מאמרים

מאמרים נבחרים

הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
פרשת בנות צלפחד היא לכאורה, פרשה הלכתית שיצרה תקדים משמעותי: מעתה, במקרים מסוימים, תוכלנה נשים לרשת באופן ישיר את אביהן ואת נחלתו. אך נראה שהתיאור הדרמטי של המעמד כולו מוביל ורומז לדברים...
הרב שמעון קליין
אורך המאמר:
5 עמודים
חטאו של העם בבעל פעור מעיד על חוסר בשלותו ועל תשתיתם הרעועה של הערכים המונחלים בספר במדבר. נראה את ההתמודדות עם מצב זה דרך האחריות על המנהיגים, העמדת הדין, והלקחים הנלמדים בציוויים שבאים...
אליעזר דניאל יסלזון
אורך המאמר:
6 עמודים
הופעת הציווי למשה, "עלה אל הר העברים הזה" בצורה מתפרצת, העסיק את פרשני התורה לדורותיהם. במאמר מוצגות שתי שיטות של הפרשנות הקלסית ושיטה של הפרשנות החדשה. לסיום יוצע פירוש על דרך הסיפור...
סה"כ מאמרים: 3455
הרב פרופ' יהודה ברנדס מקור: ; אורך המאמר: 2 עמודים
יוסף, שרי פרעה ופרעה חלמו כולם חלומות כפולים שנראים דומים מאוד זה לזה במבט ראשוני. אך נראה שלכל כפילות יש תכלית אחרת - הוספה והשלמה, ניגוד או חיזוק והעצמה...
צוות אתר התנ"ך מקור: אורך המאמר: 5 עמודים
המלך חזקיהו מצליח לראשונה בהיסטוריית המלוכה להסיר את עבודת הבמות ולרכז את עבודת ה' במקום אחד, בירושלים. זהו מימוש הציווי האלוהי עוד מימי משה רבנו, שלמעשה...
צוות אתר התנ"ך מקור:
דוד המלך נעים זמירות ישראל ומחבר ספר תהלים כתב בימי מלכותו פרקי שירה ותפילה רבים, אשר רובם מופיעים בספר תהלים. כחלק מסיכום מלכותו של דוד, מובאת בפנינו...
אליעזר דניאל יסלזון מקור: ; אורך המאמר: 11 עמודים
במהלך היציאה ממצרים שואלים בני ישראל כלים מאת שכניהם המצרים. שאילת הכלים נרמזה כבר בברית בין הבתרים והיא חוזרת ומוזכרת מספר פעמים לאורך ספר שמות. מה פשר...
ד"ר נחמיה אבנרי מקור: אורך המאמר: 15 עמודים
התבוננות מעמיקה בדרך בה כתובה שירת הים בתורה תגלה לעינינו תערוכת תמונות ויזואלית מרהיבה מאירוע קריעת ים סוף. עוד נראה כי חציית ים סוף עניינה מעמד של כריתת...
צוות אתר התנ"ך מקור:
כיבוש ערי כנען דורש שיתוף פעולה ומאמץ מתמשך. מעשיו של יהושע כמנהיג לאומי יכלו להביא את העם רק עד כדי כיבוש והכנעה של ההתנגדות הפוליטית הלאומית של הכנענים...
צוות אתר התנ"ך מקור: אורך המאמר: 6 עמודים
ספר יהושע מציג את המורכבות ביחס אל עמי הארץ דרך סיפורם של הגבעונים. למרות שהתורה מצווה לאפשר לאויבי ישראל להכנע בדרכי שלום, הסיפור מתאר כיצד הגבעונים...
אליעזר דניאל יסלזון מקור:
דברי משה שבפרק י"ב מלאים בכפילויות של הלכות החוזרות על עצמן שוב ושוב, אפילו עד ארבע פעמים בפרק יחיד. מדרש ההלכה, ובעקבותיו רש"י, הסבירו זאת בחלוקה לארבעה...
אליעזר דניאל יסלזון מקור: אורך המאמר: 8 עמודים
קריאה בפסוקים שבפרקנו מעלה שתי קושיות: קיומה של חפיפה בין הציווי על פסח מצרים לציווי על פסח דורות, וחזרה על פסוקי הסיום של פרשת פסח. הפרשנים הקלאסיים ניסו...

עמודים