השאלה של עריכת כתבי הקודש אינה שאלה חדשה, שנולדה בחקר המקרא המודרני. כבר חז"ל נתנו דעתם על השאלה, מי ערך את החיבורים השונים של המקרא, מתי נערכו, מתי נערכה האסופה הכללית של כתבי הקודש, על ידי מי, ולפי אלו קריטריונים הוחלט מהם הספרים שייכללו ברשימה המקודשת, ומי יישאר בחוץ וייחשב ל'ספרים חיצוניים'. בשיעור נעסוק במבחר ממקורות חז"ל, העוסקים בשאלות העריכה, ונבחן אותם על רקע העולה מפשטי המקראות ומן המחקר החדש.

- תשסט