שיעורים

שיעורים נבחרים

ד"ר יצחק מייטליס
=מתי התרחשה יציאת מצרים? ומי היה מלך מצרים באותה עת? בשיעור נציג שלוש שיטות מרכזיות בתארוך יציאת מצרים. האחת שהייתה נפוצה בקרב החוקרים, ומתעלמת מהמקורות המקראיים, השנייה נפוצה יותר...
הרב יעקב מדן
מצאנו במקראות ובמדרשים קשר בין הפסח וברית המילה. התורה גם מתנה את קיום הפסח במילה. בשיעור נסקור את המקורות הקושרים בין שתי המצוות, וננסה לבאר את מהותו של הקשר בעזרת הקבלתו לשתי הבריתות שכרת...
עמרם (רמי) ינאי
עיון בדיני קרבן הפסח (לדורות) מלמד, שבעניינים רבים דיניו מיוחדים, וחורגים מן המקובל בתורת הקורבנות באופן כללי. במהלך השיעור נצביע על הדינים הללו, וננסה לתת משמעות לקרבן הפסח, שבעזרתה נוכל...
סה"כ שיעורים: 776
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא י'
משך השיעור:
42 דקות
נדב ואביהוא כבר נזכרים בתור אלו שאוכלים ושותים לאחר מעמד הר סיני ולא שמים לעצמם גבולות. התורה מדגישה בפנינו את הצורך לשים גבול בעבודת הקודש במיוחד...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא י"א
משך השיעור:
46 דקות
פרק י"א אינו המשכו הישיר של היום השמיני. מדוע הוא מופיע כאן? נראה שהמטרה היא ללמדנו כי ישנה חובה להציב גבולות והבדלות כדי להכנס אל הקודש וזהו תוכן כל...
הרב ישעיהו הדרי מקור:
תהילים ל"ג
השילוב של המבנה האומנותי של המזמור (מבנה קונצנטרי - בצורת מנורה) עם המוסיקה שלו והאופן בו עמדה המקהלה של הלויים במקדש, יצר אווירה וחוויה עמוקה, כך שהאדם...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא ט'
משך השיעור:
49 דקות
בעוד שבמילואים נצטוו להביא איל לעולה ולמילואים הרי שביום השמיני מצטויים להביא מלבד העולה גם שלמים. ניתן לראות כי המילואים הינו קרבן מעבר בין העולה לשלמים...
פאנל מקור:
ויקרא א'
משך השיעור:
שעה ו- 51 דקות
פאנל בנושא חידוש עבודת הקרבנות, שנערך בהיכל שלמה, האם אנחנו מצפים לקורבנות? כיצד עלינו להתייחס לעולם הקורבנות כיום? משתתפים: הרב אמנון בזק, הרב יעקב מדן,...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא ו'
משך השיעור:
43 דקות
בפרקנו נוספה מנחה חדשה לכהנים. התורה משלבת את הכהנים ההדיוטות עם הכהן גדול להורות שחניכתם נותנת להם מעמד של כהן גדול לעניין איסור טומאה, ולכהן גדול מעמד...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא א' - ג'
משך השיעור:
56 דקות
שלושה קרבנות קדומים מסופרים בתורה: קרבן הבל וקין- מעין מנחה, עקידת יצחק- עולה, קרבן נח- בדומה לתודה ושלמים. כיצד אלו מסבירים את מהות ומשמעות הקרבנות...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא א'
משך השיעור:
שעה ו- 3 דקות
קדשי הקדשים נשחטים בצפון העזרה. דין זה הוזכר רק בקרבן עולת הצאן. מדוע דווקא הוא מלמד על הכל? קרבן הצאן הוא ביטוי לכבש התמיד שהוא עיקר העבודה במקדש. הכבש...
תהלים טו ופרשת קדושים
חנן פורת מקור:
תהילים ט"ו
מזמור טו מציב שאיפה לקרבת אלוקים, ומביא 11 מצוות שבין אדם לחברו, וטוען שהן המביאות לקרבת לאלוקים. גם פרשת קדושים מציגה רעיון דומה: הפרשה פותחת ב"קדושים...
הרב מנשה וינר מקור:
שמות ל"ט
משך השיעור:
49 דקות
בגדי השרד נועדו לשרת בקודש. על מה מדובר? נחלקו הפרשנים אם מדובר בכיסוי לכלים או בבגדי הכהונה וכן בפרשנות המילה שרד. שמא מדובר בבגדי העובדים במשכן האחרים:...

עמודים