תפילה

נמצאו 53 תוצאות חיפוש

 1. מזמור ו- שמע ה' קול בכיי

  הרב אלחנן סמט

  במזמור ו, הנאמר בנפילת אפיים, מתואר סבלו הנפשי והגופני של הדובר במזמור. אך לא ברור ממה בדיוק סבל. ערפול זה אופייני למזמורי תהלים, ומטרתו להכשיר את המזמור להזדהותם של אישים רבים הנתונים בצרות מסוגים שונים. בתחילת המזמור מתוארת תפילה, אך היא לא נענית, דובר המזמור עובר לבכי, שאותו שומע ה'.

 2. 'שמע ישראל' - 4 משמעויות

  חנן פורת

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 7 דקות

  קריאת שמע הינה הפרשה המוכרת והשגורה ביותר בתורה, ואנו קוראים ושונים בה בכל יום "פעמיים באהבה". אך דווקא המילה הפשוטה "שמע", בה נפתחת הפרשה, מחייבת התבוננות עמוקה ומדויקת. במהלך השיעור נבקש לחשוף, בעקבות מסורת חכמים, ארבע משמעויות למילה "שמע": א. שמיעה, ב. הבנה, ג. כוונה, ד. קבלה, ונעמוד על המסרים ההלכתיים והרוחניים העולים מארבעה נדבכי יסוד אלה, והופכים אותם לבניין שלם של אמונה.

 3. 'ממעמקים' - עיון במזמור ק"ל

  פרופ' יהונתן יעקבס

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 1 דקות

  'ממעמקים' (מזמור ק"ל) - נלמד את המזמור בדרך העיון הספרותית, נדון בהתפתחות החזרה בתשובה המתוארת במזמור, ונעיין בקשר בינו ובין מזמור קל"א.

 4. כיצד ניתן לפענח את הטיעונים המוסריים שהעלו דמויות המקרא כנגד הקב"ה

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשע | |

  לאורך התנ"ך כולו מתווכחים בני אדם עם ריבונו של עולם, ובין שאר הטיעונים מועלות טענות מוסריות, כגון: "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף ?". כיצד ניתן להבין את הרשות שבני אדם נטלו לעצמם לומר זאת, ומנגד – האם ריבונו של עולם נוהג ח"ו בצורה בלתי מוסרית ?

 5. י"ג מידות הרחמים - על התפילה ועל הכפרה

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע | |

  י"ג המידות 'מחליפות' במעמד הר סיני השני (שמות ל"ד) את עשרת הדיברות. מהו הקשר בין המידות לדיברות, ומה טיב החלפה זו? מהו היחס בין תפילה לתורה, לאור ההקבלה הנזכרת? מהו החילוק בין דיבור עם ישראל 'פנים בפנים' ל: 'ופני לא יראו'? האם י"ג המידות תופסות את מקומן בתודעתנו ובסידור שלנו על פי מקומן בתורה? מה ההבדל בין המידות שנאמרו למשה, לאלו שאמרו יונה, נחום וחבקוק? האם ספרו הטהור של הרמ"ק, 'תומר דבורה', על י"ג מידות תואם את פשוטו של מקרא? התשובות - בשיעור, אם ייגולו רחמיו של בורא עולם עלינו.

 6. השתדלות ותפילה

  חנן פורת

 7. תפילה בלבוש מכובד

  הרב יוסף איתן

 8. תפילה מתוך צרה ומשבר

  הרב חיים נבון

 9. מתכון יסודי לתפילה

  הרב משה כהן

 10. לעבדו - בכל לבבכם!

  הרב יובל שרלו

 11. לדעת להתפלל

  אמונה אלון

 12. עכשיו כשקשה נזכרתם להתפלל?

  משנת רבי אליעזר

 13. שני חלקי התשובה של ה'

  פרופ' אליהו עסיס

  מדוע חלק כל כך גדול מספר יואל מוקדש לתשובה של ה' לתפילת הכוהנים? מה המסר בשני חלקי התשובה של ה' ואיך זה קשור למסר המרכזי של יספר ואל?

  לרכישת הספר

 14. גישה ישירה לריבונו של עולם

  תלמוד ירושלמי

 15. מייאוש לתקווה

  הרב יהושע ויצמן

 16. למה ה' תעמוד ברחוק תעלים לעתות בצרה?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. בכי אותנטי

  יהודה גליק

 18. שובע שמחות

  הרב ישעיהו הדרי

 19. שלא תצאו שקרנים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 20. ה' עונה לתפילות ישראל

  מדרש תהילים

 21. לשוחח עם ה'

  דוד נתיב

 22. היחיד והיחד

  דוד נתיב

 23. ה' מזמין את האדם לתפילה

  הרב אורי שרקי

 24. מתי מתפללים?

  הרב יהושע ויצמן

 25. האם מותר להתפלל בכל שעה?

  מדרש תנחומא

 26. התפילה הכללית

  הרב יהושע ויצמן

 27. תפילת דוד

  ד"ר נאוה כהן

 28. תפילה בשעת זריחה ושקיעה

  תלמוד בבלי

 29. קודם צריך להתפלל

  תלמוד בבלי

 30. מדוע באה צרה?

  חנן פורת | שעה ו- 7 דקות

  מדוע באה הצרה ומה תפקידה? עיון במזמור סו מגלה כי הצרה לא רק מניעה לתפילה אלא יש לה תפקיד עצמאי עקרוני ומהותי

 31. שומע תפילה

  אודי דוידי

 32. טובה בכל רגע

  מלבי"ם

 33. הישועה הגדולה ביותר

  הרב ישעיהו הדרי

 34. התפילה והקטורת

  הרב ישעיהו הדרי

 35. ייחודה של הקטורת

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 36. מ"אשרי האיש" ל"כל הנשמה"

  המתפלל האניברסלי של ספר תהלים

  ד"ר יהודה שורץ

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 3 דקות

  גם בפתיחת ספר תהלים וגם בחתימתו מצוין קהל היעד של ספר תהלים – המתפלל אליו פונה הספר. בשיעור נבין את המזמורים ואת הקשר ביניהם ונזהה את האיש והנשמה עליהם מדובר.

 37. תפילה זכה

  שמות רבה

 38. עידן חדש

  ד"ר חגי משגב

 39. וידוי ותפילה

  נטע שפירא

 40. תפילת יעבץ

  ד"ר נריה קליין

 41. ויברך דוד

  הרב מנחם ליבטאג

 42. הכל שווים בתפילה

  שמות רבה

 43. העינים והלב בתפילה

  הרב דוד מנחם

 44. 'זמן תפילה לחוד' – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על המקרא ועל פרשנותו

  אוריאל פרנק

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 3 דקות

  שיבוץ פסוקים בסידור התפילה כרוך לפעמים בשינויים באופן קריאת הפסוק או באופן שבו הוא מתפרש. שינויים אלה יכולים להיות מכוונים על ידי מתקני התפילה או שיבושים של מתפללים. אם נשים לב לפסוקים ששובצו, ולשינויים שהתרחשו, נוכל בזמן תפילה להתפלל כהלכה, ובזמן לימוד תורה לקרוא פסוק בדיוק הראוי ולהבינו אל נכון, תוך מודעות לאפשרות ששיבוצי פסוקים בתפילותינו - לצד גורמים נוספים - עשויים להשפיע על קריאת המקרא ועל פרשנותו.

  למצגת המלווה

   

 45. הנבואה מפנה את מקומה לתפילה

  הרב אביה הכהן

 46. לְמָה צריך להתכונן?

  הרב דוד מנחם

 47. וגילו ברעדה

  חנן פורת

 48. איזון

  דניאל שרשבסקי

 49. צינור ההקשבה

  הרב יהושע ויצמן

 50. שניים שנכנסו להתפלל

  תלמוד בבלי

 51. עמלק - איזה סוג מלחמה ומה גרם לניצחון?

  הרב איתמר אלדר

  תאריך פרסום: תשפ"א | |

  במלחמת עמלק בולטת פעולת הרמת הידיים של משה. ננסה להבין דרך עיון ספרותי בפרשייה מה תפקידן של הידיים ומתוך כך מהי הנקודה המרכזית בסיפור. האם מדובר במלחמה ניסית או טבעית? מדוע השגחת ה' לא מוזכרת במלחמה?

 52. קולות ה' מול קולות האדם

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בפרק ב' מתאר יואל כיצד הרעה מתקרבת, הארבה מתקרב ועומד לשטוף את הארץ, והעם מתחילים לתקוע בשופר אשר מבטא את המצוקה בה הם שרויים. הנביא מוכיח את העם על כך שלא שמעו בקול הנביאים, בקול ה', ולא שבו בתשובה, ועל כן עכשיו ישמעו את קול הפורענות. לבסוף, מתאר הנביא כיצד הארבה פוגע בתבואה, אך העם עדיין ממשיכים לתקוע בשופר, אולי יש עוד תקווה. 

 53. תפילתו האחרונה של דוד במקרא, במדרש ובתרגום

  ד"ר יונתן פיינטוך

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  תפילתו האחרונה של דוד היא פניה מרגשת לה', בתפילה/ברכה שחלקה נקבעה בתפילה הקבע בכל בוקר ('ויברך דוד...'). בשיעור נעסוק בתפילה זו ובבחירה של דוד שאלה תהיינה מילותיו האחרונות לה'. נעיין באופן המרתק שהפסוקים האלה נקראו בתרגום הארמי של דברי הימים, ונראה איך קראו אותם חז"ל בסיפור קצר בתלמוד הבבלי שמעלה, בקריאה ראשונה, תמיהות גדולות. לבסוף נעסוק בבחירת מתקני התפילה לקטוע את תפילת דוד ולהשלים את הדברים בדברי הלויים מספר נחמיה.