ברית ה' וישראל

נמצאו 30 תוצאות חיפוש

 1. ברית השבת ועונש כרת

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 2. הארץ והעם

  הרב אמנון בזק

 3. ייחודו של קרבן הפסח

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 4. ברית ואהבה בין ה' לישראל

  פרופ' יונתן גרוסמן

 5. ברית בפעם השלישית

  הרב ד"ר שוקי רייס

 6. מגן דוד ושני מעמדי קבלת התורה

  הרב אורי שרקי

 7. ברית על הירדן

  הרב יגאל אריאל

 8. הגלגל וחידוש הברית

  הרב ינון זמיר

 9. הפן האישי בנבואות ירמיהו - חלק ג

  הרב דוד סבתו

  למה נאסר על ירמיהו לשאת אישה? כיצד איסור זה מבטא את הקשר בין ה' לישראל? במאמר זה, ננסה להעמיק ביחסו המורכב והאמביוולנטי של הנביא לה' ולנבואותיו: ירמיהו מגלם באישיותו מאבק בין האדם לנביא. האדם שבו מתקומם נגד הנביא שבו. כנביא, חייב הוא למלא שליחותו ולנבא נבואות אימה וזעם, אך כאדם ליבו עליו דווה על שבר בת עמו.

 10. על איזו ברית מדובר?

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 11. גאולת שדה חנמאל

  הרב דוד סבתו

  במאמר זה, ירמיהו מצטווה על ידי ה' לעשות מעשה מפתיע– לקנות שדה מיד בן דודו. לפי דברי ה', קניה זו תהווה סמל להתחדשות ולגאולה שתבוא לאחר הגלות. עיקרו של המאמר כולל דו שיח בין ירמיהו לבין ה'. בכך, נבחן את פשר קושייתו של ירמיהו ואת משמעותה של תשובת ה'.

 12. שליח להפצת דברי הברית

  הרב ד"ר יואל בן נון

 13. יראה מתוך אהבה

  אלשיך

 14. שחרור עבדים זמני

  הרב דוד סבתו

 15. ברית חדשה

  ד"ר יושי פרג'ון

 16. הברית על מלכות בית דוד

  הרב ישעיהו הדרי

  מה משמעות הברית בין ה' לבית דוד, והבטחת נצחיות מלכות בית דוד? נראה שברית זו קשורה לברית בין ה' לעם ישראל, ולברית הכוללת יותר של ה' עם כל ברואיו. משמעותן של כל הבריתות האלה, המשולבות זו בזו היא שלטון ומלכות ה' על העולם כולו.

 17. יסודות פסוקי דזמרה

  הרב מנחם ליבטאג

  תאריך פרסום: תשסח | |

  לאור ניתוח המבנה של מזמור ק"ה, נעמוד על הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים ומטרת הבחירה של עם ישראל. אחר כך ננסה להבין, למה חציו הראשון של המזמור מופיע בשינויים קלים (אבל משמעותיים) בדברי הימים א' פרק ט"ז ,ששם מסופר על העלאת הארון ע"י דוד לירושלים, ולמה חז"ל בחרו דווקא בפרק זה לפתיח של פסוקי דזמרה.

 18. חובת מליחה במנחה ובשאר קרבנות

  פרופ' יונתן גרוסמן

  במאמר זה נגע ב'נספח' השני לקרבן המנחה: חובת הקרבת מלח. נדון ביחס בחובה זו בין מנחה לשאר הקרבנות, ונבחן את האפשרויות השונות להבין את עניינה.

 19. עיון בפרשית פסח שני

  ד"ר מרדכי סבתו

  תאריך פרסום: תשס"ז | | שעה ו- 4 דקות

  בשיעור זה נעסוק במקומה של פרשת הפסח בספר במדבר, ובחשיבות הציווי המיוחד לקיומו. נראה כי מעמד קרבן הפסח מסמל את חידוש הברית בין עם ישראל לה', ולכן יש חשיבות מיוחדת לקיומו דוקא לפני היציאה למסע והכניסה לארץ. באופן זה מובן גם החשש של הטמאים, שמא יגרעו מברית ה' אם לא יקיימו את הפסח.

 20. "לשכני בתוכם" - המעבר בין ספר שמות לספר ויקרא

  הרב חיים סבתו

  תאריך פרסום: תשע"ה | | 54 דקות

  ספר שמות נקרא במקורות 'גלות וגאולה', ואילו ספר ויקרא נקרא 'תורת כהנים'. עיקרם של הגלות והגאולה נסובים סביב הכשרת העם להשכנת ה' ביניהם, ובהתאם לכך ספר ויקרא הוא 'תורת הכהנים': חוקי הקודש של כל עם ישראל - ממלכת הכהנים.

 21. כעפר לדוש

  מדרש אגדת בראשית

 22. הברית המושלמת

  אסף וצופיה זילברפלד

   פרשת משפטים מלמדת אותנו שהברית עם ה’ מחייבת את העם גם בשאיפות גדולות וגם בחיבור יומיומי של עולם החומר אל עבודת ה’. כך גם הברית בין בני זוג כרוכה הן ברגשות עמוקים והן בחובות מעשיות יומיומיות. 

 23. תקציר הושע פרק י"ד

  צוות אתר התנ"ך

 24. ברית ובחירה

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  פרקים כ"ג-כ"ד מתארים ברית של ה' עם ישראל. פרק כ"ג מציג את הברית היסודית - ברית טוטאלית של מחויבות ללא בחירה. על גביה ניצבת הברית בפרק כ"ד שביסודה הבחירה החופשית. 

 25. מהי ברית?

  הרב יובל שרלו | 30 דקות

  הנביא ירמיה מדבר על הברית שבין עם ישראל לקב"ה. בברית ישנם שני צדדים וישנה הדדיות. כדרך שאנו זקוקים לקב"ה כך גם הוא, במידה מסוימת, כביכול זקוק לנו.

 26. החזרת העבדים והשפחות

  הרב אברהם צרויה | 36 דקות

  הבבלים צרים על ירושלים, והמלך צדקיהו מחפש פתרונות אצל ירמיהו. המלך כורת ברית עם העם לשחרור העבדים ואילולי פרק ל"ז לא ניתן היה להבין למה העם כבש את העבדים מיד לאחר שחרורם – מסתבר כי הבבלים עזבו את ירושלים ובעקבות כך עם ישראל שבו והחזירו את העבדים. ירמיהו מוכיח את העם על עזיבת הברית והחזרת העבדים, הוא מתאר פורענות קשה וחורבן שיבוא על ירושלים ומנבא כי בן רגע הבבלים שעלו מעליהם יחזרו.

 27. נֹעם וחובלים

  הרב אברהם צרויה | 21 דקות

  בפרק י"א זכריה מצטווה לעשות מעשה סמלי שבמהלכו עליו לקחת שני מקלות - נעם וחבלים. בתחילה, הנביא שובר את מקל נעם ובכך מבטא את הפרת הברית עם העמים, ולאחר מכן, שובר את מקל חובלים ובכך מבטא את הפירוד בין יהודה וישראל.

 28. הבגידה בברית

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  פרק ב' עוסק ברובו בתוכחה לכהנים, אשר מעמדם עלה בעקבות המחסור במלך. מלאכי מוכיח את הכהנים על כך שבגדו בברית עם ה' והם מכשילים את העם בדברי תורה. בהמשך, מוכיח אותם מלאכי על כך שהפכו את עבודת המקדש לעבודה טכנית ונמוכה, חסרת כבוד ויראה.

 29. ’למה א-הים זנחת לנצח‘ – התמודדות עם החורבן במזמורי תהלים

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשף | | 48 דקות

  חורבן ירושלים הוא אחד האירועים המרכזיים במזמורי תהילים. במהלך השיעור נציג את הגישות השונות אל החורבן במזמורים השונים: החל ממזמורי קינה והכאה על חטא דרך תפילות לנקמה באויבים ועד למזמורי תלונה מתריסים וקשים שמטילים את האשמה בחורבן בקב"ה בלבד. נלמד כיצד גישות שונות כל כך יושבות בכפיפה אחת בספר תהילים וננסה להבין את המציאות המורכבת של דור החורבן.

 30. התעוררות העם וה' בשיבת ציון

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  בפרק ב' נראה כיצד מעודד חגי את העם כי הנבואה לא פסקה והקב"ה לא שוכח את בריתו עם ישראל לעולם. כמו כן, רומז הקב"ה לנביא לתת כבוד לנציב זרובבל, ובכך לחזק אותו, כי רק כך העם יצליח להשתקם לאחר הגלות. בהמשך, נראה כיצד מחזק חגי את העם שלא לפחד ממלכות פרס, ורומז על מלכות החשמונאים שעתידה לבוא. לבסוף, ננסה לענות על השאלה מה ההבדל בין המקדש הראשון לשני בתכליתו הרוחנית?

  לשיעור המשך על פרק ב'