מאמרים

מאמרים נבחרים

הרב ד"ר יואל בן נון
מינוי השופטים מוזכר פעמיים: גם בשמות וגם בדברים. ישנם הבדלים משמעותיים מאד בין שני המקורות, הרומזים על הבדלים בהשקפות עולם ביחס לשופטים ולמעמדם.
הרב ד"ר תמיר גרנות
מהם מאפייני ספר דברים, ומהו מעמדו של הספר בקרב שאר החומשים? מהי מטרת הנאום הראשון של משה? האם זהו מבוא כללי לציוויים של הספר ולקראת הכניסה לארץ? או שמא זהו סיפור, או צוואה של משה? אילו...
הרב אלחנן סמט
ספר דברים מכיל את הנאום הגדול שנשא משה לפני בני ישראל בימים שלפני הסתלקותו. בעיון זה נעסוק במבנה של הנאום הראשון, הנאום ההיסטורי. נדון בהבדל בין דור המדבר לדור הבנים הנכנסים לארץ, נעסוק...
סה"כ מאמרים: 1927
הרב ד"ר יואל בן נון מקור: ; אורך המאמר: 2 עמודים
בין לשון עשרת הדיברות בספר שמות לבין לשון הדיברות שבספר דברים ישנם הבדלים קטנים, למעט מצוַות השבת, שבנוגע אליה ישנו הבדל בולט בעיקר בהנמקת מצוות השבת....
הרב ד"ר יואל בן נון מקור: אורך המאמר: 2 עמודים
בעשרת הדברות יש שנים עשר "לאווים", המתחלקים לשתי קבוצות של שש. נכיר את חשיבות המספר שתים עשרה, ומקומות נוספים בהם יש מבנה של שתים עשרה המתחלק לשתי קבוצות...
הרב ד"ר יואל בן נון מקור: ; אורך המאמר: 3 עמודים
מהי מטרתו של מעמד הר סיני? מעיון בפסוקים עולה שהמטרה היא שבני ישראל יעבדו את ה' לא מתוך יראה נמוכה של פחד מוות, אלא מתוך יראת הרוממות שהיא חופשית. 
ד"ר משה רענן מקור: אורך המאמר: 2 עמודים
הפסוק "בנימין זאב יטרף" מתאר כמה מאפיינים של אופן הטריפה של הזאב. נעמוד על מאפיינים אלה מתוך היכרות עם תכונות הזאב, ונבחן את הקשר בין תכונות אלה לבין שבט...
ד"ר משה רענן מקור: ; ; אורך המאמר: 1 עמודים
מהו צמח הכוסמת הנחשב אחד מחמשת מיני דגן, המוזכר כמאכל בדברי ישעיהו ויחזקאל, ועליו אומרת התורה שלא ניזק במכת הברד?
ד"ר משה רענן מקור: ; אורך המאמר: 1 עמודים
בשירת הים מדמים את צלילת המצרים בים לצלילת העופרת. בירמיהו  ו' מתואר תהליך זיקוק הכסף מן העופרת. מהן תכונותיה של העופרת העומדות מאחרי פסוקים אלה, ומה היו...
ד"ר משה רענן מקור: ; ; אורך המאמר: 1 עמודים
צבע הארגמן נזכר בתנך 38 פעמים. מתוכן 29 פעמים בעניין המשכן והמקדש, ובנוסף לכך הוא נזכר כבגד מלכות. כיצד הפיקו את צבע הארגמן?
ד"ר משה רענן מקור: אורך המאמר: 1 עמודים
מהו המרור שנזכר בתורה? האם הוא צמח מסויים? או קבוצה של צמחים בעלי תכונות דומות? ומדוע אכלו מרור במצרים?
ד"ר משה רענן מקור: אורך המאמר: 1 עמודים
מהו ההבדל בין תור ליונה? העובדה שהפסוק מציין שמביאים "בני יונה" מעידה על כך שהביאו לקרבן יונים צעירות. מאיזה גיל ניתן להביא את היונה והתור לקרבן, ומדוע יש...
ד"ר משה רענן מקור: ; אורך המאמר: 1 עמודים
מהו ה"ערער" עליו מדבר ירמיהו? האם יש קשר למקום "ערוער"? ומה היחס בין תיאור הערער בירמיהו, כעץ יבש חסר סיכוי, לבין הפסוק בתהלים "פנה אל תפילת הערער"?

עמודים