שיעורים

שיעורים נבחרים

פרופ' יוסף עופר
משך השיעור:
שעה ו- 1 דקות
נוסח המקרא שנהג בבבל היה שונה במקומות מסוימים מזה שנהג בטבריה, והוא משתקף לעתים גם במסורה של בבל. הנוסח והמסורה של בבל נשתמרו בצורה חלקית, בעיקר בשרידי כתבי-יד, שנשתמרו בגניזת קהיר. בשיעור...
הרב ד"ר יואל בן נון
משך השיעור:
שעה ו- 14 דקות
הרב מרדכי ברויאר יצר את שיטת הבחינות, ולה יש יתרונות וחסרונות. בשיעור נעמוד על עיקרי השיטה, מקורותיה ואיך אפשר להזדהות עם השיטה ולחלוק עליה בו בזמן?
הרב יעקב מדן
יחזקאל הוא מגולי גלות החרש והמסגר, ובכל זאת מנבא ליהודה ולגולים כשהוא נמצא בבבל. בשיעור ננסה להבין כיצד תיתכן נבואה בבבל, ואיך שאלה זו משפיעה על מקום השכינה רגע לפני החורבן
סה"כ שיעורים: 793
הרב מנשה וינר מקור:
במדבר א' - ב'
מספר פעמים נמנו בני ישראל. בשמות, וכאן ובפרשת פנחס. כיצד זה שנשאר אותו מספר בשני המניינים הראשונים? נראה שיש עניין במספר זה כך שה' דאג לכך באופן נסי.
חנן פורת מקור:
תהילים ס"ו
משך השיעור:
שעה ו- 7 דקות
מדוע באה הצרה ומה תפקידה? עיון במזמור סו מגלה כי הצרה לא רק מניעה לתפילה אלא יש לה תפקיד עצמאי עקרוני ומהותי
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא י"ט
משך השיעור:
51 דקות
הרמב"ן טוען כי הציווי להיות קדושים קשור לכל התורה ולא לעניין העריות בלבד. אם נתבונן במהלך המצוות המופיעות בפרשה נגלה כי הן כוללות את עשר הדיברות אלא שהן...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא י"ז
משך השיעור:
50 דקות
נחלקו התנאים האם מותר היה לאכול סתם בשר בלא להקריב חלק ממנו לה' בעת שהותם במדבר. מחלוקתם משפיעה על הבנת איסור שחיטה בחוץ של קדשים וכן על ההבחנה המשמעותית...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא י"ח
משך השיעור:
45 דקות
הקב"ה לקח מבני כנען את הארץ ונתנה לנו. באיזה זכות מוסרית נצטוינו לכבוש את הארץ? כנען ומצרים לא מכירים בקדושה לא של הארץ וממילא לא של הזרע. זו הסיבה שהארץ...
הרב מנשה וינר מקור:
ויקרא ט"ז
משך השיעור:
43 דקות
מי שעוקב אחרי סדר העבודות שבתורה מגלה פער גדול בינו למה שמופיע במשנה ביומא. כיצד ניתן ליישב זאת? על פי הגר"א עולה כי יש לחלק בין הסדר של אהרן שיכול בכל עת...
חנן פורת מקור:
תהילים מ"ו
משך השיעור:
39 דקות
נלמד את מזמור מו בהקשר של מכות מצרים ובהקשר של מפלת סנחריב בימי חזקיהו. בשני אירועים אלה באה לידי ביטוי הגנת ה' על ישראל, כפי שאומר המזמור "א-להים לנו...
חנן פורת מקור:
תהילים מ"ה
משך השיעור:
41 דקות
מזמור מ"ה מתאר את כבודו של המלך. מתוך התיאורים שבפרק מסתבר שהכוונה היא למלך שלמה. ישנה חשיבות רבה לכבודו של המלך בעיני העם, אך בתוך לבו הוא צריך לחוש...
הרב ישעיהו הדרי מקור:
תהילים מ"ז
משך השיעור:
59 דקות
את מזמור מ"ז נוהגים לומר לפני תקיעת השופר בראש השנה. מה מיוחד במזמור זה שהפך להיות חלק מתפילת ראש השנה? כיצד המזמור הוא אוניברסאלי ולאומי גם יחד? ואיך את...
הרב ד"ר שוקי רייס מקור:
שמות י"ד
משך השיעור:
4 דקות
איפה נמצא ים סוף? בעזרת המפות של אתר התנך נכיר את הגיאוגרפיה של האזור, נראה את האפשרויות השונות למיקומו של ים סוף,  ננסה להבין מדוע היה צורך במעבר דרכו...

עמודים