הנביא ירמיה מדבר על הברית שבין עם ישראל לקב"ה. בברית ישנם שני צדדים וישנה הדדיות. כדרך שאנו זקוקים לקב"ה כך גם הוא, במידה מסוימת, כביכול זקוק לנו.