סדר העבודה

נמצאו 7 תוצאות חיפוש

 1. בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים

  פרופ' יונתן גרוסמן

  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? האם זה מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, או שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן? נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה.

 2. לפני ה' תטהרו

  עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  האם תתכן כפרה ללא תשובה? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד?

 3. כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים

  הרב אמנון בזק

  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא?

 4. ההקשר הסיפורי של סדר העבודה

  הרב יהודה ראק

  פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם.

 5. משמעות הקטורת

  הרב יהודה ראק

  נסקור את המקומות השונים בתורה בהם מופיעה הקטורת, ונראה שמשמעות הקטורת היא שכינת ה' בעקבות עבודת הקרבנות. ננסה להבין מדוע מתו נדב ואביהוא וונשיאי העדה דווקא ע"י הקטורת. מדוע נבחרה דווקא הקטורת מבין כל עבודות המשכן להוות מבחן לקדושה ולבחירת ה'?

 6. 'ובא אהרן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד'- הייתכן?

  הרב ד"ר ברוך קהת

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 5 דקות

  בפרשת סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים מספר קשיים, אך נראה שהקושי הגדול ביותר הוא בפסוק המוצב בכותרת השיעור (פס' כג).
  הרב ברויאר בספריו 'פרקי מועדות' ו'פרקי מקראות' התמודד עם הקשיים שבסדר העבודה ובכללם עם קושי זה. אך בעוד שדרכו ליישוב שאר הקשיים משכנעת, הפתרון שהציע לפסוק זה קשה. בשיעור נלך בדרך הכללית שהציע להבנת הפרק, אך ביחס לביאור הפסוק הזה ננסה להציע דרך אחרת.

 7. מהו זמנו של סדר העבודה של הכהן הגדול?

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  סדר העבודה של הכהן הגדול מתחיל באזהרה "ואל יבוא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת", אך בהמשך הפסוקים לא נאמר מתי הוא זמן ביאתו, ורק קרוב לסיום הפרשה אנו למדים על כך בעקיפין. בשיעור נתבונן על טעמו של דבר זה.

   

  שיעור זה מוקדש בידי לין ויואל מייל לזכרו של אפרים גרומט ע"ה. אפרים בן יעקב דוד הכהן היה גאה באחריות הכהונה שזכה לה ומילא את האחריות הכרוכה בתפקיד בגאווה רבה.