בשנת השבעים למדינת ישראל, נתבונן במשמעותו הסמלית של המספר שבעים במקרא. נבחן באופן כללי את היחס בין מספרים ממשיים למספרים סמליים (טיפולוגיים) במקרא, נעמוד על הקשיים הפרשניים הנוצרים מחוסר ההבחנה בין שני סוגי המספרים ועל דרכי פתרונם, ונבאר את הזיקה בין מנייני שנים, אנשים וחפצים במקומות שונים בתנ"ך.

ימי עיון בתנך - תשעח