מנהיגי שיבת ציון

Found 38 Search results

 1. שיבת ציון - בין חזון למציאות

  ד"ר ברכי אליצור

  תאריך פרסום: תשעב | |

  שבי ציון עלו לארץ עם ציפיות גבוהות להתגשמות נבואות הנחמה, המבטיחות עלייה ניסית, ארץ רחבת ידיים, מקדש שיוכר על ידי עמי העולם, עושר כלכלי ושלום עם עמי הסביבה. המציאות בארץ טפחה על פניהם, והעלתה בקרבם ספקות ביחס לאמתות הנבואה. האתגר המרכזי של מנהיגי שיבת ציון הוא לטעת בליבם את ההכרה בהתגשמות ההתחלתית של הגאולה במציאות תקופתם. בשיעור נעקוב אחר דרכי פעולתם, באמצעות ניתוח קווי אפיון ייחודיים של ספרות ימי הבית השני.

 2. שיתוף פעולה

  הרב משה ליכטנשטיין

 3. זכריה ג-ד - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  במרכז נבואות המראות ניצבים שני מראות מקבילים: האחד מתמקד בדמותו של יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול (בפרק ג), והשני - מראה המנורה, העוסק בזרובבל פחת יהודה. שני אישים אלה הם שני המנהיגים, הדתי והפוליטי, של שבי ציון. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים והרחבה בנושא מראה המנורה בזכריה וסמל מדינת ישראל.

 4. מראה מנורת הזהב ושברו

  הרב דוד סבתו

 5. להמשיך במשימה בכל מחיר

  יעקב פלג

 6. רשימות העולים

  נטע שפירא

 7. עליית זרובבל אל מול עליית עזרא

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשסח | | Hour and 12 minutes

  עליית זרובבל היא עליה עצומה עם שאיפות גדולות: לחדש את מלכות יהודה ולהקים את בית המקדש הראשון מחדש. שאיפה זו דועכת בעקבות התחזקות צרי יהודה ובנימין וההתבוללות בעם. עליית עזרא היא עליה קטנה יותר ועם שאיפות צנועות יותר: לשקם את יהודה כקהילה דתית אוטונומית תחת שלטון פרס. אנו למדים מכך שכדי לשמר את הגאולה כשאיפה חיה לא מספיקה עליה גדולה אחת. יש צורך בעליות נוספות ובמאמצים בלתי פוסקים.

 8. עזרא - מנהיגות לשם שמים

  הרב יובל שרלו

 9. הבטחת התשובה

  הרב יובל שרלו

 10. בין עליית עזרא לעליית זרובבל

  הרב ד"ר יואל בן נון

 11. מנהיגי שיבת ציון

  פרופ' מרדכי זר-כבוד

 12. הקשר בין בטחון לחברה

  הרב צבי הבר

 13. האתגר הבא של נחמיה בירושלים

  הרב צבי הבר

 14. מלך העולם

  הרב ד"ר יואל בן נון

 15. אכלוס ירושלים

  נטע שפירא

 16. האם התגשמו המאוויים הכמוסים של העולים לארץ בימי שיבת ציון?

  הרב אלקנה שרלו

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour and 6 minutes

  עולי שיבת ציון ששבו לארץ מגלות בבל, נשאו על גבם יחד עם שק האוכל והציוד גם מאוויים בנוגע לשיבתם. מאוויים אלו טופחו על ידי נביאים וחולמים, ובוודאי הייתה ציפייה להגשמתם. בשיעור נעקוב אחר מאוויים אלו, ונשאל על מידת התגשמותם מתוך עיון בספרי תקופת שיבת ציון בכללה תוך מיקוד בפרקים הראשונים של ספר עזרא. ייתכן, שתוך כדי השיעור נתבלבל ונתהה, האם אנו לומדים על שיבת ציון של אז, או של ימינו.

 17. אירועי החודש השביעי בספר עזרא (ונחמיה) - מהמקדש לתורה

  אליכין בן-נון

  תאריך פרסום: תשע"ה | | Hour and 5 minutes

  ספרי עזרא ונחמיה מציגים בשני פרקים שונים את חגי 'החודש השביעי' בראשית שיבת ציון - בעזרא פרק ג' ובנחמיה פרק ח'. דבר זה מלמד על מרכזיות גדולה שיש לאירוע כפול זה באפיון החברה היהודית בראשית שיבת ציון, ועל משמעות הדבר נעסוק בשיעור. כמו כן נתמקד במקומו של כל אחד מחגי תשרי בתקופה זו - ובשאלה הגדולה באשר להיעדרות יום הכיפורים מן התיאור בפרקים. ההשוואה בין הפרקים הללו תציג בפנינו את התהליך הרוחני העמוק שעבר על החברה היהודית בירושלים במעבר מחגיגה שבמרכזה עומד המקדש ועולם הקורבנות בהובלת הכוהנים לחגיגה שבמרכזה עומדת קריאת התורה והמצוות שמקיים העם. ננסה להבין את המהלך הזה ולהעמיק במשמעויות ביחס לדמויות שמובילות את העם לכך.

 18. מלך, כהן או פחה - לשאלת מעמד ההנהגה בימי שיבת ציון

  הרב עדיאל כהן

  תאריך פרסום: תשעט | | Hour and 6 minutes

  בשיעור נעסוק בשאלת מעמדם של זרובבל, יהושע בן יהוצדק ונחמיה, מנהיגי העם בתקופת שיבת ציון, ומתוך כך ננסה להתחקות אחרי הישות המדינית המתגבשת ביהודה - האם הסתפקו בכינון עיר מקדש הכפופה לאמפריה הפרסית או שקיוו להקים מדינה עצמאית ולהחזיר את מלכות בית דוד? ומה עלה בסופן של שאיפות אלו? 

 19. שיבת ציון - חזון מול מציאות

  צוות אתר התנ"ך

  העם השב אל הארץ מגלות בבל, ציפה לגאולה גדולה ועוצמתית כחזון הנביאים, אולם המציאות אתה נאלצו להתמודד הייתה קשה מאד, האתגרים היו רבים, והתחושה הכוללת הייתה של קטנות, ולא של התרוממות רוח. בשיעור נכיר את האתגרים שעמדו בפני העם, את הציפיות והאכזבות, ואת דרכי ההתמודדות, ונראה כיצד כל זה רלוונטי לשיבת ציון של ימינו.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן לדף מקורות

 20. עזרא - סמכות מדינית והשפעה דתית

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בשיעור נבחן את תפקידו של עזרא העולה ארצה, ונבאר את כתב המינוי שמעניק לו המלך הפרסי. נבין את תפקידו ההיסטורי של עזרא בהשתלשלות התורה בעם ישראל, ונסביר את הזכויות הרבות הניתנות לו בכתב המינוי ואת משמעותן.

 21. היחס הפרסי והייחוס של עזרא

  הרב מנשה וינר | 48 minutes

  בשיעור נבאר את הפרק, נסביר את השינוי שמשקף כתב המינוי של עזרא במדיניות הפרסית כלפי היהודים, ונברר מיהו עזרא: האם הוא הכהן הגדול ומה הקשר שלו ליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול שעלה עם זרובבל.

 22. זעקת עזרא והשפעתה

  הרב מנשה וינר | 43 minutes

  בשיעור נבין כיצד בתגובתו החריפה לידיעה על ההתבוללות מבטא עזרא את כאבו הגדול ומזהיר מפני ההשלכות הקשות של מעשה זה. בנוסף, נבחן את תשובת העם, ונסביר מה מיוחד באנשים הכתובים ברשימה הסוגרת את הספר.

 23. ההתמודדות עם בעיית הנשים הנוכריות

  הרב צבי הבר | 49 minutes

  בשיעור נסקור את מהלך ההתמודדות עם בעיית הנישואין לנשים הנוכריות. נסביר את הזעזוע של עזרא ואת תגובתו, נבחן את מעשיו ואת תפקודו בהשוואה למעשי העם, ונדון בהצלחת המהלך.

 24. בעיית ההתבוללות - משבר ופתרון?

  ד"ר מרדכי סבתו | 42 minutes

  בשיעור נעסוק בבעיית ההתבוללות בשיבת ציון, ובנסיונו של עזרא לעורר את העם לשינוי ולחזרה בתשובה בנושא זה. נברר מהי עמדתו של עזרא בעניין, נבחן את התייחסות העם, ונדון בתוצאות המהלך שעזרא מנסה לחולל.

 25. חסידותו של נחמיה וחשיבותה של ירושלים

  הרב אלישע וישליצקי | 35 minutes

  בפרק א' אנו נחשפים לדמותו המיוחדת של נחמיה, ולומדים ממידותיו ומחסידותו. מפרק זה ומהמשך הספר אנו לומדים מנחמיה גם על חשיבותה של ירושלים ועל חשיבות המאבק לשמירה על הקשר המהותי בינה ובין עם ישראל.

 26. נחמיה - תפילה ומעשה

  הרב יובל שרלו | 22 minutes

  בפרק הראשון של נחמיה אנו שומעים על מצבם הקשה של שבי ציון, ומתוודעים לתגובתו של נחמיה המגלמת את המסר התנ"כי ומשלבת בין תפילה למעשה, ובין המישור הרוחני למישור מעשי.

 27. חיזוק הבטחון היהודי

  הרב מנשה וינר | 39 minutes

  בפרק ג' נסביר את תוואי החומה הנבנית, ונבאר ביטויים קשים שיבהירו את פעולות הבונים. בפרק ד' נעקוב אחר מאמצי הגויים להפריע למלאכת היהודים ולהחליש אותם, ואחר תגובות נחמיה ופעולותיו לחיזוק הבטחון היהודי. לחץ כאן לשיעור נוסף העוסק בנושא.

 28. ככה בונים חומה!

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  בפרק ג' נסקור את תוכניתו של נחמיה לשיקום חומת ירושלים ולבניינה ואת תגובות היהודים והגויים לתוכנית זו. בפרק ד' נבחן את ההתמודדות עם האיום מצד הגויים ואת תהליך שינוי התודעה והקמת המערך המלחמתי הראשון של שבי ציון.

 29. בונים בטחון

  הרב צבי הבר | 45 minutes

  בשיעור נעסוק בהדרגתיות שבמעשי צרי יהודה ובנימין ובניסיונותיהם לפגוע בבניית החומה, ונסביר את הצעדים שנוקט נחמיה במטרה להקנות ליושבי ירושלים בטחון ויכולת להמשיך בבניית החומה. לחץ כאן לשיעור נוסף העוסק בנושא.

 30. תיקון בעיית העבדות

  הרב מנשה וינר | 49 minutes

  בפרק מובאים מצוקתם של חלק מאנשי ירושלים הסובלים מחובות רבים ונאלצים להפוך לעבדים, ופעולותיו של נחמיה לסייע להם ולבטל את חובותיהם. בשיעור נלמד מקורות נוספים בתנ"ך המתארים בעיה דומה, נסביר את יחסה של התורה לבעיה זו, ונבין איך הצליח נחמיה להתמודד עמה.

 31. התמודדות עם פערים חברתיים

  הרב יובל שרלו | 30 minutes

  בשיעור נסקור את הבעיה הכלכלית-חברתית שנוצרה בקרב שבי ציון, נדון ביחס התורה אליה ונלמד ממנהיגותו של נחמיה ומדרך התמודדותו עם בעיה זו.

 32. להמשיך בעוז ובאמונה

  הרב מנשה וינר | 47 minutes

  בשיעור נעקוב אחר הלחצים שמפעילים צרי יהודה על נחמיה, נבין כיצד הם מתנכלים לו, ונתרשם מבטחונו ומנחישותו. בנוסף, נעסוק בהצלחת הבניה ובהשוואה בין רשימת עולי בבל שבפרק ז לרשימה שבספר עזרא. (פרשנות אחרת לחזרה על רשימת העולים ראה באבן עזרא)

 33. המאבק הסמוי בין צרי יהודה ונחמיה

  הרב צבי הבר | 37 minutes

  הפרק מספר על תכסיסיהם של צרי יהודה לפגוע בנחמיה, במטרה להכשיל את סיום בניית החומה. בשיעור נפרט את מזימות הצרים ואת דרך פעולתם, ונראה כיצד נחמיה מגיב ומזים את ניסיונותיהם להרע לו.

 34. ביסוס מהותה של ירושלים

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 minutes

  בפרק ז' נסביר כיצד העמדת הדלתות בחומות ירושלים מבטאת את ביסוס מעמדה וכבודה של העיר, ונבין מה תפקידה של רשימת היחס. בפרק ח' נעמוד על ייחודו ומשמעותו של המעמד הנשגב המתואר בפרק, ונבין כיצד באמצעותו מתחבר העם אל ירושלים ואל מהותה.

 35. המאבקים הנחרצים של נחמיה

  הרב צבי הבר | 50 minutes

  בשיעור נעקוב אחר מאבקיו של נחמיה, ונברר על מה הוא נלחם, ובאיזו דרך. נבחן מה השתנה בירושלים בזמן שנחמיה היה בפרס, כיצד הוא מגיב, ומדוע השתנתה דרך פעילותו ביחס לפעולותיו בעבר.

 36. המאבקים על קדושת המקום, הזמן והאדם

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 minutes

  בשיעור נעסוק במאבקיו של נחמיה על הצביון היהודי של שבי ציון ושל תקופת בית המקדש השני, ונראה כיצד הוא מתמודד עם השפעת טוביה העמוני, עם ההתרופפות בשמירת השבת ועם נישואי התערובת. 

 37. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.

 38. שמחת החנוכה של חומת ירושלים

  הרב מרדכי פרנקו | 43 minutes

  בשיעור נעסוק בשמחה הגדולה שהייתה במעמד חנוכת חומת ירושלים, ונסביר את המשמעויות השונות של חנוכת החומה. נברר מה היה כל כך שמח במעמד זה, ואיזו משמעות יש לו ביחס לקדושת ירושלים ולבניין היישוב היהודי בארץ.