השראת שכינה במקדש

נמצאו 35 תוצאות חיפוש

 1. חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו

  ד"ר טובה גנזל

  הנבואה על בית המקדש העתידי נאמרת ארבע עשרה שנה לאחר החורבן, לאחר שהעם הפנים והתרגל למציאות חיים בגלות ללא מרכז יהודי פעיל בארץ . הנביא מציג את המקדש באופן מוחשי, עם תוכנית מפורטת, ומתאר את חזרת כבוד ה' אל המקדש. ויחד עם זאת - התכנית לא לגמרי ברורה, ואי אפשר לבנות את המקדש לפיה.

 2. הפטרת פקודי - השראת שכינה במקדש ובמשכן

  הרב משה ליכטנשטיין

  ישנו הבדל גדול בין תהליך השראת השכינה במקדש לבין תהליך השראת השכינה במשכן. במשכן - אין מעורבות אנושית בירידת השכינה, ואין תגובה של העם לירידת השכינה. ואילו במקדש - השראת השכינה מלווה במעורבות רבה של שלמה והעם. מה סיבת ההבדל - המצב הרוחני השונה? או אופי הנהגת ה' את ישראל באותה תקופה? או הגישה של המנהיג (שלמה או משה)?

 3. ובחרתי במקום הזה

  עמוס חכם

  תפילת שלמה בזמן חנוכת המקדש, נענית, וה' מבטיח ששכינתו תשרה במקדש, והוא יהיה "בית זבח" וגם "בית תפילה", כך שהתפילה והקרבן יהיו משלימים זה את זה. ירידת האש והענן מוכיחים שאכן ה' בחר בבית זה ומשרה בו את שכינתו.

  המאמר מתוך מחברותיו של עמוס חכם ז"ל  (פרקי היום בתנ"ך שהועברו ברדיו)

 4. בדי הארון

  הרב אמנון בזק

 5. המשכן - צמצום לצורך התגלות

  הרב רונן נויבירט

 6. בניין הבית

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 7. לבקש השראת שכינה

  הרב משה ליכטנשטיין

 8. השכינה בשמים, לא במקדש

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 9. חנוכת המקדש ותפילת שלמה

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 10. בשביל האהבה עושים הכל

  ר' נחמן מברסלב

 11. להיות ראויים להשראת שכינה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 12. שיבת השכינה

  דוד נתיב

 13. זכירת העבר ותיקון ההווה

  הרב אליעזר קשתיאל

 14. מפי עוללים ויונקים יסדת עז

  רש"י

 15. אחדות המזמור

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 16. עליית המשורר למקדש והופעת מלך הכבוד

  ד"ר בני גזונדהייט

 17. אחדות הקב"ה וישראל

  רש"י

 18. מדוע בכו הזקנים?

  פסיקתא רבתי

 19. השלבים בבניית הבית השני

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשסד | | שעה ו- 10 דקות

  בשיעור נראה את השלבים השונים לבניית בית מקדש, ננסה להבין את משמעות כל אחד מהשלבים ונעסוק בשאלה : מדוע לא שרתה השכינה? נציע שהסיבה לכך היא שהמקדש נבנה בחסות הפרסים, במצב שאין שלטון יהודי בארץ ישראל, שסביבו מתאחד העם. בבית ראשון- ישראל נכנסו לארץ, דוד כבש את ירושלים- עיר שסביבה יתאחד העם ורק לבסוף נבנה בית המקדש. לעומת זאת, בבית שני, נבנה המקדש, לאחר מכן נבנתה ירושלים ורק לבסוף זכינו למדינה מצומצמת בשטחי יהודה ובנימין. בדורנו, סדר האירועים דומה לבית ראשון, על מנת לזכות לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו עלינו לפעול מתוך מגמה לאחדות ומתוך מסירות נפש.

 20. הדום רגלי השכינה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 21. והבית מלא ענן בית ה'

  הרב מרדכי פרנקו

 22. תפקידי המקדש (ג) - הקשר בין עבודת האדם והשראת השכינה בעבודת המקדש

  הרב יצחק לוי

  בשיעור השלישי נבחן מספר היבטים של צירוף ושילוב שתי הבחינות - עבודת האדם והשראת השכינה - בכמה מעבודות המקדש, ואת המשמעות הכוללת של הקשר ביניהן, לאור העיקרון המנחה כי במקדש מתגלה השכינה בגלל מעשי האדם ובעקבותיהם.

 23. תפקידי המקדש (ה) - מהי התכלית העיקרית של המשכן

  הרב יצחק לוי

  בשיעור החמישי ננסה לבחון, כסיכום לעיוננו בתפקידי המקדש, אם ניתן לראות אחת משתי המטרות כתכלית העיקרית של המקדש, ואת חברתה - כמשנית. נחלקו בדבר הרמב"ם והרמב"ן, ובשיעור ננסה לעמוד בקיצור על המחלוקת ויסודותיה.

 24. תולדות השראת שכינה (יט) - המשכן בחנייה ובמסע (ב) - ענן ואש על המשכן

  הרב יצחק לוי

  אחד הגורמים המרכזיים הקובעים את סדרי החנייה והמסע, ואשר אחראי גם להובלת המחנה, הנו הענן ששכן על המשכן משעת הקמתו. לענן שעל המשכן ולתופעה המשלימה אותו - האש - מוקדש שיעור זה.

 25. מקומו של הארון

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  הארון הוא הכלי היחיד שנותר עם הבדים גם בבית הקבע, בבית המקדש. מלבד זאת גם לא היה לו באמת מקום פיסי בקודש הקדשים, ללמדך שהתורה הולכת איתנו לכל מקום ולא תחומה במקום מסוים.

 26. מזבח הנחושת בבית ראשון?!

  הרב תמיר כהן

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה ו- 3 דקות

  מדוע חז"ל ורש"י נדחקים כל כך לומר שהמזבח שעשה שלמה בבית ראשון היה של אבנים, בעוד שבפסוקים מפורשים נאמר ששלמה בנה במקדש מזבח נחושת? ומצד שני, מדוע אותם פסוקים מפורשים מופיעים רק בדברי הימים?
  בשיעור נציע תשובה לשאלות אלו, וננסה לגשר על הפער שבין הפשט לפרשנות שנתנו חז"ל ורש"י לפסוקים בהתבסס על דברי הזוהר ועל מהותה של הנחושת בהקשר לשכינה של בית ראשון.

 27. מקומו של האל

  דניאל שרשבסקי

 28. מדוע מקדש ולא משכן? הבית השלישי אל מול קודמיו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשפ"א | | שעה ו- 6 דקות

  התורה ניתנה לדורות עולם - מדוע נבנה בית לה' במקום המשכן? מדוע בית שני היה שונה מהראשון? איך ייראה בית שלישי? נראה את הקשיים ברמב"ם, את דעת הראב"ד ובסוף את ההברקה של חת"ם סופר בפירוש התורה - ה' אמר למשה מראש שאי אפשר לבנות בית לה' בלי נבואה ספציפית על השראת השכינה באותו דור שבו נבנה בית חדש.

 29. הברכה על הקדושה והמלכות

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 דקות

  שלמה המלך מקבל את ברכת ה' על המקדש רק לאחר שלוש עשרה שנה, כאשר סיים את בניית ביתו. דומה שיש בכך להעיד כי ברכת ה' חלה רק בשלימות של מלכות של מטה ושל מלכות של מעלה גם יחד.

 30. השכינה חוזרת למקדש

  הרב מרדכי פרנקו | 45 דקות

  בפרקים שלפנינו מתאר הנביא יחזקאל כיצד הוא מגיע שוב לירושלים ורואה מראות אלוקים, כפי שכבר ראה בעבר. במהלך השיעור נלמד כיצד רואה יחזקאל את השכינה חוזרת ואת כבוד ה' ממלא את הבית, וכיצד הוא מקבל מעין סיור מודרך בירושלים, שבמהלכו נגלות לו מידות מדויקות של הבית השלישי. במקביל, ננסה להשוות בין המראה הראשון בירושלים למראה המתואר בפרקים שלפנינו ונשאל האם הגאולה תלויה במעשיהם של ישראל? או ברצונו של ריבונו של עולם? 

 31. חייבים להמשיך לבנות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק א' הנביא חגי מתאר כיצד העם ממאן לבנות את בית המקדש, בטענה כי עדיין לא הגיע הזמן ובגלל שישנם קשיים בבנייה: קשיים בירוקרטים וחוסר בציוד וכלים. לכן, מוכיח חגי את העם בשתי דרכים. הראשונה, שיבת ציון היא אות לסיום הגלות, והשנייה, מטרת החזרה לארץ היא בניית המקדש שיהווה מרכז רוחני שישפיע ברכה לעולם החומרי. חגי מצליח לעורר את העם מבחינה רוחנית ובניית המקדש מתקדמת.

  לשיעור הקדמה בספר חגי

 32. חיזוק זרובבל בבניית המקדש

  הרב אברהם צרויה | 42 דקות

  בפרק ב' מצטווה חגי לעודד ולחזק את זרובבל להמשיך בבניית המקדש אל מול הלחצים השונים מהגויים. בהמשך, מתאר הנביא את יום ה' הגדול, אשר ירעיש את הארץ ואת השמים ואת כל הגויים. כמו כן מתאר חגי כיצד "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" (ט) וכיצד ייתן ה' שלום בירושלים. לבסוף, הוא מתאר כיצד ה' יברך את עמו ברגע שיסתיימו עבודות בית המקדש, זאת כחיזוק להמשך הבנייה.

 33. נבואת חיזוק לבוני המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בפרק ח' מופיעה נבואת חיזוק לבוני המקדש, מפני הגויים אשר מנסים להרפות את ידיהם מהמשך הבנייה. בנוסף לכך עונה הנבואה על תמיהתם של גולי בבל באשר למעמדו של הבית השני אל מול הבית הראשון. עוד מנבא הנביא נבואות נחמה לירושלים שתלויות בתיקון האמת והשלום בעם. לבסוף, הוא מתאר כיצד יבואו הגויים ללמוד אמונה בירושלים, וכך תתפשט ידיעת ה' בכל הארץ.

 34. לשם מה צריך משכן?

  הרב יעקב מדן והרב אמנון בזק

 35. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'