מאמרים

מאמרים נבחרים

נריה קליין
אורך המאמר:
2 עמודים
שירת דבורה איננה על ההצלה של אותו קרב, אלא על הצלחת המלחמה שנמשכה אחריו בכנענים. מלחמה זו מהווה שיא חיובי בספר, שכן היא משלימה את המשימה אותה היו ישראל צריכים להשלים בכניסתם לארץ - הכרתת...
הרב משה ליכטנשטיין
המוקד בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא הוא לקיחת האחריות של המעטים הפורצים את האדישות ומחליטים לעשות מעשה.
הרב אלחנן סמט
אורך המאמר:
7 עמודים
לסיפור בקיעת הים יש שתי מטרות: המטרה המוצהרת כלפי מצרים, והמטרה הנסתרת כלפי ישראל. קביעה זו נובעת מניתוח ספרותי של הפרשה, הכולל חצִייה של הסיפור והקבלה בין שתי מחציותיו.
סה"כ מאמרים: 1701
ד"ר נתן קלאוס מקור:
תהילים ק"א, ה' - ח'
אורך המאמר: 14 עמודים
מזמור ק"א הוא שיר של "חסד ומשפט" המופנה לה' (פס' א). המשורר מצהיר על הליכתו בדרך הישרה, התרחקותו ממעשים רעים ועל סלידתו מהשקר ומלחמתו ברשעים. הוא מרחיקם...
ד"ר נתן קלאוס מקור:
תהילים צ"ד, ז' - ט'
אורך המאמר: 15 עמודים
בקריאה צמודה של הכתובים נעמוד על תרומת המבנה הקודקודי (=קונצנטרי) לעיצוב הכוונה, ולזיהויו של הרעיון המרכזי במבנה. נבקש להבהיר מדוע דווקא דגם זה נמצא ראוי...
ד"ר נתן קלאוס מקור:
תהילים ס"ז
אורך המאמר: 20 עמודים
כיצד המבנה הקודקודי (=קונצנטרי) של מזמור ס"ז מגלה לנו את מהותו? מה מלמד מרכז המזמור "כי תשפט עמים מישור" וכיצד פסוק זה מתכתב עם התפיסות של הנביאים?
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים קכ"א
אורך המאמר: 14 עמודים
מהי הסיטואציה שמתוכה צומח מזמורנו? מהי המצוקה שבגללה מחפש הדובר עזר? הפרשנים הראשונים וגם החדשים התלבטו בשאלה זו. בעזרת עמידה על מבנה המזמור ועיון ספרותי...
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים פ"ב
אורך המאמר: 6 עמודים
מזמור פ"ב הוא "שיר של יום" של יום שלישי. מדוע דווקא מזמור זה נבחר ליום שלישי? ובאופן כולל מה העניין של שיר של יום? 
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים פ"ב
אורך המאמר: 14 עמודים
במאמר נבחן מיהו הדובר במזמור פ"ב, והאם הוא דובר יחיד לכל אורכו? אל מי (או על מי) הוא נושא את דבריו? למעשה הגדרת נושא המזמור תשמש בידינו כעוגן יציב לפרשנות...
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים קמ"ב
אורך המאמר: 13 עמודים
מזמורי תחינת היחיד דומים מאוד זה לזה. במאמר נרצה להבחין במגמתו המיוחדת של מזמור קמ"ב משאר מזמורי תחינות היחיד. חשיפת מבנה המזמור היא שתקרבנו, יותר מכל דבר...
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים קי"ז
אורך המאמר: 13 עמודים
מזמור קי"ז הוא המזמור הקצר ביותר בספר תהילים: שני פסוקים אורכו, האם אפשר ששני פסוקים קצרים יוגדרו כמזמור בפני עצמו בספר תהילים? במאמר נבחין בשתי מחציות של...
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים כ"ב
אורך המאמר: 26 עמודים
כבר בקריאה ראשונה של מזמור כ"ב הארוך והמורכב, מתגלֶה בו תהליך נפשי דינמי. המזמור כולל תלונה, תחינה והודיה. המזמור נחלק לשלושה חלקים לפי שלושת השלבים האלו...
הרב אלחנן סמט מקור:
תהילים י"ג
אורך המאמר: 11 עמודים
מזמור י"ג, בנוי בדגם ייחודי של שלושה חלקים מתקצרים הנבדלים זה מזה הן בתוכנם והן בסגנונם. נעמוד על משמעות המבנה ועל התהליך שמתרחש במזמור

עמודים