מאמרים

מאמרים נבחרים

פרופ' יונתן גרוסמן
ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה...
הרב אלחנן סמט
האם פרשיות בהר ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות...
הרב זאב ויטמן
מתי בדיוק נאמרה פרשת בהר למשה - בעלייתו הראשונה או השניה להר סיני ? ומתי בדיוק נכרתה הברית הכתובה בפרשתנו?- נעסוק במחלוקת א"ע והרמב"ן בנושא זה, בהמשך לשיטת הרמב"ן, נציע לראות בפרשות בהר...
סה"כ מאמרים: 1739
ד"ר נאוה כהן מקור:
תהילים ע"ג
אורך המאמר: 6 עמודים
מזמור ע“ג עוסק בעיקרו בבעיית הגמול - בעיית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. בעל המזמור מציג את סוגיית הגמול שאותה הוא רואה וחווה. הוא מתאר את התנהגות הרשעים...
הרב שמעון קליין מקור:
שמואל ב ה', ו' - י'
רבות נכתב על ירושלים בהיבטיה השונים. פחות נכתב עליה כעירו של היבוסי. לא אל אדמת טרשים בא דוד כי אם אל 'עיר היבוסי' - מצאצאיו של כנען, היושב בה מקדמת דנא....
הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי מקור:
ישנה אי התאמה מסויימת בין העמדה הנפשית הנובעת מספירת העומר, לבין התקופה בשנה שבה יש לקיים מצווה זו. מדוע מצווה אותנו התורה להתחיל בספירת העומר בנקודת זמן...
הרב יצחק לוי מקור:
מלכים א י"ב, כ"ו - ל"ג
כיצד ירבעם מעוניין לנתק את שבטי ישראל מירושלים? למעשה הקמת העגלים בדן ובבית אל היא רק דוגמה לשינוי הפולחני שמנהיג ירבעם בממלכת ישראל - הכול כדי לנתק את...
הרב ד"ר יואל בן נון מקור:
תהילים ס"ב, י"ב
אורך המאמר: 10 עמודים
כיצד יש להבין את ביקורת המקרא? האם ניתן לקבל חלק מן התיזות של המחקר? מאמר תגובה למאמרו של הרב משה ליכטנשטיין
הרב משה ליכטנשטיין מקור:
תהילים ס"ב, י"ב
אורך המאמר: 13 עמודים
כיצד יש לראות את היחס בין לימוד תנ"ך ועולם המדע והמחקר המקראי? מה עומדת ביסודה של שיטת הבחינות ומדוע הבחנה זו יכולה להוות דה-לגטימציה לשיטה?  תגובת הרב ד"...
אליעזר דניאל יסלזון מקור:
ויקרא י'
אורך המאמר: 6 עמודים
ננסה לברר מדוע נכללה פרשת שתויי היין בסיפור ארועי היום השמיני, יום חנוכת המשכן. בפרט נברר מדוע שולבה הפרשה בצורה כמעט מלאכותית, באמצע דבריו של משה אל...
הרב ד"ר שוקי רייס מקור:
שמות י"ד
אורך המאמר: 2 עמודים
איפה נמצא ים סוף? בעזרת המפות של אתר התנך נכיר את הגיאוגרפיה של האזור, נראה את האפשרויות השונות למיקומו של ים סוף,  ננסה להבין מדוע היה צורך במעבר דרכו...
הרב ישעיהו הדרי מקור:
תהילים ב'
;
תהילים מ"ה
;
תהילים ק"י
;
תהילים קמ"ד
אורך המאמר: 1 עמודים
ספר תהלים מתאר את גדולתו של המלך ומעמדו המיוחד, ויחד עם זאת מדגיש את ההבנה שהוא איננו אל, אלא עומד לפני ה'.
ד"ר נאוה כהן מקור:
תהילים מ"ב - מ"ג
אורך המאמר: 5 עמודים
פרקים מ"ב-מ"ג הם ביסודם מזמור אחד. הרציפות וההמשכיות שבין שני הבתים יוצרת חוויה אחת שלמה המוצאת את ביטויה בפניה המשולשת של המשורר אל נפשו: "מה תשתוחחי...

עמודים