מבנה ספר ישעיהו

נמצאו 14 תוצאות חיפוש

 1. לשאלת התייחסותנו לביקורת המקרא בהוראת התנ"ך

  ד"ר רבקה רביב

  נתייחס לשתי דוגמאות שבהן היבטים שונים שנתחדדו ע"י ביקורת המקרא ותרמו להבנת הכתוב ומשמעותו: השוואת ברכת יעקב לבניו לברכות משה לשבטים, ושאלת מחבריו של ספר ישעיהו. נקודת המוצא העקרונית ביחסנו לביקורת המקרא היא להכיר בכלים המדעיים שבהם משתמשת הביקורת ובעובדות העולות בעקבות שימוש בכלים אלה, אך לנפות את המסקנות שאינן מתחייבות ושאינן מוכחות

 2. עיונים במבנה ספר ישעיהו

  ד"ר נאוה גוטמן

  נעיין בפרק א' בישעיהו, נראה את מבנה הפרק ואת תוכנו. ומתוך כך נבין שפרק זה הינו פרק פתיחה עקרוני. הפרק סובב סביב נקודת הבחירה, אפשר שבית המקדש לא יחרב, אפשר שהעם לא יצא לגלות. עדיין קיימת אלטרנטיבה. בהמשך, ננסה להוכיח כי פרק א' מהווה את תמציתו של הספר כולו.

 3. לבעיית מקומם של פרקים ל"ד-ל"ה בישעיהו

  הרב דוד טי

  תאריך פרסום: תשסה | |

  כאשר מסתכלים על המבנה הכללי של ספר ישעיהו, נוצרת תחושה שפרקים ל"ד ו-ל"ה נמצאים במיקום לא נכון בספר. אולם, עיון מדוקדק בפרקים אלו יוביל אותנו להבנת הפרקים בהקשרם.

 4. סדר, מבנה ומהלך כללי של נבואות ישעיהו

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשסח | |

  ספר ישעיהו הוא אחד הספרים הארוכים והמורכבים שבתנ"ך. עיון בפרקי הספר יגלה בפנינו מבנה אפשרי לספר. מבנה זה יסביר את מהלך הספר ומגמתו. 

 5. אחדות ספר ישעיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעא | |

  בקרב חוקרי המקרא מקובל לראות בפרקים מ'-ס"ו פרי יצירתו של נביא עלום שם, שחי כ-150 שנה אחרי ישעיהו, ומכנים אותו "ישעיהו השני". בשיעור נתעמת עם הטענות, וננסה לחזק את העמדה ש"אחד היה ישעיהו" בעזרת הכתובים עצמם.

 6. ישעיהו א' - י"ב מבנה היחידה וסדר הזמנים בה

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשעג | | 51 דקות

  מה מייחד את פרקים א'-י"ב בספר ישעיהו? מדוע פרק א' לכאורה מאוחר לפרקים האלו? הבנה מעמיקה בסגנון, ברקע ובמבנה הנבואות ילמד אותנו על הסדר בפרקים, ועל המשמעות של סידור הנבואות כך.

 7. פתיחה סוערת

  הרב ד"ר יואל בן נון

 8. נחמה תחילה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 9. הסבר לסרגל ישעיהו

  צוות אתר התנ"ך

 10. תחילת ההתפוררות

  הרב תמיר כהן | 56 דקות

  בשיעור נעיין במבנה של תחילת ישעיהו, נראה שפרק ה ופרק ט - נבואות ה'הוי' - מלמדים אותנו על הצד המשותף של עוזיהו ואחז - חטא הגאווה. חטא זה קיים גם בישראל והוא שהביא לתחילת ההתפוררות שתי הממלכות, התפוררות שנעשתה באופן הדרגתי: מתקפה של עמים מבחוץ, התפוררות ההנהגה, מלחמת אחים ורמיסת הדלים (בתחילת פרק י'). בעקבות זאת יגיע המכה בפטיש - מלך אשור. הגאולה תבוא רק אחרי שעם ישראל יקלוט את המסר.

 11. 'חדש ושבת קרא מקרא'- ישעיהו בין הפטרות חזון וראש חודש

  ד"ר נריה קליין

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 5 דקות

  בין הנבואה הפותחת לנבואה המסיימת את ספר ישעיהו ישנם קשרים רבים ונקודות זיקה ייחודיות, אשר יחד יוצרים מסגרת ספרותית סביב ספר ישעיהו ומרמזים על התהליך והשינוי שעובר לאורך הספר מתחילתו ועד סופו. בסופו של דבר מי שיזכה לגאולה אינו האדם שחושב את עצמו לצדיק אלא מי שהוא ענו ונכה רוח ואינו חוטא בחטא הגאווה.

 12. ישעיהו-כולו נחמה?!

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  הגמרא במסכת בבא בתרא, בבואה להסביר את סדרם של הספרים בתנ''ך, אומרת לנו שספר ישעיהו כולו נחמה. מאמר זה קשה מאוד להולמו. עיון קצר ומרפרף ככל שיהיה לאורך הספר מגלה לנו נבואות קשות ביותר וקשה מאוד להבין כיצד יכלו חז''ל לומר שספר זה כולו נחמה. בשיעור ננסה לבאר ממירא זו לאור התבוננות במבנהו ובמגמתו של הספר.

 13. פרקי הנחמה בישעיהו - למי נאמרו?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 4 דקות

  ישנה מחלוקת בשאלה מי כתב את פרקים מ' והילך בספר ישעיהו. יש שהציעו שמדובר בנביא אחר, אך נראה שמי שכתב את הפרקים הללו זה ישעיהו עצמו. נראה שהפרקים הללו נאמרו בימי מנשה, ובגלל שינוי התפקיד של ישעיהו ישנו שינוי בסגנון הנבואה. ההסבר הזה יכול להסביר לנו בצורה טובה יותר כמה מן הנבואות שנאמרו בפרקים הללו. 

 14. מבנה ישעיהו והתייחסות לנביאים המקבילים לו

  טפת הלפרין | שעה

  בשיעור זה נסכם את לימוד ספר ישעיהו. נציג הצעה למבנה הספר ונלמד אותה תוך שימת לב לרקע ההיסטורי של הנבואות ולמלכים שאליהם הן ניתנו. במהלך השיעור נסביר את מקומן של המשאות על העמים, נעמיק בדמותו של חזקיהו ונראה את הזיקה בין נבואות מקבילות לנבואת ישעיהו.

  השיעור הועבר במסגרת לימוד הפרק היומי בתנ"ך מטעם מיזם תנ"ך הרצוג ו929