שבי ציון

Found 17 Search results

 1. יהודים באימפריה הפרסית

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשעב | | Hour and 9 minutes

  שום דבר ממה שנכתב ונאמר בימי הבית הראשון, לא הכין את היהודים למצבם החדש תחת כנפי 'מלך המלכים' הפרסי: אזרחי מעצמה עולמית, שייחודם אינו טריטוריאלי או מדיני, שהעבודה הזרה מסביבם מאיימת פחות, והם שותפים עם עמי הארצות שסביבם, ואינם אויבים להם. אילו דרכי התמודדות ועיצוב זהות פתוחות בפניהם, ואילו דרכים יוכלו לפתח?

 2. תעודת הזהות של העליה

  הרב יובל שרלו

 3. תפילת אזהרה

  הרב יובל שרלו

 4. המסרים של דברי הימים לשבי ציון

  ד"ר ברכי אליצור

  תאריך פרסום: תשעא | | Hour and 9 minutes

  במהלך השיעור נשווה בין תיאור אירועים בספרי נביאים ראשונים לשחזורם בדברי הימים, ונבחן כיצד ספר דברי הימים, בדומה למדרש, מעצים אירועים ומעצב אותם מחדש בהתאם למסרים חינוכיים וערכיים הרלוונטיים לדור שבי ציון, בו נכתב החיבור.

 5. נבואות ומזמורים מזמן שיבת ציון

  ד''ר יוסי ברוכי

  תאריך פרסום: תשע"ט | | Hour and 6 minutes

  בעזרת המקורות ההיסטוריים של התקופה - מקראיים ואחרים - ננסה לראות את האירועים ההיסטוריים דרך עיניהם של בני הדור, ולחוות את תחושותיהם.  נחוש את הציפיות ואת האכזבות, את השאלות האמוניות הקשות ואת התשובות הלא פשוטות, כפי שהם משתקפים ביצירות הספרותיות שנשתמרו במקרא מתקופה זו - נבואות חגי וזכריה ומספר מזמורי תהילים.

 6. זה לא מום אמיתי

  ד''ר צחי לב-רן

 7. מפקד העולים וייחוסם

  הרב דוד סבתו | 52 minutes

  בשיעור נסקור את רשימת העולים, ונעמוד על תפקיד הרשימה ועל משמעותה. נזהה את המבנה שלה ואת הקבוצות השונות המפורטות בה, ונדלה מתוכה פרטי מידע לגבי כל קבוצה.

  לדף המקורות

 8. הפער בין הציפייה למימוש

  הרב יובל שרלו | 23 minutes

  בשיעור נלווה את שבי ציון כשהם חוזרים לציין את החגים בירושלים, מחדשים את עבודת המזבח ומתחילים בבניית המקדש. נסביר את מצבם המורכב של היהודים בארץ, ונעסוק בפער שבין הציפיות שהיו להם לבין המציאות שהם חווים בפועל. 

 9. ההתמודדות הנפשית של הבונים

  הרב מנשה וינר | 44 minutes

  בשיעור נעסוק במצבם הנפשי והאמוני של שבי ציון המחדשים את בניין המקדש. נעלה תמיהות בנוגע לתשובת הזקנים למשלחת הפרסית ובנוגע לתגובת דריווש, ונסביר את הקושי הנפשי אתו מתמודדים העולים.

 10. משמעות הכסף בעליית עזרא

  הרב מנשה וינר | 49 minutes

  בשיעור נלמד את חלקי הפרק, ונתמקד בהבנת משמעות הכסף והרכוש המוזכרים כמה פעמים במהלך הפרק. באמצעות השוואה ליציאת מצרים נסביר מה מסמל הכסף, ומדוע עזרא לוקח את הכסף שמביא המלך הפרסי, אך אינו נעזר בהגנה שהמלך יכול לספק לו.

 11. ככה בונים חומה!

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  בפרק ג' נסקור את תוכניתו של נחמיה לשיקום חומת ירושלים ולבניינה ואת תגובות היהודים והגויים לתוכנית זו. בפרק ד' נבחן את ההתמודדות עם האיום מצד הגויים ואת תהליך שינוי התודעה והקמת המערך המלחמתי הראשון של שבי ציון.

 12. מאז יהושע לא היה חג כזה!

  הרב מנשה וינר | 52 minutes

  בשיעור נעלה תמיהות שונות על החגיגות המתוארות בפרק, ונתמקד בשאלת חגיגת חג הסוכות - האמנם מאז יהושע בן-נון לא חגגו ישראל את החג? לשאלה זו נביא תשובות שונות, נסביר את הקשיים שבהן, ונבאר למה הכוונה באמירה זו וכיצד היא עונה לתחושותיהם של שבי ציון. (לפרשנות נוספת לענין זה ראה בפוסט של פרופ' יהודה פליקס)

 13. הדור קיבלוה!

  הרב מרדכי פרנקו | 48 minutes

  בשיעור נלמד מה עולה מהסקירה ההיסטורית שבפרק ט', וכיצד שבי ציון מתקנים זאת באמצעות האמנה בפרק י'. נסביר את משמעות האמנה, נעסוק במצוות המצויינות בה, ונבין כיצד היא מהווה תיקון לחטאי בית ראשון וביטוי למגמה הרוחנית שבזמן בית שני. (לשיעור נוסף בנושא זה, לחץ כאן)

 14. הכבוד שברשימות

  הרב צבי הבר | 44 minutes

  בשיעור נעיין בשתי הרשימות המופיעות בפרק: רשימת השמות ורשימת היישובים. בעזרת השוואה לדברי הימים נברר מיהם האנשים המוזכרים ברשימה הראשונה ומדוע הם מצויינים כאן, וברשימה השניה נגלה מה משותף למקומות המוזכרים ומה הם מבטאים.

  לדף המקורות

 15. חיזוק ירושלים והמרחב היהודי

  ד"ר חגי בן ארצי | 31 minutes

  בשיעור נסקור את רשימת השמות ואת רשימת היישובים היהודים, נברר מה תפקיד הרשימות ומה עולה מהן לגבי היישוב היהודי בירושלים ובארץ בכלל. 

 16. המשכיות העולים וחנוכת החומה

  ד"ר חגי בן ארצי | 45 minutes

  בשיעור נעיין ברשימות הכהנים והלויים, ונסביר את תיאור חנוכת חומת ירושלים. נברר מה מוסיפות לנו הרשימות השמיות ומדוע הן נמצאות כאן, ונבין את מהלך טקס חנוכת החומה ואת משמעותו.

 17. חדוות ה' היא מעוזכם

  הרב יובל שרלו |

  בשיעור נדון בעמדתם הנפשית של האנשים השומעים ומקבלים את התורה שעזרא מקריא, ונעסוק בשמחה שנובעת ממעמד של קדושה. נבין מדוע העם מגיב בבכי לשמע דברי התורה, וכיצד מורים להם עזרא ונחמיה לנהוג.