מאמרים

מאמרים נבחרים

פרשת המועדות בספר דברים
הרב אלחנן סמט
השוואת פרשת המועדות שבספר דברים,לקודמותיה בחומשים שמות, ויקרא ובמדבר מעוררת את השאלה: מה ייחודה של פרשתנו? לשם מה חוזרת התורה בספרנו על נושא המועדות שכבר נידון בתורה פעמים רבות ולצרכים...
פרופ' יונתן גרוסמן
אורך המאמר:
4 עמודים
מצד אחד - לפסח מצרים יש מרכיבים של קרבן, אך מאידך - הוא מוקרב אפילו ללא מזבח! האם ייתכן לומר שבתיהם של בני ישראל במצרים הפכו להיות מזבח? ראייה כזו שופכת אור על תפקידו של קרבן הפסח בפרשתנו...
סה"כ מאמרים: 1732
ד"ר נאוה כהן מקור:
תהילים מ"ב - מ"ג
אורך המאמר: 5 עמודים
פרקים מ"ב-מ"ג הם ביסודם מזמור אחד. הרציפות וההמשכיות שבין שני הבתים יוצרת חוויה אחת שלמה המוצאת את ביטויה בפניה המשולשת של המשורר אל נפשו: "מה תשתוחחי...
הרב אמנון בזק מקור:
שמואל א ב', א' - י'
אורך המאמר: 10 עמודים
בתפילת חנה יש כמה וכמה קושיות לגבי אופי המזמור שאותו נושאת חנה. במאמר נסקור את הקושיות, נעמוד על כמה מעקרונות ניתוח מזמורי תהילים כפתח לתשובה, ולאחר מכן...
ד"ר יהונתן יעקבס מקור:
תהילים ק"ל - קל"א
אורך המאמר: 11 עמודים
מטרת המאמר היא לעיין בצמד המזמורים ק"ל-קל"א בתהילים. בתחילת המאמר ייבדק מזמור ק"ל, מבנהו ורעיונו, ובהמשכו ינותח מזמור קל"א, וייבדק היחס בין שני המזמורים 
פרופ' עמוס פריש מקור:
תהילים קל"ב
אורך המאמר: 16 עמודים
בקרב חמישה עשר המזמורים של שירי המעלות (תהילים ק"כ-קל"ד) בולט מזמור קל"ב. בתוך חטיבה זו הוא ניכר מיד באורכו וכן גם בהתייחסות ההיסטורית המובהקת שבו –...
פנינה סייברי מקור:
תהילים ל"ט
אורך המאמר: 4 עמודים
מזמור לט מחולק לשלושה חלקים. בעל המזמור מתאר סבל וכאב שנגרמו לו כתוצאה מחולי או מאויבים שייסרו אותו. בתחילת המזמור הוא נחוש בדעתו לא להתלונן, אך המאמץ...
ד'ר יחיאל בן נון מקור:
תהילים כ"ד
אורך המאמר: 24 עמודים
במחקר מקובל לחשוב שמזמור כ"ד הוא בעצם כמה מזמורים שאוחדו למזמור אחד. עיון דקדקני במזמור יגלה שלפנינו מזמור אחיד עם קשרים ברורים בין חלקיו. מה מלכד את...
פרשת בא
הרב ד"ר לורד יונתן זקס מקור: אורך המאמר: 5 עמודים
בשעה שבני ישראל עומדים לצאת מצרים, משה מצווה עליהם להמשיך לזכור את האירוע המכונן הזה, ולספר עליו לבניהם, אך עליהם לעשות זאת לא באופן סמכותי אלא לעודד את...
הרב ישעיהו הדרי מקור:
תהילים ל"ב
אורך המאמר: 1 עמודים
תשובת הציבור נדונה הרבה במקרא, אולם המיוחד לפרקי התשובה בתהילים הוא הגישה האינדיבידואלית, תשובת הפרט: גם בתוך תשובת היחיד יש מקום נבדל ליחיד, לעמוד לפני ה...
הרב ישעיהו הדרי מקור:
תהילים ל"ז
;
תהילים צ"ב
;
תהילים צ"ד
;
תהילים ע"ג
אורך המאמר: 1 עמודים
ארבעה פרקי תהלים עוסקים בשאלת הגמול: ל"ז, צ"ב, צ"ד, ו-ע"ג. מהם המניעים של הרשעים? מדוע הם בכל זאת מצליחים? מהו סולם הערכים שעלינו לבנות לעצמנו כדי לתת...
הרב ישעיהו הדרי מקור:
תהילים ל'
אורך המאמר: 1 עמודים
מה הקשר בין תוכן המזמור לכותרתו - "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"? האם יתכן שמזמור שעוסק בחנוכת הבית יעסוק בעניינים פרטיים ולא לאומיים? ומה אנו לומדים מכך על...

עמודים