בית המקדש השני

Found 28 Search results

 1. הפטרות חנוכה - חומה או דלתות

  הרב משה ליכטנשטיין

  לאחר ההתייחסות לגויים המציקים לישראל השבים לארצם, פונה הנביא לעם ישראל ומבהיר כי קביעת אופי הגאולה נתונה בידיו.

 2. תגובה - חגי וזכריה, בית שני וחג החנוכה

  תגובות והערות

  הרב צבי קורן (אנקר)

  מאמר תגובה למאמר "יום ייסוד היכל ה'". נראה כי בעליית שבי ציון מבבל היו שני פגמים: א. שלא עלו כולם; ב. שבנו את המקדש ברשיון מלכי פרס, ולא נבדלו מבחינה רוחנית ומעשית מן העמים שסביבם. הפגם השני גרם לכך שלא שרתה שכינה בבית שני בתחילת דרכו. אולם, בימי החשמונאים תוקן מעוות זה, ושכינה שבה לשרות במקדש.

 3. גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשסח | | Hour and 15 minutes

  על רקע דברי העידוד של הנביא חגי לקראת בניין הבית השני נאמר, כי הבית השני יהיה גדול מן הבית הראשון. האם משהו מנבואה זו התקיים? בהשוואה בין בית ראשון לבית שני - מי גדול ממי ובמה?

 4. הבית העתידי ויחסו למשכן ולבניין שלמה

  הרב רא"ם הכהן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  מהי מהות המקדש אשר חסרה לנו היום? מהו שורש הבעיה בבית המקדש הראשון אשר הוביל לחורבנו? האם נבואות ישעיהו ויחזקאל על המקדש התממשו בבית המקדש השני? והאם נבואות חגי וזכריה נאמרו על הבית השני או לעתיד לבא? מה היה חלון ההזדמנויות בבית השני וכיצד הוא התפספס? מהו חזון המקדש העתידי, באחרית הימים?

 5. הגדלת הר הבית

  הרב יעקב מדן

 6. כפיות טובה

  פז פלג

 7. מיהו מלאכי ועל מה ניבא?

  הרב יעקב מדן

 8. מדוע בכו הזקנים?

  פסיקתא רבתי

 9. אחדות לצד התבוללות

  הרב יובל שרלו

 10. המהפכה הרוחנית של עזרא הסופר ובני דורו

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשסח | |

  נעסוק בהשוואה בין עזרא פרק ג' לנחמיה פרק ח' כאשר בשני הפרקים האלו מתרחשים אירועים דרמתיים באותו מקום ובאותו זמן אך עם הבדל מהותי. מהי המהפכה הרוחנית שיצרו עזרא ונחמיה? מהו המקום של המקדש והתורה בתקופתם ואיפה עם ישראל בכל התהליך הזה? 

 11. השלבים בבניית הבית השני

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשסד | | Hour and 10 minutes

  בשיעור נראה את השלבים השונים לבניית בית מקדש, ננסה להבין את משמעות כל אחד מהשלבים ונעסוק בשאלה : מדוע לא שרתה השכינה? נציע שהסיבה לכך היא שהמקדש נבנה בחסות הפרסים, במצב שאין שלטון יהודי בארץ ישראל, שסביבו מתאחד העם. בבית ראשון- ישראל נכנסו לארץ, דוד כבש את ירושלים- עיר שסביבה יתאחד העם ורק לבסוף נבנה בית המקדש. לעומת זאת, בבית שני, נבנה המקדש, לאחר מכן נבנתה ירושלים ורק לבסוף זכינו למדינה מצומצמת בשטחי יהודה ובנימין. בדורנו, סדר האירועים דומה לבית ראשון, על מנת לזכות לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו עלינו לפעול מתוך מגמה לאחדות ומתוך מסירות נפש.

 12. בין החזון למציאות

  נטע שפירא

 13. בין עליית עזרא לעליית זרובבל

  הרב ד"ר יואל בן נון

 14. חזון על תקופת החשמונאים

  הרב ד"ר יואל בן נון

 15. תפילותיו של דניאל

  ד"ר נח חכם

 16. כמו שלמה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 17. עד היום הזה

  נתנאל שפיגל

 18. שיבת ציון ובניין בית שני (ב) - מדוע לא שרתה שכינה בבית שני

  הרב יצחק לוי

  בשיעור זה נבחן את הסיבות לכך ששכינה לא שרתה בבית שני. נפתח בהוכחות לקביעה זו מהשוואת דברי הכתובים על חנוכת הבית השני, חנוכת הבית הראשון וחנוכת המשכן ובהגדרת הבעיה ע"פ חז"ל. נדון בשלוש הסיבות העיקריות: היקפה המצומצם של העלייה, חסות המלך הזר והעדר ארון.

 19. תולדות השראת שכינה (יג) - חנוכת המשכן (ה)

  הרב יצחק לוי

  בשיעור זה נערוך השוואה בין קרבנותיהן של החנוכות השונות

 20. המלכות הפרסית במקרא - בין מלאכי לאסתר

  פרופ' ישראל רוזנסון

  תאריך פרסום: תשס"ד | |

  בשיעור נערוך השוואה בין ספר אסתר לספר מלאכי, ספרים שונים מאוד אך עם נקודה משמעותית משותפת. נדבר על רעיון האוניברסליות בשני הספרים. עד כמה אנו רוצים להיות נציגיה של היהדות לגויים או שמא אנו מעדיפים להסתגר בתוך עצמינו? 

 21. מדוע הגיב העם בקרירות לדברי ה' "אהבתי אתכם"?

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: תשפ"א | |

  הנביא מלאכי נשלח על ידי הקב"ה להציף מחדש את אהבת ה' לעם ישראל - מדוע היה צורך בזה, ומדוע היא התקבלה כנראה בקרירות ? לימוד ימי בית שני יבהירו היטב את הדו-שיח שבין עם ישראל לנביא.

 22. ימי הבית השני - דז'ה וו?

  הרב יובל שרלו | 28 minutes

  ימי הבית השני מהווים תקווה גדולה לחידוש הישיבה בארץ, השלטון העצמאי ועוד. האם הטעויות שנעשו בימי הבית הראשון חוזרות על עצמן בימי הבית השני? נעיין בנבואת מלאכי שעלולה להזכיר נבואות קודמות, מימי בית ראשון, שתעלה את השאלה: האם ימי הבית השני הם פספוס?

 23. ההתמודדות עם בעיית הנשים הנוכריות

  הרב צבי הבר | 49 minutes

  בשיעור נסקור את מהלך ההתמודדות עם בעיית הנישואין לנשים הנוכריות. נסביר את הזעזוע של עזרא ואת תגובתו, נבחן את מעשיו ואת תפקודו בהשוואה למעשי העם, ונדון בהצלחת המהלך.

 24. המאבקים על קדושת המקום, הזמן והאדם

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 minutes

  בשיעור נעסוק במאבקיו של נחמיה על הצביון היהודי של שבי ציון ושל תקופת בית המקדש השני, ונראה כיצד הוא מתמודד עם השפעת טוביה העמוני, עם ההתרופפות בשמירת השבת ועם נישואי התערובת. 

 25. עבודת ה' ללא ארון ה'

  הרב מנשה וינר | 40 minutes

  ציוויו של יאשיהו ללויים לגבי ארון ה' משפיע על עם ישראל לדורות. בשיעור נברר מהו הציווי, ונסביר כיצד הוא קשור להבדל שבין בית המקדש הראשון לשני. נבין מדוע הציווי אינו מופיע בספר מלכים, ונדון במשמעות תוצאותיו לימינו.

 26. ראש השנה של שבי ציון

  הרב אלחנן סמט |

  בשיעור נלמד את תיאור חנוכת המזבח בעזרא ונברר מתוכו ומתוך המסופר בנחמיה כיצד ציינו שבי ציון את ראש השנה. בנוסף, נדון במצבם של שבי ציון בארץ ובמעמד ייסוד המקדש.

   

  באדיבות ישיבת ברכת משה מעלה אדומים

 27. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.

 28. חתימת האמנה

  הרב אלקנה שרלו