האם האתון דברה עם בלעם? מה קרה בים סוף?  הרב יעקב מדן מציג בשיח עם הרב חיים נבון את דרכו הפרשנית למקרא לפיה הפשט והדרש מתבהרים היטב לאור היבטים ריאליים שאנו נחשפים אליהם בזכות ישיבתנו בארץ התנ''ך