תוכחה חברתית

נמצאו 98 תוצאות חיפוש

 1. בין אדם לחברו בנבואות יחזקאל

  ד"ר טובה גנזל

  תאריך פרסום: תשע | |

  העבודה הזרה על גווניה השונים היא הגורם לחורבן ירושלים בנבואת יחזקאל. בשל מיעוט הנבואות העוסקות בכך, נראה כי בנבואתו של יחזקאל מקומן של העוולות החברתיות והמוסריות נדחק לשוליים. בשיעור נתחקה אחר החטאים החברתיים המוזכרים בספר ונדון במקומם ובתפקידם בתוך ספר יחזקאל כולו.

 2. רקבון פנימי

  דוד נתיב

 3. נפילה מובטחת

  הרב אורי שרקי

 4. מה יאכלו המסכנים בסוף הצום?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 5. הדרישה למשפט ברחובות ירושלים

  עמרם (רמי) ינאי

 6. משפט וצדקה

  עמרם (רמי) ינאי

 7. יחזקאל ז-ח - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  הנבואה בפרק ז׳ מופנית לאדמת ישראל, ומתמקדת בחמס הממלא את הארץ ובתיאור הקץ וחורבן הארץ שיבואו בעקבותיו, בהמשך לנבואה הקודמת שהופנתה להרי ישראל ועסקה בחטא העבודה הזרה. 

  פרק ח׳ פותח את תיאור מסעו הנבואי של יחזקאל לירושלים. יד ה׳ נחה על יחזקאל בזמן שהוא יושב בביתו בבל עם זקני יהודה, והוא נלקח במראה הנבואה לירושלים ונחשף שלב אחר שלב לתועבות הגדולות הנעשות במקדש, מעשים שיביאו בסופו של דבר לחורבנו. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על האל "תמוז".

 8. כלו כל הקיצים

  הרב דוד סבתו

 9. התועבה הגדולה מכולן

  הרב אמנון בזק

 10. כתב אישום חמור

  הרב דוד סבתו

 11. קריסת מערכות

  דוד נתיב

 12. הושע ד-ו - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  פרק ד' פותח את החטיבה השניה בספר הושע (פרקים ד'-י"ד), העוסקת בעיקר בחטאיו המוסריים של העם ומנהיגיו ששורשם בשכחת א-להים. בפרק ה-ו ההאשמה אינה מוטחת בפני העם אלא בפני ההנהגה בלבד – הכוהנים, השרים ו'בית המלך'. הושע מגנה את המנהיגים הרוחניים והפוליטיים על שחיתותם המוסרית והזנות הפולחנית שהשרישו בעם,  ועל חטאיהם בתחום המדיני הקשורים ביחסיהם עם אשור.

 13. ריב עם יושבי הארץ

  הרב דוד סבתו

 14. אין דעת אלוקים בארץ

  הרבנית שני טרגין

 15. רוצחים מהגלעד ומשכם

  הרב יעקב מדן

 16. נסיונות תשובה כושלים

  הרב דוד סבתו

 17. אופים מושחתים

  הרב דוד סבתו

 18. מהי "דעת אלוקים"?

  הרב ד"ר בני לאו

 19. זובחי אדם - עגלים ישקון

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 20. ניצול

  הרב משה ליכטנשטיין

 21. פערים חברתיים מפרקים מדינה

  דוד נתיב

 22. קשר בלתי נמנע

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 23. רמאים שומרי שבת

  הרב ד"ר יואל בן נון

 24. שאננות מוחלטת

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 25. לחם ושעשועים

  דוד נתיב

 26. שחיתות היא כעבודה זרה

  יעל כהן

 27. מיכה א-ב - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  ספר מיכה פותח בנבואה על חורבן שומרון ועל האסון הצפוי לבוא על יהודה. בראש הנבואה מופיע תיאור הופעת ה' כעד ושופט, לאחר מכן מפורטים החטאים המהווים עילה למשפט ולבסוף מתואר גזר הדין. פרק ב בעיקרו עוסק בהתמודדותו של הנביא עם בעלי האחוזות העשירים ביהודה. הפרק חותם בנבואת נחמה החוזה את שובם של גולי ישראל.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, ומדרש על הפסוק "ועשקו גבר וביתו"

 28. מיכה ג-ד - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  פרק ג' כולל שלוש נבואות תוכחה, כל אחת מהנבואות פונה לקבוצה חברתית אחרת העומדת בראש העם ומועלת בתפקידה: ראשי וקציני העם, הנביאים והכהנים. ממכלול הנבואות מצטייר סדר חברתי מעוות, הניזון מתמיכתם של ראשי המערכת המשפטית והדתית בעם. בראש פרק ד' מופיע החזון הנשגב על הר הבית באחרית הימים. חלקו השני של הפרק כולל כמה נבואות הכוללות בין השאר נבואת נחמה העוסקת בקיבוץ גלויות וחידוש מלכות בית דוד, ודברי עידוד ונחמה על יושבי ירושלים.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על הנבואה "ציון שדה תחרש" בדברי ר' עקיבא

 29. מיכה ה-ז - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  פרק ה' כולל ארבע נבואות נחמה לעתיד לבוא. נתמקד בהתחדשות שושלת בית דוד, ובתיאור 'שארית יעקב' הנמצאת בקרב הגויים. בפרק ו' כלולות שתי תוכחות לעם, האחת על כפיות הטובה שלהם כנגד צדקות ה'. והשניה - תוכחה לסוחרי העיר המושפעים מהסדרים החברתיים המעוותים שהנהיגו עמרי ואחאב. בתחילת פרק ז מקונן מיכה על מצבה העגום של החברה בימיו. הספר נחתם בשתי תפילות: תפילה לחידוש ימלכות ישראל, ותפילה על מחילת עוונותיהם של ישראל.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על היחס בין מיכה לישעיהו.

 30. מילים כדורבנות

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 31. תוכחה לעשירים

  הרב דוד סבתו

 32. שחיתות בצמרת

  הרב דוד סבתו

 33. השחיתות של חברת השפע

  דוד נתיב

 34. קינה על חברה מרושעת

  הרב ד"ר יואל בן נון

 35. אויבי איש אנשי ביתו

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 36. אספי קיץ ועוללות בציר

  הרב דוד סבתו

 37. חוסר אמון

  דוד נתיב

 38. מחיר השגשוג והשלווה

  פרופ' יהודה אליצור

 39. טענו חיטים והודה לו בשעורים

  נתנאל שפיגל

 40. הסוגיה החברתית על פי קהלת

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעו | | 52 דקות

  בשיעור נסביר את היחידות המרכיבות את הפרק ונברר את הקשר ביניהן בעזרת המילה החוזרת בכל היחידות. באמצעות בירור זה נתוודע לדעתו של קהלת על החברה האנושית - מה הבעיות שבה, מה היתרונות שבה, ומה המסקנה.

   

 41. טובים השניים מן האחד?

  פרופ' יונתן גרוסמן

 42. כי את האלהים ירא

  קהלת עומד מול אלוהים

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעו | | 55 דקות

  בחלקו הגדול של השיעור נעסוק בחוויה הדתית של קהלת ובעמידה שלו מול האל. נבדוק מהי החוויה הדתית שלו, כיצד הוא מבטא אותה בפסוקים, וכיצד היא מתחברת עם דמותו. לקראת סוף השיעור נסביר את המבנה החברתי שמתאר קהלת ואת הבעיות שבו.

 43. חיפוש הסדר בחברה

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעו | | 50 דקות

  בפסוקים אלה פורש קהלת את משנתו לגבי החברה האנושית. הוא מנסה להבין את הזוגיות ואת הצדק האנושי, מציג את מסקנותיו, ומביע את תסכולו מבעיית הגמול של החברה כלפי הצדיקים והרשעים שבה.

 44. שאלת הגמול החברתי

  פרופ' יונתן גרוסמן

 45. נחמיה ה-ז - מתן על הפרק

  נטע שפירא

  בפרק ה' נפסק במפתיע תיאור בניית החומה לצורך התמודדות עם סדקים פנימיים בתוך קהילת שבי ציון. בצד ההתמודדות עם האתגרים הביטחוניים ועם בניית החומה, מתמודד נחמיה עם עוולות חברתיות בין עשירים לעניים ביהודה. נחמיה מבהיר לעם שסולידריות פנימית וחברה מוסרית הם תנאי הכרחי להישארות בארץ. בפרק ו' מתחדשת עבודת הבניה ואיתה איומים על נחמיה עצמו. הפרק חושף בפנינו את המציאות המורכבת איתה מתמודד נחמיה, מציאות הכוללת אויבים מבפנים ומבחוץ כאחד. הפרק מסתיים בהשלמת החומה ובראש פרק ז' ממשיך נחמיה בביסוס החיים בירושלים. בהמשך הפרק מופיעה שוב רשימת היחס שהופיעה בעזרא ב'.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה על נבואת זכריה שנאמרה על חומות ירושלים.

 46. צדק חברתי

  נטע שפירא

 47. בלי התחשבות

  ד''ר צחי לב-רן

 48. ישעיהו א - על ציר הזמן

  הרב יובל שרלו | 29 דקות

  לאור הרקע ההיסטורי שאליו התוודענו בשיעורים הקודמים ננסה לגלות בימי איזה מלך נאמרה נבואה זו. השוואה של הנבואה לנבואתו של מיכה, נבואה שכמעט זהה בתוכן לנבואה בפרקנו, מביאה למסקנה שנבואתנו נאמרה בימי חזקיהו.מתברר שבימי חזקיהו הייתה מהפכה רוחנית ומדינית אך הייתה גם שחיתות.

   

 49. הוללות עשירי ירושלים

  הרב מנשה וינר | 45 דקות

  ישעיהו מוכיח את עשירי ירושלים על כך שבזמן המצור, הם עוברים למקומות מוגנים ונהנים מחיי הוללות, על חשבון העניים שאת ביתם לקחו כדי לסתום את הפרצות בחומה.

   

 50. נהנתנות שמובילה לשחיתות

  הרב משה ליכטנשטיין

 51. חטא ההסתרה

  דניאל שרשבסקי

 52. מהעיר אל הטבע

  הרב אביה הכהן

 53. ישעיהו ב'-ד' - נבואת "היום ההוא"

  הרב יובל שרלו | 38 דקות

  פרקים ב-ד הם יחידה אחת המדברת על מה שיהיה ב"יום ההוא". היא פותחת בחזון על אחרית הימים - התקופה שאחרי הימים האלה. מתוך החזון הנביא מתבונן על המציאות שבה יש שגשוג ותחושה של הצלחה אך בגלל חטאיהם ה' אומר שיהיה אסון תביא שיביא לכך שתהיה התמוטטות - האדם יושפל וכולם ישליכו את האלילים ויברחו למחילות.

 54. בית ספר לשקרנים

  פרופ' אביעד הכהן

 55. החמס קם

  ד"ר יכין אפשטיין

 56. דוגמא אישית

  ד''ר צחי לב-רן

 57. אפס סולידריות חברתית

  ד''ר צחי לב-רן

 58. במה טעה בן גוריון?

  הרב חיים נבון

 59. חורבן מוחלט ולאחריו נחמה

  יהודה גליק

 60. כי יש לאל ידם

  ד''ר צחי לב-רן

 61. לא נחים לרגע

  הרב דוד מנחם

 62. לבנות חברה צודקת

  ד"ר טובה גנזל

 63. אויב מבית

  ד''ר צחי לב-רן

 64. עֵד הבית

  ד"ר יכין אפשטיין

 65. נבואות תוכחה ולאחריהן נבואת נחמה

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

  בפרק ב' בהושע מופיעות שתי נבואות תוכחה ונבואת נחמה. בנבואות התוכחה הנביא מקונן ומוכיח את תאוות העשירים לעושק ולחמס ומשתמש בלשון איסורי התורה. הוא מתאר את העונש שיבוא אליהם מידה כנגד מידה ומוציא את העושקים כביכול מגדר עם ה'. נבואת הנחמה עוסקת בקיבוץ גלויות שיהיה כמו איסוף של צאן, כאשר ה' יעמוד בראש השבים.

  המאמר נערך ע"י צוות אתר "דעת", מתוך שיחות ששודרו ב"קול ישראל" במסגרת "פרקי היום בתנ"ך"

 66. גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 דקות

  נפתח בהקדמה על ספרות הנבואה ועל ישעיהו הנביא ולאחר מכן נלמד את פרק א. הנביא קובל על התפיסה שמפרידה בין עבודת הקרבנות והתפילה למצוות שבין אדם לחברו. נבואה זו מופיעה בתחילת הספר, למרות שאינה נבואתו הראשונה של ישעיהו בגלל שהיא מבטאת את תמצית דברי הנביאים בכלל וישעיהו בפרט.

 67. מה ה' דורש מאיתנו?

  הרב יובל שרלו | 22 דקות

  בפרקים ח'-ט' מופיעה קינת ירמיהו על החורבן העתידי. הנביא מיואש מהעם השבוי בתפיסה אידיאולגית שונה ולא פתוח לשינוי. טענת ירמיהו היא שהעם איבד את זכות הקיום שלו בגלל השחיתות המוסרית. מכך אנו לומדים שדרישת ה' מאיתנו היא קודם כל בתחום המוסרי.

 68. מושחתים נמאסתם!

  ד"ר חגי בן ארצי | 37 דקות

  בפרק זה, מוכיח הנביא את המלך יהויקים, על כך שאינו ממשיך את מסורת בית דוד ואינו שופט את העם בצדק וביושרה. ואף יתרה מזו, שופך דם נקי ועושק את פועליו. לאחר מכן, הנביא פונה לעם בתוכחה לחזור בתשובה על שעזבו את ברית ה'. לבסוף, מתאר הנביא את תחילת החורבן, הגלות, ואת עונשו של יהויקים על מעשיו.

 69. כולם חוטאים?

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  בפרק כ"ב מתאר יחזקאל את חטאי ישראל תוך כדי התייחסות לקבוצות שונות בעם: נשיאים, כוהנים ועם הארץ, ללמדך כי כל העם היו עסוקים בחטאים השונים: שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, גזל ועושק ועוד, בדגש על חטאים חברתיים. יתרה מזו, מתאר הנביא כי הקב"ה חיפש צדיק שיעמוד בפרץ נגד החטאים ולא מצא. לכן, ישפוך הקב"ה את חמתו עליהם בחרב ובאש, זאת כדי לטהר אותם מטומאתם כמו שמטהרים נחושת מסיגיה.

 70. חטאי ישראל

  ד"ר חגי בן ארצי | 30 דקות

  בפרק ד' מתאר הנביא את חטאי ישראל: ניאוף, גילוי עריות, זנות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ישראל עזבו ושכחו את תורת ה' ולכאורה נראה שאין תקווה מישראל. הושע פונה לממלכת יהודה בדרישה שלא יתחברו אל ישראל ולא ילכו בדרכיהם הרעות, אלא, שלפחות הם, ישמרו על הקדושה, ילכו בדרך ה' וימשיכו את עם ישראל.

 71. תוכחה להנהגת ישראל

  הרב אברהם צרויה | 47 דקות

  בפרק ה' פונה הושע בתוכחה לכהנים ולמלכים אשר הובילו את עם ישראל להידרדרות מוסרית ורוחנית עד לכדי עבודה זרה. יתרה מזו, גם כשרצו ישראל להגיע למקדש חסמו את דרכם, כדי לבסס את שלטונם. בהמשך, מוכיח הושע את אפרים על בריתם עם הגויים. כמו כן הוא פונה גם ליהודה ומזהיר אותם מהליכה אחר אפרים ומבטיח כי הפורענות קרבה, כדי לעורר אותם לתשובה.

 72. בגידת העם בקב"ה

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  בפרק ז' מתאר הנביא את מעשיהם הבוגדניים של עם ישראל כנגד ה' בהליכתם אחרי עמים אחרים. יתרה מזו, עם ישראל מפרים בריתות ומזגזגים גם בין העמים השונים. בכל זאת, הקב"ה מנסה להשיבם בתשובה, אך הם לא שבים. לכן, מביא ה' ייסורים על העם כדי לחזקם ולנסות בדרכים שונות לעוררם לתשובה.

 73. תוכחה לאפרים

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק י"ב חוזרת הקריאה של הושע לישראל לשוב בתשובה, אך ישראל ממשיכים בדרכם הרעה. הושע מתאר לנו כיצד אפרים מלאים בכחש ומרמה, שקרים ומזימות, שמובילים אותם להידרדרות הן ברמה המדינית והן ברמה החברתית. אפרים טוענים כי בהקמת העגלים בבית אל הם חוזרים לדרכו של יעקב אבינו, והושע מוכיח אותם על תפיסתם השקרית.

 74. הביקורת על חוסר האחווה של ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  בפרקים ב'-ג' מתרכז עמוס בתוכחה על החטאים החברתיים המצויים בישראל. קיימת תרבות של זנות, עושק, גזל וגניבה וחוסר אחווה משווע. לכן, הארץ תקיא את יושביה, הקב"ה יפרע מישראל ויגלה אותם בשל כל חטאותם בארץ. בהמשך, מתאר הנביא כיצד הוא מחוייב להינבא ולהוכיח, כדבר ה', למרות שהעם מזהיר אותו שלא יעשה כן.

 75. שאלות תוכחה

  ד"ר חגי בן ארצי | 48 דקות

  בפרק ג' מתאר הנביא דיאלוג בינו לבין העם, אשר אינם מאמינים לדברי התוכחה ואינם מאמינים שתבוא עליהם הרעה, בטענה שהם עם סגולה שאינו יכול להיפגע. כתגובה, שואל עמוס מספר שאלות רטוריות בכדי להוכיח לעם את טענותיו ובכדי להזהיר אותם מפני החורבן שקרב ובא. לבסוף, מוכיח עמוס את העם על חטאים חברתיים וקורא להם לשוב בתשובה, כי יש עוד תקווה.

 76. קרבו אל ה'

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  בפרק ד' עיקר התוכחה של עמוס היא כנגד העשירים, הנשים המדושנות שמשולות לפרות הבשן, העושקות את הדלים והאביונים. בהמשך, מוכיח עמוס את העם על העבודה הזרה בבית אל ובגלגל. ולבסוף, מזהיר אותם מפני הרעה שקרבה לבוא ומתאר את הפורענות הקשה שתחול עליהם. בכך מנסה עמוס לעורר את העם לתשובה, אך הם אינם מקשיבים לקולו.

 77. אין תקנה למלכות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  פרק ה' פותח בקינה ומסיים בקינה על ישראל, ובמרכז עניינו עוסק בפסוק "נָפְלָה לֹֽא־תוֹסִיף קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל" (ב). במהלך השיעור ננסה לברר הייתכן שאין קיום לישראל יותר? נלמד כי על מנת להינצל מהפורענות, קורא עמוס לעם לדרוש את ה' ולבטל את מלכות ישראל, ונראה כיצד מוכיח עמוס את ישראל על חטאים חברתיים, דורש מהם לעשות צדקה ומשפט, וקורא לעם לשוב בתשובה.

 78. פערי מעמדות בחברה

  הרב יובל שרלו | 28 דקות

  בפרק ו' יוצא עמוס כנגד פערי המעמדות המוגזמים בחברה. עמוס מתאר את החטאים החברתיים של העם, ומוכיח את העשירים על כך שאין להם רגישות כלפי החלשים בחברה. כתוצאה מכך, טוען עמוס, שאין לממלכה זכות קיום, משום שאינה מתקיימת בתור חברה מוסרית בהנהגה אלוקית, אלא בשחיתות מוסרית ומתוך חיים ראוותניים.

  עוד על אותו נושא ניתן לקרוא בפוסט מאת ד"ר צחי לב-רן

 79. תוכחה ליהודה

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בשיעור זה נעיין בפרקים ה'-ו' ונראה כי הנביא מוכיח את יהודה על כך שהם מתריסים כנגד ישראל, בטענה שהם ההולכים בדרך ה' בניגוד לממלכת ישראל, טענה שאין כל אמת ביסודה. יתרה מזו, הם שאננים ואינם כואבים על גלות ישראל, ובנוסף חומסים ועושקים את העניים, מעוותים משפט וצדקה וחוטאים בתאוותנות וגילוי עריות. ועל כן הקב"ה יפרע גם מהם בגלות קשה.

 80. השאננים הבוטחים בהר שומרון

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 דקות

  בפרק ו' מוכיח עמוס את ישראל על גאוותם וביטחונם בהר שומרון, ועל כך שאינם מקשיבים לאזהרות הנביא מפני החורבן הקרב לבוא. הוא מתאר כיצד ראשי העם ממשיכים בהליכה אחר התאוות ברעבתנות, ומנבא כיצד הקב"ה יעניש קודם את העשירים ויגלה אותם באכזריות רבה. לאחר מכן ממשיך עמוס ומוכיח את העם על חטאים חברתיים, עושק וגזל ללא צדקה ומשפט.

 81. שעון החורבן מתקתק

  הרב יובל שרלו | 20 דקות

  בפרק ח' מתאר עמוס את החטאים החברתיים, הגזל ועשיקת העניים, שעוגנו בחוק בממלכת ישראל. הנביא מבשר על סופה של ממלכת ישראל שאין לה כבר זכות קיום בעקבות חטאיה הרבים כלפי העניים והחלשים. בהמשך מתאר הנביא כיצד יתרחש החורבן. עוד הוא מתאר כיצד לאחר החורבן ממלכת ישראל תיגלה ולא יהיה להם לאן לפנות, יהיה רעב גדול לדבר ה', אך לא יהיה מענה.

 82. החמדה - ראש לכל הנפילות

  הרב אליעזר קשתיאל | 32 דקות

  בפרק ב' מתאר הנביא את החטאים החברתיים, הגזל והעושק, שמובילים את העם להידרדרות מוסרית עד לכדי משכון נשים, זנות וממזרות בעם. לכן, הקב"ה יפרע מהחוטאים מידה כנגד מידה והאויב יכניע וישעבד את המשעבדים ויעשוק את העושקים. כתגובה, מנסה העם להשתיק את הנביא על הטפותיו ומיכה מבין שדבריו אינם נשמעים, העם היו מעדיפים הטפות לשתיית יין ושכר מאשר לשמוע דברי אלוקים חיים.

 83. גזל לאור יום

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  בפרק ב' מוכיח מיכה את המנהיגים על חטאים חברתיים, שנעשים בגלוי לאור היום, שמתבטאים בעיקר בגזל ועשיקת העניים, מבלי שיהיה מי שיעצור בעדם. לכן, הוא מנבא שה' יפרע מישראל, יחריב את שומרון ויעניש אותם ביד קשה. כתגובה, העם מתנגדים להטפות הנביא בטענה שהקב"ה רחמן, ומיכה יוצא כנגד טענה זאת. בהמשך, מוכיח הנביא את העם על הקשבתם לנביאי השקר. לבסוף, מנבא מיכה נחמה, שהעם ישובו לאחר הגלות ויחזרו לארץ כשמלכם לפניהם וה' בראשם.

 84. ירושלים תחרש והמקדש יחרב

  הרב אברהם צרויה | 43 דקות

  בפרק ג' פונה הנביא להוכיח את קציני העם שמעוותים משפט, גוזלים את העניים ורומסים את הדלים. בהמשך, הנביא מתאר את חטאי אחז מלך יהודה ומוכיח אותו על שחיתותו המוסרית ועל בניית עיר דמים שמלאה בריקבון חברתי של כל חברת ההנהגה. ולכן, בגלל כל זאת, ירושלים תחרש והמקדש יחרב. לאחר נבואה זו, בפרק ד', מנבא מיכה נבואת נחמה על אחרית הימים, ואנו ננסה להשוות בין נבואת מיכה לנבואת ישעיהו ונעמוד על ההבדלים בין הנבואות.

 85. תוכחת ההווה מתוך העתיד

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  בפרק ג' יוצא מיכה בתוכחה כנגד האליטה שבעם שעושקת וגוזלת את העניים, ומנבא כי כפי שהם לא שמעו את זעקת העניים, כך גם ה' לא ישמע את זעקתם ברגעי החורבן. כמו כן, הנביא יוצא כנגד נביאי השקר המעוותים את האמת ומתאר את הכישלון הצפוי לנבואתם. בהמשך, בפרק ד', מתאר מיכה מציאות אוטופית של אחרית הימים ומשווה אותה למציאות הקיימת ובכך מוכיח את העם על הפערים המוסריים. לבסוף, הוא מתאר כיצד על העם לתקן את המשפט והצדקה ולהפסיק לרדוף אחרי תרבות זרה.  

 86. ציפיית ה' מברואיו

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בפרק ו' הנביא מתאר את כל הטובות שהקב"ה עשה עם עמו, מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ, ללא כל רצון אישי לתמורה. הדבר היחידי שהקב"ה דורש הוא עשיית משפט וצדקה, קיום חברה מוסרית ותיקון הנפש בעניינים שבין אדם לחברו. באי קיום חברה מוסרית יביא הקב"ה פורענות ויכשיל כל נסיון לצמיחה שתבוא מתוך ריקבון מוסרי.

 87. מה ה' דורש ממך?

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 דקות

  פרק ו' מחולק לשתי נבואות נפרדות שתוכנן תוכחה ופורענות. בנבואה הראשונה, מיכה מזכיר את חסדי ה' בהיסטוריה, ודורש מהעם עשיית משפט בצדק וחסד בצניעות. כמו כן, מבקר מיכה את העם על כך שמיקדו את עבודת ה' בקורבנות ולא במוסר חברתי. לאחר מכן, בנבואה השניה, מוכיח מיכה את עשירי העיר, אשר התעשרו מעשיית חמס ורשע, ומנבא כיצד בשל כך יביא ה' פורענות על מעשיהם בכל רבדי החיים.

 88. גאולת ישראל ברחמים

  ד"ר חגי בן ארצי | 42 דקות

  בפרק ז' הנביא פותח בקינה על מצבו הרע של עם ישראל, ומשתמש במשל לפירות רקובים שאין בהם שימוש. לאחר מכן, מוכיח הנביא את העם על כך שהם אוהבים את הרעים ורודפים את הצדיקים, חברה רודפת בצע, אוהבת שלמונים. ולכן, כשיבוא יום העונש, העם יהיה המום מגודל הפורענות. לבסוף, מתאר הנביא כיצד ה' יגאל את ישראל מתוך רחמיו ובזכות ברית אבות, ולאו דווקא בגלל הזכויות של עם ישראל.

 89. גאולה שלא תלויה בדבר

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 דקות

  לאחר שניבא נבואת פורענות לעמים השכנים בפרק הקודם, חוזר הנביא בפרקנו לעסוק בירושלים. בתחילת הפרק מתאר הנביא את החטאים החברתיים שממלאים את ירושלים ומוכיח את הנהגת העם. מתוך כך, מכין הנביא את העם ליום ה', שבו יפרע ה' מיהודה ויוביל אותה לחורבן. לבסוף, מתאר הנביא כיצד גם ללא תשובה של העם, ה' יקבץ את ישראל, ילחם בגויים שהציקו לישראל, ויביא גאולה שתלווה בשמחה גדולה וקריאה גדולה בשם ה'.

 90. למידת לקח מהגויים

  ד"ר מרדכי סבתו | 43 דקות

  בפרק ג' מתאר הנביא כיצד הקב"ה יפרע מהגויים, אשר בחרו ללכת בדרך הרעה. לאחר מכן, מוכיח הנביא את ישראל ואומר שחשב שאולי ילמדו לקח מהפורענות בגויים, אך הם ממשיכים להשחית ולא ללכת בדרך ה', ולכן ביום ה' יפרע ה' מהחוטאים. לבסוף, מסיים צפניה בנבואת נחמה, ומתאר כיצד ה' יקבץ את עמו לאחר החורבן ויגאל את שארית העם מתוך אהבה ושמחה של הקב"ה בעמו.

 91. גלות או גאולה ומטרתן של התעניות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ו' מצטווה זכריה להכין שתי עטרות, אחת מכסף ליהושע הכהן הגדול והשנייה מזהב למלכות - האם היא מיועדת לזרובבל או למלך לעתיד לבוא? בפרק ז' שואלים גולי בבל את הכהנים בישראל האם לצום בתשעה באב? כתגובה, משיב ה' בתמיהה: האם תיקנתם את המעשים שגרמו לצום? האם אתם עושים משפט וצדקה, חסדים עם חלשי העם והולכים בדרך ה'?

 92. והוא יבנה את היכל ה'

  הרב אברהם צרויה | 43 דקות

  בפרק ו' אנו ממשיכים עם מראות זכריה שבמהלכם מצטווה זכריה לעטר את ראש יהושע הכהן הגדול בעטרות כסף וזהב, ומנבא כיצד יהושע יחד עם זרובבל יבנו את היכל ה'. בפרק ז' עולה השאלה מקרב גולי בבל האם אפשר לבטל את הצומות על החורבן בעקבות בניית המקדש והנביא נדרש לכך. כחלק מתשובתו מזהיר הנביא את העם שלא לחזור לחטאים החברתיים, שהובילו לחורבן הבית הראשון, וממקם שם את הדגש.

 93. נבואת חיזוק לבוני המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בפרק ח' מופיעה נבואת חיזוק לבוני המקדש, מפני הגויים אשר מנסים להרפות את ידיהם מהמשך הבנייה. בנוסף לכך עונה הנבואה על תמיהתם של גולי בבל באשר למעמדו של הבית השני אל מול הבית הראשון. עוד מנבא הנביא נבואות נחמה לירושלים שתלויות בתיקון האמת והשלום בעם. לבסוף, הוא מתאר כיצד יבואו הגויים ללמוד אמונה בירושלים, וכך תתפשט ידיעת ה' בכל הארץ.

 94. שורש הרשעים

  ד"ר חגי בן ארצי | 18 דקות

  במזמור י"ד מתאר דוד כיצד השורש של הרֶשַׁע בכל הדורות הוא במחשבה שאין אלוקים. בהמשך, מתאר דוד את הרשעים בישראל ובאומות העולם, שפועלים בחוסר מוסריות שנובעת מחוסר האמונה באלוקים, עד כדי הידרדרות לאיבוד צלם אנוש. 

 95. רצה הקב"ה לעשות את חזקיהו משיח - מדוע כמעט חרבה ירושלים בימיו?

  הרב ד"ר יוסי אליצור | שעה

  נבואת ישעיהו מתארת תהליך הדומה מאוד לגאולה העתידית - מלחמה גדולה שתחריב הכול, וניצוליה יזכו לישועה ולהופעת שם ה'. חזקיהו אמור היה להיות המלך המוביל את תהליך הגאולה הזה, אבל למרות מה שאנחנו שומעים בספר מלכים, מסתבר שהמצב החברתי בתקופתו היה רקוב.

   

 96. קורבנות מול מוסר

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש בטוב ולא ברע. בהמשך מתאר עמוס כיצד הוא שנוא על ידי העם בשל תוכחותיו. עוד הוא מתאר כיצד אנשים מישראל מצפים ליום ה' ובטוחים שהם ינצלו, אך אינם מבינים שמעשיהם רעים בעיני ה'.

 97. והשלחתי רעב בארץ

  הרב ד"ר בני לאו

 98. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'