השיעור עוסק בהסרת הבמות על ידי חזקיהו כחלק מהמהפכה הדתית, כמתואר במלכים, וכן בדברי הימים.

פעולה כזו, של הסרת הבמות, לא נעשתה לפני כן, אפילו ע"י מלכים שעשו הישר בעיני ה'.

בשיעור נצביע על ממצאים ארכאולוגים מתל שבע ומתל ערד מתקופת חזקיהו ויאשיהו המוכיחים, בין השאר, שהבמות שם לא נהרסו אלא נגנזו.

לקריאת סיכום השיעור

השיעור הועבר במכללת הרצוג - תשעג