מאמרים

מאמרים נבחרים

הרב יהודה ראק
אורך המאמר:
4 עמודים
שתי פרשיות מרכזיות בתורה עוסקות בקרבן פסח: פרשת בא ופרשת ראה, וישנן כמה סתירות מהותיות בין הפרשיות. בשיעור זה נראה שכל פרשייה מציגה משמעות שונה לקרבן פסח, ונבחן כיצד שתי תפיסות אלו משתקפות...
הרב אמנון בזק
אורך המאמר:
4 עמודים
מה טיבו של זבח הפסח? האם מדובר בקרבן, או שמא בסעודה חגיגית? ואם מדוב בקרבן – איזה סוג של קרבן הוא? ומה עניינו של החיפזון באכילתו?
הרב מנחם ליבטאג
אורך המאמר:
1 עמודים
המאמר עוסק במהותו של קרבן הפסח, בקשר שבין חג הפסח לבין פגישת לוט עם המלאכים ובמשמעותו של "יום ה'"
סה"כ מאמרים: 2143
נטע שפירא מקור:
לאחר תיקון הסיבות שגרמו לאסון עוזא משלים דוד בפרקים ט"ו-ט"ז את העלאת הארון לירושלים, תוך הקפדה על הדרך הנכונה לשאת את הארון. לתיאור העלאת הארון לירושלים...
נטע שפירא מקור:
בדברי הימים סיפור פרץ עוזא והניסיון להעלות את הארון לירושלים מופיע בראשית תיאור מלוכתו של דוד, ומדגיש את חשיבותה של ירושלים ומרכזיותה במלכותו של דוד....
נטע שפירא מקור:
פרק י' מתחיל בתיאור קורות המלכים, המקביל לספר שמואל. מפרקי מלכותו של שאול נבחר רק סיפור מותו, והוא מופיע כאן כהקדמה לתיאור הרחב והמפורט של מלכות דוד...
נטע שפירא מקור:
פרקים ה'-ט' הינם המשך המבוא לספר דברי הימים, בו מפורטים אילנות היוחסין של השבטים השונים. בניגוד לרושם המסחרר וחסר הפשר שיש לקריאה הראשונית ברשימות, עיון...
נריה קליין מקור: אורך המאמר: 3 עמודים
בדברי הימים א פרק א מפורטים תולדות אדם, תולדות בני נח, תולדות שם, ותולדות אברהם וצאצאיו. לפניכם תרשימים של אילנות היוחסין של בני נח, בני אברהם וצאצאי שעיר...
נריה קליין מקור: ; אורך המאמר: 5 עמודים
בדברי הימים א פרקים ב-ד מופיעות רשימות יוחסין ארוכות וסבוכות של שבט יהודה. לפניכם תרשימים של אילנות יוחסין לכמה מהרשימות המופיעות בפרק ב ובפרק ד: תרשים...
נריה קליין מקור: אורך המאמר: 2 עמודים
בדברי הימים א פרק ג מופיעות רשימות יוחסין של בני דוד, מלכי בית דוד, וצאצאי יכניה. לפניכם תרשימים של אילנות היוחסין של צאצאי בית דוד.
נטע שפירא מקור:
רבים מפרקיו של ספר דברי הימים מופיעים גם בספרים אחרים של התנ"ך. הספר נכתב בתקופה הפרסית והינו ניסיון לכתוב מחדש את דברי ימי עם ישראל על מנת להנחיל לבני...
נטע שפירא מקור:
פרק י"ב נפתח ברשימת משמרות הלויים והכוהנים, ושיאו בחגיגת חנוכת החומה- טקס מרשים לקידוש ירושלים. פרק י"ג מסכם את הספר ומתאר שורת התמודדויות של נחמיה עם...
נטע שפירא מקור:
בפרק י מתוארת כריתת אמנה. האמנה הינה ברית נאמנות והתחייבות בה מקבלים ישראל על עצמם מרצונם ובשבועה לקיים את תורת משה ללא תנאי. הפרק מחולק לשני חלקים: תיאור...

עמודים