שיעורים

שיעורים נבחרים

הרב ד"ר שוקי רייס
משך השיעור:
4 דקות
איפה נמצא ים סוף? בעזרת המפות של אתר התנך נכיר את הגיאוגרפיה של האזור, נראה את האפשרויות השונות למיקומו של ים סוף,  ננסה להבין מדוע היה צורך במעבר דרכו כדי להגיע ממצרים לארץ...
הרב ד"ר אברהם שמאע
השיעור יעסוק במבני הדרשות בהגדה של פסח ובתוכנן. הניתוח המבני והתוכני יוביל להבנה מדויקת של מדרש הגדה של פסח, ויחשוף טפח מדרכם של חז"ל בהשוואת מקבילות ומערכי השוואה פנים מקראיים. בראש השיעור...
סה"כ שיעורים: 928
שאול, דוד והיחס לארון ה'
נריה קליין מקור: משך השיעור:
56 דקות
בשיעור נעסוק בקריאה של דוד לדרוש את ה', ונשווה בינו לבין שאול בעניין היחס לארון ה' ובעניין הדרישה בה'. נברר מה מהי המשמעות של הקריאה לדרוש בה', ונדון ביחס...
המעבר משאול אל דוד
נריה קליין מקור: משך השיעור:
57 דקות
בפרק יא נחזור בקצרה על המסר שמועבר באמצעות תיאור המלכת דוד, ונעסוק ברשימת גיבוריו. בפרק יב נסביר את מבנה הפרק ונבין את הרמזים המשובצים בפרק ומדגישים שדוד...
נריה קליין מקור: משך השיעור:
54 דקות
סיפור המלכת דוד, תיאור כיבוש ירושלים ורשימת גיבורי דוד מופיעים פעמיים בתנ"ך: בשמואל ובדברי הימים. בשיעור נשווה בין המקורות, נעיר על ההבדלים, נבין איזו...
מכון מגלי''ם מקור: ; ;
ירמיהו מנבא בסוף ימי בית ראשון, ומזהיר את מלכי יהודה שלא למרוד בבבל. המלך ושריו כועסים על נבואות הזעם של ירמיהו, הם עוצרים אותו ומכניסים אותו לבור. בעיר...
מכון מגלי''ם מקור: ;
ימי שלטונו של יהויקים מאופיינים בשחיתות מוסרית. ירמיהו מוכיח אותו ובשל כך ראשי השלטון עוצרים אותו. בעיר דוד נמצאה קריית השלטון, בה חיו שריו של המלך...
נריה קליין מקור: משך השיעור:
48 דקות
בשיעור נעסוק בשאלה : מדוע החלק הסיפורי של דברי הימים פותח בסוף סיפור שאול ולא בתחילת סיפור דוד? ומדוע תיאור מות שאול כל כך מפורט? נשווה בין הסיפור בדברי...
מכון מגלי''ם מקור: ;
מנשה הכניס לירושלים סוגים רבים של עבודה זרה. הקשה והאכזרית מכולן הייתה עבודת המולך. בסוף ימי הבית הראשון יורד ירמיהו אל גיא בן הינום, שם נערכה עבודת המולך...
מכון מגלי''ם מקור: ;
יאשיהו ערך מהפיכה דתית גדולה ורחבה. ביטוי למהפיכה זו ניתן לראות בממצא ארכיאולוגי מאותה תקופה - ברכת כהנים שנמצאה בקברי כתף הינום, המעידה על חזרה לעבודת ה...
מכון מגלי''ם מקור: ;
כחלק מהכנותיו של חזקיהו לקראת בואו של סנחריב הוא חוצב נקבה המכניסה את מי מעיין הגיחון אל תוך העיר. נוסף על האזכור של פעולה זו במקרא, ניתן לראות את הדברים...
מכון מגלי''ם מקור: ; ;
כחלק מהכנותיו של חזקיהו לקראת בואו של סנחריב, הוא בונה חומה אדירת מימדים שמקיפה את הגבעה המערבית. חזקיהו מרגיש לחץ לבנות את החומה בדרך המהירה ביותר ובונה...

עמודים