שיעורים

שיעורים נבחרים

ד"ר יצחק מייטליס
=מתי התרחשה יציאת מצרים? ומי היה מלך מצרים באותה עת? בשיעור נציג שלוש שיטות מרכזיות בתארוך יציאת מצרים. האחת שהייתה נפוצה בקרב החוקרים, ומתעלמת מהמקורות המקראיים, השנייה נפוצה יותר...
ד"ר יעל ציגלר
ספר שמות בנוי סביב שלושה נושאים: יציאת מצרים, מעמד הר סיני ופרשיות המשכן. בשיעור נסקור שיטות שונות בנוגע למבנה הספר, וננסה להבין כיצד מבנה הספר מדגיש את הערך של ידיעת ה' על ידי ישראל...
סה"כ שיעורים: 904
הרב יצחק לוי מקור: ; ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 10 דקות
בשיעור נראה את השלבים השונים לבניית בית מקדש, ננסה להבין את משמעות כל אחד מהשלבים ונעסוק בשאלה : מדוע לא שרתה השכינה? נציע שהסיבה לכך היא שהמקדש נבנה...
הרב מנחם ליבטאג מקור: ; ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 11 דקות
אם עוקבים אחרי איזכורי התאריכים בספרי בית שני ניתן לשים לב שלא ניתן להבין מתוכם מה היה לפני מי, וכמה זמן עבר ביניהם. מדוע התנ"ך מעלים מאיתנו את הרצף...
הרב מנחם ליבטאג מקור: ; ; ; משך השיעור:
שעה ו- 7 דקות
חז"ל אומרים לנו ב"סדר עולם" שבית שני עמד 420 שנה, אך על פי השנים המקובלות על ידי ההיסטוריונים בית שני עמד כ580 שנה. כיצד יש להתייחס לסתירה זו? בשיעור,...
הרב ד"ר יואל בן נון מקור: ; ; משך השיעור:
שעה ו- 12 דקות
עליית זרובבל היא עליה עצומה עם שאיפות גדולות: לחדש את מלכות יהודה ולהקים את בית המקדש הראשון מחדש. שאיפה זו דועכת בעקבות התחזקות צרי יהודה ובנימין...
ד"ר חזי כהן מקור: ;
נעסוק בהשוואה בין עזרא פרק ג' לנחמיה פרק ח' כאשר בשני הפרקים האלו מתרחשים אירועים דרמתיים באותו מקום ובאותו זמן אך עם הבדל מהותי. מהי המהפכה הרוחנית שיצרו...
הרב אלקנה שרלו מקור: משך השיעור:
שעה ו- 3 דקות
יחזקאל ודניאל מציגים בפנינו נקודות מבט שונות לחלוטין על הגלות והגאולה: לפי יחזקאל, הגלות באה בעקבות חטא והגאולה תבוא בקרוב, אם יחזרו בתשובה. לעומתו, דניאל...
הרב מנשה וינר
מהו זמנה של אגרת רחום וכיצד זה מסתדר עם רצף הספר ורצף מלכי פרס ומדי? נביא כמה אפשרויות לענות על השאלה ונבין את המשמעויות של כל אחת מהן. לבסוף נכיר את גישת...
טפת הלפרין מקור: ; משך השיעור:
שעה ו- 5 דקות
עיון בפרקי נחמיה א, ב ומחצית יג חושפים לנו את תקופת שיבת ציון, את דמותו של נחמיה בעל שם יהודי משמעותי ומנחם, את תפקידו מול המלך הפרסי, יכולתו להתפלל...
הרב ד"ר יהודה ברנדס מקור: משך השיעור:
שעה ו- 6 דקות
בספר נחמיה מסופר על חידוש מרעיש שגילו בתורה: חג הסוכות. שבי ציון חגגו את החג, ונאמר שלא עשו חג כזה מימי יהושע בן נון. תאור הסוכות והחג שונה במקצת מן האמור...
פרופ' יונתן גרוסמן מקור: משך השיעור:
50 דקות
בשיעור נסביר כיצד קהלת ממחיש את קיומה של המחזוריות בכל מקום ובכל הקשר, ואולי אף ברבדים השונים שבאדם עצמו. בנוסף, נברר מדוע המחזוריות מביאה את קהלת ליאוש...

עמודים