהלך חייהם? לאחר סקירה של הגישות הפרשניות להבנת היחס בין דמויות מקבילות אלו, נציע גישה רחבה להבנת הסיפור, גישה שתספק לנו תובנות בסיפורי אברהם ובהקשרם בתנ"ך בכלל.

   

  שיעור זה מוקדש לעילוי נשמת מאיר וליבע פרידמן ודוד אליהו ורחל לאה פלדמן

 106. יהודה כשומרון

  ד"ר יעל ציגלר

 107. ירושלים משגב לנו

  ד"ר יעל ציגלר