ערי מקלט

נמצאו 48 תוצאות חיפוש

 1. שתי בחינות בערי מקלט

  פרשת מסעי

  הרב יעקב נגן (גנק)

  לערי המקלט יש מטרה כפולה: הגנה על הרוצח בשוגג מחד, וכפרה על הרציחה מאידך. מהי ההשלכה של מטרה כפולה זו על פרשיות ערי המקלט?

 2. רוצח בשגגה ועיר המקלט

  פרופ' יונתן גרוסמן

  לערי המקלט תפקיד כפול: בשלב הראשון - הן מהוות מקום מקלט לרוצח מפני גואל הדם; ובשלב השני - אם מתברר שהרוצח הוא רוצח בשגגה, השהות בעיר מהווה מעין עונש גלות עד מות הכהן הגדול.

 3. ערי מקלט - משמעות השם

  הרב אלחנן סמט

  הציווי על ערי מקלט מופיע בתורה ארבע פעמים, אך רק בפרשת מסעי מופיע השם "מקלט", וכאן הוא מופיע 10 פעמים. מה משמעות המילה "מקלט"? מהם שני התפקידים של עיר המקלט?

 4. עבר הירדן המזרחי

  הרב מאיר שפיגלמן

  לכאורה, עבר הירדן המזרחי נחשב לחלק מארץ ישראל עוד לפני מותו של משה. יוצא, אם כן, שמשה אכן נכנס לארץ. מה ההבדל בין עבר הירדן המזרחי לבין עבר הירדן המערבי? האם יש קשר בין הבדל זה לבין השבטים השונים שהתנחלו בכל חלק? המאמר עוסק גם בחשיבות הסיפור של מינוי השופטים.

 5. מידה כנגד מידה

  הרב מאיר שפיגלמן

  המאמר עוסק בשני מקרים בהם בא לידי ביטוי העיקרון של 'מידה כנגד מידה': עדים זוממים ורוצח בשגגה. מדוע נענשים העדים כאשר לא קרה דבר לניזק? מדוע נענש הרוצח בשגגה לנוס אל עיר המקלט? מדוע עונש הגלות הוא עד מותו של הכהן הגדול?

 6. ערי מקלט וערי מנוסה

  הרב אמנון בזק

  מהו אופיין של ערי המקלט? מפרשת מסעי נראה שיש להן תפקיד משפטי (להגן על הרוצח עד עומדו למשפט ולהעניש אותו בגלות אם רצח בשגגה), ואילו מפרשתנו עולה שיש להן תפקיד הגנתי - להגן על הרוצח מפני גואל הדם המבקש להורגו. האם מותר לגואל הדם להרוג את הרוצח בשגגה? האמנם שתי הפרשיות עוסקות ברוצחים דומים? מה פשר ההבדל בין שתיהן?

 7. ונצדק קֹדש - האם הובדלו ערי מקלט ביחס נכון לגודל האוכלוסייה

  תגובות והערות

  הרב יהודה שביב

  האם ייתכן שתשעה וחצי השבטים שהתנחלו בעבר הירדן המערבי יזכו באותו מספר של ערי מקלט כשניים וחצי השבטים שהתנחלו ממערב לירדן? מתברר שלא היו רק 6 ערי מקלט אלא כל ערי הלוויים קלטו רוצחים בשגגה. נבדוק מחדש את חלוקת ערי הלוויים בין השבטים, ונמצא שהחשבון מדויק.

 8. משמעותה של עיר המקלט

  הרב אמנון בזק | 29 דקות

  בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה.

 9. ערי המקלט וקרנות המזבח

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשע"ה | |

  השיעור על הפרק היומי במסגרת ימי העיון בתנ"ך ידון בפרק ל"ה בספר במדבר, בפרשת רוצח בשגגה. דינו של רוצח בשגגה נאמר בשמות כ"א (יב- יד), בבמדבר לה, ובדברים ד' (מא- מג) וי"ט (א- יג). הוא נזכר שוב בהרחבה ביהושע כ'. נדון בהבדלים בין המקומות השונים, ומה מלמדת אותנו כל פרשה על הרוצח. נעסוק בטיבה של עיר מקלט כמגינה על הרוצח מפני גואל הדם וכמקום גלות וכפרה עבורו על חטאו. איך נבדיל, על פי פשוטי המקראות, בין מזיד לשוגג? מה היה דינו של רוצח בשגגה, לפני שהיו ערי מקלט? מה נלמד מספר בראשית (פרשת קין והבל) על דיני רוצח וגלותו? ננסה להתמודד גם עם השאלה הקשה מכול, מה עניין מות הכהן הגדול אצל שיבת הרוצח מעיר המקלט אל אחוזתו.

 10. ערי המקלט ורשימות ערי הלויים

  הרב ד"ר שוקי רייס

  בפרק כ' מובא חוק ערי המקלט ומפורטות בו ששת ערי המקלט, ופרק כ"א כולל את רשימות ארבעים ושמונה ערי הלווים. בשיעור זה נבחן את מגמתם של הפרקים האלה במבנה הכולל של תיאורי ההתנחלות. 

 11. עיר מקלט - בין גלות להגנה

  הרב אלחנן סמט

 12. ערי מקלט לפי גודל האוכלוסיה

  הרב יהודה שביב

 13. גם רצח בשגגה דורש עונש וכפרה

  פרופ' יונתן גרוסמן

 14. ערי מקלט - ערי הלויים

  פרופ' יואל אליצור

 15. משה כן נכנס לארץ!

  הרב מאיר שפיגלמן

 16. מאבק בשרשרת הנקם

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. שני ייעודים לעיר מקלט

  הרב אמנון בזק

 18. ערי המקלט הנוספות בימות המשיח

  הרב אורי שרקי

 19. האם שכם שימשה כעיר מקלט?

  יאיר דב וייץ

 20. מקום בעולם

  הרב יגאל אריאל

 21. החידוש ההלכתי של יהושע

  הרב ד"ר שוקי רייס

 22. זקני העיר ההיא

  הרב איתי אליצור

 23. שיקום החוטאים

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 24. משמעות דיני ערי המקלט

  הרב ינון זמיר

 25. מה עוד יש לחדש על ערי מקלט?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 26. גאולת דם - אצלנו?

  הרב משה כהן

 27. ערי לוייה וערי מקלט

  הרב ינון זמיר

 28. מה הוסיף יהושע לספר התורה?

  הרב ד"ר שוקי רייס

 29. הנהגה אלוקית

  הרב אביה הכהן

 30. אהבת מצוות

  מדרש

 31. דרך לרוצח בשגגה

  מדרש תנחומא

 32. בין פרשיות ערי המקלט

  הרב שמעון קליין

  שתי הפרשיות השונות של ערי המקלט - האחת בבמדבר והשניה בדברים - משקפות שתי עקרונות שונים של הציפייה הא-להית מהעם: הדרישה לקיום הצדק בארץ, ומצד שני האחריות האומתית לחיי חברה תקינים.

 33. אז יבדיל משה

  ילקוט שמעוני

 34. תקציר במדבר פרק ל"ה

  צוות אתר התנ"ך

 35. פרשת שופטים - מצוות לציבור ולחברה

  דוד נתיב | 30 דקות

  מתוך נאום המצוות, פרשת שופטים היא העוסקת במצוות לציבור של השתתת חברת צדק. הפרשה מצוה על 4 מוסדות ההנהגה - מלך, שופט, כהן ונביא; על ערי מקלט שיודאו משפט צודק לרוצחים; ועל דיני המלחמה.

 36. תקציר דברים פרק י"ט

  צוות אתר התנ"ך

 37. ערי מקלט ו'בערת הרע מקרבך'

  צוות אתר התנ"ך

  הדף עוסק בפרשיית ערי מקלט. נראה את ההבדל בין במדבר לדברים בנוגע לתפקיד עיר המקלט. ספר דברים מתרכז בעניין המהותי-מוסרי: אסור שיישפך דם נקי, ולכן חיוני להגן על מי שרצח בשגגה מפני גאולת דם. בנוסף נעסוק בסוגיית "ובערת הרע מקרבך". 

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן 
  לדף המקורות 

   

   

 38. ערים מובדלות

  אלישבע יכמן

 39. עיון בפרשיות שפיכות דמים בתורה: ערי מקלט ועגלה ערופה

  ד"ר רם ריבלין

  התמודדות התורה עם רצח, המתבטאת בערי המקלט ובעגלה ערופה, משקפת מערכת כפולה של תגובה על הרצח: מערכת אחת של משפט ודין הדורש ענישה, ומערכת שניה של כפרה מן האדמה עליה נשפכו הדמים. שתי המערכות האלו חוזרות לאחור עד לבריאה הכפולה של האדם.

 40. יהושע יט-כ - מתן על הפרק

  צוות מתן

  עם סיום חלוקת הארץ לשבטים משלים יהושע ציווי נוסף מימי משה ומקדיש את ערי המקלט.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים בבקיאות ובעיון, ואת הסברו של ספר החינוך למצוות ערי המקלט.

 41. הקדשת ערי המקלט

  נטע שפירא

 42. תקציר יהושע פרק כ'

  צוות אתר התנ"ך

 43. פרק כ' - ערי מקלט

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 44. החידוש החינוכי של יהושע

  דוד שיננזון

 45. 'מבקש עיר מקלט' - ערי המקלט במקרא ובספר יהושע

  הרב אלחנן ניר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 4 דקות

  הרוצח הראשון, קין, הוא גם במובנים רבים הרוצח בשגגה הראשון, הנע ונד בארץ והבונה לו עיר. בשיעור נדבר על התפתחות ערי המקלט בספרי המקרא – שמות, במדבר ודברים, על החידוש בספר יהושע ביחס לכך ועל המטרות השונות של עיר המקלט בפסוקים, כמו גם בחיינו העכשוויים היום, כשאין לנו עיר מקלט.

 46. עיר מקלט - בית סוהר או מחסה?

  הרב אמנון בזק | 35 דקות

  עיר המקלט יכולה להתפס כעונש על רצח שנעשה אך גם ניתן לומר כי אינה אלא הענקת חסות לאותו אדם שנזדמנה לו אותה התקלה. במה תלויה ההבחנה בין שתי ההסתכלויות? דומה שהכל תלוי בסוג השגגה שעל ידה נרצח האדם - האם מדובר ברשלנות או במעין אונס.

 47. שתי בחינות בערי המקלט

  הרב מנשה וינר | 53 דקות

  ישנן שתי פרשיות בתורה העוסקות בערי מקלט המציגות שתי בחינות: עונש והצלה. נראה כי בספר יהושע ישנו חיבור של שתי הבחינות הללו כהמשך לתורה שבכתב.

 48. שתי בחינות בערי מקלט

  פרופ' אליעזר חדד

  תאריך פרסום: תשפ"ג | |

  שתי פרשיות ערי המקלט לרוצח בשגגה מתוארות באופן שונה זו מזו, וההבדלים נגזרים מן ההיגיון הפנימי השונה שבכל פרשה. לכן יש ללמוד כל פרשה בנפרד - בספר במדבר תכליתן של ערי המקלט היא הרחקתו של הרוצח בשגגה מן הארץ ואילו בספר דברים מגמת הערים היא הגנה על הרוצח מפני גואל הדם. כמו כן יעסוק השיעור במשמעותן של פרשיות אלו בהקשר הרחב יותר של הספרים שבהם הן נתונות.