לאורך התנ"ך כולו מתווכחים בני אדם עם ריבונו של עולם, ובין שאר הטיעונים מועלות טענות מוסריות, כגון: "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף ?". כיצד ניתן להבין את הרשות שבני אדם נטלו לעצמם לומר זאת, ומנגד – האם ריבונו של עולם נוהג ח"ו בצורה בלתי מוסרית ?

- תשע