מאמרים

מאמרים נבחרים

ד"ר ברכי אליצור
אורך המאמר:
7 עמודים
מהם היסודות הקיימים בסיפור יציאת מצרים החשובים כל כך לעיצוב הזהות הישראלית? בדברינו נציע חמישה שלבים של עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים, מתוכם נכיר את היסודות היחודיים של אירוע...
הרב ד"ר תמיר גרנות
אורך המאמר:
9 עמודים
בהגדה של פסח יש מחלוקת תנאים כמה מכות לקו מצרים. האם זו שאלה אינפורמטיבית בלבד, או שישנה כאן שאלה יסודית לגבי מנין המכות ומשמעותו? מאיפה בא המספר עשר ביחס לעשר המכות? כיצד מתוארות...
הרב יעקב מדן
אורך המאמר:
2 עמודים
משה ברח למדין בגיל עשרים, והחל לדבר לפני פרעה בגיל שמונים. מה עשה משה בששים השנים שבאמצע? האם רעה את צאן יתרו? האם מלך על ארץ כוש? ואולי ניסה לשחרר את בני ישראל? מדוע סירבו ישראל לשמוע אליו...
סה"כ מאמרים: 2125
נטע שפירא מקור:
פרק ג' מתאר בפנינו את המפגש הראשון בין החזון למציאות של ימי שיבת ציון. הצהרתו החגיגית של כורש כיוונה את העם לגאולת ירושלים ובניית המקדש, אולם פרקנו נפתח...
נטע שפירא מקור:
פרק א' מתאר באופן חגיגי ופיוטי את העליה הראשונה ארצה. אפשר לחוש בהתרגשות ובשמחה שמלווה את גאולת ישראל. הפרק מסתיים בתחושת גאולה, יהודי הגולה עולים...
עמוס חכם מקור:
נבחין בין נבואה לחזיון ברוח הקודש, ונראה כי דניאל איננו נביא, ולכן דבריו אינם מובאים בספרי נביאים. דברי הנביאים משמשים לדניאל כאבני יסוד עליהן הוא מתבסס...
עמוס חכם מקור:
במאמר זה נסקור את דמותו של דניאל, הנקרא "איש חמודות" מפני שהיה אהוב על הבריות וגם על הקב"ה. נראה כיצד הוא מתנהל בחצרות מלכים גויים ויחד עם זאת מוכן למסור...
עמוס חכם מקור:
עיקר פעולתו של דניאל היתה בימי שלושת המלכים : נבוכדנאצר, בלשאצר ודריוש המדי. ששת הפרקים הראשונים שבספר דניאל מספרים על פעולות דניאל בחצרות שלושת המלכים...
נטע שפירא מקור:
בפרק ט' מופיעה תפילה ארוכה מפיו של דניאל הנאמרת בשנה הראשונה למלכות דריווש, בזמן של ציפייה דוחקת להתגשמות נבואת הגאולה של ירמיהו (פס' ב). ביסוד תפילת...
נטע שפירא מקור:
חלקו השני של ספר דניאל אינו עוסק בדניאל וקורותיו, אלא מכיל חזונות גאולה קשים לפענוח. רעיון ארבע המלכויות שהופיע בפרק ב' בדמותו של צלם המורכב מתכות שונות,...
פרופ' מנחם בלונדהיים ופרופ' אליהוא כ''ץ מקור: אורך המאמר: 6 עמודים
במאמר זה נבחן את אמצעי התקשורת הרבים והמגוונים המוצגים במגילת אסתר (העברת האגרות ביעילות ובמהירות; אירועים חזותיים כמו משתה אחשורוש; מצעד ציבורי ראוותני,...
נטע שפירא מקור:
בפרקים ה-ו נסגרים מעגלים שנפתחו בתחילת הספר. הספר נפתח בגלותם הסמלית של כלי בית המקדש, הנשמרים בארמון נבוכדנצאר ומחכים ליומם. בפרקנו משתמש בלשצאר בכלים...
נטע שפירא מקור:
בפרק ג', לאחר חלום הצלם, בונה נבוכדנצאר פסל גדול שכולו זהב. הפסל הגבוה מזכיר לנו את חטאה של בבל הקדומה- בניית מגדל שראשו בשמיים וכל תכליתו מרידה בקב"ה....

עמודים