שיעורים

שיעורים נבחרים

הרב אמנון בזק
משך השיעור:
שעה ו- 3 דקות
בין שנים עשר השופטים שבספר שופטים בולטת החריגה בדמותה של דבורה, כשופטת היחידה. מה טיבה של תופעה חריגה זו, שבה אישה היא השופטת? בשיעור נבחן את פרשת דבורה, ברק, סיסרא ויעל, ננסה לעמוד על...
ד"ר יעל ציגלר
משך השיעור:
54 דקות
בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא, הנשים מתפקדות במקום הגברים. דבורה מתפקדת במקום ברק. יעל במקום חבר. אם סיסרא במקום סיסרא. בחברה כזו החברה מתחילה לקרוס. יש הפקרות והפרת סדרי העולם, מה...
פרשת בשלח
הרב יעקב מדן
הדרך הטבעית להליכה ממצרים לארץ ישראל היא דרך ארץ פלשתים. מדוע לא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים? בשיעור נבחן את ההתרחשויות באופן ריאליסטי, נראה כיצד השפיעה ההליכה במדבר על יחס העם למשה. ומה קרה...
סה"כ שיעורים: 759
הרב מנשה וינר מקור:
שמות ל"ו
משך השיעור:
51 דקות
לשם מה חזר הציווי על תרומת המשכן? מה פשר ההדגשה של נתינת הזהב דווקא? של הנדיבות המופלגת עד כדי צורך לחדול אותה? של הבשמים? דומה כי הכל נובע מהשפעת חטא...
הרב מנשה וינר מקור:
שמות ל"ח
משך השיעור:
46 דקות
בסיכום הכסף נמנית רק מחצית השקל שהביאו. הייתכן שלא הביאו יותר הלוא מפורש שכל מה שהיה בידם הביאו כסף? דומה שבעקבות חטא העגל היה שינוי במשנה התרומה שאיננה...
יעל שלוסברג מקור:
תהילים ח'
;
איוב כ"ח
מהו תפקיד התורה בעולם? מדוע ניתנה התורה לעם ישראל ולא נשארה בשמים? עיון במדרש חז"ל ובמקורותיו באיוב ובתהילים מעלה תובנות חדשות בהקשרים אלה. התורה ניתנה,...
הרב אלחנן סמט משך השיעור:
שעה ו- 6 דקות
תופעת המילה המנחה היא תופעה ספרותית ידועה ומוכרת. בשיעור נבחן את התופעה בשני צדדים נוספים: כיצד צירוף מילים יכול להוות מנחה? ואיך צמד מילים הפוכות, כמו...
הרב אוריאל עיטם מקור:
שמות ל"ד
משך השיעור:
54 דקות
משה זכה לקבל את י"ג המידות לאחר שהתחנן לה' במשך ארבעים יום וארבעים לילה. בקשת הרחמים של משה קבעה הנהגה חדשה בעולם: הנהגה של עם ישראל במידת הרחמים מכח...
הרב מנשה וינר מקור: משך השיעור:
45 דקות
הכיור נזכר רק לאחר כל הכלים, מדוע? המפרשים מסבירים שאינו אלא הכשר מצווה ולכן גם לא כתובות מידותיו. מספר מלכים עולה שהכיור וכנו מבטאים את המרכבה לשכינה...
הרב מנשה וינר מקור:
שמות ל"ד
משך השיעור:
50 דקות
האם חס וחלילה צמחו למשה קרניים? או שעורו התייבש כקרן? דומה שקרינת אור הפנים הינה חלק ממהלך כולל של התדמות כביכול של משה לה'. כך ממשיך הקשר בין עם ישראל...
הרב ד"ר יואל בן נון מקור:
שמות ל"ד
משך השיעור:
שעה ו- 10 דקות
היחס בין הלוחות השניים לבין י"ג מידות הרחמים, מהווה מפתח להבנת היחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בכלל. מכאן תובן גם דרשת חז"ל: 'לא כרת הקב"ה ברית עם...
הרב מנשה וינר מקור: ;
דברים ט', ח' - כ"א
משך השיעור:
47 דקות
התורה מציינת שעשו אלהי זהב, לשם מה ההדגשה הזאת? דומה שמה שראו הזקנים במרכבתו של הקב"ה היה עגל מזהב וכנראה משום כך נצטוו לעשות כרובים מזהב. העם ניסו לחקות...
הרב מנשה וינר מקור:
שמות ל"ג
;
דברים י', א' - י"א
משך השיעור:
55 דקות
לאחר חטא העגל מתבשר משה שה' לא ישכון בישראל ובמקומו ילווה אותם המלאך. משה רבינו מתנגד כי הוא מבין שזה שהשכינה מתרחקת זה הגורם לחוסר דעת ולשאלות הצדק...

עמודים