חלומות יוסף

נמצאו 36 תוצאות חיפוש

 1. אין נבון וחכם כמוך

  הרב אמנון בזק

  כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו.

 2. תשובתו של יוסף

  הרב אמנון בזק

  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו.

 3. הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי. מפני מה לא שלח יוסף (שליח) אל אביו?

  הרב ד"ר יואל בן נון

  מדוע יוסף לא שלח מכתב לאביו על כך שהוא בחיים? במאמר נביא את שיטת הרמב"ן ושיטות נוספות בנוגע לתהיה זו. אנו ננסה לפתור את השאלה בהבנת העמדה הנפשית של יוסף, וכיצד הוא מפרש את מחשבותיו של יעקב עליו?

 4. פשרם של חלומות יוסף

  הרב אלחנן סמט

  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל?

 5. תפקידי החלומות בסיפורי יוסף

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות "פותר חלומות" - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע.

 6. דמותו של יוסף

  הרבנית שרון רימון

  מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב"תולדות יעקב"? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?

 7. "אלוקים חשבה לטובה"

  ד"ר עוזי פוקס

  המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב"ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו.

 8. פשר ההתנכרות

  הרב יעקב מדן

  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה?

 9. פתרון חלומות פרעה

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.

 10. יוסף מתנכר לאחיו

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסט | |

  מפרשים בכל הדורות ניסו, ועדיין מנסים, לפרש את מניעיו של יוסף בהתנכרו לאחיו. ננסה לבחון את התאמתן של התשובות העיקריות שהוצעו באמצעות קריאת הסיפור השלם על כל רכיביו, וננסה להכריע ביניהן.

 11. יוסף הצדיק - על שום מה?

  דוד נתיב

  תאריך פרסום: תשעא | |

  דמותו של יוסף עומדת במרכז הסיפור בחלקו האחרון של ספר בראשית. הוא איננו מאבות האומה, אבל שמו נקשר בתואר ה'צדיק'. עיון בכתובים, מלפני יצירתו ועד יומו האחרון, חושפת מסכת חיים מורכבת ומופלאה, המצדיקה כינוי זה

 12. יוסף ואחיו - המסע שאינו נגמר

  ד"ר צבי כרמלי

  תאריך פרסום: תשעב | |

  השיעור יעסוק בסיפור חייו של יוסף תוך התמקדות במערכת היחסים המורכבת בינו לבין אחיו. ייעשה ניסיון להבין את ההיבטים הפסיכולוגיים של מערכת יחסים זו ואת האופן שבו השפיעו על הדמויות הפועלות בה ועל מהלכה, תוך שימוש בזווית פרשנית פסיכואנליטית.

 13. יוסף - מילדותו ועד מותו

  הרב יוסף צבי רימון

  תאריך פרסום: תשעג | |

  מיהו יוסף? מה פשר חלומותיו? האם יוסף עבר שינוי במהלך הפרשיות? מדוע יוסף איננו נבחר כמנהיג המשפחה אלא דווקא יהודה? כיצד ניסה יוסף להוביל את משפחתו? מה הייתה מגמתו? כיצד השפיעה הנהגתו של יוסף על עם ישראל במהלך הדורות?

 14. יוסף - הבור והבגד

  הרב יוסף צבי רימון

 15. יחודו של יוסף בפתרון החלומות

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  פרקנו מספר על שני חלומות: שר המשקים ושר האופים. פרק זה עומד בין שני החלומות של יוסף לשני החלומות של פרעה. מדוע יש צורך בזוג חלומות בכל פעם? מה מוסיף אחד על משנהו? ובכלל מה כל כך מסובך לפתור אותם? החידוש של יוסף הוא בביטחון התיזמון של התממשות החלומות.
   

 16. חלומות יוסף - מבט נוסף

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 4 דקות

  עיון בפרטי החלומות של יוסף מעורר כמה תמיהות. אך השאלה שבעיקר מקשה על ההבנה בחלום יוסף היא מ מייצג את הירח בחלומו של יוסף? רחל, אם יוסף כבר מתה, והשאלה ממשיכה להדהד. בשיעור נשתדל להגיע לתובנה חדשה בנוגע לשאלה הנקודתית הזו שתוביל להבנה חדשה של חלומות יוסף.

 17. שלושה צמדי חלום אחד -החלומות בסיפור יוסף ומשמעותם

  פרופ' יונתן גרוסמן

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה ו- 6 דקות

  סיפור יוסף מושתת על שלושה צמדי חלומות, ואחת השאלות המלווה את כל שלושת צמדי החלומות היא האם מדובר בחלום אחד שנחלם פעמיים או שמדובר בשני חלומות שונים. מסתבר ששאלה זו מהותית לתהליך שיוסף עובד במהלך הסיפור: בעמידתו מול אחיו ובעמידתו מול עצמו

 18. חלום והתגלות - למשמעות החלומות בספר בראשית

  הרב ד"ר תמיר גרנות |

  בספר בראשית החלומות הם ציר מרכזי הממלא תפקיד חשוב במהלך הספר, נתבונן בצוהר שספר בראשית פותח לנו לעולם החלומות. בספר בראשית החלום משמש כמדיום לגילוי דבר ה'. חלק מחולמי החולמות מסופקים האם אכן היה זה דבר ה', המפתיע הוא שדווקא אבימלך ולבן זוכים לבהירות ואילו יעקב ויוסף מסופקים בחלומם. נראה, כי החלום המעורפל דורש מהאדם מעורבות אישית במשמעותו וביישומו לעומת החלום הבהיר הנכפה על האדם ולא מותיר מקום למעורבות אישית.

   

 19. סיפור מכירת יוסף

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעח | |

  סיפור זה מהווה חוליה ראשונה בסיפור הגדול על יוסף ואחיו המשתרע מכאן ועד לסיום ספר בראשית, ובפרספקטיבה רחבה יותר: בסיפור זה שורש הגלות של ישראל במצרים, שעליה מסופר בספר שמות. הסיפור כשלעצמו הוא סיפור על שבר עצום שנשברה משפחת יעקב. מי האשמים בשבר זה? כל חלקי המשפחה כמעט: יעקב, שהעדיף את יוסף; יוסף בהתנשאו על אחיו; והאחים בשנאתם העזה לאחיהם הצעיר, ובהשלכתו אל הבור. ניתוח רגיש של הסיפור ילמדנו כי כל חלקי המשפחה ניסו להתעשת ולחזור בהם מן הדרך הרעה שבה הלכו, אך הדבר לא הועיל משום שהיה מעט מדי מאוחר מדי.
   

 20. שמעו נא החלום הזה

  ירדנה לובוצקי ורותי מרק

 21. הייעוד בחלומות יוסף

  הרב אלחנן סמט

 22. לחלום בשלושה מימדים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 23. זכירת החלומות

  רמב"ן

 24. 'ואביו שמר את הדבר' - השתיקה כמדיניות חינוכית

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  יעקב שותק ברגעים קריטיים ביותר בהם היינו מצפים לשמוע תגובה חמורה וברורה. נראה את המקומות האלה ונעלה את השאלה הקשה, מדוע יעקב שותק? נראה כי השתיקה של יעקב נעשית מתוך מודעות והבנה עמוקה של המצב. יעקב מעדיף לאבד את סמכותו ולשתוק למען מטרה חשובה יותר. מה עומד לנגד עיניו? האם ההכלה והשתיקה של יעקב צריכה להיות מודל עבורינו בחינוך ילדינו? 

 25. פתרונות יוסף ומטרתו במפגש עם אחיו

  הרב ד"ר יואל בן נון

  במאמר זה נדון בשני נושאים. ראשית, נבחן את ההבדל המהותי בין פתרון החלומות של יוסף לבין החרטומים. עיקר המאמר יעסוק בתשובה לשאלה השורשית שהעלה הרמב"ן כאשר הגיע לארץ ישראל: מדוע לא שלח יוסף להודיע לאביו שהוא בארץ מצרים. נסקור את שני הפירושים המקובלים, התולים זאת בניסיון להגשים את החלומות או במבחן לאחיו, ונציג את הקשיים שבהם. מתוך כך, נעלה גישה שלישית, לפיה יוסף כלל לא ידע שאביו מתאבל עליו, ואף חשש שאביו שיתף פעולה עם אחיו במכירתו למצרים.

 26. יוסף מכל אחיו

  הרב שמעון קליין

  סיפור יוסף ואחיו הוא סיפור קשה בתולדות עמנו. בן נשלח על ידי אביו אל אחיו, והם קמים להורגו. לבסוף - מתפשרים על מכירה. איך ניתן להבין את התנהגות האחים? מהו חלקו של יוסף במה שאירע?

 27. למשמעותם של החלומות

  דוד נתיב | 29 דקות

  מראשית פרשת וישב ועד לתחילת פרשת מקץ אנו למדים על עולם החלומות: חלומותיו של יוסף, חלומותיהם של שרי פרעה וחלומותיו של פרעה עצמו. בשיעור זה ננסה לעמוד על משמעותו של החלום ועל דרך פענוחו. כיצד נקבע כי פתרון החלום הוא פתרון טוב ומתיישב על הלב, ומהם ההבדלים שבין החלומות השונים המוצגים בפרשתנו.

 28. תשובתו של יוסף

  הרב אמנון בזק | 30 דקות

  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו.

 29. הסעודה המוזרה שערך יוסף המתנכר לאחיו (בראשית מ"ג-מ"ד)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 14 דקות

  ההתנהלות של יוסף למול הגעתם של אחיו למצרים מתמיהה מאוד. הוא מתנכר אליהם ומתכנן מהלך ארוך שלכאורה היה אפשר לוותר עליו. בשיעור ננסה להבין את פשר מעשיו המוזרים של יוסף, ונראה כי הם נובעים מהבנתו את חלומותיו כמסמלים את האחריות שלו כלפי המשפחה ולא את השלטון שלו. ולכן הוא פועל להשגת אחדות המשפחה, שתלויה בו הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית.
   

 30. הכוכבים - בין עבר לעתיד

  לפרשת וישב

  אורה אילה לדרמן

  פעמים רבות מוזכרים הכוכבים במקרא, ביניהם גם בחלומו של יוסף. הכוכבים לרוב מסמלים את העתיד לבוא ואנו נראה כיצד החיבור בין העבר לעתיד בא לידי ביטוי בכוכבים גם מבחינה מדעית.

 31. יחודו של יוסף בפתרון החלומות

  הרב מנשה וינר | 51 דקות

  פרקנו מספר על שני חלומות: חלום שר המשקים וחלום שר האופים. פרק זה עומד בין שני החלומות של יוסף לשני החלומות של פרעה. מדוע יש צורך בזוג חלומות בכל פעם? מה מוסיף חלום אחד על משנהו? ובכלל מה כל כך מסובך לפתור אותם? החידוש של יוסף הוא בביטחון בתיזמון של התממשות החלומות.

 32. יוסף- מושל או מנהיג?

  צוות אתר התנ"ך

  יוסף זוכה ליחס מיוחד מצד אביו, ולחלומות המיעדים אותו להנהגה - חלומות שלבסוף מתקימים. מדוע? מה היה ליוסף שהתאים כל כך להנהגת משפחת בית יעקב?

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרוייקט 'קהילות לומדות'

 33. מדוע לא שלח יוסף לאביו שהוא חי וקיים?

  הרב דוד אסולין

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  מדוע יוסף לא שלח מכתב לאביו במשך עשרים ושתיים שנה על כך שהוא חי וקיים? לפני למעלה משנות דור התקיים פולמוס סוער בשאלה זו, והוצעו הצעות שונות לפתרון הבעיה. בשיעור זה נשוב אל השאלה החשובה הזאת ונציע תשובה אחרת, שייתכן והיא מתיישבת הרבה יותר עם פשוטו של מקרא. בשיעור נעמוד על התהליך הפנימי שעבר יוסף בעת שהותו במצרים ובתהפוכות הרבות שעבר שם, עד התגלותו לאחיו.

 34. נבואה והתגלות בספר בראשית

  ד"ר יושי פרג'ון

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  ספר בראשית מציג בפנינו תמונה יוצאת דופן של תופעת הנבואה. מצד אחד, ה' מרבה להתגלות לבני אדם. מאידך, יש משהו מפתיע בזהותם של נמעני ההתגלות, שכן לצד דמויות כמו נח ואברהם, ניצבים גם קין, אבימלך ולבן. גם תפקידם של נביאי בראשית מעט מפתיע, שכן לא מסופר על אף נביא הפועל כשליח ה' ועושה מופתים בשמו, כפי שאנו רגילים מספרי המקרא האחרים. בשיעור זה נלמד כמה מסיפורי ההתגלות בספר בראשית, ובאמצעותם נתחקה אחרי אופייה המיוחד של הנבואה הבראשיתית ואחרי מקומה ומשמעותה בתולדות הנבואה.

 35. על כפל החלומות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 36. על כפל החלומות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  יוסף, שרי פרעה ופרעה חלמו כולם חלומות כפולים שנראים דומים מאוד זה לזה במבט ראשוני. אך נראה שלכל כפילות יש תכלית אחרת - הוספה והשלמה, ניגוד או חיזוק והעצמה. נעמוד על שלוש סוגי הכפילויות כפי שהן באות לידי ביטוי בסיפורי התורה, ומתוך כך נלמד גם כיצד נכון להתייחס למאורעות היסטוריים שנראים כביכול כחוזרים על עצמם.