הרב פרופ' יהודה ברנדס

Found 160 Search results

 1. במאי קמיפלגי? - למחלוקת האחרונים בפרשנות חטאו של דוד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  האם חטא דוד בלקיחת בת שבע? האם הצד שמזכה את דוד מאשמה מנסה לפרש את פשטי המקראות? נראה שחז"ל נחלקו בשאלה האם הגישה החינוכית הראויה היא לחשוף את הנאמר בכתוב ולהתמודד עמו ישירות או שמא פעמים הסתרת החטא על ידי דרישת הכתוב עדיפה. 

 2. ההקדמות ההכרחיות לכל פירוש - תגובה לדברי א' וולפיש

  תגובות והערות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשנ"ח |

  הרב ברנדס משיב לדברי של הרב וולפיש ועוסק בעיקר בשני נקודות: תחילה הוא מאריך לטעון שכל פרשן מאמין אינו חף מהנחות מוצא שלאורן הוא קורא את התנ"ך. לאחר מכן הוא שב ועוסק בשאלה החינוכית וטוען שחשיפת האמת אינה ערך מוחלט ופעמים היעד החינוכי מצדיק הסתרה ואי חשיפה של כל 'האמת'. 

 3. מדרשי התורה במזמורי תהלים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשסד | | Hour and 7 minutes

  בשיעור זה נטען שדרישת פסוקי התורה אינה המצאה של חז"ל ואינה מאוחרת לפירוש על דרך הפשט אלא זו דרך מקורית שלפיה פירשו את התורה, כבר בתנ"ך עצמו, החל מספר דברים והלאה. נעיין במדרשים שבמזמורי תהילים העוסקים ביציאת מצרים ומתוך כך נראה שמאז ומעולם, לצד קריאה בסיפורי יציאת מצרים בשמות, היו מספרים מדרשים על יציאת מצרים. נראה שמוטיבים שאנו מכירים ממדרשי חז"ל מופיעים כבר במזמורי תהילים. חז"ל התבססו עליהם והרחיבו אותם.

   

 4. יום קטנות- שיבת ציון כבסיס לתפיסה הציונית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשסו | | Hour and 10 minutes

  התהליכים והאתגרים אשר עמדו בפני העולים לארץ בימי שיבת ציון, ומתוארים בספרי עזרא ונחמיה, חגי, זכריה ומלאכי, דומים מאד לאתגרים המלווים את הגאולה בימינו: אנשים רבים שנשארים בגלות; עמידה מול אויבים; מניעת התבוללות; חיזוק התרבות וקיום המצוות, ועוד.  עלינו להבין שהגאולה לא מגיעה בבת אחת בשלמות, אלא בתהליך, שאנו נמצאים בעיצומו.

 5. ספר חבקוק - נבואה שהיא שירה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשסז | | Hour and 5 minutes

  קריאת ספר חבקוק בקבצי שירים קטנים מגלה בפנינו נבואה ייחודית שמשלבת בתוכה נבואות, תלונות ובקשות, תהילה ובעיקר כתיבה קפדנית עם מטבעות לשון ייחודים שהשתמרו עד היום

 6. עריכת התנ"ך בעיני חז"ל

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשסט | |

  השאלה של עריכת כתבי הקודש אינה שאלה חדשה, שנולדה בחקר המקרא המודרני. כבר חז"ל נתנו דעתם על השאלה, מי ערך את החיבורים השונים של המקרא, מתי נערכו, מתי נערכה האסופה הכללית של כתבי הקודש, על ידי מי, ולפי אלו קריטריונים הוחלט מהם הספרים שייכללו ברשימה המקודשת, ומי יישאר בחוץ וייחשב ל'ספרים חיצוניים'. בשיעור נעסוק במבחר ממקורות חז"ל, העוסקים בשאלות העריכה, ונבחן אותם על רקע העולה מפשטי המקראות ומן המחקר החדש.

 7. אל מול נביאי השקר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשסט | |

  נביאי השקר לא היו פרחחים, הם הציגו משנה אמונית סדורה, שנראתה אמינה בעיני העם, והטילה ספק אמיתי בנבואת נביא האמת ובכשרותו. הכללים שקבעה תורה לזיהויו של נביא שקר, אינם מועילים במרבית המקרים של נביאי השקר המקראיים הידועים, מכיוון שהם לא קראו לעבוד עבודה זרה ולעבור על המצוות, אלא אדרבה, הפגינו לפעמים יותר 'צדקות' ואמונה בקב"ה מאשר נביא האמת. כיצד יכול היה העם להתמודד עם האתגר הזה? כיצד יכול נביא האמת להוכיח את צדקתו? אלו השלכות יש להתמודדות זו עם הספק לימים שאחרי הנבואה עד ימינו? איך מבחינים ב'משיח שקר' וב'מפורסמים של שקר' להבדיל מחכמי האמת? בשאלות אלו נעסוק מתוך העיון בפרקי נביאי השקר והעימות עמהם.

 8. פסוקי דזמרה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעב | |

  נעיין בפרקים האחרונים של ספר תהלים מתוך שימת לב לבחירה בחטיבת הפרקים הזאת לחתימת ספר התהלים, וכפרקי "זמרה" לאמירה בכל בוקר בתפילה.

 9. קוים לדמות הנביא עובדיה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעב | |

  חז"ל קישרו בין הנביא עובדיה של ימי אליהו, לבין הנביא עובדיה מ"תרי עשר", למרות שעל פי פשוטו של מקרא, לא נראה שהם קרובים בזמן. נעמוד על ייחודו של כל אחד מן הנביאים, ונבחן את המגמות של דרשת חז"ל המאחדת אותם לנביא אחד. מתוך כך תתאפשר הצצה אל היחס בין פשט ודרש בהיסטוריות של המקרא.

 10. מזמורי ההלל: תהלים קי"ג - קי"ח

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעג | |

  מה מייחד את המזמורים שנבחרו לתפילת ההלל? מהי "קריאת" ההלל? מה משמעות השם "הלל המצרי"? האם הכוונה היא שהלל זה נאמר ביציאת מצרים? בשיעור נציע שהכוונה היא שמזמורים אלו עוסקים במיצרים - בצרות, שיכולים להיות בכל דור, ומי שיוצא מן המיצר צריך לומר מזמורי הלל אלו.

 11. מחיר הספקנות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 12. העברת המנהיגות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 13. מרים הנביאה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 14. משה ואהרון

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 15. הנהגה חדשה בספר שמות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 16. מלך בחרדה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 17. יציאה לחירות או לעבדות?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 18. בין קודש לחול

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 19. הפער בין חזון למציאות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 20. קשה היציאה לחירות נפשית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 21. המסע אל הגאולה מלוּוה בכישלונות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 22. ארמון המלכות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 23. המשכן והבית היהודי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 24. תרומה ותצוה - שני שלבים בעבודת ה'

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 25. פריקת התכשיטים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 26. יהודה ותמר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 27. קדושה אני מבקש

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 28. על תנוך האוזן ועל הבהונות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 29. הקשר הפסיכופיסי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 30. מה בין טהרה לכפרה?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 31. טומאה פרטית וקדושה ציבורית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 32. קדושה לכל

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 33. ההדרגתיות שבחטא

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 34. גינוני מלכות לכהנים - אז והיום

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 35. קדושת הקרבן וקדושת החיים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 36. לכל איש יש שם

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 37. עיגול קו וריבוע

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 38. פריצת מסגרות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 39. יש להתרחק מן החוטאים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 40. המסע במדבר - משל וסמל לדורות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 41. קטנות אמונה ואזלת יד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 42. הכל עניין של פרשנות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 43. שמואל - תיקונו של קרח

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 44. תוספת סיכון

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 45. לראות את נקודת התורפה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 46. מודה על האמת

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 47. איננו מקדשים את המלחמה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 48. הבטחות צריך לקיים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 49. שירת המסעות והגבולות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 50. סירובו של ה' למשה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 51. לא בצדקתך

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 52. שפת ההגות ושפת ההלכה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 53. פרטי המצוות וטעמיהן

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 54. הפגנת אמונה - בדיבור

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 55. ברית על הנסתר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 56. לזכור מהיכן מגיע השפע

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 57. להתחבר לארץ מחדש

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 58. לא על מגש הכסף

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 59. לפשר הגורל

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 60. גוש דן ואתגריו

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 61. שיקום החוטאים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 62. להיות ראויים להשפעת הטובה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 63. הידברות במקום מלחמה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 64. לחזור ולחזק את המסר של משה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 65. קיום הבטחות ובריתות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 66. מוסרות ומוטות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעו | |

  הנביא ירמיהו נאבק בנביאי השקר, ומנסה לשכנע את יושבי ירושלים בסכנה הנשקפת לירושלים מן הבבלים. נעיין באופיים של נביאי השקר, בדרכי המאבק של נביא ה' להוכחת צדקתו, ובאיזה אופן נבואה זו "הוצרכה לדורות" – גם לימינו.

 67. חשיפת התועבות קשה אך הכרחית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 68. לפעמים צריך לדבר בשפה בוטה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 69. הזדהות אישית עם הנבואה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 70. מטרת נבואות הגויים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 71. צור וירושלים - תרבויות מנוגדות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 72. תרבות המערב

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 73. מגאווה לנפילה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 74. מקומה של מצרים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 75. מעצמות מדיניות לעומת מעצמה רוחנית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 76. המסר הנלמד מנפילת המעצמות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 77. מדרשי התורה בתהילים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 78. שמשון כפורץ גבולות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס | Hour and 5 minutes

  שמשון הגיבור הוא דמות מוזרה מאד בעיני המתבונן ה"דתי". מצד אחד, נזיר אלקים שרוח אלקים מפעמת בו, מצד שני, אורחות חייו ודרכי התנהגותו, במיוחד עם הנשים, אינם הולמים את הדימוי של איש אלקים כלל ועיקר. מה טיבו של גיבור זה? איך מתמודדים חז"ל והמפרשים עם דמותו החידתית?

 79. 'תורת המידות' בספר משלי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס |

  מהם ערכי המוסר שעומדים בבסיסו של ספר משלי? האם הם מתאימים לערכי המוסר שלנו כיום?

  בשיעור נדון במידות ובמוסר העולים מספר משלי, נלמד על מקומה החשוב של החכמה לאורך הספר ונראה את הקשר בין החכמה לבין התנהגות האדם בעולם.

 80. מבוא לספר איוב

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 81. אליהוא בבחינת אליהו

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 82. גמול מיידי?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 83. האקלים והעוצמה האלוקית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 84. האדם מול העוצמה האלוקית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 85. גדוּלה בקטנה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 86. המורכבות בניהול העולם

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 87. נראה אותך

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 88. סוף לסיפור

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 89. קהלת - פוסטמודרניות, ספקנות ואמונה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשע | |

  ביקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה ומפני שמצאו בו דברים נוטים לצד מינות. בשיעור נראה דוגמאות לסתירות הללו וננסה לברר מדוע קהלת כותב את ספרו עם סתירות מכוונות. ננתח שלוש עמדות יסוד - שתיים מתוכן מקובלות בחז"ל והשלישית מקובלת במחקר המודרני. נציע עמדת יסוד רביעית לפיה קהלת מתאר מציאות "פוסט מודרנית". קהלת מבין שאידאולוגיה מתפקדת כתחליף לאמונה. על ידי ביטול האידאולוגיות והאמיתות המקובלות יתפנה מקום לאמונה ולהופעת כבוד ה'. 

 90. הגישה הפוסטמודרנית של קהלת

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 91. תינוק שנשבה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 92. לפשר החלום

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 93. סימפוניה לבורא עולם

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 94. חלום של איש מפוחד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 95. חג האסיף - בין בית שני לתורה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעז | | Hour and 6 minutes

  בספר נחמיה מסופר על חידוש מרעיש שגילו בתורה: חג הסוכות. שבי ציון חגגו את החג, ונאמר שלא עשו חג כזה מימי יהושע בן נון. תאור הסוכות והחג שונה במקצת מן האמור בתורה. מה אירע שם? האם באמת לא קיימו את חג הסוכות מימי יהושע בן נון ועד שיבת ציון? מדוע?
   

 96. מדוע אימפריות קורסות?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 97. לא שם על אף אחד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 98. חית הברזל

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 99. החזון החתום

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 100. אדמיניסטרציה רוחנית במגילת אסתר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 5 minutes

  בשיעור נראה את החשיבות של האדמינסטרציה של מגילת אסתר, שעליה עמדו חז"ל בהשוואתם בין אחשוורוש ל"מלכו של עולם". נסקור את בעלי התפקידים בממלכה הפרסית ונראה מה ניתן ללמוד מהאופן בו הם מוצגים על הנהגה ועל מוסר, כגון: התייעצות המלך עם יועצים והתחשבות בצרכי השעה, על פי התפיסה שמלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא (מלכות השמיים כנגד מלכות הארץ).

 101. משמעותו של משנה תורה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעה | | Hour and 10 minutes

  'אלה הדברים אשר דבר משה' – מהו החלק של משה ומהו החלק של ה' בספר דברים? האם מעמדו של ספר דברים, כ"משנה תורה" וכדברי משה, שונה ממעמדם של ארבעת החומשים האחרים? נדון בשאלה זו על פי המשתמע מן הכתובים עצמם, ומן המצוי בדברי חז"ל ובמפרשי התורה.
   

 102. שבעים שנה: למשמעותו של המספר שבעים במקרא

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 6 minutes

  בשנת השבעים למדינת ישראל, נתבונן במשמעותו הסמלית של המספר שבעים במקרא. נבחן באופן כללי את היחס בין מספרים ממשיים למספרים סמליים (טיפולוגיים) במקרא, נעמוד על הקשיים הפרשניים הנוצרים מחוסר ההבחנה בין שני סוגי המספרים ועל דרכי פתרונם, ונבאר את הזיקה בין מנייני שנים, אנשים וחפצים במקומות שונים בתנ"ך.

 103. ספר משלי – דעת, חכמה ומוסר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס | Hour and 5 minutes

  בספר משלי יש התווית דרך שיטתית בעבודת ה', בעלת איפיונים יחודיים, שונים מאד מזאת המצויה, לדוגמה, בספר קהלת או בספר שיר השירים. בשעור נעמוד על המאפיינים של דרך עבודת ה' בספר משלי, האתגרים הייחודים לה בשילוב בין רציונליזם לבין הכנעה בפני דבר ה', על ממשיכיה במהלך הדורות, הביקורת הגנוזה בה על דרכים אחרות והביקורת עליה מצידן.

 104. הפיכת עיר איננה מבול

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 105. בין שיר השירים למגילת רות - שני עולמות של זוגיות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעה | | Hour and 4 minutes

  מגילת רות ומגילת שיר השירים מייצגים עולמות שונים של זוגיות - שיר השירים מייצג את עולם האהבה שאינה מתממשת ואילו מגילת רות מייצגת את עולם הזוגיות הפורמלית. עלינו להבין וללמד שצריך את שני הדברים - את העולם הרגשי של שיר השירים ואת המחוייבות של רות. מן השווה בין המגילות אנו לומדים שבחיים יש עליות ומורדות, ובידי האדם יש אחריות על עתידו ויש לו חובה לפעול מתוך אמונה בעשייה ובסיוע של ה'. 

 106. מצות מחיית עמלק - לדור ולדורות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעה | | Hour and 6 minutes

  בשיעור נערוך הכירות עם דמותו המקראית של עמלק, וננסה לבחון לאור זאת את משמעות מצוות מחיית עמלק בתורה עצמה, ולדורות. מתברר שעמלק אינו עם אלא שבט של נוודים, שתכונתו: השחתה. כיום שבט העמלקי אינו קיים, ומצוות מחיית עמלק מתייחסת לתכונת העמלקיות. היו שהבינו מכך שיש למחות כל עם הרוצה להשמיד את ישראל, וטעות בידם. עלינו ליישם את מחיית עמלק בנפשנו - לעקור מתוכנו את תכונת הנפש העמלקית.

   

 107. 'רני ושמחי בת ציון' - על ירושלים, ציון, ובת ציון

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  שבעים שמות יש לירושלים. מה המשמעות של חילופי השמות בתנ"ך, האם רק גיוון ספרותי, או שמא יש משמעות מיוחדת לכל אחד מן השמות? האם ישנה הבחנה בין ציון לבין ירושלים? מה ההבדל בין בנות ציון לבנות ירושלים? נתבונן ברובד ההיסטורי -גאוגרפי, הספרותי והרוחני של שמות ירושלים. 

 108. דור הולך ודור בא

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 109. שאלה חינוכית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 110. לדמותו של אפרים על פי ספר הושע

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 8 minutes

  ייחודו של הושע בכך שהוא מנבא לממלכת ישראל. הדבר בא לידי ביטוי במרכזיותו של השם "אפרים" בספר. בשעור נראה את המודלים שהושע מציב להתמודדות עם בגידה (פרקים א'-ג') ובאמצעותם נבחן את דמותו של אפרים בספר ואת יחסו של ה' אליו - באיזה מודל ה' בוחר להתייחס להתנהגות של אפרים ומהי המשמעות של נבואת הושע בעקבות זאת?
   

 111. מנהיגותו של אהרן

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 4 minutes

  מתחילת סיפור שעבוד מצרים בספר שמות ועד מותו בסוף ספר במדבר, אהרן הכהן עומד בצילו של אחיו הקטן, משה רבנו. עיון מדוקדק יותר בדמותו של אהרן שנערוך בשיעור, בפרקי שעבוד מצרים, יחשוף ממד אחר במנהיגותו של אהרן, מנהיגות מקבילה ולפעמים אף מאפילה על זו של משה רבנו. לשעה ולדורות. ההנהגות של משה ושל אהרן - הנהגת הכהונה והנהגת הנבואה - נמצאות לאורך כל התורה. 

 112. ללמוד מדמותו של נח

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 113. נבואה שהוצרכה לדורות: משא דמשק

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 114. נבואה שהוצרכה לדורות: ארץ צלצל כנפיים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 115. נבואה שהוצרכה לדורות: משא מצרים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 116. משענת קנה רצוץ

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 117. אברהם - אב המון גויים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 118. נבואה שהוצרכה לדורות: משא מדבר ים, דומה ובערב

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 119. נבואה שהוצרכה לדורות: משא צור

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 120. שיר על קטסטרופה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 121. חינוך מחדש

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 122. מישועה פלאית לגאולה הסופית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 123. התמודדות עם עזיבת הבית והדרך

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 124. רבקה - מיעוט בדיבור ועשיה מרובה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 125. איך לחיות ב'עלמא דשיקרא'?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 126. דמות הצדיק

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 127. ריפוי לקראת גאולה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 128. דרמה תיאולוגית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 129. להתפלל בעצמך

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 130. חולי הגאווה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 131. חוסן לאומי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 132. קצר ולעניין

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 133. משל נשי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 134. בעיות שמיעה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 135. הנביא כמגשר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 136. להרבות בנחמה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 137. שלום פנימי לצדיקים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 138. לצקת תוכן רוחני במעשים החיצוניים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 139. גאולה בחסד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 140. על כוחה של התחבולה ביחסי אנוש

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 141. על שלווה ועשייה

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 142. בין גאולת העם לגאולת הארץ

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 143. נקמה אלוקית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 144. תחינה להארת פנים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 145. מהפכה עולמית

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 146. ועמדו זרים ורעו צאנכם

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 147. נגישות המנהיג

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 148. דרכים למניעת מגפות ועצירתן

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תש"ף | | 45 minutes

  בשיעור נעיין במגפות בתנ"ך ומתוך כך נגדיר מהי מגפה, ומהן הדרכים למניעת מגפות ולעצירתן. נראה שהמגפה בתנ"ך הינה מיתה פתאומית במחלה פנימית ללא סימנים חיצוניים, משונה וחשוכת מרפא. לרוב מדובר במוות המוני. מניעת מגפות נעשית באמצעות הימנעות מהעוונות הגורמים למגפה: זילות הקודש והמקדש, זילות העם, חילול קודשי האומה בציבור, ערעור על ההנהגה באופן לא הגון ושחיתות חברתית-דתית. כדי לעצור את המגפה יש להתמודד עם גורמי הרעה ולהרבות בתפילה. 

 149. מזמורי קבלת שבת (צ"ה - צ"ט)

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשעא | | Hour and 5 minutes

  מזמורים צ"ה-צ"ט הם מזמורי המלכת ה' כמלך שעושה משפט. הצדיקים שמחים בהמלכה זו, אך הרשעים צריכים לפחד ממנה. זו אווירה של יראה. בחירת המזמורים הללו לקבלת שבת על ידי ר' משה קורדבירו היא בחירה לראות בקבלת שבת - קבלת פני מלכות ולהכניס לשבת אווירת יראת המלך. לעומת זאת, הפיוט שנכתב לקבלת שבת על ידי ר' שלמה אלקבץ "לכה דודי" מצייר את קבלת שבת כקבלת פני כלה וממילא מצייר לשבת דמות אחרת של אהבה ונינוחות ולא של יראה. הליטאים ממשיכים את השיטה הראשונה ואומרים אחרי קבלת שבת פרק מהמשנה "במה מדליקין" ואילו החסידים ממשיכים את השיטה השניה ואומרים "כגוונא".

 150. יציאת מצרים במבט אקטואלי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפא | | Hour and 5 minutes

  על סמך ההנחה שיציאת מצרים אינה רק סיפור העבר אלא הנחיה אקטואלית בכל דור ודור, ננסה לבחון השתמעויות אקטואליות של אירועים ביציאת מצרים לזמננו, כגון: מה המשמעות העכשיות של עשר המכות?

 151. לדמותם של אלדד ומידד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפא | | Hour and 5 minutes

  אלדד ומידד הם דגם ייחודי של "מורדים" שכביכול מאיימים על ההנהגה, כהבנת יהושע, אבל משה רבנו רואה בהם ברכה מרובה ומבקש לעודד את התופעה. נבחן את תופעת "אלדד ומידד" בתורה - ומימושה במהלך הדורות

 152. מלחמות הגנרלים של דוד

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפב | | Hour and 5 minutes

  השעור יעסוק במערכת היחסים הסבוכה בין שרי הצבא שסבבו את דוד המלך, קשרי המשפחה ביניהם, והבנת האירועים שהשתתפו בהם. ננסה להבין את בחירתו של דוד בבני צרויה שפועלים בדרך שונה מדרכו של דוד ונאפיין את דמויותיהם של יואב, אבישי ועשהאל. מעבר לדיון בפרקי ספר שמואל, ננסה לתת את הדעת על המשמעויות העל-זמניות של המאורעות.

 153. זוגיות מקראית - בין שיר השירים למגילת רות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס |

  שיר השירים ורות הן שתי מגילות העוסקות באהבה אך ההבדלים ביניהם גדולים. שיר השירים היא מגילה של אוהבים צעירים, מגילה שירית, רוויית תיאורי פריחה ויופי. בניגוד לכך, העולם של מגילת רות הוא עולם של מבוגרים, הסיפור קשה ומר, ללא בטויי מליצה וללא ריגושים, אבל יש בה מחוייבות ונאמנות. בשיעור נגלה כיצד שתי המגילות משלימות זו את זו ולאיזה סוג של אהבה יש לחנך.

   

  In honor of Dr. Giti Bendheim, our incredible and inspiring wife, mother, mother-in-law and grandmother. With love and wishes for many more years full of brachot

 154. המדרש הקדום שבתוך התנ"ך

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפב | | Hour and 5 minutes

  המדרשים הקדומים ביותר לתורה נמצאים בתנ"ך עצמו. בשעור נעיין באופן שבו מסופרים סיפורי התורה בספרי התנ"ך. נתבונן בדרכי העיבוד המדרשי שלהם, וננסה להבין מכך מה אופיו של מדרש ומה היחס בין פשוטי המקראות, מקבילות מקראיות ומדרשי חז"ל.

 155. פשט, דרש ומה שבניהם

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשע"ו | | Hour and 5 minutes

  שאלת היחס בין פשט לדרש עתיקה כימות עולם. נבחן כמה פרשיות מקראיות בהן קווי הגבול בין פשט לדרש מעומעמים. בעזרת פרשיות אלו ננסה להגדיר מחדש את המושגים הללו כמושגים שנמצאים בתהליך של השתנות מתמדת התלויים בזמן, בהקשר הפרשייה, ובעמדה המקדימה של אותו פרשן שמפרש אותה.

 156. בחירתה של ירושלים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  האם ירושלים הייתה מיועדת להיות מקום המקדש מששת ימי בראשית או שנסיבות היסטוריות וחברתיות גרמו לבחירתה בימי דוד המלך? דרך פשוטו של מקרא נתבונן בעיקר בקשר בין ממלכת דוד ובחירת ירושלים כמקום המקדש, מתוך כך נסביר גם את גישת חז"ל הרואה את הבחירה בירושלים כבר מימי הבריאה.

   

  שיעור זה מוקדש לזכר אפרים הורוביץ על ידי משפחת קצין

 157. איוב - מאויב לאוהב

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  מה היה פשר הנסיון של איוב? מה המשמעות של ויכוחי הרעים ואיוב כאשר ידוע שאיוב צדק וסבל על לא עוול בכפו? מה ניתן ללמוד מאיוב על עמידת האדם מול הא-להים, גם בהקשר לבעיית הייסורים והרע, וגם באופן כללי? על כל אלה ועוד נדון בשיעור מתוך הצעה לתובנה חדשה של מבנה הספר ומטרותיו. 

 158. "עין תחת עין" - ממון?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: שנת תשפ"ג | | Hour and 5 minutes

  נעיין בפרשיות התורה שבהן מוזכר עונש "עין תחת עין", נבדוק אם ההלכה של חז"ל מתאימה לפשוטו של מקרא או עוקרת אותו. נדון בהסברים השונים לפער שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה גם בסוגיה המסוימת הזאת וגם במשתמע ממנה ליחס בין פשוטו של מקרא והלכת חז"ל באופן כללי.

 159. על כפל החלומות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 160. על כפל החלומות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  יוסף, שרי פרעה ופרעה חלמו כולם חלומות כפולים שנראים דומים מאוד זה לזה במבט ראשוני. אך נראה שלכל כפילות יש תכלית אחרת - הוספה והשלמה, ניגוד או חיזוק והעצמה. נעמוד על שלוש סוגי הכפילויות כפי שהן באות לידי ביטוי בסיפורי התורה, ומתוך כך נלמד גם כיצד נכון להתייחס למאורעות היסטוריים שנראים כביכול כחוזרים על עצמם.