שבעים שמות יש לירושלים. מה המשמעות של חילופי השמות בתנ"ך, האם רק גיוון ספרותי, או שמא יש משמעות מיוחדת לכל אחד מן השמות? האם ישנה הבחנה בין ציון לבין ירושלים? מה ההבדל בין בנות ציון לבנות ירושלים? נתבונן ברובד ההיסטורי -גאוגרפי, הספרותי והרוחני של שמות ירושלים. 

ימי עיון בתנך - תשע"ז