הרב מנשה וינר

נמצאו 336 תוצאות חיפוש

 1. קורבן העומר וכבשי עצרת - מפתח להבנת חג השבועות

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 8 דקות

  פרשת המועדות מעוררת כמה קשיים, וביניהם כאלה הקשורים לקורבן העומר ולחג השבועות. ניתוח הפסוקים יביא להבנה חדשה של חג השבועות.

 2. גירוש ישמעאל - הבנה מחודשת

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע | |

  סיפור גירוש ישמעאל מעורר קושיות רבות: החל מגילו של ישמעאל ועד לאנונימיותו של הילד בסיפור. מי הוא אותו נער? מה באמת קרה כאן? השיעור ינסה לשפוך אור חדש על פרשה חידתית זו.

 3. 'בור וסירה גרמו לאבנר שייהרג' (סנהדרין) - לדמותו של אבנר

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע | |

  דמותו של אבנר היא מורכבת ונלמדת לעומק מתוך כמה אירועים בספר שמואל. עריכת השוואה בין דוד ושאול, בעיקר במלחמת גוליית, תלמד ותחדד את דמותו של אבנר.

 4. האם ייתכן, שחכמינו לא הכירו את עשרת הדיברות?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעא | |

  תוך כדי בירור דברי הגמרא, ממנה עולה שלא כל החכמים הכירו היטב את עשרת הדיברות, נגיע לסקירה כללית של ספר דברים ולתובנות חדשות, החורגות מעבר לעשרת הדיברות.

 5. יכין ובעז - מי אתם?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 10 דקות

  שני העמודים שניצבו באולם ההיכל זכו לתיאור ארוך ומפורט, אך מפתיע למדי שהם זכו גם לשמות. בפרשנים מצאנו הסברים שונים לשמות יכין ובעז, ובשיעור נעלה הצעה חדשה, אותה ננסה להוכיח, לבסס ולהבין את משמעותה הרוחנית. (השיעור עוסק בפסוקים מספר מלכים, אך מתאים גם לפסוקים בדברי הימים העוסקים בנושא זה)

 6. שמעון ולוי בשכם

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  סיפור שמעון ולוי בשכם נוגע בשאלות כבדות של מוסר מלחמה וטוהר הנשק. קריאה מדוקדקת בפסוקים תחשוף ממצאים מפתיעים בנוגע לשיפוט המקראי, להיכן נוטה הכף בוויכוח שבין יעקב לבניו, ומה הם ההשלכות מכך.

 7. מקדש שלמה בדברי הימים ובמלכים

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בתיאור בניית מקדש שלמה נמצא הבדלים רבים בין מלכים לדברי הימים. בשיעור ננסה למצוא עיקרון החורז את ההבדלים השונים, ולעמוד על המשמעות העולה מכך.

 8. להיכן נעלם כבש המזבח

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מקובלנו בתורה שבעל פה, שלמזבח העולה הגדול היה כבש משופע. בשיעור ננסה לברר, מדוע לא מצוי תיאורו בפרשיות המשכן, היכן הוא כן מופיע בתורה, ומהי המשמעות הרוחנית של תופעה זו.

 9. אותיות מיותרות בתורה?!

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעג | | 58 דקות

  אנו מוצאים בתורה מילים רבות שנכתבות פעמים בכתיב מלא ופעמים בכתיב חסר. היא האם יש לכך משמעות? אם כן, מהי משמעות השינויים בכתיב שבתורה? השיעור יעסוק בשאלות אלה תוך עיון במקראות, בפרשנים ובתלמוד.

 10. עני ורוכב על חמור

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעג | | שעה ו- 3 דקות

  לאחר מעמד הסנה, משה חוזר למצרים, והכתוב מציין שהוא רוכב על "החמור". מדוע התורה מדגישה את השימוש בחמור? גם בסיפורים נוספים במקרא נזכר החמור. ננסה להבין מדוע הכתובים מציינים ומדגישים את השימוש בחמור, ומה משמעות השימוש בחמור דווקא.

 11. מי שר את שירת הים?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעג | | שעה ו- 9 דקות

  סיפור קריעת ים סוף מעלה כמה תמיהות. מדוע המצרים נסים לקראת הים? מדוע יש צורך להסיר את אופן המרכבות לפני שהים נסגר עליהם? האם ה' הוציא את ישראל ממצרים, או פרעה שילח את העם? מדוע בחלק מהפסוקים משתמשת התורה בשם "ישראל", ובחלק מהפסוקים "העם"? ומי שר את שירת הים - ישראל או העם?

 12. יום ולילה ולוח המועדים

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  מדוע מוגדר חג הסוכות כחג שהינו בצאת השנה הלוא הוא חל שבועיים לאחר ראש השנה? שינוי בתפיסה לגבי עונות השנה, והסתכלות על השנה כבעלת שתי עונות, קיץ וחורף, יובילו אותנו להבנה מדוע החגים מסודרים בצורה המוכרת לנו, ואיך מודל זה מופיע גם בכל יממה ויממה.

   

  השיעור באדיבות אתר ישיבת מעלות

 13. מי היה אמור להלחם בגלית?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעה | |

  מדוע רק דוד התנדב להלחם בגלית? היכן היו כל הגיבורים של אותה תקופה, שלכאורה היה מתבקש שהם יצאו להלחם מול גלית -  שאול מלך ישראל, אשר היה גבוה מכל העם ונבחר למלך כדי להלחם בפלשתים; יהונתן בן שאול, אשר גבורתו ובטחונו בה' ידועים לנו מפרקים ייג-יד; יואב ואבישי בני צרויה, המתוארים כגיבורים גדולים; ואבנר בן נר, שר הצבא של שאול?

 14. כשאין מים - מתפללים

  הרב מנשה וינר

 15. יחודו של יוסף בפתרון החלומות

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  פרקנו מספר על שני חלומות: שר המשקים ושר האופים. פרק זה עומד בין שני החלומות של יוסף לשני החלומות של פרעה. מדוע יש צורך בזוג חלומות בכל פעם? מה מוסיף אחד על משנהו? ובכלל מה כל כך מסובך לפתור אותם? החידוש של יוסף הוא בביטחון התיזמון של התממשות החלומות.
   

 16. בשבעים נפש ירדו מצרימה- האמנם?

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  המניין המפורסם של שבעים נפש מעורר קשיים רבים. הפרשנים ניסו ליישב זאת בדרכים שונות. ננסה להציג דרך חדשה במהות מספר זה ולראות כיצד כל הקשיים באים על פתרונם.

 17. שמותיו השונים של ה'

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  פרשיית שמות ה' מודגשת מאוד בפרקנו ואף משה שואל לשמו בפרשה הקודמת. מה המשמעות של שם בכלל, ושם ה' בפרט? שינוי השמות הינו ביטוי לשינוי ההנהגה בין ספר של יחידים לספר של אומה
   

 18. גרשום ומשה- מדרש שמות

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  פעמים רבות ישנן לשמות במקרא משמעות נוספת על פני הסיבה המפורשת. גם בשמות בני משה דומה כי הם רומזים למאורעות אחרים שאינם גלויים בהסתכלות ראשונה

 19. ויצאו ברכוש גדול

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  מדוע בקשת הרכוש חוזרת כל כך הרבה פעמים? מה ראו חז"ל להדגיש שהיא נועדה לרצות את אברהם שה' מקיים הבטחתו? דומה כי בקשת הרכוש הינה סימן שאינם כעבדים שפלים אלא כבני אדם חופשיים המסוגלים לקבל ממון ולא מתביישים בכך. בנוסף לכך, שאילת הכלים מראה שיש יחסי גומלין ודרך ארץ בין ישראל למצרים

 20. עריפת פטר חמור- על שום מה?

  הרב מנשה וינר | 43 דקות

  מה פשר עניין העריפה בפטר חמור ומה תועלתה? איך מצוות פטר חמור קשורה ליציאת מצרים ומה עניינה כאן?

 21. גורל הצומח ובעלי החיים במכות

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  בכמה מכות מתואר שמושמד כל הצומח ובעלי החיים של מצרים. כיצד נותרו צומח ובהמות למכות המאוחרות יותר? דומה שעיון בסיבת הכבדת ליבו של פרעה במהלך המכות יבאר מה מקור הבהמות בהמשך עד קריעת ים סוף.
   

 22. מה שמעו ישראל במעמד סיני?

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  פרשנים רבים עסקו בשאלה הגדולה מה שמעו ישראל מפי הגבורה ומה שמעו מפי משה. מחד, נאמר שה' אמר את כל הדברים. מאידך, רק השתיים הראשונות מנוסחות בגוף ראשון. נבחן את דברי הפרשנים ובמיוחד את שיטת הרמב"ם המאירה את העניין באור חדש

 23. שתי הכנות למעמד הר סיני

  הרב מנשה וינר | 41 דקות

  ההכנה למעמד הר סיני מופיעה בתורה באופן מפוצל. חלקה בפרקנו וחלקה בפרק כד. מה היחס בין החלקים? ואיך שאלה זו קשורה לשאלה המהותית מפי מי נתכוון ה' שישמעו בני ישראל את התורה: מפי הקב"ה או מפי משה?

 24. עצת יתרו ומשפחתו של משה

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  מתי מגיע יתרו לביקור עם משפחת משה? היכן היא היתה עד כה? האם סיפור זה מתקשר לסיפור ביאתו של משה למצרים עם אשתו וילדיו? מה לימד משה את העם כל הזמן קודם מעמד סיני? מה היחס בין השופטים של יתרו לשבעים הזקנים בפרשת בהעלותך?

 25. בין אירוסין לנישואין

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  נדב ואביהו מוזכרים במעמד הר סיני אך גם בהקמת המשכן. שם נכוו מהאש אולם כאן לא פגע בהם ה' למרות שראו את אלוקי ישראל ואכלו ושתו. מה יסוד ההבחנה בין המקרים?

 26. המנורה כמחברת

  הרב מנשה וינר | 59 דקות

  במשכן ישנם שני מוטיביים מרכזיים: התורה (הארון) והעבודה (המזבח). מבנה ודיני המנורה נראים כמכוונים לחבר בין שני מוטיבים אלו

 27. סממני הקטורת

  הרב מנשה וינר | 42 דקות

  חז"ל דורשים כי ישנם אחד עשר סממנים לקטורת. מדוע נבחר דווקא מספר זה? אחד עשר יש בו מימד של אחדות בתוך הפירוד. ומה מבטא עניין הריח? 

 28. שמן ודם בהקדשת הכהנים

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  בפרקנו חונכים את האישים שבמשכן, הכהנים. יוצקים עליהם שמן שמבטא המשכיות ונצחיות בקשר עם הקב"ה. נותנים עליהם דם באוזן כרציעת עבד להורות שהם עובדים לה' לעולם. מזים על כל קצותיהם כמזבח לבטא את עצם היותם כמזבח כפרה של ישראל באכילתם.

 29. רוצים את ה' בקרבנו

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  לאחר חטא העגל מתבשר משה שה' לא ישכון בישראל ובמקומו ילווה אותם המלאך. משה רבינו מתנגד כי הוא מבין שזה שהשכינה מתרחקת זה הגורם לחוסר דעת ולשאלות הצדק וההשגחה לכל אורך הדורות

 30. מה היה חטא העגל?

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  התורה מציינת שעשו אלהי זהב, לשם מה ההדגשה הזאת? דומה שמה שראו הזקנים במרכבתו של הקב"ה היה עגל מזהב וכנראה משום כך נצטוו לעשות כרובים מזהב. העם ניסו לחקות עגל זה שלא בציווי אלוקי

 31. סוד קרינת פני משה

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  האם חס וחלילה צמחו למשה קרניים? או שעורו התייבש כקרן? דומה שקרינת אור הפנים הינה חלק ממהלך כולל של התדמות כביכול של משה לה'. כך ממשיך הקשר בין עם ישראל לקב"ה גם לאחר חטא העגל

 32. הכיור- מרכבתו של הקב"ה

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  הכיור נזכר רק לאחר כל הכלים, מדוע? המפרשים מסבירים שאינו אלא הכשר מצווה ולכן גם לא כתובות מידותיו. מספר מלכים עולה שהכיור וכנו מבטאים את המרכבה לשכינה השוהה בחצר כעין רוח אלוקים המרחפת על המים, בעוד הכסא, שהוא הארון, נמצא בפנים. 

 33. תרומת הכסף

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  בסיכום הכסף נמנית רק מחצית השקל שהביאו. הייתכן שלא הביאו יותר הלוא מפורש שכל מה שהיה בידם הביאו כסף? דומה שבעקבות חטא העגל היה שינוי במשנה התרומה שאיננה וולנטרית אלא לפי קיצבה בדמות מניין שמהווה כפרה

 34. השפעת חטא העגל על המשכן

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  לשם מה חזר הציווי על תרומת המשכן? מה פשר ההדגשה של נתינת הזהב דווקא? של הנדיבות המופלגת עד כדי צורך לחדול אותה? של הבשמים? דומה כי הכל נובע מהשפעת חטא העגל שקדם לכך

 35. יחודה של חצר המשכן

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  החצר שונה מכל מבנה המשכן. כל המשכן ותכולתו נמשחו בשמן מלבד החצר, כולם נעשו כאשר ציווה ה' מלבד החצר, מדוע? ייתכן שיש לפרש שהחצר לא הוקמה מיד אלא תחילה כולם הגיעו סמוך לקודש ורק אחר כך בהליך חנוכת המשכן יצרו את הגבולות של החצר.

 36. מה הם בגדי השרד?

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  בגדי השרד נועדו לשרת בקודש. על מה מדובר? נחלקו הפרשנים אם מדובר בכיסוי לכלים או בבגדי הכהונה וכן בפרשנות המילה שרד. שמא מדובר בבגדי העובדים במשכן האחרים: לויים, שיפוצניקים וכד'

 37. קרבן העולה- ביטול הגשמיות

  הרב מנשה וינר | שעה ו- 3 דקות

  קדשי הקדשים נשחטים בצפון העזרה. דין זה הוזכר רק בקרבן עולת הצאן. מדוע דווקא הוא מלמד על הכל? קרבן הצאן הוא ביטוי לכבש התמיד שהוא עיקר העבודה במקדש. הכבש הינו דימוי לישראל המשולים לשה.

 38. קרבנות הנדבה

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  שלושה קרבנות קדומים מסופרים בתורה: קרבן הבל וקין- מעין מנחה, עקידת יצחק- עולה, קרבן נח- בדומה לתודה ושלמים. כיצד אלו מסבירים את מהות ומשמעות הקרבנות ולהבנת דברי הפרשנים?

 39. מנחת חינוך

  הרב מנשה וינר | 43 דקות

  בפרקנו נוספה מנחה חדשה לכהנים. התורה משלבת את הכהנים ההדיוטות עם הכהן גדול להורות שחניכתם נותנת להם מעמד של כהן גדול לעניין איסור טומאה, ולכהן גדול מעמד של חניך חדש בכל יום.

 40. בין היום השמיני לימי המילואים

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  בעוד שבמילואים נצטוו להביא איל לעולה ולמילואים הרי שביום השמיני מצטויים להביא מלבד העולה גם שלמים. ניתן לראות כי המילואים הינו קרבן מעבר בין העולה לשלמים המבטא את ההדרגה בהשתתפות של ישראל בקדושה

 41. לדעת להבדיל

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  פרק י"א אינו המשכו הישיר של היום השמיני. מדוע הוא מופיע כאן? נראה שהמטרה היא ללמדנו כי ישנה חובה להציב גבולות והבדלות כדי להכנס אל הקודש וזהו תוכן כל הפרשיות שבינתיים

 42. חטאם של נדב ואביהוא

  הרב מנשה וינר | 42 דקות

  נדב ואביהוא כבר נזכרים בתור אלו שאוכלים ושותים לאחר מעמד הר סיני ולא שמים לעצמם גבולות. התורה מדגישה בפנינו את הצורך לשים גבול בעבודת הקודש במיוחד כשנכנסים לפני ולפנים כמו בעבודת יום הכיפורים שהיא תיקון לכך.

 43. משמעות קרבן היולדת

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  התורה מדגישה כי עיקר קרבן היולדת הוא העולה והחטאת היא רק נספח ולכן היא קטנה יותר ושניה במספר. להורות שאין צריך לחפש חטא ספציפי ליולדת אלא לכל היותר תיקון לחטא אדם הראשון ולעונש המוות שהוטל בעקבותיו על התינוק הנולד.

 44. בין הכהנים למצורע

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  פרשיות טומאת הצרעת הינן חלק מתפקידי הכהנים לאחר מות בני אהרן להבדיל בין טמא לטהור. רמזים רבים באים להדגיש את הניגוד הגמור הקיים בין המצורע לכהן שהוא בא עימו במגע לאורך כל הפרשיה.

 45. טהרת המצורע

  הרב מנשה וינר | 37 דקות

  טהרת המצורע כוללת מספר מרכיבים המזכירים פרשיות שונות ומייצגים הבטים שונים בטהרתו: שתי הציפורים - כשני השעירים של הכהן הגדול ביום הכיפורים; תולעת שני, ארז ואזוב - כאפר פרה אדומה; נתינת הדם על האוזן והבהונות- הקדשת הכהנים.

 46. עבודת יום הכיפורים

  הרב מנשה וינר | 43 דקות

  מי שעוקב אחרי סדר העבודות שבתורה מגלה פער גדול בינו למה שמופיע במשנה ביומא. כיצד ניתן ליישב זאת? על פי הגר"א עולה כי יש לחלק בין הסדר של אהרן שיכול בכל עת לבוא אל הקודש לבין הסדר שנעשה על ידי שאר הכהנים ביום הכיפורים בלבד.

 47. ענן הקטורת תרופה לעריות

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  הקב"ה לקח מבני כנען את הארץ ונתנה לנו. באיזה זכות מוסרית נצטוינו לכבוש את הארץ? כנען ומצרים לא מכירים בקדושה לא של הארץ וממילא לא של הזרע. זו הסיבה שהארץ מקיאה אותם ורק בזכות זה לא תקיא אותנו.
   

 48. בשר תאווה במדבר

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  נחלקו התנאים האם מותר היה לאכול סתם בשר בלא להקריב חלק ממנו לה' בעת שהותם במדבר. מחלוקתם משפיעה על הבנת איסור שחיטה בחוץ של קדשים וכן על ההבחנה המשמעותית בין ארץ ישראל למדבר.

 49. עשר הדיברות שבפרשת קדושים

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  הרמב"ן טוען כי הציווי להיות קדושים קשור לכל התורה ולא לעניין העריות בלבד. אם נתבונן במהלך המצוות המופיעות בפרשה נגלה כי הן כוללות את עשר הדיברות אלא שהן מופיעות בלבוש קצת שונה

 50. מניין בני ישראל אינו מקרי

  הרב מנשה וינר |

  מספר פעמים נמנו בני ישראל. בשמות, וכאן ובפרשת פנחס. כיצד זה שנשאר אותו מספר בשני המניינים הראשונים? נראה שיש עניין במספר זה כך שה' דאג לכך באופן נסי.

 51. המפקדים בספר במדבר

  הרב מנשה וינר | שעה ו- 3 דקות

  רש"י בפירושו לפסוק א מדבר על מפקדים נוספים שהיו בעם ישראל, אחד ביציאת מצרים ואחד לאחר חטא העגל. פירושו מעלה קושיות רבות. היכן בתורה מופיע מפקד שהיה לאחר חטא העגל? האם מדובר במחצית השקל? אם כן בשביל מה יש שני מפקדים במרחק של שנה  וחודש? האם מדובר באותו מפקד? 

 52. חלומות יוסף - מבט נוסף

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 4 דקות

  עיון בפרטי החלומות של יוסף מעורר כמה תמיהות. אך השאלה שבעיקר מקשה על ההבנה בחלום יוסף היא מ מייצג את הירח בחלומו של יוסף? רחל, אם יוסף כבר מתה, והשאלה ממשיכה להדהד. בשיעור נשתדל להגיע לתובנה חדשה בנוגע לשאלה הנקודתית הזו שתוביל להבנה חדשה של חלומות יוסף.

 53. חכמת האדם אל מול חכמת האל

  הרב מנשה וינר

 54. מתי נכתבה אגרת רחום?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשסט | |

  מהו זמנה של אגרת רחום וכיצד זה מסתדר עם רצף הספר ורצף מלכי פרס ומדי? נביא כמה אפשרויות לענות על השאלה ונבין את המשמעויות של כל אחת מהן. לבסוף נכיר את גישת חז"ל ואת המשמעות הרוחנית הנובעת ממנה. 

   

 55. חטא דוד ובת שבע בדברי הימים - התיקון

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעא | | 54 דקות

  למרות חשיבותו ומרכזיותו של חטא דוד ובת שבע הוא אינו נזכר בספר דברי הימים. ובכל זאת, הספר אינו מתעלם מהחטא, אלא מתאר  צד מסוים בתהליך התשובה שעושה דוד בעקבות החטא. בשיעור נסביר את ההבדל בין ספר שמואל לספר דברי הימים בתיאור תיקון החטא, ונבין כיצד התיקון המתואר בדברי הימים בא לידי ביטוי בספר תהילים.

 56. חטא דוד ובת שבע בדברי הימים

  הרב מנשה וינר

 57. התיקון והמסר שבהכנות למקדש

  הרב מנשה וינר

 58. חטא דוד ובת שבע בדברי הימים

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעא | | 54 דקות

  למרות חשיבותו ומרכזיותו של חטא דוד ובת שבע הוא אינו נזכר בספר דברי הימים. ובכל זאת, הספר אינו מתעלם מהחטא, אלא מתאר  צד מסוים בתהליך התשובה שעושה דוד בעקבות החטא. בשיעור נסביר את ההבדל בין ספר שמואל לספר דברי הימים בתיאור תיקון החטא, ונבין כיצד התיקון המתואר בדברי הימים בא לידי ביטוי בספר תהילים.

 59. למה מודגש המזבח?

  הרב מנשה וינר

 60. ביקורה של מלכת שבא כדוגמה

  הרב מנשה וינר

 61. ממשיך דרכו של אברהם

  תהליך בירור הבטחת הזרע

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעו | | 53 דקות

  בשיעור נעסוק בהבטחת הקב"ה לאברהם שזרעו יירש את הארץ, נברר כיצד מבין אברהם את ההבטחה בפעמים השונות שהוא מקבל אותה, ונעקוב אחר התהליך שהוא עובר עד שה' מבטיח לו שיצחק, שייוולד לו ולשרה, הוא שיירש אותו. 

 62. בית עלי - לימוד זכות

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 5 דקות

  לכאורה בני עלי מתוארים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כבני בליעל מושחתים. בשיעור נשתדל, בעקבות כמה מאמרי חז"ל לבדוק, האם יש מקום למצוא כמה נקודות זכות ולעגן אותם בכתובים

 63. שמעי בן גרא - דרמה בשלוש מערכות

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 9 דקות

  יחסו של דוד למעשיו הקשים של שמעי בן גרא, מעורר לא מעט תהיות, הן במישור הערכי וההשקפתי, והן בחוסר העקביות שקיימת לכאורה בהתנהגותו. גם מעשיו של שלמה מצריכים הסבר, ובשעור ננסה להציע פתרון שישזור ויפתור את התהיות שבסיפור.

 64. מותו של משה

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 7 דקות

  עיון בפסוקים מעורר כמה תהיות. כיצד הבין משה את הציווי למנות את יהושע, והיכן בדיוק מסתיים תפקידו שלו,אם בכלל. נציע שמשה לא הבין שהוא עומד למות לפני הכניסה לארץ, אלא שהוא יחיה מחוץ לארץ, בזמן שעם ישראל בארץ וכך ילווה אותם. 

 65. הארון וטבעותיו - פרשנות ומשמעות

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ח | |

  מקריאת הפסוקים לא ברור כמה טבעות היו לארון. נלמד פירושים שונים על הנושא וננסה לראות מהו הרעיון המחשבתי שעומד מאחורי העניין של הטבעות ושל הארון בכלל. נראה כי לארון יש שתי בחינות עמוקות בעבודת ה'. בחינה אחת, בה הקב"ה מצווה אותנו את המצוות וכיצד עלינו לנהוג והבחינה השנייה היא עצם הנוכחות של הקב"ה איתנו.

 66. גלגולו של צחוק

  הרב מנשה וינר

 67. משכן - רק בעקבות חטא העגל?!

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  ידועה המחלוקת לגבי סידרן של הפרשיות בחלקו השני של ספר שמות. אחת השאלות המרכזיות היא, האמנם קדם הציווי על הקמת המשכן לחטא העגל? לדעת הסוברים, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, נראה כי כל עניין המשכן לא בא לעולם אלא בעקבות החטא! בשיעור ננסה לבדוק, האם יש מקום להבנה כזו, ואיך היא מסתדרת עם פסוקים רבים אחרים בהם הרושם שונה לחלוטין ואף עם מאמרי חז"ל רבים.

 68. גימטריות וכד' - פרפראות ותו לא?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  ננסה לבדוק נושא מרתק זה, הקשור לחלק הרמז שבתורה ואת יחסו לפשט. בשיעור נתמקד בעיקר בשיטתו של רש"י האמור להיות פשטן, אך מביא לא פעם גימטריות ורמזים.

   

 69. האם נשא דוד שתי אחיות?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  דוד נשא את מיכל לאחר שהובטחה לו מירב. מה בדיוק התרחש שם?  נבדוק את הפרשה לאור הפסוקים ולאור מדרשי חז"ל וננסה להציע הבנה, ואגב כך תתבאר סוגיא משפחתית נוספת בבית שאול ודוד.

   

 70. המקלל כמחלל שם ה'

  הרב מנשה וינר |

  בסוף פרקנו לאחר פרשת המועדות מופיעה פרשיית המקלל. מה היא עושה כאן? דומה כי בעוד פרשת המועדות באה לבטא את שותפות ישראל בקדושה ככהנים הרי שהמקלל מבטא את חילול הקדושה ולכן אין מקומו במחנה.

 71. בין יום הכיפורים ליובל

  הרב מנשה וינר |

  יום הכיפורים בכל המקרא מופיע בהקשר של כפרה על הקודש. היובל הוא זמן של קדושה, שבו כל הארץ כמקדש. לכן התרועה של שנת היובל מופיעה דווקא ביום הכיפורים.

 72. קוממיות בארץ

  הרב מנשה וינר | 40 דקות

  לפי רש"י, פירוש הברכה "והרביתי אתכם" הוא: עם ישראל ילכו בקומה זקופה בארץ. הליכה זו חייבת לבוא עם ענווה והתבטלות כלפי ה' ועם עמל תורה. בעקבות זאת, ה' ישרה את משכנו בתוך ישראל. 

   

 73. חילול הקדושה

  הרב מנשה וינר |

  השורש חלל חוזר בפרקנו ובפרק הקודם בהטיות רבות. דומה כי עיקר האזהרה היא שלא לחלל את הקדושה שחלה במחנה ישראל ותלויה ברמת קדושתם של הכהנים. זהו גם ההקשר לקדושת המועדים בהמשך ולפרשיית המקלל שמחלל את שם ה'.

 74. תפקיד הכהן בשמירה על קדושת המחנה

  הרב מנשה וינר |

  קודם חנוכת המשכן ישנן כמה פרשיות שדואגות לקדושה במחנה. במהלך פרשיית סוטה רואים שהכהן כשלוחו של ה' דואג לקדושה בין באופן זה ובין בברכת כהנים שמגיעה לאחר מכן.

 75. מוקדם ומאוחר בתורה

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  מיקום פרשיית הפסח בספר במדבר והתאריך המפורש בה, מוכיחה על פי חז"ל ש'אין מוקדם ומאוחר בתורה'. נראה כמה שיטות שונות על השימוש בכלל זה, וכן דרכים שונות להסביר את מקומה של פרשיתנו. בסופו של דבר נבחין במשמעות המהותית של אמירה זו ואת חיבורה לקרבן הפסח דוקא.

 76. ענן וחצוצרות - שני סוגי מסעות

  הרב מנשה וינר |

  בני ישראל נסעו על פי הענן ועל פי החצוצרות. לשם מה נצרכו שניהם? נראה שיש שני סוגי מסעות: האחד, שמימי על פי הענן, כאשר הארון הולך לפנים וכולם אחריו משתרכים בטור. השני, אנושי על פי החצוצרות, בצורה של מחנה ישראל והארון במרכז. 

 77. חטא המתאווים

  הרב מנשה וינר |

  עם ישראל מתלוננים על חסרון הבשר. וכי לא היה להם בשר? הלוא היו להם בהמות וירד להם שליו כבר מההתחלה! ועל איזה סיר בשר ישבו במצרים? נראה שקיפול המשכן מנע את האפשרות לאכול שלמים בפתח אוהל מועד ולכן רצו בשר תאווה ללא קדושה.

 78. בחירת הלויים והנפתם

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  בשיעור נעיין בשני תיאורי הבחירה של הלויים - בתיאור הראשון - ה' לוקח את הלויים לעבודתו במשכן במדבר במקום הבכורות, ובתיאור השני - עם ישראל ממנה את הלויים לדורות. נראה כיצד דבר זה בא לידי ביטוי בהנפת הלויים, ומהי המשמעות של מינוי הלויים על ידי עם ישראל.

   

 79. סדר המרגלים

  הרב מנשה וינר |

  רבים מן הפרשנים ניסו לעמוד על טיב הסדר של המרגלים. חז"ל אף קידשו את חוסר הסדר שלהם בכך שהם עשו שלא כהוגן ובאו בערבוביה. התבוננות בשמותם של המרגלים יכולה לסייע בהבנת הסדר שלהם

 80. חטא העגל וחטא המרגלים

  הרב מנשה וינר |

  מה היחס בין הסליחה בחטא העגל לסליחה בחטא המרגלים? הסליחה בחטא המרגלים איננה מלאה: אין סליחה לדור המדבר, אשר נגזר עליו למות במדבר, אלא רק מחילה לדור הבא. יתכן שהסליחה בחטא העגל הותנתה בכניסה לארץ ישראל וכשחטאו בחטא המרגלים התעורר למפרע גם עוון העגל.

 81. הציצית כתיקון למאיסת הארץ

  הרב מנשה וינר |

  קשרים רבים ישנם בין מצוות הציצית ופרטיה לבין היציאה ממצרים, קריעת ים סוף והכניסה לארץ ישראל. החיבור שבין שמים לארץ, רוח וחומר בא לידי ביטוי בארץ ובציצית

 82. בין שיער לקרחת

  הרב מנשה וינר |

  קרח צדק בטענתו שכל ישראל קדושים. כמו כן, הוא צדק בהבחנה בין השיער לקרחת, (כפי שמתבטא בעשיו ובאליהו שהיו בעלי שיער, ובאלישע, יעקב והלויים שהיו קרחים). ובכל זאת - קרח טעה. במה?

   

 83. פריחה סמל החיים

  הרב מנשה וינר |

  מדוע היה חשוב לעשות את מבחן המטות בנוסף למבחן המחתות? 
  נראה שמבחן המטות מראה לנו שה' לא רק ממית כאשר חוטאים אלא גם מחיה כאשר יש קדושה במחנה ישראל. במצב שבו מטה אהרון בתוך מטותם, מקל השקד יכול לפרוח. 

 84. שורש הטעות כבר קדום

  הרב מנשה וינר |

  מהסיפור בספר במדבר פרק כ עולה כי משה ואהרן לא נכנסו לארץ בשל מי מריבה. אולם לפי ספר דברים נראה כי הסיבה היתה חטא העגל וחטא המרגלים. דומה כי הטעות מתחילה בחטא העגל ובאה לידי ביטוי גם במקרה שלפנינו. היא אף ממשיכה בהתנהלות מול מלך אדום.

 85. מי רוכב על מי בסיפור בלעם?

  הרב מנשה וינר |

  הבדל גדול יש בין בלעם למשה על אף ההשוואה של נבואתם. משה ביטל עצמו להקב"ה ובלעם עשה את ההפך הגמור. הקב"ה השתמש בו כדי לרכוב עליו על ידי ביטול רצונו המוחלט לכל אורך הדרך כדי שברכת ה' תצא דווקא מפיו.

 86. הקללה והברכה משולבות יחדיו

  הרב מנשה וינר |

  במספר מקומות בתורה אנו מוצאים שילוב של קללה וברכה. כך בברכות יעקב לבניו, כך בפרשת הקללות והברכות, כך גם בקללות של בלעם שהפכו לברכות. דבר זה מלמדנו כי כך הם פני המציאות שהדברים שלובים זה בזה.

 87. בלעם לבן ונבל

  הרב מנשה וינר |

  המדרש מקשר בין בלעם ללבן ולנבל הכרמלי. עיון בסיפורים מלמדנו על הקשר בין מה שרצה בלעם לעשות לישראל למה שרצו לבן ונבל לעשות. שלושתם רצו לבטל את כוחם של ישראל כבני חורין ולראות אותם כעבדים.

 88. הרהורים על שמות ומספרים

  הרב מנשה וינר |

  מעקב אחרי מספרי השבטים מגלה כי שבט שמעון נחלש ושבט מנשה הוא זה שמתרבה. שמותיהם של בני שמעון וראובן מעידים על דימיון ביניהם. מה פשר התהליך שארע בעם במשך ארבעים שנה ולמה הוא רומז?

 89. גורל ונחלה

  הרב מנשה וינר |

  הכתוב אומר שיש לחלק את הארץ לפי גודל השבט: "לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו" ולאחר מכן אומר דבר הפוך: "אך בגורל תחלק הארץ". מה קובע - גודל השבט או הגורל? שורשו של העניין מתחיל כבר בברכת יעקב לבניו דרך תחילת הכיבוש שנעשה על ידי יהושע וכלה בהתנחלות עצמה כאשר כל שבט עיצב לעצמו את נחלתו בהתאם למאמציו בעניין. 

 90. קדושתו של ראש חודש

  הרב מנשה וינר |

  בפרשיית המועדים שבספר במדבר נזכר ראש חודש, שאיננו נזכר בפרשת אמור בספר ויקרא. אפשר לומר שבפרשתנו מנו את כל הזמנים שיש בהם קרבן מוסף ועל כן מוזכר גם ראש חודש למרות שאינו נחשב מועד. אולם נראה כי ראש חודש אמור היה להיות מועד האסור במלאכה אלא שבעקבות חטא העגל נתמעטה קדושתו.

 91. המלחמה במדין

  הרב מנשה וינר |

  מדוע הותנתה מיתת משה במלחמה עם מדיין? מה ארע שם באופן שונה משאר מלחמות ישראל שבעבר הירדן המזרחי? דומה שמלחמה זו מהווה תיקון לחטא העגל בכמה בחינות.

 92. עבר הירדן המזרחי - חלק מארץ ישראל

  הרב מנשה וינר |

  בני גד וראובן מבקשים ממשה להישאר בעבר הירדן המזרחי ולא לעבור את הירדן. משה כועס עליהם על כך שהם מואסים בארץ חמדה. כאשר הם משיבים כי יצאו חלוצים לפני בני ישראל ואז יחזרו חזרה הוא מסכים. מדוע? הלוא בסופו של דבר לא ינחלו בארץ כנען?

 93. אלוש - מקום עם משמעות

  הרב מנשה וינר |

  בתוך הרשימה של המסעות מוזכרים מקומות שלא הכרנו ומקומות שהכרנו לא מוזכרים. אחד מהמקומות הוא אלוש וחז"ל דורשים את שמו בהקשר למן שעל ידו זכו לנחלה בארץ.

 94. נחלת כלב בן יפונה הקנזי

  הרב מנשה וינר |

  משה הבטיח לכלב נחלה מיוחדת יחד עם שבט יהודה בשל היותו נאמן לה' ולישראל בזמן חטא המרגלים. כלב אף חוזר עם הבטחה זאת ליהושע. מה פשר ההבטחה? מה הייחוס של כלב וכיצד הוא מתקשר לכך?

 95. רוצח בשגגה - שני פנים

  הרב מנשה וינר |

  ישנן שתי דרכים להסתכלות על רוצח בשגגה. בבמדבר ל"ה הוא נחשב כרוצח ונשאר בעיר המקלט כעונש עד מות הכהן הגדול. בדברים י"ט הוא מתואר כאדם שארעה לו תקלה, ולכן יש להגן עליו מפני גואל הדם, ולשם כך הוא נשאר בעיר המקלט. יתכן שזהו ההבדל בין הגלעד לארץ ישראל.

 96. סודה של הפרוכת

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה ו- 3 דקות

  חז"ל מרבים לחזור על כך שבבית ראשון לא היתה פרוכת, ואילו בבית שני היתה, אך לא היה עמה ארון. מעיון בפסוקים נראה כי ישנן שתי מטרות שונות לפרוכת, ושתיהן יוצרות קשר מסוים לארון ולכפורת - האחת כמבדילה בין הקדש לקדש הקדשים והשניה כמסך. הצורך בשימושים אלו משתנה במהלך ההיסטוריה, ועל פיו מתבטא היחס לפרוכת בשני בתי המקדש.

 97. חגי צאת השנה

  הרב מנשה וינר |

  מדוע מוגדר חג הסוכות כחג שהינו בצאת השנה הלוא הוא חל שבועיים לאחר ראש השנה? נראה כי ניתן לסדר את כל החגים במתכונת של יום (פסח ושבועות) ולילה (סוכות ושמיני עצרת). ראש השנה ויום הכיפורים מכינים לאותו הלילה כדי שנוכל להתחיל שנה חדשה.

 98. מינוי הדיינים - שבירה ותיקון

  הרב מנשה וינר |

  פרשיית מינוי הדיינים הופיעה כבר בספר שמ ות פרק יח, וחוזרת בפרקנו עם שינויים מסויימים בקשר ליוזם ההצעה. נראה כי הדברים מכוונים כדי להבהיר שבשלב המסע במדבר הדברים לא נעשו כי היה רצון לקירבה עם משה איש האלוקים אולם לקראת הכניסה לארץ מתפצלת ההנהגה הרוחנית.

 99. עשו אדום ומואב

  הרב מנשה וינר |

  משה מתאר את המסע של עם ישראל בעבר הירדן המזרחי, בין ארצות העמים, בדרך אל הארץ המובטחת. תיאור זה שונה ממה שמתואר בספר במדבר מכמה היבטים. כיצד מיישבים את הפער בין התיאורים?

 100. משה הכובש

  הרב מנשה וינר |

  ערב הכניסה לארץ מודיע משה כי הוא לא נכנס לארץ בשל חטאי עם ישראל. כיצד מונעים את תחושת היאוש והחשש שמתגנב שמא אין בכוחו של משה להכניסם לארץ? דומה שסיפור המלחמות בעבר הירדן המזרחי בא ללמד שאין כאן בעיית יכולת אלא עונש אלוקי

 101. חג של שבעה שבועות

  הרב מנשה וינר |

  בדברים ט"ז, ספירת השבועות מוזכרת בהקשר של "החל חרמש בקמה", בעוד שבספר ויקרא היא תלויה במועד חג הפסח. מה הקשר בינה לחג הפסח? מדוע אין תאריך לחג השבועות ומה אורכו של החג? דומה שמפרקנו עולה כי מדובר בחג של שבעה שבועות שענינו הוא חוקות הקציר.

 102. הציצית - ביטוי להמשכיות

  הרב מנשה וינר |

  מצוות ציצית נזכרת בשני מקומות בתורה. בפעם הראשונה כתיקון לחטא המרגלים והידמות לבגדי כהן גדול. בפרקנו היא נזכרת בסמוך לאיסורי עריות כביטוי לשמירת התא המשפחתי בטהרה.

 103. מלקות - לידה מחדש

  הרב מנשה וינר |

  המלקות אינן עונש פרימיטיבי אלא יש בהן מימד חשוב שמטרתו היא לאפשר תיקון והתחלה של דרך חדשה. בשיעור נבחן את הקשר לעדים זוממים ולאיסור חסימת השור שנמצאים בסמוך לכך.

 104. כפל משמעות במצוות הביכורים

  הרב מנשה וינר |

  הביכורים מוגדרים כתרומה לה', אך מצד שני הם גם משמשים כמתנות כהונה ונועדו לספק את צרכי הכהנים. לפי שתי משמעויות אלו ניתן להבין את כפל המעשים בפרשיית הבאת הביכורים, ואת ההלכות השונות הנגזרות מכך.

 105. ברית הברכות והקללות

  הרב מנשה וינר |

  המכנה המשותף בין כל הארורים הוא שהם מוסבים על עבירות שנעשו בסתר. עם ישראל מקבל אחריות גם על עבירות מסוג שכזה. זו הסיבה שיהושע המתין עם ביצוע טקס הברית עד לאחר מעילתו של עכן בסתר.

 106. סיכום הברית

  הרב מנשה וינר |

  משה מזכיר לעם ישראל את שארע להם ביציאת מצרים ואת כיבוש סיחון ועוג מלכי האמורי על מנת לנחם אותם לאחר דברי התוכחה הקשים שלכאורה מדברים על ביטול הבחירה בעם ישראל באם יחטאו.

 107. תחיית המתים מן התורה

  הרב מנשה וינר |

  חז"ל דורשים מן הפסוקים בדברים ל"א את המקור לתחיית המתים מן התורה. לכאורה הדרשות רחוקות מפשט הכתוב אולם כנראה שיש להבין את מות משה בדרך אחרת העולה מדרך הדרשה.

 108. שתי דרכים לתשובה

  הרב מנשה וינר |

  שירת האזינו רווייה בדברי פורענות העלולים לבוא על ישראל באם לא ישמרו את המצוות ולא ישובו בתשובה. אולם, היא גם מציגה דרך אחרת בה ישראל מכירים את צורם וממילא זוכים לחסותו.

 109. הכניסה לארץ ישראל

  הרב מנשה וינר |

  שני תיאורי גבול מופיעים בתורה ובספר יהושע. יש להבחין בין גבולות ארץ כנען התלויים במעבר הירדן ואליהם ייחל משה להיכנס לבין גבולות הארץ המובטחת שיש לעם ישראל פוטנציאל להחזיק בהם.

 110. המשימה שלכאורה לא צלחה

  הרב מנשה וינר |

  ההשוואה בין מרגלי משה למרגלי יהושע מעלה לכאורה כי מרגלי יהושע היו יותר מתאימים למשימתם. אולם, לאמיתו של דבר נראה כי לא הספיקו לראות כלום מלבד להתרשם כי כולם מפחדים מישראל.

 111. ללכת אחרי הארון

  הרב מנשה וינר |

  בפרקנו מצטווים ישראל ללכת אחרי הארון החוצה את הירדן. מעשה זה מזכיר את הליכת בני ישראל במדבר אחרי הארון, ומעלה את השאיפה להליכה אחריו גם בארץ ישראל.

 112. גוי אחד בארץ

  הרב מנשה וינר |

  בזמן חציית הירדן כל אחד מהשבטים יצטרך לקחת אבן אחת וביחד יהיו שתים עשרה אבנים. ההדגשה כי כל שנים עשר השבטים חוצים את הירדן נועדה להראות את אחדות העם בארץ.

 113. בטחון בה' בלבד

  הרב מנשה וינר |

  דווקא קודם הקרב עם מלכי כנען בוחר עם ישראל למול את כל הזכרים. האין סכנה בהחלטה שכזאת? דומה כי בכך הם מפגינים את אמונתם בקב"ה.

 114. נפילת חומת יריחו

  הרב מנשה וינר |

  המלחמה ביריחו מזכירה את מעמד הר סיני. נראה שבבמלחמת יריחו יש התגלות של ה' המפילה פחד ואימה כמו במעמד הר סיני. בניגוד לעם ישראל שהפעם מצליח לעמוד בהתגלות, תושבי יריחו נהיים משותקים ואינם נלחמים. הנס הגדול של נפילת החומה, המזכיר את קריעת ים סוף, משאיר רושם על כל העמים. יריחו נותרת כזיכרון לכך שבארץ, בניגוד להר סיני, יש השראת שכינה בדרך קבע.

 115. כשלון צבאי ורוחני

  הרב מנשה וינר |

  המפלה בעי נראית ככשלון הנובע מן המודיעין הגרוע שסיפקו המרגלים. הם לא אמדו נכון את מספר החיילים הנדרש ולכן היה צורך בפעם השניה לקחת את כל עם הצבא. ישנו כאן סימפטום של אופוריה.

 116. הנצחון בעי

  הרב מנשה וינר |

  לאחר הכישלון הקשה בעי נערך יהושע לקרב מחדש. חלק מהעניין היה ההכרה וההבנה כי הניצחון שייך לקב"ה והם אינם אלא כלי המלחמה שלו.

 117. שתי משלחות של הגבעונים

  הרב מנשה וינר |

  מעשה הגבעונים מופיע פעמיים בפרק ט. סיפור אחד מתאר פגישה עם יהושע שם מודגש האינטרס הדתי סיפור אחר מתאר פגישה עם איש ישראל, המנהיגים, שם מוזכר האינטרס הצבאי. מעניין לעמוד על השילוב בינהם.

 118. מכת הברד במלחמת יהושע במלכי הדרום

  הרב מנשה וינר |

  המלחמה במלכי הדרום מבטאת את שיתוף הפעולה בין הקב"ה ליהושע. בעוד שהקב"ה עוצר את השמש ומשליך אבני ברד משתמש יהושע באותן האבנים כדי לסתום את פי המערה בה נחבאו המלכים.

 119. השמדת הענקים מחברון

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בשיעור נעיין בענקים המופיעים בתנ"ך ולאור זאת נבחן את סיפור הענקים בכיבוש הארץ. בכניסה לארץ אנו נפגשים עם הכוחות והעוצמה של הארץ. את הכוחות האלו יש לנתב לשם שמיים. לשם כך, יש להכרית את הענקים שבגלל כוחם מורדים בה'. יהושע מתחיל במשימה ודוד מסיים. 

 120. כלב בן יפונה

  הרב מנשה וינר |

  בשיעור נעיין בפרקי היחס של כלב בדברי הימים. מסתבר שלכלב יש קשר משפחתי לאדום ולכן הכתוב ביהושע הוצרך להדגיש שכלב זכאי לקבל את חברון.

   

 121. אחדות אינה אחידות

  הרב מנשה וינר |

  הקב"ה מבקש מיהושע למקם כל שבט בנחלתו על פי הגורל. מדוע יש לפצל את העם לפי שבטים ולא לשלב את כולם אלו עם אלו? נראה כי לכל שבט תכונות משלו שיכולות להתפתח במקום בו ניטע. רק בהמשך יותרו שבטים לבוא זה בזה.

 122. ברכת מנשה ואפרים

  הרב מנשה וינר |

  גבולות בני יוסף מופיעים יחדיו וניכר שנחלתם רחבה ביותר והם אף מבקשים להתפרס יותר. נראה שהיסוד לכך נמצא כבר בברכת יעקב לאפרים ומנשה שידגו לרוב בקרב הארץ.

 123. מלחמת העי לאור דרשתם של חז"ל

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תש"ע | |

  "אמר לו עתה באתי מיד (יהושע ה, יד) וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק (יהושע ח, יג) אמר רבי יוחנן מלמד שהלך בעומקה של הלכה" (עירובין סג, ב). החיבור של ר' יוחנן בין שני הפסוקים בספר יהושע מבטא מסר עמוק על השיעור שהיה צריך ללמד את העם בשעת המלחמה. נלמד על מלחמת העי ונציף כמה שאלות על שני המארבים. נלמד גם על עכן, מה פשר התיאור הארוך של הגורל בו מוצאים את עכן? מדוע עכן לקח מן החרם? 

 124. מטרת הקמת המזבח בגלילות הירדן

  הרב מנשה וינר |

  שניים וחצי השבטים מראים לעם ישראל כי הם רוצים להמשיך להיות לפני ה' ולעבוד אותו ולא עוזבים אותו. המזבח הוא נקודת החיבור של שני חלקי עבר הירדן.

 125. יהושע תלמידו של משה

  הרב מנשה וינר |

  ספר יהושע מסתיים בכמה תיאורים המזכירים את עובדת היות יהושע תלמידו של משה וממשיכו של יוסף שממנו הוא יצא. בכך הגשים יהושע את התפקיד שהוטל עליו בעת הכניסה לארץ.

 126. כיבושה של ירושלים

  הרב מנשה וינר |

  שבט יהודה כובש את ירושלים אך לא מצליח להשלים את המשימה. היבוסי נותר בעיר ומי שהוריש אותו הוא רק דוד המלך מאוחר יותר. יש לכך חשיבות רבה המקרינה על הספר כולו.

 127. המלאך בבוכים

  הרב מנשה וינר |

  עם ישראל מתחיל את תקופת השופטים כשהוא מלווה במלאך. המלאך הופיע כבר בימי משה ואחר כך בימי יהושע והנה הוא חוזר גם כעת. מה הוא בא לבטא? מה הוא רוצה לתקן בהתנהלותם של ישראל במהלך כיבוש הארץ?

 128. מחיר כפול

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

   הנביא מדגיש את שומנו של עגלון מלך מואב בפרט ושל אנשי מואב בכלל, לשם מה? נראה כי מלבד העובדה שכך ניתן להסביר את התמהמהותם של שומריו הרי שיש בזה רמז שה' נתן את החלב והשומן לגויים במקום לישראל. 

 129. בין שירת הקודש להוללות

  הרב מנשה וינר |

  דבורה אינה היחידה ששרה לאחר הקרב אלא כך גם עשתה מרים, וכן מתוארת שירה גם לאחר המלחמה בגולית ולאחר הקרב של יפתח. השאלה היא אם שרים ללוחמים או מפארים את הקב"ה.

 130. המרד הגדול

  הרב מנשה וינר |

  הקרבת הפר על ידי גדעון מזכירה בהיבטים רבים את הקרבת הפר על ידי אליהו בהר הכרמל. אולם, כאן מלבד כריתת ברית עם ה' יש בכך גם מרידה במדיין שגוררת קרב.

 131. ללכת בלי חשבון

  הרב מנשה וינר |

  קיימת ביקורת על גדעון, שלמרות ההבטחה של הקב"ה שיהיה עימו במלחמה הוא מבקש אותות ומחפש לכסות את עצמו בכל דרך שהיא. זאת הסיבה לכך שהקב"ה מקזז לו את הצבא פעמיים.

 132. ההחמצה הגדולה

  הרב מנשה וינר |

  גדעון היה קרוב להיות מלך כפי שהדבר ניכר הן ביכולת שלו לגייס צבא גדול של לוחמים  והן בעוצמה בה טיפל במלכי מדיין. נראה כי זו היתה גם כוונת העם בפניה אליו ובבקשתם שימשול בהם. אולם הפעולה שגדעון נוקט כלפי בני פנואל וסוכות היה בה מעין נקמה אישית שלא מתאימה למלך ישראל שאמור להיות כלי שרת ביד הציבור.

 133. משיח בן יוסף

  הרב מנשה וינר |

  גדעון היה מזרעו של יוסף, והוא מושווה למשה וליעקב המנהיגים הגדולים. מתאים היה לו להיות מלך על ישראל, משיח בן יוסף לאחדם ולרוממם על הגויים אך התנהגותו המוטעית הובילה להפסד ההזדמנות, ולעלייה של אבימלך בדרך רצחנית. משל יותם שבו העצים מסמלים את השופטים השונים מעלה בעיות שננסה להתייחס אליהן.

 134. פיצול שלא נגמר

  הרב מנשה וינר |

  כבר בפרק הקודם ראינו שיחסי האחווה בעם ישראל היו לקויים. אולם בפרקנו רואים שאפילו ברמת העבודה זרה כל אחד עבד לעצמו בלא שום מכנה משותף.

 135. קרבן אדם?

  הרב מנשה וינר |

  יפתח סבור היה מתחילה כי יש להקריב קרבן לאל כדי להצליח במלחמה. כך הוא למד מעובדי העבודה זרה שסביבו. הוא אמנם לא תכנן שזה יהיה אדם אך משזו היתה התוצאה לא רצה לחזור בו.

 136. שיסוע האריה

  הרב מנשה וינר |

  מה בא המעשה של שיסוע האריה ללמד אותנו? לכאורה יש במעשה זה ביטוי לכוחותיו של שמשון, אך נראה כי הם לא נותבו למקום הנכון. במקום לרכוב על האריה ולהעזר בו, שמשון בחר לשסע אותו ולהורגו.

 137. גיבור לה'

  הרב מנשה וינר |

  במה נבדל שמשון מעשיו והרי שניהם בעלי שיער, עסקם עם הנשים ואלימות היא נחלתם? דומה שהביטויים הללו הם ביטויים של מלכות אך זוהי מלכות חומרית בלבד. לעומתם ניצב דוד המלך המבטא גם את המלכות הרוחנית.

 138. בין יהודה לדן

  הרב מנשה וינר |

  שמשון מרצד על הגבול שבין יהודה לדן בבחירת הערים שבהן הוא מתגורר. גם הוריו משני השבטים. הוא צריך היה ללמוד לצאת מדמות הנחש ולעבור לדמות האריה שמסמלת את המלכות האמיתית.

 139. בין יהודה לדן

  הרב מנשה וינר |

  שמשון מרצד על הגבול שבין יהודה לדן בבחירת הערים שבהן הוא מתגורר. גם הוריו משני השבטים. הוא צריך היה ללמוד לצאת מדמות הנחש ולעבור לדמות האריה שמסמלת את המלכות האמיתית.

 140. הבלבול הגדול

  הרב מנשה וינר |

  בתקופה בה מתרחש סיפור פסל מיכה היה בלבול גדול בין עבודת השם לעבודת אלילים. הדבר בא לידי ביטוי גם בבלבול ביחס לערכים: הזהירות מקללה עלתה בחשיבותה על הזהירות מעצם איסור גניבה.

 141. קשר רשעים אינו מן המניין

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  האיש הלוי מוצג בסיפור בצורה שלילית מאוד, אך חמורה לא פחות התנהגותו של העם - כל אחד דואג לעצמו ודווקא למלחמת אחים מתכנס כולו. 

 142. מצב האומה

  הרב מנשה וינר |

  מדוע מסופר שישנו רק איש אחד מאפרים שעולה לרגל עם שתי נשותיו? נראה כי התנהגותם של בני עלי המתוארת בהמשך מלמדת על המצב המוסרי הירוד שהיה במשכן דבר שמנע מהעם לעלות לשילה.

 143. הפרדה בין מלכות לכהונה

  הרב מנשה וינר |

  סיפור בני עלי מהווה הקדמה לצורך הבסיסי לייצר מלכות שתהיה קשורה למערכת המשפט ולהנהגה הצבאית, אך נפרדת מן הכהונה וללא תלות בעבודת הקרבנות.

 144. בית חרוב החרבת

  הרב מנשה וינר |

  עם ישראל מוציא את ארון הברית למלחמה אולם לא מן הנמנע כי הוציא גם פסלים מלבדו. בית ה' אינו מהווה מקום לעבודת ה' וממילא אין לו זכות קיום.

 145. בין שמיעה לראיה

  הרב מנשה וינר |

  הקב"ה מזהיר את ישראל לבל יהפכו את עבודת ה' לעבודה לדבר חזותי כפסל אלא לעבודה שעניינה שמיעת קול ה' מבין הכרובים.

 146. שמואל כמשה ואהרון

  הרב מנשה וינר |

  בפרקנו שמואל מעורר את העם לתשובה אולם מעבר לכך אנו רואים כי הקב"ה מתגלה בקרב מן השמים באופן הדומה להתגלותו במצרים. דבר זה מראה על הכוח הנבואי העצום שהיה בידיו של שמואל.
   

 147. מלך לשופטנו

  הרב מנשה וינר |

  ישנו הבדל גדול בין בקשת הזקנים לבין בקשת העם. לעומת הזקנים שרוצים "מלך לשופטנו" העם רוצה מלך שילחם את מלחמותיהם ובכך יחליף את מלך מלכי המלכים.

 148. בחירת שאול למלך

  הרב מנשה וינר |

  ישראל שאלו מלך בצורה לא נכונה, אולם מה שעומד ביסוד בקשתם הוא עניין חשוב: הצורך במלך שיוכל לאחד את העם ולכפות עליהם לצאת למלחמה יחד. לכן ה' מסכים להמלכה, ואף נותן להם מלך ראוי - שאול, שבראשית דרכו נראה כאדם המתאים ביותר. 

 149. מקום קבורת רחל

  הרב מנשה וינר |

  היכן נמצא קבר רחל - בבית לחם שביהודה, כפי שעולה מספר בראשית או בגבול בנימין, כמשתמע מפרקנו? עיון רחב בתנ"ך מגלה שהאפשרות הראשונה היא הנכונה. מתברר ששאול פוגש אנשים שבאו מבית לחם. המפגש קורה בגבול בנימין.

   

 150. הפספוס הגדול

  הרב מנשה וינר |

  עם ישראל מחכים למלך והנה נבחר מלך שנחבא אל הכלים. הוא לא תופס את ההנהגה אלא בעצם נשאר תחת הנהגתו של שמואל. כך גם אפילו במלחמה נגד בני עמון הוא נתלה מאחורי גלימתו של שמואל.

 151. הצלחתו של שאול

  הרב מנשה וינר |

  סוף סוף מתגלה שאול בגבורתו כאשר הוא מושיע את ישראל מיד בני עמון. בכל זאת שמואל בוחר, כביכול, לקלקל את השמחה בנאום תוכחה ומוסר. מה ראה שמואל לעשות זאת דווקא כעת?

 152. תחילת מלכות שאול

  הרב מנשה וינר |

  בשיעור נראה שהיחלצות שאול לעזרת יבש גלעד היא תיקון למלחמה בבני בנימין, נלמד למה ועל מה מוכיח שמואל את העם בפרק י"ב ונעסוק בשאלות: מדוע שאול נענש על הקרבת הקרבן ומה פשר התיאור "בן שנה שאול במלכו"?

 153. בדיקת כוננות

  הרב מנשה וינר |

  באמצעות הסימן שלו בדק יונתן את הכוננות של החיל הפלשתי. העובדה שהפלשתים זלזלו בו ובנושא כליו ובדיוק גם היתה החלפת משמרות היוותה את ההזדמנות שלהם לתקוף. 

 154. מלחמה לה' בעמלק

  הרב מנשה וינר |

  המלחמה בעמלק מאז ימי משה היא לה'. אלו הן ידי משה המורמות אל השמים ומייצגות את יד ה'. אולם, בניגוד לנדרש במלחמה בעמלק, שאול מציב לו יד וזוהי טעותו.

 155. אהבת שמואל לשאול

  הרב מנשה וינר |

  שמואל מסרב ללכת למנות את דוד למלך בכל מיני תואנות ששורשן בכך שהוא מתאבל על שאול שנפשו נקשרה בנפשו. הדבר בא לידי ביטוי בהתנהלותו סביב ענין זה לכל אורך הדרך.

 156. הפרק שלא במקומו

  הרב מנשה וינר |

  ההתייחסות לדוד כפי שהיא מופיעה בפרקנו מתמיהה ביותר. נראה כאילו לא נמשח למלך ולא הכירו במידותיו ובעובדת היותו נושא הכלים והמנגן לפני שאול המלך.

 157. הפחד של שאול

  הרב מנשה וינר |

  בפרקים י"ז-י"ח אנו נתקלים בקשיים בהבנת סדר האירועים. בשיעור נביא הצעה לסידור כרונולוגי ומתוך כך נראה את השינוי ביחסו של שאול לדוד מאהבה לפחד ולעוינות.

   

 158. שאול מאבד עשתונותיו

  הרב מנשה וינר |

  עד כה ניסה שאול לשמור על שנאתו לדוד בסתר אולם כעת הוא חושף זאת בפני משרתיו ואפילו בפני בתו שמוכיחה אותו על כך.

 159. סיפור החצים

  הרב מנשה וינר |

  מדוע יונתן משתמש בחצים אם בסופו של דבר הוא נפגש עם דוד? נראה כי משהו השתנה בתוכנית המקורית. דוד נמצא בסכנת חיים ויש צורך מידי להצילו ולכן יונתן היה חייב להיפגש איתו מבלי שהנער ידע.

 160. האחריות הציבורית

  הרב מנשה וינר |

  שאול רודף אחרי דוד וכמעט שתופס אותו אלא שאז הוא מתבשר כי האויב הפלשתי פשט על הארץ. שאול עוזב את ענייניו האישיים לטובת הצלת כלל ישראל.

 161. לא לדחוק את השעה

  הרב מנשה וינר |

  דוד לא הורג את שאול מכיוון שהוא מבין כי המלכות מגיעה מה' והוא זה שיבחר את הזמן הנכון לכך. הוא בוחר לכרות את כנף הבגד כראייה לשאול, אולם ליבו מכה אותו על כך משום שיש בכך, כביכול, רמז לקריעת המלכות משאול ודוד לא רוצה בכך.

 162. תרבות העבדים

  הרב מנשה וינר |

  נבל מתייחס לגדודו של דוד כצבא עבדים. ככאלו אין להם בכלל זכויות מבחינתו והם אף אינם ראויים לקבל שכר על עבודתם. ישנו כאן זלזול עמוק בערך האדם ולאו דווקא קמצנות גרידא.

 163. ההתמודדות עם בני צרויה

  הרב מנשה וינר |

  דוד נאלץ, לכל אורך הדרך, להתרות באבישי ויואב לבל יהרגו את שאול. הכתוב אף מדגיש את העובדה כי הוא חוזר על דבריו מספר פעמים על מנת להדגיש זאת.

 164. אמונה בכשפים

  הרב מנשה וינר |

  האם מעשה בעלת האוב היה מעשה תעתועים או שמא היה בכך גם מימד אמיתי?

 165. התרבות העמלקית

  הרב מנשה וינר |

  עמלק היו נטפלים לחלשים ותוקפים אותם, וסוחרים בעבדים. הנער המצרי מפחד לחזור לעמלק מכיוון שהם התייחסו למי שתחת רשותם כתת אדם. וזו כנראה גם הסיבה לכך שהתורה מצווה למחוק את זכרם.

 166. בריחת דוד וסיפור נוב

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  בשיעור נעיין בבריחתו של דוד ובסיפור נוב. ננסה להבין את תחושותיו של שאול, שאינן מבטלות את חומרת חטאו. לאחר מכן, נראה ששאול הפקיר את הגבול עם הפלשתים ודוד לוקח את המושכות לידיו. כך מתחילה העברת ההנהגה.

 167. תגובת דוד לבשורה על מות שאול

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  נראה שהנער העמלקי דיבר אמת ודוד הורג אותו בגלל שמעשה ההריגה שלו היה רצח מתוך כוונה לקבל שכר מדוד ולא מתוך רחמים על שאול. דוד מדגיש בקינתו ששאול מת כגיבור ומקלל את הרי הגלבוע בגלל שלא ירד עליהם גשם שהיה יכול להביא ניצחון לישראל.

 168. המאבק עם אבנר

  הרב מנשה וינר |

  הריגתו של עשהאל בידי אבנר מהווה את הפתיחה הרשמית של המאבק בין תומכי דוד לתומכי מלכות ישראל שהונהגה על ידי אבנר שר הצבא ואיש בושת.

 169. הביקורת על אבנר

  הרב מנשה וינר |

  אבנר היה דודו של שאול ועם זאת לא עצר בעדו מלפגוע בדוד אלא להיפך, לכל אורך הדרך מנע ממנו מלהסתכל באור חיובי על כוונותיו של דוד. זו המשמעות הפנימית של דברי חז"ל שדרשו שאבנר מת בעקבות בור וסירה.

 170. רצח איש בשת

  הרב מנשה וינר |

  סיפור הרצח של איש בושת מזכיר את סיפורו של האיש העמלקי שטען כי הרג את שאול. בשני המקרים מגלה דוד לכל כי הוא לא חפץ במות בני משפחת שאול.

 171. דוד בגת - סיבוב שני

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  דוד מגיע לגת מוכן יותר מן הפעם הקודמת ודואג להראות לפלישתים שהוא ניתק מגע עם ישראל עד כדי כך שאכיש שם אותו שומר ראש שלו. אך יש לשאול: מדוע דוד מתעקש אחרי שאכיש אומר לו שהסרנים אינם רוצים שיצטרף למלחמה נגד ישראל?

 172. סיפור מות שאול

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  בשיעור נעיין בסיפור מות שאול ונתמקד בשאלות הבאות: איך מתיישב תיאור מות שאול בסוף שמואל א עם סיפור הנער העמלקי? והאם מעשה ההתאבדות של שאול היה מעשה נכון? נראה שביציאתו למלחמה שאול מתגלה בגדולתו - נכונות לוותר על מלכותו כדי לעזור לעם.

 173. פריצה כפולה

  הרב מנשה וינר |

  דוד סבור כי הגאולה מתקרבת ולכן הוא רואה לנכון לפרוץ את הגבולות הן ביחס למלחמה והן ביחס לארון ברית ה'. ה' מראה לו כי הדברים לא פשוטים ויש לעשות זאת בהדרגתיות.

 174. בין יואב לדוד בכיבוש ירושלים

  הרב מנשה וינר |

  באמצעות השוואה בין סיפור כיבוש ירושלים בשמואל לסיפור בדברי הימים נענה על קושיות שונות שמעוררים שני הסיפורים, ונתוודע למורכבות דמותו של יואב ולמתח בינו ובין דוד. נבין מה הסיבה להבדלים בין הסיפורים, ומה אפשר ללמוד משתי הדמויות שבמרכזם.

 175. הכוונה טובה, המעשה דורש תיקון

  הרב מנשה וינר |

  נשווה בין שני ניסיונות העלאת ארון ה' לירושלים המתוארים בדברי הימים, תוך התייחסות לסיפורים דומים אחרים, ונבין מה מה היו הבעיות בניסיון הראשון, כיצד תוקנו בניסיון השני, ואיזו תפיסה שגויה הם מבטאים. נסביר מה בדיוק היה החטא של עוזא ואיזה מסר יש ללמוד מסיפור זה.

 176. מלכות מבית עצמאי

  הרב מנשה וינר |

  דוד סבור שכבר יש לו בית ולכן הוא רוצה לבנות בית לה', אולם ה' אומר לו שהבית שבנה מבוסס על מלכות שאול ומשום כך עליו לבנות בית חדש שיתחיל ממנו באופן ישיר ומזרעו.

 177. ההכנה לבניין הבית

  הרב מנשה וינר |

  מלחמותיו של דוד נועדו כדי ליצור תשתית לבניין הבית. במסגרת המלחמות השיג חומרים ממקומות שונים לצורך הבניין.

 178. חסד ללא גבול

  הרב מנשה וינר |

  דוד מבקש להיטיב עם זרע שאול כולו בזכות יהונתן שפעל רבות לטובתו. להפתעתו, הוא מגלה כי נותר זרע ישיר ליהונתן הלוא הוא מפיבושת.

 179. המלחמה בארם

  הרב מנשה וינר |

  פרק י' עוסק במלחמה נגד עמון. מה עניינם של הארמים כאן, והרי כבר נאמר (בפרק ח') שדוד נלחם בהם? נראה שתחילה ארם ניסו לפגוע בישראל לבדם וכעת הם באו לעזרת בני עמון מתוך רצון לפתוח מערכה כללית נגדם.

 180. חטא דוד ובת שבע - הבנה מחודשת

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  במבט ראשון, פשט הפסוקים מראה את דוד באור שלילי מאוד. נעיין בפסוקים וננסה להבין את מניעיהם של הדמויות בכל שלב של הסיפור ומתוך כך נראה שאפשר להציג את דוד באור פחות שלילי ושגם הדמויות האחרות אחראיות להתגלגלות הסיפור. בנוסף נראה שהיחסים בין אוריה לבת שבע לא היו תקינים ושהכתוב תומך בנישואי דוד ובת שבע.

   

 181. משל כבשת הרש

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  באופן מפתיע נתן לא מוכיח את דוד על רצח ועריות אלא על גזל כבשה שנקנתה. מה הקשר למה שבאמת ארע? נראה לומר כי אוריה לא היה נשוי לבת שבע, ובת שבע הייתה רק עלמה צעירה שטיפלה בילדיו לאחר שנתאלמן, כאמה עבריה.

 182. נאבק על המלכות

  הרב מנשה וינר | 57 דקות

  אמנון לא באמת אוהב את תמר אלא יותר את מה שהיא מייצגת. כאשר הוא לוקח אותה מבלי לשאול את אחיה אבשלום הרי שיש בכך רמז מצידו כי הוא המועמד למלוכה ולא אחיו.

 183. להפריד בין דין לדין

  הרב מנשה וינר | 42 דקות

  דוד יודע שאבשלום רצח. הוא לא מוכן בשום פנים לסלוח לו על כך, ולכן הוא לא נותן לו לראות את פניו. אולם, מצד שני הוא לא רוצה שידח ממנו נידח, ולכן הוא מזמין אותו לירושלים.

 184. עצת אחיתופל - נקמה אישית

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  אחיתופל מייעץ לאבשלום למרוד בדוד המלך. נראה שהוא מבקש לנקום בדוד על כך שפגע בנכדתו בת שבע והרג את בעלה אוריה. 

 185. עצת מי התקבלה?

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  נראה כי אבשלום פעל כעצת אחיתופל ולכן יצא מיד למלחמה ולא חיכה עד שייאספו כל ישראל, אולם עקר מתוכה את האכזריות של אחיתופל שיעץ לו להרוג דווקא את דוד אביו.

 186. הבהלה במחנה אבשלום

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  כיצד קרה שאבשלום נותר לבדו ונתלה בשערו מבלי שיהיו שומרים סביבו? יש להבין שבאותה תקופה היו יערות שהסתובבו בהם דובים ואריות והם שיצרו בהלה ואנדרלמוסיה כך שאפילו הפרד של אבשלום לא נשמעה לו. זאת גם הסיבה לכך ש"וירב היער לאכול בעם".

 187. החזרת העוצמה למלכות

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  דוד בדרך כלל נמנע מלנקוט במעשה כדי לקחת את המלכות לעצמו. יואב מורה לו כי אם הפעם לא יודה לעם על הכנעת אבשלום עשוי הוא להפסיד את האחדות של העם סביב מלכותו.

 188. מינוי לא הגון

  הרב מנשה וינר |

  מה ראה שבע בן בכרי להתקומם כנגד דוד מיד לאחר תום מרד אבשלום? נראה כי המינוי של עמשא לשר הצבא אף על פי שלא היה ראוי אלא רק משום קירבת המשפחה גרם לו לחשוב שדוד לא למד כלום מהמרד הקודם.

 189. החשבון של הגבעונים עם שאול ועם דוד

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  עיון בפסוקים העוסקים בגבעונים ובעריהם מגלה תובנות מפתיעות. מתברר שהגבעונים גרים בשכנות לבנימין. שאול מנע את פרנסתם ואילץ אותם לברוח לגת. בעקבות זאת הם מסוכסכים איתו ואף הורגים את איש בשת. מסתבר שהסיפור בפרקנו קרה בתחילת מלכות דוד בירושלים אחרי שדוד מכה בפלישתים והורג גבעונים שהיו שם, ועל כך נענש.

 190. הנאמנות לקב"ה

  הרב מנשה וינר |

  שירת דוד מביאה לידי ביטוי את תפיסתו של דוד לגבי מלחמותיו: גם אחרי שדוד נלחם את כל המלחמות, מנצח בהן ומולך על ישראל ביד רמה, אין הוא מתגאה או שוכח את ה'. את כל הצלחתו הוא זוקף לקב"ה.

 191. ניסוך המים

  הרב מנשה וינר | שעה ו- 3 דקות

  דוד מראה לחייליו כי דווקא בעת שהאדם צמא ביותר הוא צריך להיות מוכן להקריב את היקר לו מכל לקב"ה. משום כך למרות שמים בדרך כלל אינם נחשבים ראויים לניסוך כאן המצב שונה. 

 192. דרישת המקדש

  הרב מנשה וינר | 44 דקות

  מיקומו של הפרק נראה כלא מתאים לסוף תקופת המלכות. חז"ל, מכמה סיבות, מקדימים אותו לסיפור העלאת הארון לעיר דוד. לפי סדר זה, חרון אף ה' נבע מזה שלא דרשו את המקדש, בעקבות כך העלה דוד את הארון, אך נתבשר לבסוף שלא יוכל לבנות את הבית אלא רק מזבח לה'.

 193. המרד השני

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  תגובותיו של דוד למרידות בניו מפתיעות ביותר ולא צפויות. במרד אבשלום הוא בורח מהעיר, דבר שאבשלום לא חלם שיקרה. במרד אדניה הוא ממליך את שלמה בחייו וממילא מסב את כל הצבא אליו.

 194. חיסול חשבונות עם שמעי

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בתחילה אמר דוד שיניחו לשמעי כי ה' אמר לו שיקלל (שמואל ב ט"ז) ולבסוף הוא מבקש משלמה שיהרגהו. מה פשר הדבר? דוד התלבט האם בעת שברח נחשב עדיין כמלך שמי שמקללו יש לו דין של מורד במלכות. 

 195. משפט שלמה - מה החידוש?

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  הנביא מתאר את התפעלותם של כל העם מחכמתו של שלמה במשפט למרות שלכאורה נראה כי מדובר בהכרעה די פשוטה. נראה כי דקדוק בדברי הנשים והכנסת גורם ההפתעה הוא שהוביל להתפעלות העם.

 196. הפחד משלמה

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  מממלכה חקלאית וכפרית הופך שלמה את ממלכתו לממלכה עירונית. ממלכתו הופכת סמל לכל העולם התרבותי. רשימת המינהלה הפקידותית מבטאת זאת יותר מכל.

 197. התממשות ההבטחה האלוקית

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  הקב"ה הבטיח לשלמה שבגלל שביקש חכמה יקבל גם עושר וכבוד. מסתבר שהדרך שבה הוא זוכה בעושר ובכבוד היא בזכות חכמתו בניהול הממלכה.

 198. כרובי הזהב של שלמה

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  שלמה מוסיף כרובים גדולים מזהב שסוככים בכנפיהם על כל קודש הקודשים. כיצד עשה זאת שלמה והלוא יש כאן איסור תורה? תמוה אף יותר שהנביא מעיד שעשה זאת על פי ה'.

 199. עזרת חירם בבניין הבית

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  במלכים כתוב שחירם מסייע לאחר שנבנה הבית, ואילו בדברי הימים כתוב שהוא היה שותף פעיל במלאכת הבניה. נראה כי מדובר באב ובבנו הקרויים באותו השם.

 200. מקומו של הארון

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  הארון הוא הכלי היחיד שנותר עם הבדים גם בבית הקבע, בבית המקדש. מלבד זאת גם לא היה לו באמת מקום פיסי בקודש הקדשים, ללמדך שהתורה הולכת איתנו לכל מקום ולא תחומה במקום מסוים.

 201. מורכבותו של שלמה

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  שלמה בונה בית מפואר לשבתו לצד בניין בית ה'. יש הדורשים זאת לגנאי ויש הדורשים לשבח. גם הבית שבנה לבת פרעה מעורר ספקות בקרב הדורשים לגנאי ביחס לנאמנותו של שלמה לה'.

 202. שלמה - משיח בפוטנציאל

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  מלכות שלמה מתוארת כמלכות המבוססת על חכמה שכל האומות מתברכות ממנה. ההבדל הגדול הוא בכך שזה נעשה ברצון האומות ולא בכפיה כפי שעשה דוד במלחמה. 

 203. המשענת המצרית

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  לכל אורך ההיסטוריה ליוותה הממלכה המצרית את ישראל. בכל פעם בה סמכו ישראל עליה הביא הדבר לנפילתם של ישראל. כך גם כאן לקיחת בת פרעה והסוסים שיובאו ממצרים מביאים חורבן למלכות שלמה.

 204. חוסר תוכנית מדינית

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  רחבעם לא מבקש לברר את רצונו של העם אלא רק להשתיק את המרד. אין בידו עוצמה רוחנית ומלכותית כשל אביו. הוא הולך לשכם, העיר הקדומה שממנה התחילו האבות, בניסיון להחזיר לעצמו את השלטון.

 205. הציות לדבר ה'

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  המוטיב המרכזי שחוזר בפרק הינו החיוב לציית לדבר ה'. הנביא משווה את דבר ה' לשאגת אריה כמבואר בספר עמוס. ממילא מי שעובר על דבר ה' סופו להיטרף על ידי אריה.

 206. שכר ועונש במשפחת ירבעם

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  בשיעור נדון בשליחת אשת ירבעם אל אחיה השילוני ובדברי הנביא. נסביר את בקשות ירבעם מאשתו ואת דברי הנביא, נבין את היחס הבעייתי של ירבעם כלפי הנבואה, ונברר למה זכה אביה לגורל שונה משאר בית ירבעם. בסוף השיעור נעסוק ברחבעם ובנישואי שלמה אביו עם אמו, נעמה העמונית.  

 207. אלה, זמרי ועמרי

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  בשיעור נעקוב אחרי ההתפתחויות הפוליטיות בפרק. נראה את התנהגותו הבעייתית של זמרי שדואג למלכותו במקום לישראל הנמצאים במלחמה, ונבחן את מאפייני מלכותו של עמרי. נראה את ההשלכות הקשות של התחברות יהושפט מלך יהודה עם בית עמרי. 

   

 208. למלוך כבר בגיל צעיר

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  הכתוב בספר מלכים מקדיש מספר פסוקים מצומצם למלכותו של אבים.  מתוך עיון בפסוקים אלה ובפסוקים בדברי הימים, מתגלים פרטים משמעותיים החבויים מתחת לפני השטח, העוסקים בדמותו של אבים מלך יהודה וביחסיו עם ירבעם מלך ישראל.  בנוסף, נבאר את פשר הסתרת גילו של אבים בתחילת מלכותו וכן את סיבת מותו של אבים לפני ירבעם. 
   

 209. שמואל מאַחֵר ושאול מוחלף באחר?!

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 9 דקות

  התנהגותו של שמואל במלחמת שאול הראשונה בפלשתים תמוהה - מדוע הוא מאחר בכמה דקות, באופן המכשיל את שאול? בנוסף, לא ברור מדוע שאול מקבל עונש כה חמור. בשיעור ננסה להבין מה מסתתר מאחורי הקלעים ונציע שמלכותו של שאול נלקחת ממנו לא בגלל היחפזותו להעלות את העולה אלא דווקא בגלל שהתמהמה להילחם בפלישתים.


   

 210. תורה שבכתב בראיית תורה שבעל פה - פתיחת הש"ס

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 1 דקות

  מה פשר התפיסה ההלכתית בה הלילה קודם ליום? ומדוע בעולם המקדש היום קודם ללילה? נעיין בסוגיא הפותחת את מסכת ברכות ונבדוק אותה לאור פרשת הבריאה, ניגע גם בעולם המקדש, ומתוך כך תצמח הבנה מעמיקה בשאלת תפקידנו בעולם. 

 211. לנסך את הדבר האחרון

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  אליהו מצווה את העם לשפוך מים על גבי המזבח כדי להוכיח את אמיתותו של הקב"ה ולהראות את גודל אמונתם בה' שלמרות שאין להם כמעט מים הם מוכנים לנסך את הכל על המזבח מתוך אמונה שה' יושיע אותם.

 212. החלפת משמרות

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  אליהו מצטווה למנות מחליף למלך אחאב משום שאף על פי שיש לו אהבת ישראל גדולה אין לו אמונה בה', אולם גם את אליהו יש להעביר מתפקידו כיון שקינא רק לה' ולא היה מעורב בדעתו עם הבריות.

 213. אליהו ושליחי אחזיה - ירידה ועליה

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  נעיין בסיפור מחלת אחזיהו ומפגש שליחיו עם אליהו על רקע רצף פרקי אליהו ובית אחאב. אחזיה ממשיך את דרך הוריו. התנהגות אליהו עם שליחיו נעשית כחלק מניסיון להחזיר את העם אל הברית. סופה של פרשיה זו היא שמביאה לעלייתו של אליהו השמיימה. 

 214. רחמנות פסולה

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  אחאב מרחם על בן הדד בהתאם לטענה כי מלכי ישראל מלכי חסד הם. החסד הינו מידה טובה אולם יש לנתב אותה כלפי מי שראוי לכך ולא כלפי אכזרים שראויים ליד קשה.

 215. למה אחאב נענש על הריגת נבות בידי איזבל?

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  עיון בסיפור מראה שאחאב לא היה אחראי ישיר למותו של נבות, ואיזבל היא זו שגרמה לכל העניין. אולם, מדברי הנביא נראה שאחאב הוא הנושא הראשי באשמה. נראה שהסיבה לכך היא שאחאב מנצל את הרצח לרשת את כרם נבות.

 216. מוסריות ללא יראת אלוקים

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  אחאב קיים את מצוות בין אדם לחברו אך חטא בהתנהגותו כלפי ה'. בעקבות ההפרדה במלאכותית בין "בין אדם לחברו" ל"בין אדם למקום" איזבל הצליחה להסית אותו לסגת מאהבת ישראל שבו. אחאב איבד את זכותו היחידה ובעקבות כך קיבל עונש מוות.

 217. אלישע ממשיכו של יהושע

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  בשיעור נעיין בסיפור עליית אליהו השמיימה והחלפתו בידי אלישע. נראה שאליהו הוא ממשיכו של משה, ואלישע אמור להיות ממשיכו של יהושע. נענה על השאלות העולות בפסוקים, ביניהן: האם אלישע באמת זכה לראות את אליהו? כיצד יש להבין את הבקשה לפי שניים רוח, מה פשר ריפוי המים ביריחו ומה פשר בקיעת הנערים?

   

 218. מלחמת יהורם ויהושפט במואב - הנפילה

  הרב מנשה וינר | 44 דקות

  תקופתם של יהורם ויהושפט הייתה יחסית טובה מבחינה רוחנית, מדוע, אם כן, לא ניצחו את מואב? נראה שהסיבה לכך היא העבודה הזרה - החל בדרישתו של יהורם בנביאי הבעל וכלה בסיפור הקרבת העולה ע"י מלך מואב. המקום המרכזי של עבודת האל כמוש מתגלה לנו מעיון במצבת מישע. מכך אנו רואים שהממצאים הארכיאולוגים חשובים כדי להבין היטב את הסיפור.

 219. מות בן השונמית והחייאתו

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  השאלה הקשה בסיפור השונמית היא מדוע מת הבן, במה חטא? נראה שהסיבה למותו היא שילד שנולד בהבטחה של בשר ודם, שאיננה מאת ה', אינו יכול להתקיים. אלישע הוטעה על ידי גיחזי שמאמין שלרבו יש כוח עצמאי להחיות מתים. רק כאשר אלישע מתפלל לה' ומבין שחיי הילד הם מכוח ה' - הילד חוזר לחיים.

 220. שחרור חיילי ארם

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  ההתנהלות של ישראל ושל אלישע בפרק מוזרה. מלך ישראל אינו מגן על אלישע מפני ארם, ואלישע משחרר את צבא ארם, וכך מאפשר להם להתחזק ולעלות על שומרון שוב. ניכרת כאן עוצמתו הגדולה של אלישע ומידת הרחמים שבו.

 221. די לעיוורון!!

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  המצורעים והשליש אוחזים בדרכו של המלך וכמוהו מתעלמים לגמרי ממעשה ה' המובהק שלפניהם.

   

 222. הפסקת המסורת

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  נסקור את מלכותו של יהורם מלך יהודה לאור מלכותו של יורם בן אחאב מלך ישראל ובהשוואה ליהושפט (אביו) ואסא (סבו).  דרך ההשוואות הללו, ובאמצעות מבט רחב יותר על אדום הפושעים ביהודה, נבין מהו בדיוק אותה 'הרעה' שיהורם עושה בתקופת מלכותו.  

 223. חורבן בית אחאב

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  סיפור מרד יהוא מתקשר למספר סיפורים קודמים - נעיין בהם ובפסוקים עצמם ונראה את החשיבות בקיום דברי הנביאים, את האכזריות במרד יהוא ואת דמותה של איזבל.

 224. גאולה מתוך ייאוש

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  הממלכה נמצאת במצב קשה, אך בתוך כל הצרות והקשיים נותר עדיין צמח לבית דוד - יהואש. דווקא מתוך הייאוש צומח המושיע מבית ה' שעושה מהפכה רוחנית. סיומה של מלכות יהואש מביא לאכזבה קשה.

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 225. הקנאה לה' של יהוא ויהונדב

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בשיעור נעיין בדברי הימים ובירמיהו על מנת להבין מי היה יהונדב בן רכב ונראה את הקנאה המשותפת שלו ושל יהוא לשם שמיים, מתוך אמונה בדבר הנביא ואת תכסיס יהוא - כינוס עובדי הבעל. 

 226. יהואש מלך יהודה ויהוידע הכהן

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  בשיעור נעיין במלכות יהואש וננסה להבין מדוע יהואש מוצג בצורה חיובית ובכל זאת עולה עליו חזאל מלך ארם. נראה שמלכים ודברי הימים מציגים לנו שתי זוויות שונות: לפי מלכים יהואש שיתף פעולה עם יהוידע ועם הכהנים ואילו לפי דברי הימים ישנה מתיחות בין יהואש לכהנים והוא חוטא בכפיות טובה כלפי יהוידע כאשר הורג את בנו. שילוב שתי הזוויות מביא את התמונה המורכבת של דמותו של יהואש.

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

   

 227. הפסקת חיזוק בדק הבית בימי יהואש

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  בשיעור נעיין במלכות יהואש בהשוואה למלכים נוספים שבהם הייתה מהפכה של הריסת עבודה זרה וכינון עבודת ה'. עם מות יהוא, היה ריפיון בחיזוק עבודת המקדש. בעקבות זאת נבואת איש האלוקים שבא מיהודה שהייתה יכולה להתגשם נדחתה לימי יאשיהו. בנוסף נעסוק מעט במלכות של אמציה מלך יהודה ומלכותם של יהואחז ויהואש מלכי ישראל.

 228. בין יותם לאחז

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בשיעור נברר מה מסופר על יותם ומדוע הגמרא מתארת אותו כצדיק, ונעסוק במלכות אחז וביחס בינו לבין יותם אביו. נגלה מה מיוחד ביותם, מה הרקע למעשי אחז, וכיצד דמותו של אחז מנוגדת לחלוטין לדמותו של יותם. 

   

 229. המשמעות הרוחנית של סוף מלכות ישראל

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  מדוע מלכות ישראל מתפוררת דווקא בתקופה זו, והרי היו מלכים חוטאים כבר לפני כן? נעיין בסיפור שאול ונראה שהמלכות בישראל מיוסדת על מושג האחדות והעצמת הצד הלאומי כפי שהתגלה על ידי שאול במלחמתו עם בני עמון. חוסר האחדות שמתבטאת במאבקים בין הגלעד לשומרון בפרקנו גרמו להתפוררותה של המלכות. 

   

 230. גלות שומרון והשומרונים

  על תוצאות אי ההקשבה לנביאים

  הרב מנשה וינר | 58 דקות

  הכתוב מסביר את גלות שומרון על פי עיקרון הסיבתיות הכפולה: מלבד הסיבה הארצית לכיבוש האשורי, ישנה סיבה רוחנית אשר גרמה לגלות - חוסר ההקשבה לדברי הנביאים. במקביל להגליית ישראל מארצם, מלך אשור מביא גויים אחרים לגור בארץ. הכתוב מבקר את ישראל ע"י ההשוואה בין מעשיהם של ישראל למעשי הגויים, אשר עובדים את ה' ולצד זה עובדים גם לאלהים אחרים.

 231. הכיבוש האשורי של ערי יהודה בימי חזקיהו

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  למה מלך אשור מצליח לכבוש את ערי יהודה ועולה על ירושלים והרי חזקיהו היה מלך צדיק? מתברר שחזקיהו נהג שלא כשורה כאשר כרת ברית עם מצרים בשביל למרוד באשור והכה בפלשתים.

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 232. מפלת אשור ומחלת חזקיהו

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בסיפור מפלת אשור ומחלת חזקיהו עולים קשיים רבים. בשיעור נעלה את הקשיים ונציע פיתרון לכולם. מתברר שיש קשר בין מחלתו של חזקיהו למחלה של העיר ירושלים. הבעיה אצל חזקיהו הייתה הייאוש. בעקבות המפגש עם ישעיהו חזקיהו חוזר בתשובה ולכן זוכה להתרפא ולהוושע מחיל אשור שחוזר לארץ. 

 233. חוליו של חזקיהו

  הרב מנשה וינר | 43 דקות


  בספר מלכים מתואר המלך חזקיהו החולה במחלה סופנית ואיך שתפילתו נענית ורפואתו. הסיפור ממשיך לספר שבעקבות המחלה הזו חזקיהו מקבל מנחה ממלך בבל.  ברם, בספר דברי הימים הסיפור מסופר בצורה קצת שונה.  מהו פשר השוני בין שני הספרים? בנוסף, נעמוד על משמועת הביקורת של חז"ל על כך שהקב"ה רצה לעשות את חזקיהו משיח אך מפני שלא אמר שירה לא עשה כן. 
   

 234. תשובתו של מנשה

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  ישנו שוני בתיאור מלכותו של מנשה בין ספר מלכים לספר דברי הימים.  בעוד שבדברי הימים מתוארת תשובתו המשמעותית של מנשה, בספר מלכים הדבר מושמט לחלוטין. במסכת סנהדרין מובאת מחלוקת תנאים בשאלה האם למנשה יש חלק בעולם הבא. את פשר הסתירה בין הספרים נתלה בדברי חז"ל אלה, ונעמוד על משמעות הסתרת תשובת מנשה בספר מלכים. 

 235. החידוש הגדול של פסח יאשיהו

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  פסח יאשיהו מתואר כפסח שלא היה כמותו מעולם (מלכים) או מימי שמואל (דברי הימים) למרות שגם בימי חזקיהו עשו פסח. מתברר שיש משהו מיוחד בפסח שיאשיהו שלא היה כמותו מימי שמואל - בפסח יאשיהו הייתה גם קבלת תורה מחדש והוא נעשה באמצעות חיבור של תורה בכתב ותורה שבעל פה, על ידי דרישת הפסוקים בספר דברים (ט"ז, א-ח) שהוא תחילת תורה שבעל פה. זאת בניגוד לפסח חזקיהו, שהיה עוד לפני מציאת ספר התורה.

 236. מה קדם למה?

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  בסיפור יאשיהו עולות שאלות רבות. בשיעור ננסה לענות עליהן. נתמקד בשאלות: ממה נבע השיפוץ במקדש וכיצד יש להסביר את הסתירה בין מלכים לדברי הימים ביחס לסדר המאורעות - האם בדק הבית היה לפני טיהור העבודה הזרה או אחריה - האם הוא נעשה רק לשם שימור הבית או כחלק מתהליך תיקון רוחני כולל? 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 237. נבואה פרטית לעוזיהו

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בשיעור נעיין בפרשיות שהן רקע לנבואה בישעיהו ב: פרשת המלך ופרשת חטאי שלמה (שעבר על דברי פרשת המלך והרבה נשים וסוסים) ומתוך כך נראה את הבעייתיות בריבוי המרכבות המתואר בנבואה - חוסר ההכרה בתלות בה'. לאחר מכן נראה שהנבואה שלנו עוסקת בעוזיהו שבעקבות הצלחתו במלחמות ועוצמתו הרבה חטא בגאווה.

 238. הסרת המנהיגים בימי עוזיהו (ישעיהו ג)

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בעקבות הנצחונות בימי עוזיהו נוצר קיטוב חברתי וההנהגה המסואבת ניצלה את החלשים. ה' יסיר את המנהיגים משום שהם אינם ראויים, וכך העם יישאר ללא הנהגה. 

 239. תחילת התיקון

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  ישעיהו מנבא חורבן שאמור לטהר את הארץ ואת ישראל מהגאווה הגדולה שררה אצלם המתוארים בפרקים הקודמים בישעיהו.  נעמוד על הבעייתיות של הגאווה המונעת את השראת השכינה ונבין איך גאולתנו המתתוארת בפרק ד' מתבססת על שלב מקדים זה. 

 240. תחילת התיקון

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  ישעיהו מנבא חורבן שאמור לטהר את הארץ ואת ישראל מהגאווה הגדולה שררה אצלם המתוארים בפרקים הקודמים בישעיהו.  נעמוד על הבעייתיות של הגאווה המונעת את השראת השכינה ונבין איך גאולתנו המתתוארת בפרק ד' מתבססת על שלב מקדים זה. 

 241. מאפלה לאור גדול

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  העם, בימי אחז, נמצא במצב של חושך והסתר פנים ולכן פונים לאוב ולידעוני. הנביא אומר להם שיש לדרוש רק בה' ולמרות שכרגע הם נמצאים בחושך גדול, בגלל הכיבוש האשורי, יגיע אור גדול - יוולד חזקיהו ילד פלא שחונך ע"י ישעיהו והוא יצליח להתמודד מול אשור, העם החזק שלא היה אכזרי כמותו בהיסטוריה ולהביא לתשועה גדולה כמו התשועה ממדין.

 242. ימות המשיח וקיבוץ גלויות

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  בפני השטח הכל נחרב ונגדע אך מתחת לפני השטח מתרחשת הגאולה - המשיח "חוטר מגזע ישי" - יבוא ויגאל את ישראל. בימות המשיח יהיה מצב אידאלי של שלום - הרמב"ן מבין שמדובר בשלום בין בעלי החיים כפשט הפסוקים ואילו הרמב"ם מבין שמדובר במשל לשלום בין בני האדם. ננסה להבין מה עומד מאחורי הבנות אלו. בנוסף הנביא מנבא על קיבוץ הגלויות - ה' יקרא לגויים שיביאו את ישראל לארץ.

   

 243. שירת הגאולה ומשא בבל

  מדוע מנבא ישעיהו על בבל?

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  נפתח את השיעור בשירת הגאולה, שכוללת ביטויים משירת הים, ומבטאת עומק של חווית הנס. הנביא קורא לעם לפרסם את הנס ואת שם ה' בקרב העמים. לאחר מכן, נעסוק בסדר נבואות המשא על העמים ונעיין במשא בבל. מדוע ישעיהו מנבא על בבל? למרות שיש הרוצים לומר שמדובר באשור, מסתבר יותר לומר שאכן מדובר ב-בבל אלא שהנבואה לא הייתה בימי אחז או חזקיהו, שבהם האמפריה הייתה אשור אלא בימי מנשה שבבל כבר נהייתה אמפריה.

 244. הוללות עשירי ירושלים

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  ישעיהו מוכיח את עשירי ירושלים על כך שבזמן המצור, הם עוברים למקומות מוגנים ונהנים מחיי הוללות, על חשבון העניים שאת ביתם לקחו כדי לסתום את הפרצות בחומה.

   

 245. משא מדבר ים

  נבואות המשא והכיבוש האשורי

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בשיעור נלמד את משא מדבר ים, העוסק במפלת בבל וננסה להבין מדוע היא מופיעה כאן שוב. מסתבר שהנבואה כאן היא על העיר בבל ולא על מפלת האמפריה, מכיוון שכרגע האמפריה השולטת היא אשור. נראה שנבואות המשא מסודרות בסדר הגיוני, וכולן מדברות על העמים שרוצים למרוד באשור. הנביא אומר לישראל - לא כדאי לכם להצטרף אליהם למרד - הם יפסידו ויחרבו.

 246. רעידת האדמה - בין עבר לעתיד

  גאולה שמחיר בצידה

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  הנבואה מתארת רעידת אדמה שתבוא על הארץ המזכירה את רעידת האדמה בימי עוזיהו. מתברר שגם בימי עוזיהו, כמו בימי חזקיהו, היה פוטנציאל לישועה משיחית אבל כניסתו עם הקטורת הביאה לסילוק שכינה. הנביא אומר שבעתיד תהיה רעידת אדמה בירושלים שתביא ישועה גדולה, כמו בימי חזקיהו, אלא שלגאולה זו יש מחיר למי שאינו ראוי.

   

 247. נחש בריח עקלתון

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  הנחש הקדמוני הוא סמל ליצר הרע שמפתה את האדם לחטוא ולאבד את הקשר עם ה'. הוא נענש מידה כנגד מידה בכך שלא זכה לקשר ולליווי של הקב"ה אלא נעזב לגורלו. בנבואתנו ישעיהו מבשר שלאחר שיעבור הזעם, ה' יחזור לפקוד את עמו ולא יותיר אותם ליד המקרה. 

   

 248. צור - בין ישראל לעמים

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  הצורים והצידונים קרובים מאוד לגבול ממלכת ישראל ויש מהן ציפיות רבות. הם יכולים להתחבר לקודש, כפי שעשה חירם מלך צור בבניית המקדש. חטאם היה שהם לא ניצלו את המסחר להפצת הרעיונות של הקודש מירושלים לעולם כולו. לעתיד לבוא, חטא זה יתוקן - צור תאחד בין כל העמים והם יבואו לירושלים.

   

 249. משא ארץ צלצל כנפיים

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  סיום פרק י"ז מספר על מה שיקרה לאשור שפגעה בארם ובאפרים. בפרק י"ח מופיעה נבואת ארץ צלצל כנפיים - נציע שתי דרכים להבין אותה: הראשונה, נפילת אשור גורמת לעמים כולם להכיר בה', לבוא לירושלים ולתת שי לה', והשניה, בעקבות נפילת אשור בידי יהודה, העמים יביאו שי לה' - את אנשי ממלכת ישראל שנמצאים בגלות הרחוקה - לירושלים. אנו רואים התגשמות של נבואה זו גם בימינו - חזרת יהודי אתיופיה לארץ. 

 250. אות לעלות בית ה'

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  הסיפור בישעיהו שונה מהמסופר במלכים בשני דברים: נוספת תפילת חזקיהו ובקשת האות על העליה לבית ה' מופיעה בסוף אחרי שהוא נרפא, ללא קשר למחלה. בכך חזקיהו מדגיש שהרצון שלו אינו לשפר את מצבו הפיזי אלא להמשיך את המהלך הרוחני. הנביא מבשר לו בן שימשיך את זרע המלוכה.

 251. החזרה לגן עדן

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  ישעיהו מנבא על חזרת ישראל לארץ בדרך מיוחדת ועל ריפוי המומים. עיון מעמיק יגלה שהחזרה של עם ישראל לארצו המתוארת בנבואה היא למעשה חזרה לגן עדן. אל עם ישראל יתווספו אומות העולם שיבואו אל הר בית ה' כדי ללמוד את דרך ה'. כך יהיה תיקון לעולם כולו. 

   

 252. תהליך הגאולה

  פחד, אש ושארית

  הרב מנשה וינר | 41 דקות

  הגאולה תבוא בדרך קשה מאוד - ה' יתגלה באש אוכלה, הארץ תיחרב והרבה ימותו, אך השארית של הצדיקים תזכה לראות בגאולה בהר ה' וביציאת המים החיים מירושלים שיהיו סמל לפריחה ולשגשוג לאחר תקופת היובש הרוחני.

 253. גאולת ירושלים והנשים השאננות

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  הנבואה בפרק ל"א מתכתבת עם מנסרת סנחריב - מול התרברבותו של סנחריב על כך שכלא את יהודה כציפור בכלוב - ה' אומר שהוא יגן על ישראל כצפורים עפות - ישחרר אותם מהכלוב. בפרק ל"ב ישעיהו מנבא על מלך צדיק שיהיה בארץ, וכנראה כוונתו לחזקיהו, שיביא לתהליך גאולי. הוא מוכיח את הנשים השאננות שמהוות דגם לחטאי הגאווה של כל יהודה. בסופו של דבר הארץ תהיה שממה ודווקא אז תהיה נחת ושלווה. 

   

 254. הפספוס הגדול של חזקיהו

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בספר ישעיה מתוארת תפילת ישעיהו בחוליו שבה הוא מתחייב להודות לה' לאחר שיתרפא, אך כשחוזר כוחו הוא מארח את שליחי מלך בבל לכינון קואליציה נגד אשור במקום לומר שירה ולייחס את הצלחתו לה', ולכן תבוא גלות בבל. אולם, יש גם נחמה - תהיה המשכיות לבית דוד ועל כך אומר חזקיהו "טוב דבר ה' אשר דברת". מכאן ימשיך הספר בנבואות נחמה. 

 255. פסח כנגד פסח

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  חזקיהו עשה מהפכה רוחנית גדולה, החזיר את העם בתשובה ועשה פסח ברוב עם. אולם, הוא טעה כשהוא הוביל את העם למלחמה ולהישענות על מצרים. ישעיהו מוכיח אותו על כך אך מבטיח שה' יגן עליו מאשור כמו שהיה ביציאת מצרים - שכר מידה כנגד מידה על הפסח שעשה.

 256. ליצנות - אבי אבות הטומאה

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  ישעיהו מוכיח את העם על הליצנות המונהגת בדורו. ישעיהו מסביר שהדבר שמעניין את העם הוא לא דבר ה', אלא היין שבו הם שוגים וסיפוק תאוותיהם.  ברם, בשיעור נראה שהליצנות הזו, מתאדה מעצמה ואין צורך להעביר אותה באמצעות ענש ומופת בניגוד למה שנעשה עם הרשעים.  

 257. שיעור חינוך לחזקיהו

  הרב מנשה וינר |

  ישעיהו מתאר חגיגות שחיתות גדולות בירושלים, חגיגות המאופיינות בסגנון של "אכול ושתה כי מחר נמות", ואינם מוכנים להסתמך על הקב"ה שיעזור להם נגדו. חזקיהו מנסה להביא את העם למקום אחר, ולגרום לו להילחם נגד אשור ולהסתמך על הקב"ה.  אך, חזקיהו אינו מצליח במשימתו ועל כך מוכיח אותו הנביא ישעיהו.  

 258. המשבר שבניסיון השני

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  בשיעור נראה שבעקבות הניסיון השני איוב מתערער ודרגתו הרוחנית נחלשת. באמצעות בחינת תפיסת העולם של איוב, כפי שהיא עולה מהפסוקים, נברר מה בניסיון השני היה קשה יותר מהניסיון הראשון.

 259. על מציאות הרע בעולם

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  בשיעור נבין על פי גישת הרמב"ם את טענות איוב ואת תשובתו של אליפז. נעמוד על השקפתו של אליפז לגבי מציאות הרע בעולם, ונבאר מה לדעתו היתה טעותו של איוב בדבריו, ואיך הוא מנסה לעודד ולנחם אותו.

 260. הרעיונות שמאחורי טענות איוב

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  בשיעור נלמד את תשובת איוב לטענות אליפז. נברר את טענתו על חוסר רגישותם של רעיו למצבו, ונעמוד על השקפתו לגבי מהות יראת ה'.

 261. כמה לא תשעה ממני?!

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  נפתח את השיעור בהבנת סוף דברי איוב לרעים, ונמשיך בלימוד פנייתו לה'. נגלה את מחשבותיו הפנימיות שהוא עצמו לא מודע להן, נשמע על ייסוריו הקשים, ונסביר את קושייתו הגדולה על ה'.

 262. צדיק ורע לו?!

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בלדד בנאומו יוצא מתוך נקודת הנחה שאכן יש משפט צדק בעולם ולא יתכן מצב של צדיק ורע לו. אם כן, מאיפה באו כל הייסורים על איוב? מהו משפט צדק? האם לאיוב יש חלק בחטאי בניו כי הוא זה שחינך אותם? ומהן ההשלכות של מות האדם על סביבתו הקרובה?

 263. טענות כלפי מעלה

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  איוב יוצא בטענות חריפות כנגד נאומו של בלדד ובעצם דבריו מכוונים בעיקר כלפי מעלה. איך יתכן שהקב"ה מכלה תם עם רשע? האם יש לאדם סיכוי לצאת צודק במשפט מול הבורא? ננסה לעמוד על תוכן דבריו של איוב, שהם מהטענות הקשות שנאמרו כלפי ה' בתנ"ך.

 264. כל אדם חוטא

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  מבין מילותיו של איוב בפרק אפשר לזהות נקודה חדשה בדבריו. איוב מודה בכך שאולי אכן חטא, אך יוצא בזעקה על עצמו ובכלל, על האנושות כולה: ה' ברא אותנו, בני האדם, עם בחירה חופשית ובהכרח גם עם היכולת לחטוא, ולכן, האם אפשר לצאת זכאי במשפט אל מול בוחן כליות ולב?

 265. אליהוא מול הרעים

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  בשיעור נסביר מדוע אליהוא חיכה עד עכשיו, ונלמד את הביקורת שלו על הרעים. נשווה בין גישתו לגישת הרעים, ונבחן את השפעות ההבדלים שבין הגישות.

 266. תקשיב, ה' מדבר אליך!

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  לאחר שאליהוא הוכיח את איוב ורעיו על חוסר הקשבתם, הוא מתחיל לדבר ולענות על דבריהם. בפרק זה הוא מתייחס לדברי אליפז, מסביר את דרכי התקשורת של ה' עם בני האדם ומסביר מדוע יש ייסורים בעולם.

 267. תשובת הלב של אליהוא

  הרב מנשה וינר | 38 דקות

  בשיעור נלמד את תשובת אליהוא לטענת איוב על עיוות הדין שנעשה לו, לדבריו. אליהוא עונה לאיוב במספר נימוקים שמסבירים מדוע טענתו אינה סבירה, ואומר שבסופו של דבר, ברור שדבריו אינם נכונים.

 268. האדם מול ה'

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  אליהוא מתייחס לדברי צופר, מחזק רעיון מסוים וחולק על השאר. הוא עוסק בפער שבין האדם לה' ובהשפעתו על היחסים ביניהם, ומלמד את איוב איך צריך לנהוג כשיש קושיה על ה'. בשיעור נלמד את דבריו, ובסוף גם נתבונן מחדש על התערבות ה' והשטן בתחילת הספר.

 269. להתמודד נכון עם ייסורים

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  עד עכשיו בכל מענה התייחס אליהוא לנקודה מרכזית בדברי אחד הרעים. הפעם הוא מכין את איוב לקראת מענה ה'. בדבריו, בפרקים ל"ו ו-ל"ז, הוא מתאר שתי דרכי התמודדות עם ייסורים, ומדריך את איוב כיצד לבחור נכון ולתעל את הייסורים למקום חיובי.

 270. התגלות ה' מן הסערה

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  בשיעור נלמד את מענה ה' הראשון לאיוב. נברר מה משמעותה של התגלות ה' וכיצד היא רלוונטית לנו כלומדי תנ"ך, וננסה להבין מה מלמד ה' את איוב.

 271. על כוחות הרע בעולם

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  בשיעור נפרש את מענה ה' השני המובא בפרקים מ' ומ"א. נבאר את תיאור החיות האימתניות, ונברר איך באמצעות תיאור הלויתן עונה ה' לאיוב על מקומו של הרע ועל הנהגת ה' בעולם.

 272. התיקון של איוב

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  בשיעור נברר מה מלמד אותנו סיום הספר. נלמד את מה שמסביר ה' לגבי הנהגת העולם, ונבין במה טעו הרעים, ומה התיקון של איוב. בנוסף, נבדוק איך המסופר על אחרית איוב ממחיש את התהליך שעבר.

 273. מגילת החורבן

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  מגילת איכה פותחת בתיאור בדידותה של ירושלים וכיצד העמים השכנים, שהיו בני בריתה, בגדו בה. בהמשך מתואר הקושי הגדול של החורבן ושל הסתלקות השכינה. במהלך השיעור ננסה להבין את משמעות התיאור הקשה של אכילת הבנים במצור ונברר האם אכן היה דבר כזה? בנוסף נעמיק את העיון בפרק ג', ונראה כי התיאור הוא אמנם אישי, אך לכל אורך ספר ירמיהו סבלו האישי של הנביא ירמיהו מסמל את סבלו של העם, וכך גם במגילת איכה הנביא מזדהה עם העם לחלוטין.

 274. מדוע עבד אחז את אלהי ארם?

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  כיצד הגיע מלך רשע כמו חז מתוך ביתו של יותם המלך השלם?
  מה הביא אותו למרוד בה' באופן כה קיצוני ולחפש אלילים אחרים שיושיעו אותו?
  נראה שבתקופתו חלו שינויים משמעותיים במדיניות האיזור, שהביאו אותו לשקול מחדש את אמונתו.

 275. יציאת יעקב לחרן- משמעות כפולה ומשולשת

  הרב מנשה וינר | 43 דקות

  מדוע פעמיים יעקב הולך לחרן? מה פשר הציווי לא לקחת אישה מבנות כנען? ומה הקשר בין שני הציווים שצווה יעקב: האחד לברוח מעשיו אחיו והשני לא לקחת אישה מבנות כנען? עיון בפרשייה יגלה לפנינו שני היבטים שונים על יציאת יעקב לחרן שכל אחד מהם זורק אור שונה על מעשה יעקב

 276. סיפור המקלות - חשיפת הלובן האמיתי

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  כיצד יש להתייחס ל'טריק' של יעקב במקלות? האם זה סוג של רמאות, בדומה לגניבת הברכות? נראה כי בפיסול המקלות ישנה חשיפה של האמת - מיהו הלבן האמיתי.

 277. כי במקלי עברתי את הירדן

  הרב מנשה וינר | 42 דקות

  מה משמעותו של המקל אותו מזכיר יעקב בדבריו? רש"י רומז בדברי אגדה שמקל זה הוא שחצה עימו יהושע את הירדן בכניסתו לארץ. מה ניתן ללמוד מרמז זה? מה הם גלגולי המקל הזה?

 278. חילוץ בת ערובה או חמס?

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  מה פשר האיפוק של יעקב ושתיקתו על חטיפת בתו? מדוע הוא אינו מגיב מיד למעשה שמעון ולוי אלא רק בסוף ימיו, בברכות בפרשת ויחי? עיון מדוקדק בפסוקים מגלה כי מדובר בחילוץ בת ערובה אלא שסיפור החמס שבסוף משנה את כל התמונה.

 279. יחודו של יוסף בפתרון החלומות

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  פרקנו מספר על שני חלומות: חלום שר המשקים וחלום שר האופים. פרק זה עומד בין שני החלומות של יוסף לשני החלומות של פרעה. מדוע יש צורך בזוג חלומות בכל פעם? מה מוסיף חלום אחד על משנהו? ובכלל מה כל כך מסובך לפתור אותם? החידוש של יוסף הוא בביטחון בתיזמון של התממשות החלומות.

 280. ברכות יעקב - מתן נחלות

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  אילו מן ברכות אלו שחלק מהשבטים מתקללים וכלל לא מתברכים? כנראה שיש להבין ברכות כקבלת נחלה. מי שלא נתברך באמת לא יקבל נחלה בארץ ישראל. משה רבינו בברכותיו פיצה אותם.

 281. היכן רצה יעקב להיקבר?

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  פעמיים מבקש יעקב מבניו לקוברו - מיוסף ביקש להיקבר בקברו אשר כרה בארץ כנען ומבניו ביקש להיקבר במערת המכפלה עם אבותיו. היכן באמת רצה להיקבר, בנחלתו אשר קנה או בחברון או אולי רצה להיקבר ליד אשתו רחל? והיכן הוא גורן האטד?

 282. שליחות משה בסנה

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  כמה פעמים חוזר ה' ומצווה על משה לדבר אל פרעה. בכל פעם דוחה משה את השליחות בתואנה אחרת על אף שה' מציע לו את עזרת אהרן, הזקנים והאותות. ממה חושש משה? מדוע באמת נדמה לו שאינו מתאים לתפקיד?

 283. קריעת ים סוף - הכנה לכניסה לארץ

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  מה היתה מטרת קריעת ים סוף? נראה כי לקריעת ים סוף היו שתי מטרות: א. ענישה למצרים על שטיבעו בניהם של ישראל, בדומה לדור המבול ב. לבטא את תחילת הכניסה לארץ, ולכן היו ישראל חמושים כפי שיידרשו למלחמה בארץ ישראל.

 284. האפוד והחושן - התורה והעבודה

  הרב מנשה וינר | 44 דקות

  בשיעור נראה מה משמעותם של האפוד והחושן - מה פשר שתי מערכות האבנים (12 כל אחת), ומה הקשר בין החושן לתפקידי המשכן המשתקפים בכליו ובעבודת הכהנים? נראה ששתים עשרה אבני החושן מזכירות לנו את המזבח במעמד הר סיני, ולכן הן מסמלות את מרכיב ה"עבודה" במשכן, והן נמצאות על הכהן הגדול - המסמל את מרכיב "התורה" שבמשכן. 

 285. קרבן המילואים

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  מהו קרבן המילואים המופיע בסוף פרק ז' בפסוק המסכם את רשימת הקרבנות? האם מדובר בקרבן התודה או במנחת החינוך או שמא יש כאן התייחסות לקרבן שהוקרב בימי המילואים המתוארים בפרק ח'?

 286. משמעות טבלת הערכין

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  טבלת הערכין שמופיעה בפרקנו לא ברורה מבחינת המיקום שלה ולא מבחינת המדדים לקביעת הערך. נעיין בפרשת הערכין וננסה להבין את הקשר שלה לדיברות הראשונות ולפרשת הברכות והקללות שלפניה.

 287. שתי הבחינות של המבול

  הרב מנשה וינר | 57 דקות

  בשיעור נעמוד על סתירות וכפילויות שיש לכאורה בתיאור המבול, ונסביר מה פשר תופעה זו. נחשוף שני סיפורים מקבילים השלובים זה בזה ומתארים שניהם את המבול, כל אחד מבחינה אחרת, ונבין מה מספר כל סיפור.

 288. שכרם של שם ויפת

  הרב מנשה וינר | 40 דקות

  באמצעות ביאור של פירושים קשים של רש"י לפרשה, נברר מה משמעות הברכה שמברך נח את שם ואת יפת, ונבין איך המעשה של חם, התגובות של שם ושל יפת, והגמול שמקבל כל אחד מהם משקפים תהליך כלל היסטורי שמתקשר ליחסים שבין ישראל, צאצאי שם, לשאר בני נח.

 289. וראשו בשמים - מציאות לעומת אידאל

  הרב מנשה וינר | 36 דקות

  תוכניתם של בוני המגדל נשמעת כדבר חיובי, לכאורה, אך אם אכן כך מדוע הם נענשים? בשיעור נסביר כיצד התוכנית לבנות "עיר ומגדל וראשו בשמים" (ד) אמורה להתממש באופן חיובי, ונבין מה הייתה הבעיה במגדל בבל, וכיצד היא באה לידי ביטוי פעמים נוספות בהיסטוריה.

 290. "ותענה שרי" - מה בעצם קרה שם?

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  במבט ראשון היחס של שרה להגר יכול להראות קשה מאד, אך באמצעות התבוננות נוספת בפסוקים ובעזרת בירור משמעות המושג "עינוי" בתנ"ך, נגלה תמונה שונה לגמרי ממה שהבנו בהתחלה. 

 291. מדוע שולחו הגר וישמעאל?

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  בשיעור ננתח את הרקע לסיפור גירוש ישמעאל. נראה שעד סיפור זה היחס הן של אברהם והן של שרה אל ישמעאל היה חיובי, וישמעאל בעצמו לא היה חוטא. שרה מזהה את השינוי שעוברים ישמעאל והגר בעקבות הולדת יצחק ואת הבעייתיות שבצחוק של ישמעאל. היא משחררת את הגר מעבדותה, כיוון שהיא מבינה שהגר לא מעוניינת במצב זה.

 292. העצים והעקדה

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  העצים מקבלים התייחסות מיוחדת בפסוקים ובפרשנות בפרשת וירא - מאירוח המלאכים 'תחת העץ' ועד 'עצי העולה' בעקדת יצחק. על ידי התחקות אחרי פרד"ס הפירושים לפרשת העקדה, המחברים אותה לפרשיות מפתח נוספות כמו קריעת ים סוף, חטא העגל, ופרה אדומה, נגלה את הקשר של העקדה לעצים הראשונים - עץ הדעת ועץ החיים. מהותו של הנסיון בו עומד אברהם ומשמעותו הרחבה הם בתיקון חטאו של אדם הראשון: החזרה לציות מתוך אמונה ולא מדעת, והקדמת 'נעשה' ל'נשמע'. 

 293. הלויים - הגורם המחבר בין צבא לרוח

  הרב מנשה וינר | 33 דקות

  ישראל מתפקדים לקראת הכניסה לארץ ככל מחנה צבאי שמכין עצמו למלחמה. אולם הלווים נמנים לצבא ה'. הם אלו שאמורים ליצור את החיבור בין הצרכים הגשמיים של העם לבין הרוח והמשמעות.

 294. מי נשא את הכיור במסעות?

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  מכל הכלים שנסעו במדבר חסר כלי אחד הלוא הוא הכיור. מהי סיבת הדבר? ביחזקאל מ"ז מתואר שיוצאים מים מאיזור הכיור, ולפי זה יתכן שהכיור הוא באר מרים שהתגלגלה עם ישראל במדבר כמרכבתו של הקב"ה.

 295. נזיר - בין פרישות לקדושה

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  הנזיר נקרא כך על שם שמתנזר מהגשמיות מחשש לנפילה בחטא, אולם גם על שם שנזר על ראשו ככהן גדול ושערו מוקרב לקרבן. כך הוא מתקדש ומקדש את חייו ואף זוכה למלכות.

 296. קרבן הנשיאים - אחדות ציבורית

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  הנשיאים מקריבים את קרבנם החל מהיום הראשון של חנוכת המשכן בו הקריבו גם נדב ואביהוא. אולם, את מתנות הנשיאים ה' מקבל, ואילו נדב ואביהוא נשרפים. מדוע ה' קיבל את מתנות הנשיאים ולא את קרבן נדב ואביהוא? 

 297. תשובה לשון ישיבה

  הרב מנשה וינר | 38 דקות

  עניינה של התשובה הוא חזרה למקום הנכון והמיועד לאדם בניגוד לשוטטות וחיפוש אחר המקום העצמי. או אז יש מקום לישיבה של קבע שכוללת ממילא את כל התיקונים.

 298. מוסריות הכיבוש

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  רבים טוענים כי כיבוש הארץ מעמי כנען אינו מוסרי ולא ראוי לעם ה'. מעבר על מנהגי עמי כנען המקולקלים מגלה כי זהו הפתרון הטוב ביותר.

 299. נחלה ללויים

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  לאחר שחילקו את הארץ לכל השבטים נותרה נחלתם של בני לוי. מסתבר שלא מדובר רק בנחלה של חבל ארץ אלא בהטבות נוספות כמבואר בחמישה חומשי תורה.

 300. הארץ הנשארת

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  למרות הציפיות הגדולות לקראת הכניסה לארץ נראה כי השבטים לא פעלו בצורה זריזה בכיבוש הארץ אלא השתהו. כך רואים ששבעה שבטים משתהים ורק יוסף ויהודה כבשו מיד.

 301. נחלת בני שמעון

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  לשבט שמעון ישנה הסטוריה ארוכה ביחס לנחלה שלו. בברכת יעקב שבט שמעון מתקלל ובברכת משה הוא לא נזכר. אף על פי כן יהושע נותן לו נחלה. 

 302. שתי בחינות בערי המקלט

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  ישנן שתי פרשיות בתורה העוסקות בערי מקלט המציגות שתי בחינות: עונש והצלה. נראה כי בספר יהושע ישנו חיבור של שתי הבחינות הללו כהמשך לתורה שבכתב.

 303. ערים משבט ראובן

  הרב מנשה וינר | 37 דקות

  בשיעור נעיין ברשימת ערי הלויים. נראה שחסר פירוט של ארבע ערי ראובן. בנוסחים מסוימים מוסיפים פסוק המפרט את ארבע הערים הללו. נציע שהערים 'נעלמות' כעונש לראובן על מעורבותו בעדת קורח.

 304. יפתח מול גדעון

  הרב מנשה וינר | 46 דקות

  מה בין יפתח לגדעון? בשני המקרים מתלוננים בני אפרים על כך שלא נקראו למלחמה. אולם בעוד שלגדעון הם רחשו כבוד הרי שביחס ליפתח ניכר זלזול והם לא קיבלו את מרותו כלל.

 305. הדיבור האלוקי

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  החל מימי שמואל מתחילה הנבואה לשרות בישראל. בסיפורנו הדיבור אל שמואל חוזר כמה פעמים על מנת לרמוז זאת.

 306. להחזיר את הכבוד האבוד

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  לאחר ההשפלה הגדולה וחילול ה' במלחמה נגד פלשתים משיב הקב"ה את כבודו בלחימה עצמאית כנגדם באמצעות הארון בלבד.

 307. תחילת המלכות בלחם קודש

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  דוד המלך בורח משאול ובעצם מתחיל את עצמאותו כמלך ישראל. כדרך ששאול אכל מלחם הפנים בתחילת מלכותו, כך גם דוד זוכה לכך. כל העם אוכל משולחנו של המלך והוא אוכל משולחן גבוה.

 308. עניינו של שמעי בן גרא

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  יש בו בשמעי עוצמות, וחז"ל אף מזהים אותו כרבם של דוד ושלמה, אך נראה שעוצמות אלו לא מנותבות לכיוון הנכון. בכך הוא דומה לבני בנימין שיצאו להלחם בכדי להגן על החוטאים במעשה פילגש בגבעה.

 309. ימי מלכות יהויקים

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בשיעור נפתח בלימוד תיאור מלכות יהויקים כפי שהוא מובא בספר מלכים, נשווה לתיאור המופיע בדברי הימים ולאירועים נוספים המתרחשים בימיו, ונברר מה בדיוק קרה בימי מלכות יהויקים: למי השתעבד, מתי מרד, ומתי נענש.

 310. מה עושה כאן אגרת השטנה?

  הרב מנשה וינר | 28 דקות

  מדוע הצרים מאשימים את היהודים בבניית עיר וחומה אם הם בונים מקדש בלבד? איך מסתדר סדר המלכים המתואר בפסוקים עם הנתונים ההיסטוריים? בשיעור נציג תשובה של ביקורת המקרא לשאלות אלה, נסביר את הקשיים שבה, ונציע כיוון אחר לפתרון.

 311. ההתמודדות הנפשית של הבונים

  הרב מנשה וינר | 44 דקות

  בשיעור נעסוק במצבם הנפשי והאמוני של שבי ציון המחדשים את בניין המקדש. נעלה תמיהות בנוגע לתשובת הזקנים למשלחת הפרסית ובנוגע לתגובת דריווש, ונסביר את הקושי הנפשי אתו מתמודדים העולים.

 312. היחס הפרסי והייחוס של עזרא

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  בשיעור נבאר את הפרק, נסביר את השינוי שמשקף כתב המינוי של עזרא במדיניות הפרסית כלפי היהודים, ונברר מיהו עזרא: האם הוא הכהן הגדול ומה הקשר שלו ליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול שעלה עם זרובבל.

 313. משמעות הכסף בעליית עזרא

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  בשיעור נלמד את חלקי הפרק, ונתמקד בהבנת משמעות הכסף והרכוש המוזכרים כמה פעמים במהלך הפרק. באמצעות השוואה ליציאת מצרים נסביר מה מסמל הכסף, ומדוע עזרא לוקח את הכסף שמביא המלך הפרסי, אך אינו נעזר בהגנה שהמלך יכול לספק לו.

 314. זעקת עזרא והשפעתה

  הרב מנשה וינר | 43 דקות

  בשיעור נבין כיצד בתגובתו החריפה לידיעה על ההתבוללות מבטא עזרא את כאבו הגדול ומזהיר מפני ההשלכות הקשות של מעשה זה. בנוסף, נבחן את תשובת העם, ונסביר מה מיוחד באנשים הכתובים ברשימה הסוגרת את הספר.

 315. הרקע להגעת נחמיה לירושלים

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בשיעור נעלה קושיות שונות על הפסוקים, נסביר את הרקע ההיסטורי לסיפורו של נחמיה ונבין את מצבם הקשה של היהודים בירושלים ואת מעמדו הרגיש של נחמיה מול המלך הפרסי.

 316. חיזוק הבטחון היהודי

  הרב מנשה וינר | 39 דקות

  בפרק ג' נסביר את תוואי החומה הנבנית, ונבאר ביטויים קשים שיבהירו את פעולות הבונים. בפרק ד' נעקוב אחר מאמצי הגויים להפריע למלאכת היהודים ולהחליש אותם, ואחר תגובות נחמיה ופעולותיו לחיזוק הבטחון היהודי. לחץ כאן לשיעור נוסף העוסק בנושא.

 317. תיקון בעיית העבדות

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  בפרק מובאים מצוקתם של חלק מאנשי ירושלים הסובלים מחובות רבים ונאלצים להפוך לעבדים, ופעולותיו של נחמיה לסייע להם ולבטל את חובותיהם. בשיעור נלמד מקורות נוספים בתנ"ך המתארים בעיה דומה, נסביר את יחסה של התורה לבעיה זו, ונבין איך הצליח נחמיה להתמודד עמה.

 318. להמשיך בעוז ובאמונה

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  בשיעור נעקוב אחר הלחצים שמפעילים צרי יהודה על נחמיה, נבין כיצד הם מתנכלים לו, ונתרשם מבטחונו ומנחישותו. בנוסף, נעסוק בהצלחת הבניה ובהשוואה בין רשימת עולי בבל שבפרק ז לרשימה שבספר עזרא. (פרשנות אחרת לחזרה על רשימת העולים ראה באבן עזרא)

 319. מאז יהושע לא היה חג כזה!

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  בשיעור נעלה תמיהות שונות על החגיגות המתוארות בפרק, ונתמקד בשאלת חגיגת חג הסוכות - האמנם מאז יהושע בן-נון לא חגגו ישראל את החג? לשאלה זו נביא תשובות שונות, נסביר את הקשיים שבהן, ונבאר למה הכוונה באמירה זו וכיצד היא עונה לתחושותיהם של שבי ציון. (לפרשנות נוספת לענין זה ראה בפוסט של פרופ' יהודה פליקס)

 320. לא ניתן דברי הימים אלא להידרש

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  בשיעור נעסוק בתפקידו של ספר היוחסין שבדברי הימים, ובתרומתו של דברי הימים ללימוד התורה שלנו. נדגים את השאלה ואת התשובה בשני עניינים מפרק ד', ונבין רעיון חשוב על שמות האנשים בתנ"ך.

 321. דוד ויואב - למהותו של קשר מורכב

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  במשך תקופה ארוכה אנחנו מוצאים את יואב בן צרויה מלווה את דוד, עוד מימי הרדיפות של שאול ואף במשך מלכותו של דוד. דמותו החידתית של יואב יוצרת בנו תחושה מורכבת וכך נראה שגם אצל דוד. בשיעור ננסה לעמוד על כמה אירועים מרכזיים השופכים אור על מערכת יחסים מיוחדת זו.

 322. למה נעלמו יציאת מצרים ומתן תורה?

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  פרק ה' הוא אחד המקומות היחידים בדברי הימים בו נזכרת יציאת מצרים, והמקום היחיד בו נזכר מעמד הר סיני. מדוע הספר כמעט מתעלם משני אירועים משמעותיים אלו? כיצד התעלמות זו מבטאת התגשמות של נבואות גאולה? וכיצד היא קשורה לימי שיבת ציון?

 323. שלמה וחירם - ישראל וצור

  הרב מנשה וינר | 56 דקות

  בדברי הימים מסופר שמלך צור נותן לשלמה ערים, בעוד לפי מלכים שלמה הוא שנותן מערי הצפון לחירם. נדון בערבוב שהיה בערי הצפון, בייחודן של צור וצידון ובקשרים שלהן עם דוד ושלמה, ונבין ממה נובע ההבדל בין הספרים.

   

 324. אביה - צדיק?

  הרב מנשה וינר | 47 דקות

  במבט ראשון נראה שיש פער בין תיאור אביה בן רחבעם במלכים לתיאורו בדברי הימים. בשיעור נעסוק בדמותו של אביה כפי שהיא משתקפת בדברי הימים, נבאר מדוע חז"ל מתייחסים אליו בחומרה, ונסביר את נצחונו על ממלכת ישראל. 

 325. התהליכים במלכות אסא

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  האירועים עליהם מסופר בפרקים י"ד-ט"ו וסדר ההתרחשות שלהם מעלים שאלות ותמיהות שונות. בשיעור נסביר את התהליכים שהוביל אסא בממלכתו, נבין את האירועים המתוארים, ונבהיר את סדר התרחשותם.

 326. ההחמצה הגדולה של אסא

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  בשיעור שלפנינו נזכיר את קורות אסא, נעסוק בתגובתו לנבואת חנני הרואה, ונסביר את הפוטנציאל הגדול שהיה גלום באסא, ואת ההחמצה שבחוסר מימושו. ניישב סתירה שנוגעת לתאריכים, ונבין מה היה אמור להיות תפקידו הגדול של אסא.

 327. הטעות של יהושפט

  הרב מנשה וינר | 59 דקות

  פרק י"ט פותח בתוכחת יהוא בן חנני ליהושפט. על מה מוכיח אותו הנביא? מה עשה יהושפט שלא כשורה? כדי לענות על שאלה זו נחזור לספר מלכים, נלמד על מלחמת יהושפט ויהורם בן אחאב נגד מואב ועל ההמשך שמופיע בדברי הימים, ונגלה מה הייתה טעותו של יהושפט. 

 328. התיקון של יהושפט

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  נלמד את תיאור דברי יהושפט בדברי הימים ונתמקד בלימוד המלחמה של ממלכת יהודה מול מואב, עמון ואדום. נלמד על דמותו של יהושפט ועל אופי מלכותו, נסביר את תיאור המלחמה ונבין איך מהווים מעשי יהושפט במלחמה תיקון למעשיו במלחמה הקודמת מול מואב. 

 329. להאמין לדבר ה'

  הרב מנשה וינר | 54 דקות

  בשיעור נברר מה מדגיש ספר דברי הימים בסיפור מלחמות אמציה, ומה הוא מבקש ללמד אותנו. נסביר את תיאור קורות אמציה במלכים ובדברי הימים, נעמוד על טעותו ועל המסר הנלמד ממנה, ונבין מדוע נקודה זו מודגשת דווקא בדברי הימים. 

 330. עוזיהו כהמשך לבוני מגדל בבל

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  הגאווה וחוסר ההכרה בגבול שבין האדם לקב"ה, שמאפיינים את סיפור מגדל בבל, באים לידי ביטוי גם במעשי עוזיהו ובמעשה של מלך נוסף בתנך. בשיעור נשווה בין הסיפורים, וכך נבין את חטאי עוזיהו, ונסביר למה הם מוזכרים דווקא בדברי הימים, ולא במלכים.

 331. מנשה - יש לו תיקון?

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  בדברי הימים מסופר שמנשה חזר בתשובה. חכמינו זיכרונם לברכה חלוקים בשאלה האם יש לו חלק לעולם הבא אם לאו. נראה שהם אינם חלוקים על כך שהוא חזר בתשובה, אלא בשאלה האם יש בכוח תשובתו לתקן את הנזק הגדול שעשה.

 332. לחזור בתשובה באמת

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  בלימוד פרק ל"ד נסביר את הסתירה בין מלכים לדברי הימים בנוגע לתארוך תהליך החזרה בתשובה שמוביל יאשיהו, ונלמד מהו היחס הנבואי לתשובת העם לפני ואחרי מציאת ספר התורה. בפרק ל"ה נברר את ההשוואה בין פסח יאשיהו לפסח שנעשה בימי שמואל.

 333. עבודת ה' ללא ארון ה'

  הרב מנשה וינר | 40 דקות

  ציוויו של יאשיהו ללויים לגבי ארון ה' משפיע על עם ישראל לדורות. בשיעור נברר מהו הציווי, ונסביר כיצד הוא קשור להבדל שבין בית המקדש הראשון לשני. נבין מדוע הציווי אינו מופיע בספר מלכים, ונדון במשמעות תוצאותיו לימינו.

 334. מדוע התעכב יעקב אצל לבן?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשף | | 40 דקות

  בפרשת ויצא מסופר על יעקב בבית לבן הארמי. יעקב נמצא בבית לבן עשרים שנה, תקופה לא קצרה. האם יש לכך הצדקה? האם נהג כשורה?

  בשיעור זה נענה על הגישה שמבקרת את הישארותו של יעקב בחרן, ונראה מה היו ההישגים החשובים שלו באותן שנים.

 335. מיהו חירם מלך צור?

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ו | | שעה ו- 5 דקות

  יחסי הידידות בין צור לישראל נרקמה כבר בימי דוד והמשיכה בימי שלמה ע"י סיוע של חירם מלך צור בבניית המקדש. בשיעור נעיין בפסוקים ונגלה כי חירם וחורם הם אנשים שונים. בנוסף נברר מה תפקידה ויעודה של ממלכת צידון שבזכותה היא זוכה למעמד מיוחד במקרא?

 336. ישעיהו-כולו נחמה?!

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  הגמרא במסכת בבא בתרא, בבואה להסביר את סדרם של הספרים בתנ''ך, אומרת לנו שספר ישעיהו כולו נחמה. מאמר זה קשה מאוד להולמו. עיון קצר ומרפרף ככל שיהיה לאורך הספר מגלה לנו נבואות קשות ביותר וקשה מאוד להבין כיצד יכלו חז''ל לומר שספר זה כולו נחמה. בשיעור ננסה לבאר ממירא זו לאור התבוננות במבנהו ובמגמתו של הספר.