צומות החורבן

נמצאו 22 תוצאות חיפוש

 1. הבקשה לביטול הצומות

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 9 דקות

  מדוע יש להמשיך לצום? העם בימי הבית השני שואל זאת את הכהנים והנביאים. נעיין בשאלה של העם, בתשובה של הנביא ובעיקר בנבואה שנמצאת בין השאלה לתשובה - מה הנביא דורש מהעם?

 2. בור, חבל וסולם - הצלת ירמיהו

  יעל שלוסברג

  תאריך פרסום: תשע | |

  השיעור יעסוק בקשרים שבין ירמיהו לרחב, ליוסף ואף ליעקב על רקע השלכתו של ירמיהו לבור ודרך הצלתו ממנו. נדון במשמעויות הנודעות לקשרים אלו דווקא ערב החורבן.

 3. האם צמו על חורבן הבית (הראשון) בימי הבית (השני)?

  ד"ר טובה גנזל

  תאריך פרסום: תשעא | | שעה ו- 9 דקות

  שאלת העם על המשך קיום הצומות (זכריה פרק ז') מעידה, שבניית המקדש לוותה בספקות, בשל המציאות הפוליטית והכלכלית המורכבת בארץ. בעוד השואלים ראו בביטול הצומות מדד לכך שהאל שוכן במקדש שנבנה; תשובתו של זכריה, שאינה חד משמעית ביחס לביטול הצומות, קושרת אותם עם אותן עוולות, שהיוו את הסיבה לצום גדליה, ומחזירה את השאלה – וממילא את ההכרעה ביחס למימד הגאולי שבשיבת ציון – לידיהם של השבים עצמם. מדברי מגילת תענית אנו למדים, שלשאלה זו לא ניתן פתרון חד משמעי וברור על ידי השבים, והיא המשיכה להוות מוקד לדיון לאורך ראשית ימי הבית השני. מגילת תענית מנסה להכריע בשאלה זו באמצעות תקנות שקבעו את תשעה באב וצום גדליה למועדים, ובכך לתת משנה תוקף לנבואת זכריה.

 4. שאלת הצומות בימי בית שני

  הרב ישעיהו הדרי

  האם בתקופת בית שני היו צריכים להמשיך להתענות על חורבן הבית הראשון? זכריה מתמודד עם שאלה זו, ותשובתו היא, שאין תשובה. שאלת הצומות איננה השאלה העיקרית, אלא האם בני האדם מקיימים את דרישת ה' לחיות חיים מוסריים

 5. הצום הוא לא השאלה העיקרית

  הרב ישעיהו הדרי

 6. זכריה ז-ח - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  עם הקמתו של הבית השני ולקראת תום שבעים שנות הגלות, התעוררה בעם שאלת היחס אל הצומות שנהגו בעקבות חורבן בית המקדש הראשון. תשובת זכריה כוללת כמה נבואות קצרות, המבוססות על ציטוטים של נבואות קדומות מפי 'הנביאים הראשונים', בעיקר מנבואות ירמיהו. בפתיחה ובסיום מתייחס זכריה באופן ישיר לשאלת מעמד הצומות, ובתווך הוא סוקר את העבר ומזכיר את נבואות הפורענות הקדומות ואחר כך עובר לנבואות הנחמה. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה בנושא שאלת ביטול הצומות במהלך ההיסטוריה (במדרש ובדברי הרב קוק)

 7. למה דווקא צום החמישי?

  ד"ר חזי כהן

 8. מדוע אנחנו עדיין צמים?

  הרב יובל שרלו

 9. טענו חיטים והודה לו בשעורים

  נתנאל שפיגל

 10. דברי הצומות וזעקתם

  הרב דוד סבתו

 11. אגרת בדבר ביטול הצומות

  הראי"ה קוק

 12. והאמת והשלום אהבו

  הרב דוד סבתו

 13. האם נצום השנה בתשעה באב?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 14. האמת והשלום חשובים מהצומות

  הרב אורי שרקי

 15. האמת והשלום

  הרב ד"ר יואל בן נון

 16. האבכה בחודש החמישי?

  הרב יעקב מדן

 17. תעניות החורבן במקרא ובדברי חז"ל

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 9 דקות

  בשיעור נתחקה אחר מקומם של צומות החורבן (עשרה בטבת, י"ז בתמוז ותשעה באב) במקרא ותפיסתם בדברי חז"ל, ולאחר מכן נוכל להבין מה מקומם של צומות החורבן בתקופת תקומה, בתחילת ימי הבית השני ובימינו.

 18. תקציר זכריה פרק ז'

  צוות אתר התנ"ך

 19. תקציר זכריה פרק ח'

  צוות אתר התנ"ך

 20. והוא יבנה את היכל ה'

  הרב אברהם צרויה | 43 דקות

  בפרק ו' אנו ממשיכים עם מראות זכריה שבמהלכם מצטווה זכריה לעטר את ראש יהושע הכהן הגדול בעטרות כסף וזהב, ומנבא כיצד יהושע יחד עם זרובבל יבנו את היכל ה'. בפרק ז' עולה השאלה מקרב גולי בבל האם אפשר לבטל את הצומות על החורבן בעקבות בניית המקדש והנביא נדרש לכך. כחלק מתשובתו מזהיר הנביא את העם שלא לחזור לחטאים החברתיים, שהובילו לחורבן הבית הראשון, וממקם שם את הדגש.

 21. ”כי צמתם וספוד בחמישי ובשביעי“ – בין תשעה באב לצום גדליה

  ד"ר טובה גנזל | 47 דקות

  מה היה מעמדו של צום תשעה באב בימי בית המקדש השני? האם המשיכו לצום בו? את השאלה הזו נשאל הנביא זכריה בימי בניין הבית, אבל הוא ענה תשובה לא ברורה וצירף לשאלה גם את צום גדליה. כדי לגלות מדוע צום גדליה מרכזי כל כך בעיני זכריה נקרא את סיפור רצח גדליה במקורותיו המקראיים ונבין את משמעותו, ואולי כך נבהיר את תשובתו העמומה והדו-משמעית של זכריה.

 22. מיהם 'הנביאים הראשנים' הנזכרים בנבואת זכריה ז' ומה הקשר לאסתר?

  הרב מנחם ליבטאג |

  בתשובתו לשאלה המפורסמת: "האם יש צורך להמשיך לצום בחודש אב" - הנביא זכריה מזכיר את "דברי הנביאים הראשונים". בשיעור נעיין בדברי אותם נביאים. בעזרתם נבין את דברי זכריה, שקיום הבית איננו מובטח ללא התנהגות ראויה כדברי הנביאים הראשונים. נתבונן במגילת אסתר וניווכח בהתרחשות הפוכה. שאין בית אבל ההתנהגות ראויה.