שיעורים

שיעורים נבחרים

הרב אליעזר קשתיאל
משך השיעור:
34 דקות
דווקא לקראת הכניסה לארץ ישראל מתעורר הרגש הטהור הפנימי של העם לקדושה. דבר זה בא לידי ביטוי בקנאותו של פנחס וגם ברצונן של בנות צלפחד לנחול בארץ ישראל. גם במפקד מעיד הקב"ה כי כולם טהורים על...
הרב משה ליכטנשטיין
משך השיעור:
שעה ו- 6 דקות
מינוי יהושע כמנהיג לאחר משה, מציב אותו בעמדה לא פשוטה, כאשר מצד אחד הוא מנהיג עצמאי, אך מן הצד השני העם רואה אותו כמשרת משה ולכן כממשיכו. נראה כי במהלך הנהגתו עומד יהושע במצבים דומים לאלה...
הרב יצחק לוי
משך השיעור:
31 דקות
בפרשיית המוספים מקומו של ראש החודש שווה עם שאר מועדי ישראל. נראה כיצד התאפיינה חשיבותו, ונסקור מנהגים שהיו נוהגים ביום זה בימי המקרא, בית שני ותקופות חז"ל. 
סה"כ שיעורים: 3276
הרב יובל שרלו מקור: משך השיעור:
24 דקות
מזמור מ"ג הינו המשך ישיר של מזמור מ"ב. מזמור מ"ב עניינו תיאור של קושי וייאוש מן המציאות ואילו מזמור מ"ג עוסק בפנייה לעתיד טוב יותר. בתחילת המזמור מתחנן...
הרב מרדכי פרנקו מקור: משך השיעור:
43 דקות
בשיעור נעסוק בשמחה הגדולה שהייתה במעמד חנוכת חומת ירושלים, ונסביר את המשמעויות השונות של חנוכת החומה. נברר מה היה כל כך שמח במעמד זה, ואיזו משמעות יש לו...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
37 דקות
בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
30 דקות
בפרק ב' נראה כיצד מעודד חגי את העם כי הנבואה לא פסקה והקב"ה לא שוכח את בריתו עם ישראל לעולם. כמו כן, רומז הקב"ה לנביא לתת כבוד לנציב זרובבל, ובכך לחזק...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
34 דקות
בפרקים ב'-ג' מתאר נחום כיצד ממלכת אשור הולכת ליפול מעוצמתה, ולהיכבש על ידי בבל. הוא מתאר את הכישלון והכיליון הצפוי לממלכת אשור במלחמותיה, ואת תהליך נפילתה...
הרב אליעזר קשתיאל מקור: משך השיעור:
16 דקות
ספר נחום הינו נבואת פורענות על ממלכת אשור, ומתחלק לשניים: משא נינווה וחזון נחום. הספר מדבר על מלחמת ה' באשור ותיאור מפלתם לאחר גלות ישראל. בתחילת פרק א'...
ד"ר מרדכי סבתו מקור: משך השיעור:
50 דקות
בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש...
הרב מרדכי פרנקו מקור:
הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא...
הרב יובל שרלו מקור:
בשיעור נדון בעמדתם הנפשית של האנשים השומעים ומקבלים את התורה שעזרא מקריא, ונעסוק בשמחה שנובעת ממעמד של קדושה. נבין מדוע העם מגיב בבכי לשמע דברי התורה,...
הרב אלחנן סמט מקור: ;
בשיעור נלמד את תיאור חנוכת המזבח בעזרא ונברר מתוכו ומתוך המסופר בנחמיה כיצד ציינו שבי ציון את ראש השנה. בנוסף, נדון במצבם של שבי ציון בארץ ובמעמד ייסוד...

עמודים