מאמרים

מאמרים נבחרים

הרב מאיר שפיגלמן
אורך המאמר:
2 עמודים
מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב"ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה?
הרב אמנון בזק
אורך המאמר:
5 עמודים
רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו...
שרון רימון
מיהו אברם? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח...
סה"כ מאמרים: 2072
הרב יעקב מדן מקור: אורך המאמר: 1 עמודים
אליהוא בן ברכאל מתאר את הופעת הקשת והשמש לאחר המבול והסערה. זהו סמל לכך שמבול הצרות שעבר על איוב עתיד להסתיים, ותופיע הנחמה. נסקור מקומות נוספים במקרא בהם...
ד"ר נאוה כהן מקור: אורך המאמר: 4 עמודים
בפרק ל"ב אנו פוגשים את אליהוא לא מרוצה, לא מתלונות איוב, ולא מתשובות הרעים והוא מתפרץ ומבקש לסתום את טענות איוב אחת ולתמיד. נאומי אליהוא הם למעשה מונולוג...
ד"ר נאוה כהן מקור: אורך המאמר: 6 עמודים
ביחידה זו (כ"ט-ל"א) מעלה איוב שוב את טענותיו בדבר העונש שניתן לו על לא עוול בכפו. אם עד כה איוב הציג את תומתו, צדקתו ויושרו, ביחידה זו איוב מפרט את...
יוני האיתן מקור: אורך המאמר: 13 עמודים
מיהו אליהוא בן ברכאל הבוזי? נסקור שלוש גישות מחקריות ושתי גישות מדרשיות: האם אליהוא היה מבני נחור או מבני ישראל? אולי הוא יחזקאל בן בוזי? או אולי הוא יצחק...
ד"ר נאוה כהן מקור: אורך המאמר: 4 עמודים
פרק כ"ח חותם את משלו הראשון של איוב. הפרק מתחיל בשיר הלל לחכמתו של האדם החוקר והמגלה, השבחים שניתנים הם שבחים ליכולותיו הטכנולוגיות של האדם, במיוחד בתחום...
פרופ' ישראל רוזנסון מקור: אורך המאמר: 14 עמודים
נעיין במענה ה' לאיוב, ובמילה "חוק" בפרק ל"ח, וננסה להבין מהי התשובה של ה' לאיוב. נראה שבסופו של דבר, איוב למד שיש חוקיות בעולמנו ואפשר ללמדה בעזרת החכמה,...
פרופ' יונתן גרוסמן מקור: אורך המאמר: 12 עמודים
מדוע ה' לא קיבל את קרבנו של קין? מה בין המגמה התיאולוגית של הסיפור ובין מגמתו הספרותית? ומדוע קין רצח את הבל?
עמוס חכם מקור:
איוב מסכים עם רעיו שחכמת ה' גדולה מאד, אך איוב טוען שהוא משתמש בה כדי להחריב סדרי טבע, וכדי להטעות אנשים. נעיין בפסוק "משגיא לגויים ויאבדם", לפי שתי...
עמוס חכם מקור: אורך המאמר: 2 עמודים
איוב מקלל את יום לידתו. מה המשמעות של קללה ליום שכבר עבר? 
ד"ר נאוה כהן מקור: אורך המאמר: 3 עמודים
בפרקים כ"ב-כ"ו מופיע המחזור השלישי של הוויכוחים בין איוב לבין רעיו. נאומו של אליפז מופיע בשלמותו, מנאומו השלישי של בלדד נותרו רק שישה פסוקים ואילו נאומו...

עמודים