הרב אליעזר קשתיאל

נמצאו 280 תוצאות חיפוש

 1. המלחמה של דבורה בסיסרא וצבאו

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשעג | |

  במהלך השיעור נעיין במשמעות הרוחנית של המלחמה בין דבורה לסיסרא לאור המדרשים, מתוך התייחסות לאופי השבטי של מלחמות השופטים.

 2. זכירת העבר ותיקון ההווה

  הרב אליעזר קשתיאל

 3. המדריך ליראת ה'

  הרב אליעזר קשתיאל

 4. שקידת התורה - איך ובשביל מה?

  הרב אליעזר קשתיאל

 5. חכמת לימוד התורה

  הרב אליעזר קשתיאל

 6. ללמוד, לשמור ולעשות

  הרב אליעזר קשתיאל

 7. להצליח ללמוד תורה

  הרב אליעזר קשתיאל

 8. משכהו לבית המדרש

  הרב אליעזר קשתיאל

 9. התמודדות עם חברה רעה ועם מידות רעות

  הרב אליעזר קשתיאל

 10. הרשע וגורלו לעומת הצדיק וגורלו

  הרב אליעזר קשתיאל

 11. ההבדלים בדרך החיים והשפעתם

  הרב אליעזר קשתיאל

 12. על הפער בין האדם לחכמת ה'

  הרב אליעזר קשתיאל

 13. מדרגות הדבקות בה'

  הרב אליעזר קשתיאל

 14. התכונות המיוחדות של עם ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל

 15. אני לדודי ועלי תשוקתו

  הרב אליעזר קשתיאל

 16. ביום שידובר בה

  הרב אליעזר קשתיאל

 17. מוסר הייסורים

  הרב אליעזר קשתיאל

 18. ההכנות למאבק בין ישראל לעמלק

  הרב אליעזר קשתיאל

 19. גדולת מרדכי ומפלת המן

  הרב אליעזר קשתיאל

 20. לב מלכים ביד ה'

  הרב אליעזר קשתיאל

 21. נתינת בית המן ותחנוני אסתר

  הרב אליעזר קשתיאל

 22. חכמה לשם שמים

  הרב אליעזר קשתיאל

 23. עיון ביחסי רות ובועז בבית לחם

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 6 דקות

  כדי לפעול כראוי נדרש המלך להכיל בתוכו שני ניגודים: מחד דין וגבורה, ומנגד חסד ורחמים. בשיעור נלמד, על פי תורת הסוד, איזו תכונה באה לידי ביטוי ברות ואיזו בבעז, וכיצד בשילוב ביניהם נוצר התמהיל הנכון שהופך את דוד למלך הראוי.

 24. משיחת דוד בבית לחם

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשעח | | 57 דקות

  שמואל הולך לבית לחם כדי להמליך את דוד למלך הבא של ישראל. כל הליכה היא למעשה מסע, שממנו הדמות צריכה ללמוד. בשיעור נבחן את התהליכים שעובר שמואל בהמלכה של דוד: אילו נקודות חשובות מתוארות בסיפור ההמלכה בביתו של דוד המבהירות את התהליך ששמואל צריך לעבור בעקבות העברת המלוכה משאול לדוד?

 25. על הנבואה הראשונה של עמוס הנביא

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  בחלק הראשון של השיעור נדבר על דמותו של עמוס הנביא. בחלק השני, נתעמק בנבואה השנייה של עמוס. הדבר הראשון שמסופר על עמוס זה היותו רועה צאן, מדוע? מתוך השאלה הזו, נובעת שאלה עקרונית על מהותו של הנביא. מהי נבואה וכיצד מגיעים לדרגה כזאת? על מה עמוס מוכיח את עם ישראל? 

 26. פרשת בהעלותך – פרשנות הראי"ה קוק

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשע"ה | | 50 דקות

  בעקבות דרשה של הראי"ה על חטא המתאוננים, נעיין בפרשת בהעלותך בסוגיית המתאוננים ומינוי 70 הזקנים.

 27. גדעון בן יואש – שופט משבט מנשה

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשע"ה | | 57 דקות

  ספר שופטים מפגיש אותנו בכל פעם עם שופט אחר משבט אחר. בשיעור זה ננסה לראות את דמותו של גדעון על רקע היותו בן לשבט מנשה: בשבט מנשה מושתת הקשר בין אב לבנו, והצלחת ישועתו של גדעון נשענת על השבת מבטם של בני ישראל לאביהם שבשמים.

 28. הגם שאול בנביאים?!

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשע"ט | | שעה

  מה פשר ההתנבאות שנופלת על שליחי שאול ועל שאול בעצמו בבואם אל ניות ברמה? מדוע שמואל אינו מתעמת עם שאול על רודפו את דוד?
  נראה כי שמואל מנסה לשלוח לשאול מסר כי עליו לפנות את המלוכה לדוד ולהפנות את יכולותיו ומנהיגותו הייחודית כבן שבט בנימין דוקא לדרך הרוח ולהכנת התשתית לבנית בית ה'. שאול נדרש להניח את החנית ולתפוש בכינור הנביאים.

 29. הסידור הפנימי של הקודש

  הרב אליעזר קשתיאל | 28 דקות

  בפרקנו נאמר שאת המנורה צריך לשים נוכח השולחן. לכאורה היה צריך להיות להיפך: שהשולחן (המבטא את העושר חומרי) יהיה לנוכח המנורה (המבטאת את החוכמה). יש להבין אחרת את עניין השולחן והמנורה וממילא לכוון אחרת את עבודת השם.

 30. ישראל - אומה שאינה מקבלת מרות בשר ודם

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 דקות

  ישראל הם אומה שאינה מקבלת עליה מלכות בשר ודם חיצונית לה באף תקופה בהיסטוריה. זו הסיבה לכך שכל המלכויות מתקצפות עליה (פרעה, המן, ובכל שנות הגלות). לעומת זאת, מלך בישראל לא שולט על האומה אלא מוביל אותה לאמונה במלך העולם, הקב"ה.

 31. משפט התורה ומשפט הגויים

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  פרשת משפטים פורשת בפנינו את החוקים שאמורים לנהוג בין איש לרעהו. בעוד שאצל הגויים מטרת המשפט היא לצורך סידור העניין החברתי כאן ועכשיו, אצל ישראל מדובר בהתגלות האמת האלוקית עלי אדמות גם אם אין בהכרח השלכה מעשית לכך.

 32. להיות קדושים - להידמות לה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בסוף הפרשה לאחר חתימת הוראת הקדושה מזכירה התורה בפעם השלישית את האוב והידעוני. נראה כי הקדושה תלויה בהתדמות לקב"ה שהוא חופשי לגמרי. האוב והידעוני כובלים את האדם ולכן הם הניגוד המוחלט לקדושה.

 33. ספירת העומר - כיסופים לחמץ

  הרב אליעזר קשתיאל | 32 דקות

  בחג הפסח נלחמים כנגד החמץ שענינו גאווה ופרטיות, והנה מיד אחר כך סופרים כדי להגיע לחמץ, לשתי הלחם. כנראה שיש תפקיד לאינדיבדואליות ועל ידי התורה והתנזרות מהשפעות זרות היא מקבלת את משמעותה ותפקידה הנכון.

 34. עניינן הפנימי של השערות

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  הנזיר מסמל בשערו את הדעת העליונה ולכן הוא נמנע מלשתות יין המערבב את הדעת. זו הסיבה שאכילת השלמים נעשית מעל שריפת שערו כביטוי לגדולה רוחנית זו.

 35. מנהיגות משה לאור ארץ ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  מעת שעזבו ישראל את הר סיני לכיוון ארץ ישראל החלה להתעורר השפעת ארץ ישראל. דבר זה בא לידי ביטוי בכך שרוצים את השותפות של החומר והטבע בקדושה (גם בשר וגם חיי אישות בטענת מרים). אולם, משה נמצא באטמוספרה רוחנית אחרת.

 36. הזכות לחפות את המזבח

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  אם עדת קרח חטאו, מדעו זכו לחפות את המזבח? המדרש אומר שביום השני לבריאת העולם, ביום שבו נעשתה הפרדה בין מים עליונים לתחתונים, נבראה גם המחלוקת. החלוקה והפירוד הם יסודות חשובים. אם אין הפרדה, עלולה להיווצר מחלוקת גדולה יותר, לא אמיתית ומבלבלת. אלעזר הכהן לוקח את המחתות ומוציא מהם נקודה אמיתית שאותה צריך לשמר ומצפה איתן את המזבח. 

 37. הפעור - הערצת המותרות

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 דקות

  מה היה היסוד של בעל פעור? הלוא מדובר בדבר מגעיל ומתועב ומדוע נמשכו אחריו בני אדם? האנושות מוקסמת ממה שמיותר, זר ואינו נדרש ללא הבדלה מושכלת. כנגד זה נלחמת התורה. משה רבינו בעת פטירתו נקבר אל מול בית פעור כדי להמשיך את המאבק בו.

 38. התעוררות הכוח הרוחני בישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  דווקא לקראת הכניסה לארץ ישראל מתעורר הרגש הטהור הפנימי של העם לקדושה. דבר זה בא לידי ביטוי בקנאותו של פנחס וגם ברצונן של בנות צלפחד לנחול בארץ ישראל. גם במפקד מעיד הקב"ה כי כולם טהורים על ידי הוספת שמו עליהם.

 39. חידוש תורת ארץ ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  מות משה מהווה את האתגר הגדול שעומד לפני יהושע. הפיתרון הוא להצמיח את הכוחות הטמונים בעם ישראל דרך המלחמה במהלך כיבוש הארץ ודרך מלחמתה של תורה. 

 40. לא להישטף בזרם

  הרב אליעזר קשתיאל | 28 דקות

  בכניסה לארץ היה צורך להעמיד את המים בנד אחד. העמדה זו באה לבטא את העובדה כי ישראל עומדים על תרבותם ויעודם ולא נשטפים בזרם כשאר העמים.

 41. מה רצה המלאך?

  הרב אליעזר קשתיאל | 59 דקות

  המלאך מגיע לפגוש את יהושע כדי לחזקו ולעודדו שאינו נלחם לבד אלא יש לו סיוע אלוקי. מלבד זאת הוא מבהיר לו שהכניסה לארץ מותנית בקבלת תורה מחודשת.

 42. חומה רוחנית מפילה חומה פיסית

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  מה היתה מטרת השותפות של עם ישראל בקרב נגד יריחו? דומה שהיתה כאן הצבת אלטרנטיבה רוחנית לביצורים הפיסיים של עמי כנען מתוך רצון להורות את כוחו האמיתי של עם ישראל.

 43. בניין מלכות מתוקנת

  הרב אליעזר קשתיאל | 33 דקות

  הנביא מדגיש כי עכן מגיע מזרח. דומה שהוא מהווה את הענף השני של המלכות היוצא מיהודה. בעוד שפרץ מייצג את המלכות שלא דורשת לעצמה דבר הרי שזרח מבטא מלכות המבקשת להיות בעלים.

 44. חיזוק מנהיגותו של יהושע

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 דקות

  למה צריך כל כך הרבה חיילים לכיבוש עיר כה קטנה? מה פשר נטיית היד של יהושע? נראה כי עכן ערער על מנהיגותו של יהושע ולכן היה צורך לבצר ולחזק את מעמדו כמחליף של משה שגם ידיו היו אמונה במלחמת עמלק.

 45. רמאות שורשית

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  הגבעונים גילו כבר בתחילת דרכם יסודות של רמאות וניצול במעשיהם. בהמשך, בימי דוד, הדבר התבטא באכזריות כלפי בני רצפה בת איה. זו הסיבה שדוד גזר שלא להכניסם בקהל ישראל. 

 46. מלחמה בה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  הקב"ה מראה ליהושע לכל אורך הדרך כי המלחמה של עמי כנען בעם ישראל אינה רק מלחמה פיזית אלא בכוונתם לקעקע את שם ה' מן העולם.

 47. שריפת חצור

  הרב אליעזר קשתיאל | 28 דקות

  הנביא מדגיש כי יהושע בחר לשרוף דווקא את חצור וכך גם נתגלה בחפירות ארכיאולוגיות. מדוע? נראה כי לא מדובר במלחמה מקומית אלא בפעולה המבררת את מהות המלכות שעם ישראל מקים בארץ.

 48. ההתבטלות לאבות

  הרב אליעזר קשתיאל | 56 דקות

  הכתוב מראה כיצד כלב התאמץ לכבוש את חברון בכוחות עצמו. גם נחלת שבט יהודה מתחילה בחברון. זהו המקור היסודי לעם ישראל ומשם ממשיכים את הרוח לארץ ישראל.

 49. הלב והמוח

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  לאחר שמפורטים גבולות יהודה מפורטים גבולות יוסף. שניהם מייצגים את שני המשיחים שיעמדו לישראל בבחינת המוח והלב שאחריו נמשכים כל האיברים.

 50. שילה - המרכז המאחד

  הרב אליעזר קשתיאל | 53 דקות

  מדוע עברו ישראל לשילה ולא נשארו בגלגל? נראה כי לאחר שהתיישבו התיישבות של קבע בארץ החליטו כי גם את משכן ה' יש לקבע במרכז ולבנותו כבניין אבנים.

 51. נחלות שמעון וזבולון

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  לכל אחד מן השבטים שנוחלים כעת בארץ יש בחינה אחרת המהווה נדבך משמעותי בכינון עם ישראל בארץ ישראל.

 52. ארץ הדעת

  הרב אליעזר קשתיאל | 55 דקות

  רוצח בשגגה עושה מעשה בבלי דעת. הנביא מלמד כי זה הדבר הכי חמור ויש להתעסק בו תחילה. ארץ ישראל היא ארץ הדעת ויש לתקן את חטא קין.

 53. האומה המאוחדת

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  בעקבות מעשיהם של בני ראובן, גד וחצי שבט המנשה נמנע נתק בין שני חלקי העם. דווקא בזכות בניין המזבח בין שני עברי הירדן נוצרה אחדות ולא פילוג.

 54. ברית ובחירה

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  פרקים כ"ג-כ"ד מתארים ברית של ה' עם ישראל. פרק כ"ג מציג את הברית היסודית - ברית טוטאלית של מחויבות ללא בחירה. על גביה ניצבת הברית בפרק כ"ד שביסודה הבחירה החופשית. 

 55. המספד למשיח בן יוסף

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  חז"ל מבקרים את עם ישראל על שלא הספידו כראוי את יהושע. הם נתפסו לצדדים החיצוניים שלו שבאו לידי ביטוי במלחמה ובכיבוש והתעלמו מהצד הרוחני ומהתלמיד חכם שבו. 

 56. ניתוק הלאומיות מהקודש

  הרב אליעזר קשתיאל | 59 דקות

  בני יוסף לא משלימים את הכיבוש של עמי כנען ומעדיפים לקבל מס ולא להוריש את יושבי הארץ. כך עושים גם שאר השבטים אחריהם. מבכרים את העושר על אף המחיר הרוחני.

 57. הפרת הברית

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  ברית מבטאת בלעדיות והתקשרות שאינה ניתנת לשינוי והחלפה ללא הסכמת שני הצדדים. ישראל בכניסתם לארץ ביכרו לעבוד לבעל כאל הגשם ונטשו את הקב"ה שמשגיח על הארץ ודואג להשקותה.

 58. גאווה מואבית מול ענווה ישראלית

  הרב אליעזר קשתיאל | שעה

  בעוד מלך מואב מתואר כבעל שומן וחלב רב הרי שאהוד מתואר כנכה ביד ימינו. הנביא מדגיש כיצד גאוותם של המואבים עמדה להם לרועץ בזמן הלחימה מול ישראל.

 59. נצחון הבית היהודי

  הרב אליעזר קשתיאל | שעה ו- 1 דקות

  דבורה עוסקת בבנין הבית היהודי באמצעות דברי השפר שלה המאחדים את העם. לעומתה עומד סיסרא שעוסק רק בבנין החיצוני המלחמתי עד שבנין זה מתפרק והוא נאלץ לחפש שוב את הבית בבית יעל אשת חבר הקיני.

 60. רמזים למעמד סיני

  הרב אליעזר קשתיאל | שעה ו- 1 דקות

  שירת דבורה רצופה אמירות רוחניות ובין השאר נרמז בה עניין מעמד סיני וקבלת התורה. בכך היא רוצה להבהיר כי התורה היא שיוצרת את האחדות בעם ישראל.

 61. ניקוי שורש

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  גדעון הינו משבט מנשה וזו הסיבה לכך שכבר בתהליך המינוי שלו הוא פועל לתיקון רוחני של העם לקראת המלחמה הצפויה להם עם מדיין.

 62. מלחמת קודש

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  בהמשך למשיחתו מבקש גדעון להקים סיירת רוחנית שתלחם את המלחמה של האור בחושך המדייני. הם תוקעים בשופר והאויב נופל לפניהם.

 63. תסביך האב והבן

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  גדעון מתנהג בגינוני מלכות כדי להראות את חשיבות הממלכה, שבה המלך האמיתי הוא ה'. אולם, מעשיו הובנו בצורה לא נכונה - בסוף ימיו מבקשים ממנו להיות מלך, ואחרי מותו בניו לא זכרו את ה' ובנו אבימלך הזדהה עם מורשת אימו ולא עם מורשת אביו.

 64. הזנחת האב

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  אבימלך הוא דוגמא לעזיבת מורשת האב והתייחסות אחר האם. כך גם השופטים אחריו כגון יפתח המיוחס לאמו הנלחם במואב ועמון שאין להם יחוס לאביהם לוט אלא רק לאמותיהם.

 65. חוסר הנאמנות הפלישתית

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  אביה של אשת שמשון מוסר אותה לאחרים ובכך מפר את ברית הנישואים בינהם. בדומה לכך מציקים הפלישתים לישראל כבר ארבע מאות שנה ולא עומדים בבריתם עם אברהם.

 66. ירידה לצורך עליה

  הרב אליעזר קשתיאל | שעה ו- 6 דקות

  שמשון ירד עד לשפל המדרגה כי סבר שיש בכוחו להעלות את הכל לה'. אולם, מסתבר כי הדברים אינם פשוטים ובסוף הוא נפל בידי אשה פלשתית.

 67. חלופה לשילה

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  בתקופה בה המשכן לא תופס מקום משמעותי, והנבואה איננה מצויה, עם ישראל מחפש חלופות רוחניות. לכן פסל מיכה היווה מוקד משיכה משמעותי.

 68. אומה בלי סדר

  הרב אליעזר קשתיאל | 51 דקות

  בתקופת השופטים, אין בעם ישראל מלך ולכן כל המערכת לא מסודרת. אפילו המיקום הכרונולוגי של סיפור פילגש בגבעה אמור להיות בהתחלה ובכל זאת שמואל דחה אותו לסוף הספר בסמוך לסיפור פסל מיכה כדי להדגיש את הבעיה האקוטית של התקופה. 

  עוד על זמנו של סיפור פילגש בגבעה, בשיעורו של הרב יעקב מדן

 69. שכחת ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 55 דקות

  עם ישראל שואל באורים ותומים אך לא יודע מה לשאול. הכל הפך להיות אמצעי טכני ללא קירבה לה'. כך גם הצליח פסל מיכה לגבור על משכן שילה.

 70. החג בשילה

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  חג ה' בשילה מהווה ביטוי לכיסופים העליונים של האומה לבית המקדש שצריך להיבנות ועוד לא נבנה.

 71. בניין הבית לה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  מדוע דווקא תפילתה של חנה מהווה מודל לכל התפילות? דומה שהיא מבטאת את המסירות על כלל ישראל ותפילתה אינה על עצמה בלבד.

 72. המעיל של שמואל

  הרב אליעזר קשתיאל | 58 דקות

  חנה דואגת לצניעותו של שמואל על מנת לשמור על צדקותו ולשם כך היא מכינה לו מעיל. מעיל זה מלווה אותו לאורך כל חייו ומהווה את הסמל של שמואל.

 73. המשבר הגדול

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  עם ישראל מתחבאים מאחורי משכן שילה ובטוחים שלא ייחרב למרות כל מעשיהם. ה' מראה להם כי יש צורך בתיקון המעשים כדי להיות קשורים אליו, אל הקב"ה.

 74. ניצול הקודש

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  הוצאת הארון למלחמה מבטאת את המצב של עם ישראל הרואים בקודש כלי מגן עבורם במקום יעד שהם צריכים להתעלות אליו. גישה תועלתנית ביחס לקדושה סופה חורבן.

 75. עכברים כמהות הפלשתים

  הרב אליעזר קשתיאל | 33 דקות

  יש התנגשות בין ארון הברית שבתוכו התורה לפלשתים שמתנהגים בחוסר אנושיות ובזים לספר, לסדר ולחוקים. מכת העכברים, המייצגים גם הם חוסר סדר ואנטי אנושיות, באה להם מידה כנגד מידה. הפלשתים מכירים באשמתם ומחזירים את הארון עם עכברי זהב. יש בכך קידוש ה'.

 76. תיקון מהשורש

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  עם ישראל השתמש בארון כקמיע לצרכים שלו. כעת הוא עושה תהליך של תשובה ומחזיר לארון את הכבוד המגיע לו.

 77. שמואל - מרכז רוחני

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  שמואל משמש בפרקנו כמרכז לליכוד העם סביב ה' ומצוותיו. במידה מסויימת יש כאן הנהגה של מלכות שמובילה את העם לניצחון במלחמה.

 78. עול מלכות שמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  מטרת המלך היא למלוך על עם ישראל ולקרבם לקב"ה. ישראל שאלו מלך שיפעל למען האינטרסים שלהם ובכך טעו.

 79. יוסף ויהודה - מי בראש?

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  שמואל מבהיר לשאול כי אל לו לחשוש מהמלכות אף על פי שהוא מזרע יוסף כיוון שידוע היה שבנימין, מבני יוסף, יקדים את יהודה במלכות.

 80. רחל קודמת ללאה

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  טרם המלכתו של שאול הוא מתבשר שישנה הכרה של האומה כי קודם להמלכת מלך מיהודה יש להמליך מלך משבט בנימין כי כך הוא הסדר הנכון.

 81. עמון ומואב - צוררי ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  המהר"ל טוען כי עמון ומואב הינם הצוררים של ישראל יותר מכל אויביו. כך גם עולה מפרקנו כאשר נחש העמוני עולה להצר לישראל.

 82. מלכות של חסד

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  שמואל מתאר את המלך כמתהלך לפני העם בדומה להתהלכות הקב"ה לפני העם. אם יתמיד המלך בכך תתמיד מלכותו ואם לאו- אם העם ילך לפניו- הרי שיפסיד.

 83. לפסוח על שני הסעיפים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  שאול טוען שלא רצה שהעם יתפזר ולכן הקריב את הקרבן קודם הזמן. אולם שמואל מבקר אותו על כך כיוון שבאמת לא היתה לו את העוצמה להלחם ולהנהיג וממילא היה צריך לחכות לסיוע האלוקי.

 84. ראיה למרחוק

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  בעוד יונתן פועל במלחמה נגד פלשתים באופן של הסתכלות למרחוק הרי שהתגובות של שאול נראות כנובעות מהסתכלות צרה וחסרת אופק. זהו הסימן לסיום מלכותו הקרב.

 85. עמלק - אנטיתזה למלכות

  הרב אליעזר קשתיאל | 53 דקות

  המלכות בישראל עניינה הוא שיקוף מלכות ה' בעולם וממילא מטרת המלך היא להנהיג את העם ולא להיות עבד לתאוותיו. עמלק, בניגוד לכך, מהווה את סמל ההשתעבדות לחומר.

 86. עצמאותו של דוד

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  כבר בעת משיחתו מתגלה דוד כאדם עצמאי שאינו שבלוני. אביו ואחיו אף סולדים מהתנהגותו החריגה אך מסתבר שזו התכונה המתאימה אצלו למלכות.

 87. הראש של גולית

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  הנביא מדגיש את החשיבות של נטילת ראש גולית הפלשתי במלחמה. הדבר בא ללמד כי עיקר המלחמה אינו נגד העוצמה הצבאית של הפלשתים אלא בעיקר כנגד תפיסת עולמם המקולקלת.

 88. דוד - הצלתו של שאול

  הרב אליעזר קשתיאל | 22 דקות

  שאול נבעת ברוח רעה פעמים רבות. דוד, על ידי נגינתו, מציל אותו מכך ומהביזיון הגדול שהיה יכול להיות, לו ידע העם שמלכם חולה נפש.

 89. פתרון היחסים בין יהודה לבנימין

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  דוד הולך אל שמואל כדי לנסות ולמצוא את הדרך שבה הוא, דוד, שקיבל את המלכות ימצא את מקומו ושאול משבט בנימין ימצא את תפקידו במקום אחר.

 90. מלכות בסכנה

  הרב אליעזר קשתיאל | 57 דקות

  מדוע כועס שאול על דוד ויונתן והלוא דוד סך הכל הלך לאכול עם משפחתו? דומה שבסעודה ממלכתית שכזאת קיים חשש שתגיע רוח רעה לשאול והוא יזדקק לדוד שינגן, אחרת ייגלה קלונו ברבים ומלכותו תהיה בסכנה.

 91. סדרת חינוך לדוד

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  דוד מגלה כי השגחת ה' נמצאת בכל, הן בלחם הפנים שבמשכן והן אצל אכיש בגת. מתוך כך הוא מתחזק באמונה בה' ועל כן כל ישראל חפצים בקרבתו.

 92. קדושת הדיבור

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  דוד מזדכך בעקבות הצרות שמגיעות אליו ונעשה ראוי למלוכה. גדולתו מתבטאת בהשוואתו לדואג - תורתו של דוד היא תורת חסד ודיבורו מתוקן בניגוד לדואג שתורתו שטחית והוא דובר לשון הרע.

 93. השמיעה בקול ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  דוד שואל בה' וה' עונה לו. מי שיודע להקשיב בקול ה' ה' מראה לו שהוא איתו באופן עקבי. 

 94. המוסריות והענווה של דוד

  הרב אליעזר קשתיאל | 53 דקות

  נראה שדוד עובר התלבטות פנימית מוסרית קשה ומייסר את עצמו על קריעת המעיל. דוד מקטין את עצמו ונותן כבוד לשאול ודווקא כך שאול מבין שדוד יהיה המלך. אבנר בתגובה, כפי שנראה בפרק כ"ו, מסית נגד דוד, ומנסה להחזיק את המלכות ביד שאול.

 95. קריאת תגר על המלכות

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  נבל מנצל את מותו של שמואל כדי לזלזל במלכותו של דוד. במידה מסוימת הוא מנסה למלוך ומורד בציווי האלוקי. אביגיל מכירה במלכותו של דוד ומבהירה לו כי אל לו להחפז כדי לממש את מלכותו.

 96. להיות איש חסד

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  דוד לוקח משאול את צפחת המים ומשאיר בידו את החנית. הוא מבקש לרמוז בכך לשאול שהוא בחר בדרך המלחמה והרוע ואילו הוא, דוד, בחר בדרך החסד כראוי למלך אמיתי.

 97. שאול מאבד את המלוכה

  הרב אליעזר קשתיאל | 53 דקות

  דוד הולך שוב לפלישתים כדי ללמוד כיצד יוכל להתגבר עליהם כאשר יהיה מלך וכך מכין את עצמו למלוכה. מנגד, שאול מאבד את המלוכה: הוא אינו מצטער על כך ששמע לשון הרע מפי דואג והרג את כוהני נוב ובגלל זה ה' לא עונה לו ובמקום לעשות תשובה הוא הולך לבעלת האוב וכך מביא על עצמו את סוף המלוכה.

 98. כבוד המלכות

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  עליית שמואל באוב אינה מועילה לשאול משום ששמואל, לאחר מותו, אינו יכול להנחות את שאול אלא רק לומר לו: "ומחר אתה ובניך עמי" (יט). אולם, עדיין שאול יכול לשמור על כבוד המלכות. כך הוא עושה בסוף הפרק וכך יעשה בסוף המלחמה כשיסרב למות בידי הפלשתים.

 99. האנטיתזה העמלקית

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 דקות

  בעוד עמלק מזנבים אחרי החלשים ובוזזים שלל הרי שדוד מייצג עמדה הפוכה לחלוטין. הוא מחלק את השלל לכל ותוקף דווקא חזקים ממנו.

 100. מסירות נפש על כלל ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  שאול מבקש מנערו להרוג אותו כדי שלא יפול בידי פלשתים מה שעלול היה לגרום למפלה נוספת בקרב עם ישראל. בסוף ימיו יצא שאול מתפיסתו העצמית ודאג לכלל ישראל.

 101. האחריות של שאול ויהונתן

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  דוד משבח את שאול ויהונתן על כך שאף על פי שראו את מותם קרב לא נטשו את המערכה למען עם ישראל. קשתם וחרבם, המבטאות את האהבה, האחריות והמסירות שלהם, נותרות לעד עם ישראל.

 102. להיות אבא של כולם

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  אבנר אומר "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו" (יד) ונראה כביכול שאינו רואה דרך לאחד את העם לפלגיו אלא רק במשחק מלחמתי. מי שאינו יכול להכיל את כל חלקי העם לא יכול להנהיג.

 103. לאחד את השורות

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  בכוונה מבקש דוד לצרף את בית שאול לממלכתו, זאת משום שהוא רואה בשבט בנימין חלק מההנהגה הכוללת של ישראל.

 104. נקמת בני בנימין

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בני רימון הבארותי משבט בנימין היו וזיהו במלכות שאול הזדמנות שנתפספסה. דבר זה עורר את חמתם ולכן החליטו להכרית את זרעו ולהעביר את המלוכה לדוד.

 105. בניין ירושלים

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  דוד בונה קומות נוספות בירושלים כך שכולם יודעים שכל מה שדוד עושה זהו רצון ה'. בניין מלכות דוד תלוי בבניין ירושלים. 

 106. איזון בין שמחה לרעדה

  הרב אליעזר קשתיאל | 48 דקות

  ארון ברית ה' עולה ממקומו לירושלים בשמחה גדולה ונראה כאילו הארון נושא עצמו למקומו, אולם השמחה נעצרת בגלל הצורך לשמור על יראה וזהירות בכבודו. זאת הסיבה שדוד מחליט להשאירו בבית עובד אדום הגיתי.

 107. לכל זמן ועת

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  דוד המלך עסק במלחמות ובכך הכשיר את הקרקע לקראת בניין בית המקדש בידי שלמה בנו. אין כאן ביקורת על דוד אלא רק אמירה כי בימיו עדיין לא הגיע הזמן לבניין המקדש.

 108. מלכות מואב - אנטי חסד  

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  מואב היו האנטיתזה של מלכות דוד. בעוד דוד נהג בחסד בכולם הרי שמלך מואב הרג את בני משפחתו של דוד. זו הסיבה שכעת נהג דוד בו ובעמו כפי מידתו.

 109. אומה שפלה

  הרב אליעזר קשתיאל | 51 דקות

  ישנן אומות שנבנות רק על ידי השפלת האומה האחרת. כך היה בנוגע למלך בני עמון שרצה להשפיל את עבדי דוד. זו הסיבה שהתורה אומרת באשר לעמון "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם" (דברים כ"ג, ז).

 110. מה היה חטאו של דוד?

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  את סיפור דוד ובת שבע אי אפשר להבין כפשוטו. לא ייתכן שדוד חטא בגילוי עריות ובשפיכות דמים שהרי נתן הנביא מוכיח אותו רק על גזל וניכר מהמשך הסיפור שנישואי דוד עם בת שבע רצויים בעיני ה'. כמו כן זה לא מסתדר עם דמותו של דוד המלך. מסתבר שהחטא של דוד היה, כפי שמלמדים אותנו חז"ל, מוסרי ולא הלכתי. בשיעור ננסה להבין מה חשב דוד.

 111. עטרת מלך בני עמון

  הרב אליעזר קשתיאל | 51 דקות

  פרשיית בת שבע מתרחשת על רקע המלחמה בבני עמון. דוד לוקח את עטרת מלך בני עמון ושם על ראשו להורות שבני עמון ניכרים בלאומיותם ומלכות ישראל מושפעת מכך. מה הקשר בין זה לבין הסיפור עם בת שבע?

 112. לא כך נבנית מלכות

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  אמנון מבקש לבנות את מעמדו המלכותי על חשבון כבודה של תמר, ובכך הוא נופל במקום דומה למקום שבו נפל דוד אביו. יש במעשיו יותר שנאה וכוחניות מאשר אהבה. במקום לקחת אחריות ולהתחתן עם תמר הוא משלח אותה בבושת פנים ונועל הדלת אחריה. 

 113. אבשלום ויוסף ומה שביניהם

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  ישנו דבר מיוחד באבשלום המושך את ליבם של כל הסובבים אותו. גם יוסף מצא חן בעיני כל רואיו. על שניהם נאמר שסלסלו בשיערם אולם השאלה לאן מנתבים את הכוח הטמון בו.

 114. מלכות ככל הגויים

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  עם ישראל מואס במלכותו הצנועה של דוד ובוחר במלכותו של אבשלום המאמץ גינוני מלכות של הגויים. הוא רוכב על סוסים ומרכבות וכל תפיסתו היא כזאת.

 115. גאוותו של אחיתופל

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  בעבר היה אחיתופל רבו של דוד והיה מלמדו תורה. אולם כעת כאשר ראה כי יוכל לעלות לגדולה יתירה הפנה עורף לדוד. משהפסיקה תורה שבעל פה לעבור דרכו נסתלקה ממנו גם העצה ועל כן לא מתקבלת עצתו.

 116. מלכות של פירוד

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  אבשלום רצה למלוך על ישראל בדרכי שלום ולהימנע ממלחמות וממריבות, אולם נראה כי זה היה רק למראית עין ולכן לא היה לזה מעמד. לא בכדי מדגיש הפסוק את רכיבתו של אבשלום על פרד מעולם הפירוד.

 117. שבט יהודה - הבית של מלכות דוד

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  דוד קורא לשבט יהודה לבוא ולהשיב אותו, את המלך, חזרה לביתו בירושלים. שבט יהודה הוא הבית שממנו התחילה מלכותו של דוד ואינה יכולה להסתיים בלעדיו.

 118. השבר ותיקונו

  הרב אליעזר קשתיאל | 59 דקות

  בעקבות הריגת נוב עיר הכהנים והפגיעה בגבעונים נוצר חילול השם גדול ומשום כך לא ספדו לשאול כהלכה. רק לאחר שנתקדש שם שמים ע"י דוד בפרשת הגבעונים הוספד שאול ואז גם הובאו שאול ויהונתן בנו בשנית לקבורה. 

 119. מלחמות ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  רק מי שמבין שמלחמות ישראל הן בעצם מלחמות ה' יכול להכריע אותן עד תום. אחרת, נכנסים שיקוליים אנושיים אינטרסנטים שמפריעים לשליחות האלוקית.

 120. נעים זמירות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  מדברי דוד האחרונים עולה שדוד הוא בעל רגש ישראלי טהור, ללא שום "קוצים", ובזכות כך הוא זוכה להיות "נעים זמירות ישראל" - מזמוריו הופכים להיות המזמורים הלאומיים אותם, ורק אותם, שרים בבית המקדש.

 121. הצורך במהלך לאומי

  הרב אליעזר קשתיאל | 48 דקות

  בניין המקדש לא יכול להתבסס על רצון של אדם פרטי ולא יכול להיעשות באמצעות רכישה פרטית של אדם אחד את המקום, אלא יש צורך במהלך כללי של האומה כולה.

 122. שלמה - נולד מתוך תשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  שלמה מבטא את השלימות שאמורה לאחד תחתיה את כל הניגודים. כוחו טמון בכך שהוא נולד בעקבות מעשה תשובה. הוא רוכב על פרדה ובכך מסמל כי בא להתמודד עם הפירוד שבמציאות ולאחות את הקרעים.

 123. פעולותיו הראשונות של שלמה

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  מיד אחרי מות דוד, שלמה עושה סדרה של פעולות (על פי הפסוקים ומדרשי חז"ל) שמראות את גדולתו. נראה שהענשת אדוניה, אביתר ויואב איננה נובעת מנקמה אלא מרצון לשמור על אחדות העם. בנוסף אביתר חוטא בכך שהוא אינו שומע לדברי הנבואה, בעוד שהכהונה צריכה להיות משועבדת לנבואה.

 124. החכמה ועבודת הקרבנות

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  שלמה המלך מחזיר להיסטוריה של עם ישראל שני עניינים מרכזיים: האחד, עבודת הקרבנות לאלפים בצורה מאוד מרכזית. השני, חכמת התורה והעולם. לימים זה יהיה המודל של סנהדרין אצל המזבח.

 125. הלבנה והמלכות

  הרב אליעזר קשתיאל | 47 דקות

  נציבי שלמה בארץ מתחלקים לשנים עשר אך לא לפי השבטים אלא לפי העושר הכלכלי של כל איזור ולפי חודשי השנה. מה המשמעות של חלוקה זו?

 126. למשול משלים

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  חכמתו של שלמה מתגלית דווקא ביכולת שלו למשול משלים. יש בכך עמידה על היסוד הנסתר שבמציאות והבאתו אל הגילוי באופן מתוחכם.

 127. אהבת ה' כבסיס למקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  מקדש שלמה נבנה בחודש זיו. בגימטריה זיו (זִו) שווה אהבה. יש בעניין זה רמז לכך שהבית שבנה שלמה על כל פרטיו ותיאוריו היה מבוסס על אהבת ה' ולא על הצד החומרי שבו.

 128. יכין ובועז

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  שני העמודים בכניסה לבית מבטאים את ההכנה לקראת ייעודו העתידי של הבית (יכין) וכן את הצורך לפעול מתוך עוצמה מעשית ורוחנית גם בהווה (בועז).

 129. לאכול ביום הכיפורים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  נראה כי חנוכת המקדש שנעשתה על ידי שלמה המשיכה להתקיים גם ביום הכיפורים. זה היה אירוע של תשובה וקירבה לה' וממילא הצום נדחה. כל תפילת שלמה נסובה סביב הציר הזה של תשובה וסליחה.

 130. מלכות של טהרה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  מלכת שבא באה לנסות את שלמה בחידות ומגלה מלכות שכל כולה מבוססת על טהרה. היא באה עם הרבה בשמים. הבשמים יש בכוחם לטשטש ואף על פי כן שלמה יכול לחשוף את הפנימיות שמסתתרת מאחוריהם.

 131. מרכז רוחני עולמי

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  שלמה מנסה ליצור מרכז רוחני כלל-אנושי על ידי נשיאת נשים מהעמים באהבה ובאמונה. תוכניתו לא מצליחה ושני שטנים קמים לו המבטאים את ההפך מאהבה ואמונה.

 132. פיריון לעומת מקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  ירבעם רוצה להציב אלטרנטיבה למקדש. לטעמו אין צורך בהתכנסות סביב המקדש אלא דווקא בפיריון ובהצלחה כדוגמת זו של יוסף שנתברך בכך. זו הסיבה שהוא בונה את העיר שכם שהיא חלק מנחלת שבטו של יוסף.

 133. מנותק מהעם

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  ירבעם שוכח את השורשים של השבט שממנו הוא מגיע - שבט יוסף. יוסף הוא הדואג לעמו וזוכר את שורשיו, לעומתו ירבעם שוכח אפילו את בית אביו.

 134. בין אבים לאסא

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  עיון בפסוקים בפרקנו, בדברי הימים ובדברי חז"ל שופך אור על דמותם של אבים ושל אסא. אבים חוטא בעבודה זרה ובשפיכות דמים, ומרבה במלחמות. אסא, לעומתו, מנסה להמנע ממלחמת אחים, ואף נלחם נגד העבודה הזרה וגילוי העריות. 

 135. חשיבות הלאומיות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  עמרי וכן בנו אחאב היו רשעים וכפרו ביסוד השכר והעונש האלוקי בעולם. אולם, היו קשורים בקשר אמיץ לטובתו של כלל ישראל בבנין הארץ והאומה.

 136. חיפוש מידת החסד

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  אליהו לא מחפש נדבות ולא באמת זקוק לאוכל הוא רק רוצה לראות ביטוי למידת האמונה ולמידת החסד בעם ישראל. מידות אלו הן שיביאו את עם ישראל לתיקון ולגאולה.

 137. אש מן השמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  אליהו משתמש באש המוכיחה את אהבתו של הקב"ה לעם ישראל. כך היה במשכן במדבר וכך היה במקדש שלמה. לאחר מעמד האמונה הגדול של עם ישראל ראויים הם שתשרה עליהם שכינה.

 138. אליהו הופך למלאך

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  אליהו מחנך את העם באמצעות הקיצוניות והקנאות של הקודש. אולם, כעת דרך זו אינה מתאימה ועל אליהו לפנות את מקומו לנביא שיוכל לדבר אל העם בצורה רכה. לשם כך, אליהו עובר תהליך שבו הוא הופך למלאך ומתנתק מהעולם הזה.

 139. מלחמה מן השמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  במהלך הקרב בין ישראל לארם מתרחשים ניסים גלויים המוכיחים לעיני כל שהקב"ה הוא שמנהל את המלחמה. עובדה זו לא מפריעה לאחאב להמשיך בדרכו הרעה.

 140. אחאב - כבר לא מלך

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  אחאב פונה אל נבות בתור אדם פרטי המעוניין להגדיל את ביתו הפרטי על חשבון הערכים של נבות ומסורת אבותיו. מתוך כך מאשימה אותו איזבל בחוסר מלכותיות "אתה עתה תעשה מלוכה?" (ז).

 141. לחזור למלכות שלֹמה

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  נעיין בדמותו של יהושפט על פי פרקנו ועל פי דברי הימים. נראה שיהושפט הוא מלך צדיק שמנסה להידמות לשלמה בעושר, במעמד ובמשפט והוא שואף לחזור לממלכה אחת כבימי שלמה, ולכן משלים עם אחאב. כשהוא מבין שהשעה עוד לא בשלה לכך הוא מפסיק את שיתוף הפעולה ופועל לחזק את המצב הרוחני בעם.

 142. בעל זבוב

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  בבסיס הסיפור שבפרקנו, ישנה תפיסת עולם שהופכת את הצרכים האישיים והקטנוניים להיות מרכז העולם. זו הביקורת של אליהו על אחזיה. בעקבות נפילת אחזיה ועליית יהושפט למלוכה שהתרחשה עוד קודם לכן, אלישע יוכל להחזיר בתשובה את העם. 

 143. ענווה ואמונה

  הרב אליעזר קשתיאל | 47 דקות

  בהליכתם השקטה במסלול מהגלגל לבית אל וליריחו אליהו ואלישע מגלמים ענווה ואמונה. גם בהמשך אלישע יאחז בדרכו של אליהו.

 144. מלחמה אידאולוגית במואב

  הרב אליעזר קשתיאל | 55 דקות

  המלחמה במואב היא מלחמה אידאולוגית בארץ שאין בה חסד ולכן יש להרוס את כולה. בשיעור נראה את מקומו של אלישע ושל הנס במלחמה וכן נציע שני הסברים לקורבנו של מלך מואב.

 145. תכונת האבהות של אלישע

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בהחייאת בן השונמית, אלישע מקבל את תפקיד האב ומתגלה הרצון שלו להשפיע באמצעות כלים. תכונת האבהות מתחזקת אצלו ומלווה אותו עם בני הנביאים, שם אלישע מתקן את הקלקול ומשפיע שפע לעם.

 146. לימוד על מעלת ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | שעה

  באמצעות ריפוי נעמן, על ידי טבילה במי הירדן, אלישע מלמד את עם ישראל ואת נעמן על מעלתם של ישראל שנותנים ברכה ומעניקים לעולם תפיסה פנימית. נעמן מבין שאדמת ארץ ישראל היא שהפכה אותו מגאוותן לעניו. גיחזי הורס את המהלך הזה ומחלל את ה' ולכן מצטרע.

 147. הסתכלות פנימית מול יאוש

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  בסיפור הצפת הברזל ובמפגש עם גדוד ארם מלמד אלישע שיש להסתכל בצורה פנימית על המאורעות. התנהגותו של מלך ישראל במצור, לעומת זאת, מלמדת על צורת הסתכלות של יאוש.

 148. אמונה גדולה

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  בשיעור ננסה להבין את הקשר בין סוף הפרק הקודם לפרקנו. נראה שאלישע רוצה לעורר בעם אמונה בה' ולהחזיר לו את האמון בעצמו, בתפילה ובקדושת ישראל. השליש לא האמין ולכן לא זכה לגאולה. במצורעים מתעורר הניצוץ של השייכות לעם והם מתמלאים בתקווה.

 149. יהורם ואחזיהו

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  יהורם מלך יהודה הולך בדרך מלכי ישראל וגורם לקלקול רוחני וגם לחולשה מדינית ובסופו של דבר למותו בייסורים. אחזיהו בנו לא לומד את המסר ורק מתדרדר יותר. כאשר אחזיהו מלך יהודה ויהורם מלך ישראל נמצאים ביחד יש הזדמנות לעשות מהפכה ולתקן.

 150. מרפאים שגעון בשגעון

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  לאורך כל הפרק ניתן לראות שיהוא מתנהג בשגעון. מדוע הוא מתנהג כך? נראה שיש צורך בגל של שגעון שישטוף את השגעון של בית אחאב ושל איזבל, ורק אחריו יהיה אפשר לתקן את המצב הרוחני בעם.

 151. טיפול שורש

  הרב אליעזר קשתיאל | שעה ו- 2 דקות

  התרבות של בית אחאב ושל עובדי הבעל מלאה בעבודה זרה, בתאוות, בניצול, בשחיתות ובלבוש חיצוני ולכן חייבים להשמיד את הכל. רק אדם משוגע כיהוא יכול היה לבצע כזו משימה. 

 152. מלכות מבוססת על הקודש

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  בסיפור המלכת יהואש מתגלה שהמלכות והקודש הם דבר אחד - תפקיד המלך לקרב את העם לה'. דבר זה גורם לשמחה גדולה אצל העם. 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 153. הפרדה בין הרשויות

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  מעיון בדברי הימים עולה שלאחר מות יהוידע הכהן, משכנעים השרים את יהואש שהוא דמות אלוקית, ולכן יכול לשמש כנציג האלוקים במקדש במקום הכוהנים. זכריה הנביא מוכיח את העם על דחיקת מעמד הכוהנים, שמורים לעם את הדרך הישרה, ובעקבות כך הוא מומת. הריגת זכריה הנביא מביאה למות יהואש עצמו ולכל הצרות העתידיות, שהקשה שבהן - חורבן בית המקדש.

 154. שינוי במעמד הנבואה

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  התשועה הגיעה לא רק בזכות הברית והבכי אלא גם בזכות גדולתו של אלישע, אלא שהעם אינו חוזר בתשובה וגם המלך אינו ראוי לאלישע. אלישע ימות ואחרי מותו מעמד הנבואה ישתנה - הנביאים לא ינסו להחיות אלא יוכיחו את העם, ואף לא יהיו מעורבים בנעשה. 

 155. החוח והארז

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  אמציה נלחם באכזריות באדום. בכך הוא מאמץ את התפיסה האדומית, דבר שמביא גם לבקשתו להילחם עם יהואש. יהואש מתנשא על אמציה משום שיש לו יחוס ליהוא שהשמיד את הבעל מישראל. אמציה מפסיד במלחמה כעונש על אכזריותו. אחריו מולך עוזיהו שמשיב את אילת ליהודה. בעיסוקו בבניין הוא משיב את הזהות ליהודה.

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 156. לשים לעצמך גבול

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  עוזיה מצליח בכל אשר הוא עושה בתחום מלכותו. הצלחתו מסחררת אותו והוא סבור כי גם בתחום הקודש יש לו מקום להשפיע. הצרעת שזרחה במצחו באה לרמוז לו כי יש לשים גבול בין קודש לחול. 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 157. דמותו של הושע וגלות עשרת השבטים

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  בשיעור נעיין בדמותו של הושע. הושע עשה הרע בעיני ה' ואף פעל בצורה לא טובה ולא שקולה. אולם, למרות זאת חז"ל העריכו באופן חיובי את ביטול הפרדסאות (מחסומים ששם ירבעם בדרכים למנוע עליה לרגל) שנעשה על ידו. בנוסף נעיין בשאלה - האם עשרת השבטים ישובו.

 158. ביטחון בה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  שמו של חזקיהו מרמז על בטחונו בה' ועל מסירותו לחזק את יהודה מבחינה רוחנית - בביטחון בה' ובתורתו. חזקיהו עושה מהפכה רוחנית גדולה ומחדש את העבודה במקדש. ה' מעמיד אותו בנסיונות קשים כדי להעצים את מידת הביטחון שלו.  

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 159. חזקיהו ושבנא

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  בשיעור נעיין בפרקנו ובנבואות ישעיהו. נראה ששבנא היה עסוק בהנאה מתפקידו וממעמדו זאת בניגוד לחזקיהו שדאג לעם ולמצב הרוחני והסתפק במועט. תפילת חזקיהו מבטאת חזרה לה' ובאה לעורר את השראת השכינה כדי לקדש את שם ה' במלחמה עם אשור. התפילה והמחשבות של המתפלל מביאות את השינוי בהנהגה.

 160. לימוד על כוחה של תשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  ממדרש חז"ל על מפגש ישעיהו וחזקיהו מתברר שמחלת חזקיהו נועדה לא רק להביא את חזקיהו לתפילה אלא גם ללמד אותו על כוחה של תשובה, על היכולת לתקן, ובכך להביא לקידוש ה' בעולם, כאשר כל העולם יראה שה' משנה את המציאות - מרפא את חזקיהו, מפיל את אשור ומציל את ירושלים. 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 161. להיות עם רגיל

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 דקות

  מנשה מרשיע מכל אשר לפניו. הוא בז לתורה ומנסה להפוך את עם ישראל לעם רגיל ככל הגויים, ללא זהות יהודית, ולכפור בבחירה של ה' בעמו. 

 162. עניינו של יאשיהו

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  כיצד יש להבין את דמותו של יאשיהו ואת התנהלותו כפי שהיא מתוארת בפרקנו? בשיעור נציע שלוש אפשרויות שונות להבנת הדברים. בנוסף נעיין בדמותה של חולדה ובמשמעות נבואתה ליאשיהו.

 163. להחזיר את מלכות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  יאשיהו בונה את מלכות ישראל מחדש - הוא מטהר את כל ארץ ישראל ומולך על עשרת השבטים שירמיהו החזיר לארץ. לא נעשה פסח כמו הפסח של יאשיהו - עם כמות גדולה של אנשים מתוך אחדות בעם ישראל ומתוך אמונה של כולם בה' - מאז ימי שלמה. אולם, יאשיהו בוחר לגנוז את הארון. מתברר שהמהפכה לא הצליחה לגמרי. 

  השיעור מבוסס על המסופר בספר מלכים, סיפור המקביל למתואר בספר דברי הימים.

 164. ההמשכיות של עם ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  יהויקים היה בעל ביטחון עצמי מופרז ושאננות, ויהויכין בנו המשיך בדרכו. נבוכדנצאר הגלה את כל המנגנון המלכותי ואף את האוצרות, את גדולי העם, את הנביאים ואת ילדי ישראל החכמים כדי לוודא שלא תהיה המשכיות. בעקבות זאת, השכינה עברה לגלות בבל, שבה נוצרה תשתית רוחנית ששמרה על העם ואפשרה את שיבת ציון.

 165. לבנות את המלכות מחדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  בעקבות חוסר ההבנה של מושג המלוכה, עם ישראל הגיע למצב שפל מאוד בו הוא נתון בידי כשדים, האומה השפלה שממנה יצא אברהם טרם התחיל לבנות את האומה. ההרס של נבוזראדן שר הטבחים של מלך בבל נובע מרצון להקים משהו חדש ושלם מהתהו ובהו. השממה של החורבן מביאה להזדמנות של תפיסה מחודשת של מלכות ואומה ובנייתן מחדש. דווקא יהויכין שהבין זאת ופרש מן המלוכה זוכה לכבוד מלכים.

 166. מראובן עד נביא התשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  כדי להבין את תפקידו של הנביא הושע, כנביא התשובה, נצטרך ללמוד על עברו, ולנסות להבין את הרקע לעשייתו. אביו, בארי, היה נשיא ראובן שכבר גלה בגלות הראשונה של ישראל, רבו, זכריה, נרצח ע"י יואש מלך יהודה לעיני כל העם. מתוך כל היאוש והקושי, הושע נדרש למצוא כוחות להחזיר את ממלכת ישראל בתשובה. כיצד מוצאים את הכוחות להמשיך? למה הקב"ה צריך להשפילו בנשואיו לאשת זנונים? למה הקב"ה מדבר בהושע ולא אל הושע?

 167. השיבה אל "אישי הראשון"

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ב' נראה כיצד הקב"ה מנסה לעורר את עם ישראל בדרכים שונות ופותח להם פתחי תשובה רבים על מנת שישובו מדרכם הרעה. עם ישראל מנסה לחקות את חוקות הגויים ושואף להתערבב בתוכם, כזונה הרודפת אחר מאהביה. כתגובה לכך, הקב"ה מפתה את עמו לשוב למדבר, לגלות. ננסה להבין כיצד מהגלות יכולה לצמוח הגאולה?

 168. מטרת הגלות - החזרת העבודה מאהבה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  פרק ג' עוסק בקניית אישה אהובה ומנאפת והושבתה בבית אישה ללא יכולת לנאוף או להתקשר עם בעלה, זאת, כדי לנזר אותה מחטאיה. הנמשל הינו לגלות ישראל שמטרתה לנקות את עם ישראל מעבודה זרה ולעורר אותם לדבקות אלוקית בלבד. בתחילת פרק ד', בו נעיין בהמשך השיעור, נעסוק בחטאי ישראל: שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, ונגלה כיצד יתכן שאין דעת אלוקים בארץ?

 169. שכנוע לתשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  פרק ה' פותח בתוכחה למנהיגים ולכהנים של ממלכת ישראל, אשר מנעו מהעם מלהגיע למקדש בירושלים, מה שהוביל לעבודה זרה. נראה, כי עם ישראל התרגלו לחטאים ואינם מחפשים דרך לתשובה. בהמשך, נראה כיצד הושע מנסה להזהיר את בנימין ויהודה שלא לנהוג כמו אפרים, מפני שהליכתם בדרכם של אלו מובילה אותם לחורבן.

 170. דרישת ה' לתשובה פנימית

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 דקות

  בפרק ו' מתאר הושע תהליך עקרוני של חזרה בתשובה, תהליך איטי, פנימי והדרגתי כמו עלות השחר. יתרה מזו, מלמדנו הנביא, כי הליך מהיר מוביל לתשובה חלקית ולא אמיתית. מתוך כך מוכיח הושע את העם שתשובתם אינה אמיתית, אלא מהירה ולא פנימית. לבסוף, פונה הושע ליהודה ומוכיח אותם על הישענותם על עבודת הקורבנות ולא על דרישת ה' אמיתית.

 171. בגידת העם בקב"ה

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  בפרק ז' מתאר הנביא את מעשיהם הבוגדניים של עם ישראל כנגד ה' בהליכתם אחרי עמים אחרים. יתרה מזו, עם ישראל מפרים בריתות ומזגזגים גם בין העמים השונים. בכל זאת, הקב"ה מנסה להשיבם בתשובה, אך הם לא שבים. לכן, מביא ה' ייסורים על העם כדי לחזקם ולנסות בדרכים שונות לעוררם לתשובה.

 172. עזיבת התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  בפרק ח' מתאר הנביא מצב שבו ישראל עוזבים את התורה, שהיא המגנה על ישראל מכל צר ואיוב, ומלמד כיצד אין תכלית לקיום העם ללא עמלה של תורה. בהמשך מביא הושע דוגמאות שונות למעשים שנעשים ללא עולה של תורה ומשום כך מובילים את העם לכישלון. הנביא מוכיח גם את יהודה על עזיבת התורה, שהיא המובילה לשכחת ה'.

 173. איבוד השורשים

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בפרק ט', הנביא מתאר לנו כיצד ישראל ממשיכים בהידרדרות המוסרית והדתית לאחר עזיבת התורה שתוארה בפרק ח', זאת על אף הניסיונות הרבים להחזירם בתשובה. בהמשך הפרק, מתאר הושע את האכזבה הגדולה מחטאיהם של ישראל, אכזבה הנובעת מעצם ייחודם וסגלותם של ישראל כעם הנבחר להיות הנציג של ה' בעולם.

 174. חשבון הנפש של המלוכה בישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  בפרק י' יוצא הושע כנגד מוסד המלוכה בישראל, שבמקום לקרב את העם לריבונו של עולם, הובילה את העם להידרדרות מוסרית ולעבודה זרה. יתרה מזו, אף מלכים שרצו להסיר את העגלים, לא הצליחו מרוב עומק שקיעת העם בעבודה זרה. בהמשך, מסביר הנביא שתפקידה של מלכות אפרים היה להוסיף נדבך נוסף בעבודת ה' ולא להיפך.

 175. להרים את עם ישראל למרות הכל

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בפרק י"א הנביא מתאר לנו כיצד הקב"ה שולח לישראל שליחים ומנהיגים כדי להשיב את העם מדרכם הרעה, אך ישראל ממשיכים ללכת אחרי העבודה זרה. לאחר ניסיונות רבים להשיבם באהבה, הקב"ה מביא ייסורים על העם בניסיון אחרון לעורר אותם לתשובה. במקביל, מרחיק הקב"ה את השגחתו מהם, אך הוא אינו מסוגל לעזוב אותם לגמרי, לא משנה מה יעשו.

 176. תוכחה לאפרים

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק י"ב חוזרת הקריאה של הושע לישראל לשוב בתשובה, אך ישראל ממשיכים בדרכם הרעה. הושע מתאר לנו כיצד אפרים מלאים בכחש ומרמה, שקרים ומזימות, שמובילים אותם להידרדרות הן ברמה המדינית והן ברמה החברתית. אפרים טוענים כי בהקמת העגלים בבית אל הם חוזרים לדרכו של יעקב אבינו, והושע מוכיח אותם על תפיסתם השקרית.

 177. גדולת אפרים וחטאו

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  בתחילת פרק י"ג מתאר הנביא את הידרדרות מלכות אפרים לעבודה זרה - הקמת העגלים - מתוך פחד לאבד את המלכות לטובת יהודה. הפחד מוסיף חטאים בישראל: רוחניים, מוסריים וחברתיים. לאחר מכן, מתאר הושע את עונשם של ישראל, ואת ניסיון הקב"ה לעורר את לבם לשוב אליו.

 178. גדולת אפרים וחטאו

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  בתחילת פרק י"ג מתאר הנביא את הידרדרות מלכות אפרים לעבודה זרה - הקמת העגלים - מתוך פחד לאבד את המלכות לטובת יהודה. הפחד מוסיף חטאים בישראל: רוחניים, מוסריים וחברתיים. לאחר מכן, מתאר הושע את עונשם של ישראל, ואת ניסיון הקב"ה לעורר את לבם לשוב אליו.

 179. תשובה אמיתית ותשובה לאומית

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (ב) - לפי רוב המפרשים הפנייה היא ליהודה כדי לעודד אותם לדבוק בה', ואולי מתוך כך אפרים יתעוררו גם הם לתשובה. בהמשך, מסביר הושע כי הדרך לתשובה מתחילה בווידוי על החטאים, עזיבת הדרכים הרעות והליכה בעקבות ה' ולא אחרי עמים אחרים. לבסוף, מתאר הושע את תחיית האומה שתוביל לתשובה לאומית.

 180. קולות ה' מול קולות האדם

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בפרק ב' מתאר יואל כיצד הרעה מתקרבת, הארבה מתקרב ועומד לשטוף את הארץ, והעם מתחילים לתקוע בשופר אשר מבטא את המצוקה בה הם שרויים. הנביא מוכיח את העם על כך שלא שמעו בקול הנביאים, בקול ה', ולא שבו בתשובה, ועל כן עכשיו ישמעו את קול הפורענות. לבסוף, מתאר הנביא כיצד הארבה פוגע בתבואה, אך העם עדיין ממשיכים לתקוע בשופר, אולי יש עוד תקווה. 

 181. מדרגת ''אשפוך את רוחי על כל בשר''

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ג' מתאר הנביא כיצד הקב"ה ישפוך את רוחו על כל בשר, ומבטא בכך את ההתפתחות הרוחנית שתהיה לכל אחד ואחת בעת ההיא. יתרה מזו, הרוח תישפך גם על העבדים והשפחות. בהמשך, נראה כיצד דווקא כשיש התפתחות רוחנית, היצר הרע מתנגד ופותח במלחמת תרבות בניסיון להכריע את רוח ה'. לבסוף, מתאר הנביא שמי שיקרא בשם ה', מי שידבק במידותיו, ינצל מהמלחמה.

 182. משפט הגויים

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בפרק ד' הנביא מתאר את מלחמת גוג ומגוג, ומנבא כיצד הגויים יתקבצו להילחם בירושלים והקב"ה יוריד אותם אל עמק יהושפט וישפוט אותם שם על כל מעשיהם: פיזור היהודים בעמים, חילול קדושת הארץ, מכירת ילדי ישראל לזנות, ביזוי התורה, שמחה וסיוע בנפילת ישראל. ה' יעניש את הגויים על כל מעשיהם, יבטל את כוחות הטומאה וירומם את הקודש בירושלים.

 183. מהות ספר עמוס

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בתחילת ספר עמוס אנו מגלים כי עמוס איננו בן של נביא ומקצועו הוא רעיית צאן, ולכאורה איננו נביא קלאסי. בעקבות זאת, נראה שמתעוררת מחלוקת בין הרמב"ם לאברבנאל בשאלה מיהו האדם האידיאלי לקבלת נבואה? בהמשך, ננסה להבין כיצד מוצאו של עמוס משפיע על נבואותיו. ולבסוף נשאל מדוע עמוס מנבא גם לגויים?

 184. הביקורת על חוסר האחווה של ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  בפרקים ב'-ג' מתרכז עמוס בתוכחה על החטאים החברתיים המצויים בישראל. קיימת תרבות של זנות, עושק, גזל וגניבה וחוסר אחווה משווע. לכן, הארץ תקיא את יושביה, הקב"ה יפרע מישראל ויגלה אותם בשל כל חטאותם בארץ. בהמשך, מתאר הנביא כיצד הוא מחוייב להינבא ולהוכיח, כדבר ה', למרות שהעם מזהיר אותו שלא יעשה כן.

 185. פרות הבשן - חטא הנהנתנות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ד' עמוס מוכיח את נשות שומרון ומדמה אותן ל"פרות הבשן" על תאוות אכילתן, במקביל לעשיקתן את האביונים והדלים, ומנבא כיצד הקב"ה יפרע מאותן נשים בדרך משפילה שתזכיר ציד חיות. בהמשך, יוצא עמוס כנגד הממסד המלכותי בישראל ומוכיח את העם על עבודת העגלים בבית אל ובגלגל. לבסוף, מתאר עמוס כיצד ה' יביא פורענות קשה בגלל כל חטאותיהם של ישראל.

 186. אין תקנה למלכות ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  פרק ה' פותח בקינה ומסיים בקינה על ישראל, ובמרכז עניינו עוסק בפסוק "נָפְלָה לֹֽא־תוֹסִיף קוּם בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל" (ב). במהלך השיעור ננסה לברר הייתכן שאין קיום לישראל יותר? נלמד כי על מנת להינצל מהפורענות, קורא עמוס לעם לדרוש את ה' ולבטל את מלכות ישראל, ונראה כיצד מוכיח עמוס את ישראל על חטאים חברתיים, דורש מהם לעשות צדקה ומשפט, וקורא לעם לשוב בתשובה.

 187. תוכחה ליהודה

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בשיעור זה נעיין בפרקים ה'-ו' ונראה כי הנביא מוכיח את יהודה על כך שהם מתריסים כנגד ישראל, בטענה שהם ההולכים בדרך ה' בניגוד לממלכת ישראל, טענה שאין כל אמת ביסודה. יתרה מזו, הם שאננים ואינם כואבים על גלות ישראל, ובנוסף חומסים ועושקים את העניים, מעוותים משפט וצדקה וחוטאים בתאוותנות וגילוי עריות. ועל כן הקב"ה יפרע גם מהם בגלות קשה.

 188. ענישה כללית מול ענישה פרטית

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  בנבואה שלפנינו (ו'-ז') הנביא מתאר כיצד הקב"ה מואס בעבודת המקדש, ורוצה להעניש את כל העם על עיוות האמת ודרכם השקרית, במכת ארבה שתכלה את העיר. עמוס, מנגד, מתפלל לביטול הגזרה ומבקש ענישה פרטית. הקב"ה מסכים, אך מבהיר לעמוס שאינו יכול להתפלל יותר בעד העם.

 189. פסוקי הנחמה בעמוס

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בפרק ט' ממשיך עמוס לראות מראות אלוקים, ומוכיח את ישראל על עצם קיומם כעם; במה אתם יותר טובים מפלישתים? כיצד יציאת מצרים שונה מהיציאה מכפתור? כמו כן מתאר עמוס כיצד הקב"ה יביא צרות גדולות על העם בגלות, אך תמיד ישאיר המשך לישראל. לבסוף, מגיעים פסוקי הנחמה, שמתארים כיצד הרשעים יתבוללו בגלות, אך הקב"ה יציל את הצדיקים ויגן עליהם.

 190. הקרב מול אדום

  הרב אליעזר קשתיאל | 52 דקות

  בשיעור זה ננסה להבין מי הוא עובדיה, ועל איזה 'אדום' מדובר בנבואתו. נראה שהנביא עובדיה מוכיח את אדום על כך שסייעה לבבלים להחריב את יהודה. כמו כן, הוא מתאר את אדום כגזלנים, עושקים, ללא זהות עצמית. ואף יתרה מזו, האדומים טוענים שהם הממשיכים של אברהם אבינו, הם "ישראל האותנטי". כתגובה לכך, נראה כיצד הקב"ה יפרע מאדום על מעשיהם ועל חוצפתם הרבה.

 191. עמידה על האמת גם במחיר אישי

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  קיימת השוואה בין מיכה המורשתי לבין מיכיהו המופיע בספר מלכים. בשיעור נלמד כי קיים דמיון רב בין הדמויות, בהיותם נביאים שאמרו תוכחה ודברים קשים, דבקו באמת ואף הוכו בשל כך על ידי העם. בפרקנו, מיכה מנבא דברי פורענות קשים של חורבן והרס לישראל, ומזהיר את העם שישובו בתשובה לפני שה' יעבור מחסד לדין. בהמשך מוכיח מיכה את האליטה ואת העם על עזיבת דרכי דוד ועל הליכתם אחרי תרבות זרה, על גאוותם ועל הישענותם על הגויים.

 192. החמדה - ראש לכל הנפילות

  הרב אליעזר קשתיאל | 32 דקות

  בפרק ב' מתאר הנביא את החטאים החברתיים, הגזל והעושק, שמובילים את העם להידרדרות מוסרית עד לכדי משכון נשים, זנות וממזרות בעם. לכן, הקב"ה יפרע מהחוטאים מידה כנגד מידה והאויב יכניע וישעבד את המשעבדים ויעשוק את העושקים. כתגובה, מנסה העם להשתיק את הנביא על הטפותיו ומיכה מבין שדבריו אינם נשמעים, העם היו מעדיפים הטפות לשתיית יין ושכר מאשר לשמוע דברי אלוקים חיים.

 193. תוכחת ההווה מתוך העתיד

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  בפרק ג' יוצא מיכה בתוכחה כנגד האליטה שבעם שעושקת וגוזלת את העניים, ומנבא כי כפי שהם לא שמעו את זעקת העניים, כך גם ה' לא ישמע את זעקתם ברגעי החורבן. כמו כן, הנביא יוצא כנגד נביאי השקר המעוותים את האמת ומתאר את הכישלון הצפוי לנבואתם. בהמשך, בפרק ד', מתאר מיכה מציאות אוטופית של אחרית הימים ומשווה אותה למציאות הקיימת ובכך מוכיח את העם על הפערים המוסריים. לבסוף, הוא מתאר כיצד על העם לתקן את המשפט והצדקה ולהפסיק לרדוף אחרי תרבות זרה.  

 194. גאולת ישראל ומלחמת גוג ומגוג

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בשיעור שלפנינו נעסוק בפרקים ד'-ה'. בתחילה נראה כיצד בפרק ד' מוכיח הנביא את ישראל על בקשת עזרה מעמים אחרים ולא מנביאי ה' ואף טוען שזוהי סיבת הגלות. בהמשך, בפרק ה', מתאר הנביא את בואו של משיח בן דוד ומנבא כיצד המשיח יגאל את ישראל, יאחד ויקבץ את כל השבטים בארץ, לאחר מכן ילחם בגויים שעולים על ישראל, ולבסוף יגאל את האנושות, יחזיר את העמים בתשובה ויביא לשלום עולמי קבוע.

 195. ציפיית ה' מברואיו

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בפרק ו' הנביא מתאר את כל הטובות שהקב"ה עשה עם עמו, מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ, ללא כל רצון אישי לתמורה. הדבר היחידי שהקב"ה דורש הוא עשיית משפט וצדקה, קיום חברה מוסרית ותיקון הנפש בעניינים שבין אדם לחברו. באי קיום חברה מוסרית יביא הקב"ה פורענות ויכשיל כל נסיון לצמיחה שתבוא מתוך ריקבון מוסרי.

 196. דברי תוכחה ונחמה לעם ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בפרק ז' מיכה מתאר בכאב מצב רוחני-מוסרי ירוד בעם. מתוך הייאוש, מצפה ומתפלל הנביא לה' ולישועתו. מכאן ואילך, עובר הנביא לדברי נחמה, הקב"ה מבטיח שלא יטוש את עמו, ייתן אור של אמונה, עידוד ותקווה, ויפתח להם פתח לשוב בתשובה. לבסוף, מתאר הנביא את היחס של ה' לגויים בשל מעשיהם כלפי ישראל, וכיצד כתגובה ישראל יעשו תשובה מאהבה.

 197. התחזקות הרוע בעולם

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  בפרק א' חבקוק מתפלל ובא בטענות כנגד הקב"ה על הצלחתה של בבל, מלכות רשעה ושפלה שכובשת את כל העולם ללא מאמץ. הוא טוען שהצלחתה של בבל מדרדרת מוסרית את העם ומחזקת את הרשעה, נראה שאין השגחה והרע עדיף על הטוב. בהמשך, מלמדנו הנביא כי למרות שנראה כי הרשעה שולטת בעולם, הצלחתם של הבבלים במלחמה נובעת מהשגחת ה' ורצונו בכך.

 198. הנבואה על מפלת בבל

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ב' הקב"ה עונה לטענותיו של חבקוק ואומר לו שמפלת בבל קרובה, אבל לא תתרחש בזמנו. הקב"ה מוכיח את חבקוק בטענה שמי שאין לו נפש ישרה מחשב קיצים. האדם הישר ממתין בסבלנות, מאמין בהשגחה פרטית ולא מלין על מעשי ה'. בהמשך, הנביא מתאר כיצד בבל יפלו, יושפלו ויענשו על מעשיהם הרעים, שפיכות הדמים, הגזל, העושק וחילול כלי המקדש.

 199. תפילה להצלה מהגלות וציפייה לגאולה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  פרק ג' יכול להתפרש לשני כיוונים - היסטורי או עתידי: לפי הכיוון ראשון, הנביא מתפלל ליציאה מהגלות ומצפה לגאולה, שיבת השבטים ארצה ומפלת בבל מכוחה הרב. לחילופין, לפי הכיוון השני, תפילת הנביא היא לגאולה באחרית הימים במהלכה מלך המשיח יתגלה וילחם את מלחמות ישראל, הקב"ה יעניש את הגויים אשר הציקו לישראל וישיב את השבטים האבודים ארצה.

 200. פתח לתשובה גם בנבואת כליון

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בפרק א' מוכיח הנביא את העם על הליכתם אחרי העבודה זרה, הגזל והחמס, ומזהיר אותם מפני החורבן שקרב לבוא בשל כך, חורבן שילווה במעשי הרס ופורענות קשים, שגם הצדיקים יספו בהם בעוון הדור. הוא אף מתאר כיצד ביום צעקה, הכובש הבבלי יחריב ערים ויגזול ויבזוז באין מפריע. בפרק ב', למרות תיאורי החורבן הקשים, פותח הנביא פתח לתשובה שתעביר את הפורענות לעמים השכנים.

 201. גאולה שלא תלויה בדבר

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 דקות

  לאחר שניבא נבואת פורענות לעמים השכנים בפרק הקודם, חוזר הנביא בפרקנו לעסוק בירושלים. בתחילת הפרק מתאר הנביא את החטאים החברתיים שממלאים את ירושלים ומוכיח את הנהגת העם. מתוך כך, מכין הנביא את העם ליום ה', שבו יפרע ה' מיהודה ויוביל אותה לחורבן. לבסוף, מתאר הנביא כיצד גם ללא תשובה של העם, ה' יקבץ את ישראל, ילחם בגויים שהציקו לישראל, ויביא גאולה שתלווה בשמחה גדולה וקריאה גדולה בשם ה'.

 202. חייבים להמשיך לבנות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק א' הנביא חגי מתאר כיצד העם ממאן לבנות את בית המקדש, בטענה כי עדיין לא הגיע הזמן ובגלל שישנם קשיים בבנייה: קשיים בירוקרטים וחוסר בציוד וכלים. לכן, מוכיח חגי את העם בשתי דרכים. הראשונה, שיבת ציון היא אות לסיום הגלות, והשנייה, מטרת החזרה לארץ היא בניית המקדש שיהווה מרכז רוחני שישפיע ברכה לעולם החומרי. חגי מצליח לעורר את העם מבחינה רוחנית ובניית המקדש מתקדמת.

  לשיעור הקדמה בספר חגי

 203. הגלות והגאולה במראה הארבע

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  בפרק ב' רואה זכריה במראה הנבואי ארבע קרנות, שמסמלות ככל הנראה ארבע מלכויות שיציקו לעם ישראל. בהמשך, הוא רואה מראה נוסף של מלאך שבא למדוד את ירושלים, ובעקבות כך מבשר זכריה כי לא תהיה אפשרות למדוד את ירושלים מרוב גודלה ותפארתה. לבסוף, קורא זכריה לגולים לצאת מהגלות, לא לפחד מהגויים, ולהתכנס חזרה לבנות את המקדש ואת ירושלים.

 204. הגלות והגאולה במראה הארבע

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  בפרק ב' רואה זכריה במראה הנבואי ארבע קרנות, שמסמלות ככל הנראה ארבע מלכויות שיציקו לעם ישראל. בהמשך, הוא רואה מראה נוסף של מלאך שבא למדוד את ירושלים, ובעקבות כך מבשר זכריה כי לא תהיה אפשרות למדוד את ירושלים מרוב גודלה ותפארתה. לבסוף, קורא זכריה לגולים לצאת מהגלות, לא לפחד מהגויים, ולהתכנס חזרה לבנות את המקדש ואת ירושלים.

 205. ההכנה להשלמת המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 דקות

  מה הם הבגדים הצואים שיהושע הכהן הגדול לבוש בהם? האם הם מסמלים עוון? משפחתי? או אולי כללי? דווקא מתוך מעורבות של הנביא מלבישים את יהושע בבגדים נקיים, מה הם מסמלים? עוד נראה כי הקב"ה פונה ליהושע ומתאר כיצד יביא את עבדו זרובבל צמח, יצמיח אותו ויתן לו כוחות, ויחד עימו כל אחד בתפקידו, יעודדו את העם להשתקם ולבנות את ירושלים ובפרט את בית המקדש.

 206. נבואת חיזוק דרך משל המנורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 33 דקות

  בפרק ד' מלאך מעורר את הנביא ומראה לו מראה נוסף, ואנו ננסה להבין מה מסמלת התעוררות זו של הנביא. בהמשך, מתאר זכריה את המנורה: מנורת זהב בעלת שבעה קנים, ומעליה מאגר של שמן זית שממנו נשפך שמן למנורה דרך צינורות באופן תמידי. מראה המנורה מסמל שפע רוחני שעתיד להישפך על העם בעקבות השראת השכינה במקדש, ומטרתו לעודד את העם להמשיך ולבנות את המקדש.

 207. גלות או גאולה ומטרתן של התעניות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בפרק ו' מצטווה זכריה להכין שתי עטרות, אחת מכסף ליהושע הכהן הגדול והשנייה מזהב למלכות - האם היא מיועדת לזרובבל או למלך לעתיד לבוא? בפרק ז' שואלים גולי בבל את הכהנים בישראל האם לצום בתשעה באב? כתגובה, משיב ה' בתמיהה: האם תיקנתם את המעשים שגרמו לצום? האם אתם עושים משפט וצדקה, חסדים עם חלשי העם והולכים בדרך ה'?

 208. נבואת חיזוק לבוני המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 43 דקות

  בפרק ח' מופיעה נבואת חיזוק לבוני המקדש, מפני הגויים אשר מנסים להרפות את ידיהם מהמשך הבנייה. בנוסף לכך עונה הנבואה על תמיהתם של גולי בבל באשר למעמדו של הבית השני אל מול הבית הראשון. עוד מנבא הנביא נבואות נחמה לירושלים שתלויות בתיקון האמת והשלום בעם. לבסוף, הוא מתאר כיצד יבואו הגויים ללמוד אמונה בירושלים, וכך תתפשט ידיעת ה' בכל הארץ.

 209. התגלות המשיח

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  פרק ט' עוסק בנבואה עתידית שמתארת את מלכות מלך המשיח בכל רחבי הארץ, וכיצד ניצחונותיו יהיו בדרכי שלום. האבן עזרא, בניגוד לדעה זו, מפרש שמדובר ביהודה החשמונאי שללא אמצעים רבים מצליח לנצח בכל מלחמותיו.

 210. חיזוק לשבי ציון או נבואה לעתיד

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בפרק י' מתוארת נבואת גאולה שעניינה לחזק ולעודד את השליטה של שבי ציון בארצם תחת השלטון הפרסי, או, לחילופין, ניתן לפרש כי מדובר בנבואה שמכוונת לעתיד לבוא, המתארת את ריבונות ממלכת החשמונאים ועצמאותה, עצמאות שתוביל לקיבוץ גלויות ולהרחבת גבולותיה של הארץ, על מנת שתוכל להכיל את הכמות האדירה של השבים ארצה.

 211. כישלון המנהיגות בתקופת בית שני

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  בפרק י"א מתאר הנביא כיצד מנהיגות העם בבית שני, לאחר תקופת הנהגתם של זרובבל ונחמיה, נכשלת. לחילופין, יש המפרשים שהנבואה מכוונת לעתיד ומתייחסת לכישלונם של המלכים החשמונאים, כישלון שהוביל לחורבנו של בית המקדש השני. לאחר מכן, מתאר הנביא כיצד ה' מראה לו שני מקלות, נעם וחבלים, שמסמלים את יהודה וישראל, אשר הלכו בדרך העבודה זרה ולא בדרך ה'.

 212. מלחמת גוג ומגוג

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  בפרק י"ב מנבא זכריה נבואת גאולה לעתיד לבוא העוסקת במלחמת גוג ומגוג. כתוצאה מהמלחמה יהרגו רבים מישראל, והנביא מנבא כיצד הקב"ה יושיע את ישראל ויפרע מהגויים. לאחר מכן, מתואר כיצד יספדו להרוגים ויש שאומרים שיספדו למשיח בן יוסף שיהרג במהלך המלחמה.

 213. ביום ההוא

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  בפרק י"ד מנבא זכריה נבואת גאולה שתתרחש "ביום ההוא", שבו לא יהיה יום ולא יהיה לילה, הקב"ה יאיר בעצמו באור סגולי שיבטא את השגחתו בעולם, לא יהיו יותר צרות בעם, הנהגת ה' תתגלה באופן ניסי וה' יהיה ידוע בקרב ישראל והעמים. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

 214. האהבה, הציפייה ותוכחת האכזבה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  בפרק א' עוסק הנביא מלאכי באהבת הקב"ה לישראל, אהבה שאיננה מכוח זכות אבות, שהרי גם לעשו יש זכות אבות, ואותו הקב"ה שונא. לאחר תיאור אהבת ה' את ישראל, מוכיח מלאכי את העם אשר לא ממליך את ה' עליו. בנוסף, הוא מוכיח את הכהנים אשר שכחו את מטרת המזבח, להרבות אהבה בין ישראל לה'.

 215. הבגידה בברית

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  פרק ב' עוסק ברובו בתוכחה לכהנים, אשר מעמדם עלה בעקבות המחסור במלך. מלאכי מוכיח את הכהנים על כך שבגדו בברית עם ה' והם מכשילים את העם בדברי תורה. בהמשך, מוכיח אותם מלאכי על כך שהפכו את עבודת המקדש לעבודה טכנית ונמוכה, חסרת כבוד ויראה.

 216. השכר והעונש לצדיקים ולרשעים

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בסוף פרק ב' מוכיח מלאכי את העם על כך שהם כביכול כופרים בהשגחתו של הקב"ה, בעצם כך שהם תוהים על הנהגת ה' בעולם ושואלים כיצד יתכן שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כתגובה לטענותיהם משיב ה' בפרקנו כי יביא את מלאכו לעשות משפט וצדקה בעם, אבל צריך להיות ראויים על מנת לעמוד בדין הנוקב ולחזור בתשובה, כי אפילו הצדיקים יצטרכו לעבור ניקיון, אז קל וחומר שפשוטי העם.

 217. נסיונות והשגחה על הצדיקים

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 דקות

  במזמור י"א מתאר דוד כיצד הקב"ה מייסר את הצדיקים על מנת לבחון אותם על צדקותם זאת בניסיון ליצור קשר איתם, ואילו את הרשעים ה' לא מנסה, כי אינו מעוניין בקשר איתם. בנוסף לכך, מסביר דוד כיצד הרשעים יקבלו את גמולם על פשעם, אך לא באופן מיידי, על מנת לא לאבד את הבחירה החופשית.

 218. המשפט והצדק כמנוף

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  במזמור י"ז מתאר דוד קשר עמוק בין משפט לתפילה. המקום שבו מתברר המשפט והצדק הוא גם מקום התפילות של עם ישראל. כשאדם בא להתפלל הוא נדרש לכוונה שתפילתו לא תהיה מרמה ושקר, כך התפילה בעצמה היא סוג של צדק ומשפט פנימיים באדם.

 219. משפטי ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 דקות

  במזמור י"ט משווה דוד את התורה לשמש. כמו השמש כך גם התורה הינה גורם עוצמתי המשפיע ומאיר בעולם, אבל בניגוד לשמש שחמתה לא תמיד נעימה התורה משיבה נפש לומדיה. התורה מנחה את האדם כיצד לחיות על פי משפטי ה' שהם טובים יותר מזהב, דבש ונופת צופים.

 220. מזמור הבטחון בה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 20 דקות

  במזמור כ"ב זועק דוד לה' בטענה שה' עזב אותו ומסתיר את פניו ממנו. יש המפרשים שהמזמור מיוחס לאסתר שזועקת לה' מתוך ארמונו של אחשוורוש. בהמשך מתוארת הישענות על ה' מעת הלידה ותפילה לקרבת ה' בעיתות צרה. לבסוף, מתאר המשורר את בטחונו בה' שיושיע אותו מכל המציאות הקשה.

 221. החורבן כחלק מהבניין

  הרב אליעזר קשתיאל | 32 דקות

  במזמור כ"ט מתאר דוד את כוחות הטבע הקיימים בעולם כבני אלים, כלומר שליחיו של הקב"ה לעשות את רצונו. בהמשך המזמור מתואר שבר גדול שגורם לזעזוע בטבע. לבסוף, מלמדנו דוד כי על ידי לימוד התורה והעיסוק במצוות מתגלה עוז ה' בעולם.

 222. לעמוד מול העבר כדי לתקן

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  במזמור ל"ב מלמדנו דוד את חשיבות הוידוי על החטאים. עוד מתפלל דוד שבזכות הוידוי לא יסבול מייסורים קשים שלא ניתן יהיה לעמוד בהם. לבסוף הוא מתאר כי רק על ידי הוידוי והתשובה יהיה אפשר לתקן את העבר וללכת בדרך ה'.

 223. ביקור החולה והרגשתו בזמן המחלה

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בחלקו הראשון של מזמור מ"א דוד משבח את מי שמשקיע מחשבה בשאלה כיצד לעזור לחולה, ויש אומרים, שהשבח הוא למי שמעמיק בתפקיד הדלות בעולם. בחלקו השני של המזמור, דוד כואב על כך שיש מי שרוצה ומייחל למותו, הן מקרב אויביו והן מקרב אוהביו. לכן, מתפלל דוד לישועת ה' ומודה לו על רפואתו.

 224. מזמור החתונה - החיפוש אחר הזיווג

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  את מזמור מ"ה ניתן לפרש במספר דרכים שונות, ביניהן שמדובר במזמור שעוסק בחתן וכלה בחופתם. האלשיך מתאר כי היתה מסורת קדומה לשיר את המזמור בחתונות. על פי האלשיך על החתן ללכת בדרכי ה' על מנת לזכות בזיווגו הראשון. לגבי הכלה עליה לשכוח את עברה ולא להשוות את בעלה לבית אביה, וכן ללכת בצניעות כי כל כבודה בת מלך פנימה.

 225. עוצמות ה' והשגחתו על ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 24 דקות

  מזמור מ"ו מתחלק לשני חלקים. בחלקו הראשון (א-ח) מתוארת התמוטטות של המציאות כנראה בעקבות רעידת אדמה או תופעת טבע אחרת, כאשר בתוך כל המהומה ה' מהווה מחסה על עם ישראל. עוד מסביר המשורר כי ה' מלווה את עמו גם בארץ וגם בגלות. בחלקו השני של המזמור (ט-יב), מתאר המשורר את מפעלות ה', אשר מחריב מדינות שלא הולכות בדרכו, ואילו מעם ישראל לא מסיר את השגחתו לעולם.

 226. בטחון בזמן החורבן

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 דקות

  מזמור מ"ח עוסק בעיקרו בשבח לירושלים אשר לא זזה ממנה שכינה לעולם, למרות חורבנה, ואשר מתוכה יורד שפע עצום לכלל האנושות כולה. במהלך המזמור מתוארת מלחמת גוג ומגוג אשר במהלכה הגויים העולים להילחם בירושלים יִתָּקפו בפחד גדול, מכיוון שה' ילחם נגדם כמגן על ירושלים.

 227. הכסף - אמצעי או מטרה?

  הרב אליעזר קשתיאל | 25 דקות

  במזמור מ"ט יוצא המחבר נגד אותם אנשים אשר חיים את חייהם בשביל הכסף והעשירות, ומוסיף ומתאר כי הבוטח בכך שהעושר מלווה את האדם לאחר מותו משול לבהמה ברמת חוכמתו. לכן, דורש המחבר מהאדם לעבוד על נפשו על מנת לישרה בחכמה ובמעשים טובים, כדי להבחין מהי התכלית האמיתית.

 228. איזון שטף הקורבנות

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  במזמור נ' מתאר המחבר את צביעות האנשים אשר מקשטים עצמם בפולחן חיצוני, אך בפנים אינם משפרים את מעשיהם הרעים ולא מבינים את תכלית הקורבנות. לכן הקב"ה דן את אותם האנשים ומוכיח אותם כי הזבחים הם לא העיקר אלא תיקון המעשים וההתוודות על החטאים.

 229. כמיהה לנצחיות וקביעות בבית ה'

  הרב אליעזר קשתיאל | 20 דקות

  במזמור ס"א דוד מבקש מה': "אגורה באהלך עולמים" (ה). האם דוד התכוון באמת להתגורר באוהל ה' לעולם? ברור שלא. דוד מבקש נצחיות וקביעות בבית ה', לו אישית וגם לעם ישראל ברמה הלאומית.

 230. השגחת ה' בגלות

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  מזמור ס"ו נפתח באווירה שמחה: "הריעו לא-להים כל הארץ" (א), אך בהמשכו אנו מוצאים אווירה של מצוקה: "שמת מועקה במתנינו" (יא). מה קרה באמצע? המזמור מתאר את הגאולה, ואז חוזר לתאר את נוראות הגלות ואת ההצלה ממנה.

 231. בקשה להצלת עם ישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  מזמור ע"ה הוא תפילה לה' שלא ישחית. על מי מוסבת התפילה? את מי מבקשים מה' שלא ישחית? ומה הקשר של פסוק ד - "נמוגים ארץ וכל יושביה"? המזמור הוא תפילה על עם ישראל שלא יושחת על ידי הגויים, אשר לולא זכויותיו היה העולם נמוג.

 232. יציאת מצרים כתקווה לגאולה

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  עם ישראל נמצא בגלות, במעמקי המחשכים והצרות, ומאין ישאב נחמה ותקווה? ביציאת מצרים ה' שידד את כל מערכות הטבע כדי להציל את עם ישראל, וזכירתה תוביל לנחמה, לידיעה שה' איתנו, ולתקווה לגאולה.

 233. תקיעת שופר ויציאה לחירות

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  מה עניינה של תקיעת השופר? מדוע אנו תוקעים בשופר בראש השנה? תקיעת השופר היא קריאה לעם ישראל לצאת לחירות, לבחור בעבודת ה' וכך לצאת לחירות.

 234. קדושת ה' לעתיד לבוא

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  לעתיד לבוא יהיה שם ה' גדול וקדוש בעולם. כיצד תבוא לידי ביטוי גדולה וקדושה זו? במזמור מתוארים שלושה ביטויים לגדולת ה' לעתיד לבוא: הנהגה ניסית ופלאית, קרבת ה' ומשפט צדק. 

 235. אברהם ודוד

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 דקות

  מזמור ק"י פונה בלשון נוכח אל דמות מסויימת. יש מחלוקת בין המפרשים במי עוסק המזמור: בדוד או באברהם. נמצא את הרמזים לאברהם הטמונים בפרק זה, לאחר מכן נראה גם את הרמזים לדוד. נראה כי יש כאן הקבלה בין דוד לאברהם: שניהם בוטחים בה', מרגישים את נוכחותו, וממשיכים את דרכו של "מלכי־צדק". 

 236. צמצום אלוקי ובחירה אנושית

  הרב אליעזר קשתיאל | 48 דקות

  על פי פירוש המשך חכמה, נעקוב אחר תהליך הצמצום האלוקי שבבריאת העולם, ונעמוד על מעלת הבחירה שניתנה לאדם. נברר את תפקיד האדם בעולם, ונבין בחירות שגויות שמתוארות בפרשת בראשית.

 237. תפילה להצלה מהרשע

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בשיעור נלווה את הצדיק בהתמודדותו עם הפך דרכו, עם הרשע ועם מזימותיו, ונלמד מתפילתו לה'. נעסוק גם בקישור שעשו חז"ל בין המזמור לבין עשו ויעקב.

 238. הדרכות ואזהרות ללומדי התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  נלמד מהנמלה הדרכות בלימוד תורה, נשמע למה גורמת פריקת עול מלכות שמים, ונברר מהו היחס הנכון לתורה ומדוע הרוצה לדבוק בה צריך להיזהר מהתאווה.

 239. שיטות העבודה של היצר הרע

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 דקות

  באמצעות משל לאישה זונה שמפתה נער תמים, הפרק משרטט את דרכו המתוחכמת של היצר הרע לכבוש את לב לומדי התורה ולהסית אותם לדבר עבירה.

 240. על חכמת התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 31 דקות

  נלמד על פי פירוש הגר"א לפרקנו את דרגות חכמת התורה, את חשיבותו של כל חלק בה ואת השפעותיה על נפש לומדיה.

 241. הזמנה לחכמת התורה ולסוד שבה

  הרב אליעזר קשתיאל | 25 דקות

  בשיעור נלמד על פי הגר"א את מי מזמינה אליה התורה ומה נכלל בהזמנה, את מי אסור להזמין אליה ולָמה, ומה הקשר בינה לבין "אשת כסילות" (יג). 

 242. ניגודים בין טוב לרע

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  בשיעור נשווה על פי פירוש הגר"א בין הצדיק לרשע, ונלמד מתוך הניגוד החד ביניהם מהי דרך הטוב ומה גורל ההולכים בה לעומת דרך הרשעים וגמולם.

 243. צדיק, רשע ולימוד תורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 דקות

  בשיעור נבין על פי הפשט מה הן הנהגות החיים הנכונות ומה טוב בהן, ונחדד ממה יש צורך להתרחק ומדוע. בנוסף, נעמיק ונלמד על פי הגר"א שרואה בפרק משל מהי דרך לימוד התורה הרצויה.

 244. איך קונים צדיקות?

  הרב אליעזר קשתיאל | 57 דקות

  בשיעור נלמד, על פי פירוש הגר"א, איך קונים את התורה ואת הצדיקות, ונשמע מה שכר ההליכה בדרך שהן מתוות לעומת ההפסד שבהליכה בדרך הרשע. 

 245. בין חכם ללץ

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  בפתיחת הפרק נגדיר את ההבדל שבין חכם ללץ ומתוך הגדרה זו נמשיך ונלמד איך להגיע בעצמנו לחכמה ולהתרחק מהליצנות ומהרשעה.

 246. להגיע לחכמה ולשמור עליה

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  בפרק י"ד נמשיך לעסוק בהשוואה בין צדיקים לרשעים ובין חכמים לכסילים. מתוך השוואה זו נסיק כיצד להגיע לחכמה וכיצד לשמור עליה.

 247. השפעת הדרך על בוחריה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  אנו רגילים לחשוב שחכמה וכסילות הן יכולות מולדות שמשפיעות על הישגי האדם. בשיעור נלמד על יכולתנו לבחור ביניהן, ונראה כיצד משפיעה בחירה זו על האדם.

 248. אז איך עובדים את ה'?

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  על פי פירוש הגר"א נסקור את מעשיהם ואת התנהלותם של אנשים מסוגים שונים – האדם הפשוט, התלמיד החכם, המלך והרשע. נלמד מכל אחד מהם על עבודת ה' שלנו - מה רצוי שנעשה ושנשפר, וממה עלינו להיזהר.

 249. הוראות לקניין התורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בשיעור נלמד שהתורה נקנית על ידי מעשים טובים ומידות טובות. נפרט את המעשים והמידות שמובילים לקניין התורה, ונציין ממה יש להתרחק ולהישמר.

 250. הדרך לתורה והשפעתה

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  בעקבות פירוש הגר"א, נלמד כיצד התורה ועשיית רצון ה' משפיעות על האדם, נברר את משמעות עמל התורה והמצוות, ונקבל הנחיות לחינוך ילדינו.

 251. הנהגות טובות ללימוד תורה ולחיי המעשה

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  נלמד את הפרק בשני מישורים – בפשט נבין את הפתגמים הטומנים בתוכם חכמת החיים הנוגעת לעולם המעשה, ומלימוד פירוש הגר"א נקבל הנחיות ותובנות העוסקות בבניין העולם הרוחני ובקניין התורה.

 252. דעה חכמה לנפשך

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בשיעור נלמד, על פי הגר"א, את השפעת דרכו של האדם על נפשו ועל עולמו הפנימי, תוך השוואה בין השפעת דרך הטוב והחכמה להשפעת דרך הרשע והאווילות. 

 253. בין אדם לעצמו, לחֶבְרָתוֹ ולתורתו

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  נלמד את הפרק על פי הפשט ועל פי פירוש הגר"א, ונבין את ההנהגות הטובות שהוא מדריך אותנו אליהן בשלושה מישורים: במישור האישי, במישור החברתי ובמישור הרוחני.

 254. דמות המלך הראוי ואשת החיל שלו

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  בתחילת השיעור נבין את ההדרכה המובאת בפרק ביחס לדמות המלך הראוי, ובהמשכו נלמד את תיאור האישה המתאימה לו. על פי הגר"א נפרש את תיאור האישה כמשל לתורה, ונלמד על סגולותיה ועל השפעתה על לומדיה.

 255. אהבת ה' - איך ובזכות מה?

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בשיעור נלמד, על פי פירוש הנצי"ב, מהו שיר השירים ומה לומדים מפסוקיו הראשונים על אהבת ה'. נסקור את שתי הדרכים שמפרט שלמה לאהבת ה' ואת היתרונות שבכל אחת מהן, ונברר מהי מעלתם של ישראל שמזכה אותם באהבתו המיוחדת של ה'.

 256. שני הצדדים של הקשר

  הרב אליעזר קשתיאל | 32 דקות

  על פי הנצי"ב יש בפסוקים שבפרקנו משל לגאולה ממצרים ותפילה על הגאולה העתידית. בשיעור נסביר איך מתקשר הנמשל לפסוקים, ונעסוק בקשר שבין עם ישראל לה'. נברר מה לומדים מהמשל על אהבת ה' אלינו, ואיך עלינו לשמר ולחזק את הקשר מהצד שלנו. 

 257. אהבת ה' וברכתו לישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 23 דקות

  בשיעור נבאר את תיאור אהבת הקב"ה לישראל, ונדון בשפע האלוקי המורעף על ישראל. נלמד למה נדרשים ישראל כדי לשמור על השפע הזה, ומתי הם יכולים להשפיע ממנו החוצה על אומות העולם.

 258. אחריות הצדיקים כשהעם "ישן"

  הרב אליעזר קשתיאל | 25 דקות

  בשיעור נלמד את פירוש הנצי"ב לפסוקים, ונברר מה תפקידם של הצדיקים כלפי הדור בזמן של הידרדרות רוחנית. נסביר את אחריותם הכבדה של הצדיקים ואת מקומם בקשר שבין עם ישראל לה'.

 259. החיבור בין יהודה למואב

  הרב אליעזר קשתיאל | 38 דקות

  בשיעור נעיין בפתיחה של מגילת רות, ונסביר את הבעייתיות שבירידתם של אלימלך ובני משפחתו למואב באמצעות השוואה בין יהודה למואב ובעזרת העמקה בשמות הדמויות. 

 260. רות ובעז - שילוב בין חסד וגבורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 28 דקות

  רות ובעז מסמלים שניהם את השילוב המנצח בין חסד וגבורה. בשיעור ננתח את דמויותיהם, נזהה בכל אחד מהם את תכונות החסד והגבורה, ונסביר את משמעות השילוב ביניהן.

 261. התגלות הגבורה בלילה

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בשיעור נברר את מטרת המעשה הקשה שנעמי שולחת את רות לעשות, ונסביר את משמעות הגבורה המתגלה באמצעותו. נלמד במה מתבטאת גבורתו של בעז, כיצד הוא בוחן את גבורתה של רות, ומדוע יש צורך בחשיפת גבורתם.

 262. משפחה לשם שמים

  הרב אליעזר קשתיאל | 27 דקות

  בשיעור נסביר את הטקס שבו מעביר הגואל לבעז את האחריות על הגאולה, ונעמוד על ייחודיותם של בעז ורות שמקימים משפחה מתוך רצון טהור לפעול לשם שמים ומייסדים את מלכות ישראל.

 263. היה ה' כאויב

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  בשיעור נבאר את הפסוקים ונחשף לעומק הפגיעה הרוחנית שנגרמה לישראל בחורבן. נברר מה מקומו של ה' בפגיעה זו, מה משמעותה, ואיזו נחמה ניתן למצוא בה.

 264. תובנות של נחמה

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  בתוך פסוקי הקינות המבטאים צער וייאוש יש גם חרכים של תקווה ונחמה. נלמד את התובנות שצופנים בחובם הפסוקים לגבי תפקיד הייסורים והקשר עם הקב"ה בעת משבר, ונעמוד על המסקנות הנובעות מהם ועל דרך התשובה שהם מכוונים אליה.

 265. בת עמי לאכזר

  הרב אליעזר קשתיאל | 59 דקות

  בשיעור נתוודע למצוקות של יושבי ירושלים ברובד הארצי וברובד הרוחני, ונסביר את הסיבות שהובילו להדרדרות של ישראל בשני הרבדים הללו. בתוך תיאור החורבן הקשה נגלה גם מעט נקודות של אור שיביאו נחמה.

 266. האשליה הפרסית

  הרב אליעזר קשתיאל | 35 דקות

  בשיעור נברר מה אנו למדים מתיאור המשתאות בפתיחת המגילה על התרבות הפרסית. נסביר כיצד מנסה מלכות פרס להוות אלטרנטיבה לעם ישראל, מה מטרתה ומה הבעיה במטרה זו.

 267. מהות המלחמה וימי החג

  הרב אליעזר קשתיאל | 22 דקות

  בשיעור נברר את נושא המלחמה בין היהודים לגויים במגילה, ונסביר מדוע המשיכו היהודים במלחמתם ביום השני ומדוע לא לקחו שלל. בנוסף, נעסוק במהות ימי החג ובמשמעותם, ונלמד כיצד הם מסמלים את הקשר בין ישראל לקב"ה.

 268. מגילת אסתר כהכנה לבניית המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 50 דקות

  בעזרת רמזים ממגילת אסתר נברר מה מצבם של היהודים בארץ במשך 18 השנים בהן מושבתת בניית המקדש, ונבדוק אילו תהליכים הובילו לחידוש הבנייה. נגלה בקרב היהודים יאוש עמוק לצד אמונה גדולה, ונלווה אותם במתח הקשה עד לשמחת חנוכת המקדש.

 269. ביסוס מהותה של ירושלים

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  בפרק ז' נסביר כיצד העמדת הדלתות בחומות ירושלים מבטאת את ביסוס מעמדה וכבודה של העיר, ונבין מה תפקידה של רשימת היחס. בפרק ח' נעמוד על ייחודו ומשמעותו של המעמד הנשגב המתואר בפרק, ונבין כיצד באמצעותו מתחבר העם אל ירושלים ואל מהותה.

 270. הכדור עובר לידיים שלנו!

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 דקות

  הסקירה ההיסטורית שבפרק ט' מבליטה את מקומה של ההנהגה האלוקית בהובלת ההיסטוריה של עם ישראל עד לימי שיבת ציון, ומחדדת את השינוי שמתחיל בתקופה זו. בשיעור נבין מהו השינוי וכיצד האמנה שבפרק י' והתקנות שבה נובעות משינוי זה ומבטאות אותו. (לשיעור נוסף בנושא זה, לחץ כאן)

 271. שמחת חנוכת החומה

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  בשיעור נתייחס למאמץ ליישב את ירושלים ולעבודת הלויים הנזכרת בפסוקים, ונרחיב בעניין חנוכת החומה. באמצעות הבנת מקומם של השירה וקורבן התודה במעמד החנוכה, נבין את משמעותו ואת השמחה הגדולה שהייתה בו. (לשיעור נוסף בנושא לחץ כאן)

 272. המאבקים על קדושת המקום, הזמן והאדם

  הרב אליעזר קשתיאל | 45 דקות

  בשיעור נעסוק במאבקיו של נחמיה על הצביון היהודי של שבי ציון ושל תקופת בית המקדש השני, ונראה כיצד הוא מתמודד עם השפעת טוביה העמוני, עם ההתרופפות בשמירת השבת ועם נישואי התערובת. 

 273. הנביא יואל - זמנו ומקומו בעקבות חז"ל

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשפב | | שעה ו- 5 דקות

  מיהו יואל? מתי חי, ומה פשר נבואת הארבה הנוראה שהוא צופה? התנ"ך אינו מביא תאריך או אמצעי לזהות את תקופתו , ואת ההקשר של תוכחתו, אך חכמים מפתיעים בזיהוי הנביא , ננסה ללכת בעקבות דבריהם.

 274. אישה גדולה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  אל מול העוצמות והיוזמה של רחב הבאה לידי ביטוי בכל הפעולות שהיא עושה עומדים חיוורים מעשיהם של המרגלים עצמם שנראים כחדלי אישים לחלוטין. מה ניגוד זה מלמד אותנו?

 275. חטאו של עכן לבית זרח

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשע"ו | | שעה ו- 5 דקות

  בעקבות הפסד ישראל במלחמה מול העי מתברר כי עכן "עָכָן בֶּן־כַּרְמִי בֶן־זַבְדִּי בֶּן־זֶרַח לְמַטֵּה יְהוּדָה(יהושע ז' יח)חטא ומעל בחרם בניצחון על יריחו. בשיעור ננסה לחשוף מהי המשמעות לכך שהכתוב מבליט את ייחוסו המשפחתי והשבטי של עכן. בנוסף נברר מדוע מעילת עכן בחרם הייתה חמורה כל כך.

 276. שיכול ידי יעקב ומעמד הבכור בספר בראשית

  הרב אליעזר קשתיאל

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 55 דקות

  מדוע מעדיף יעקב את אפרים, על פני מנשה הבכור? מדוע בספר בראשית דוחים את הבכור באופן שיטתי? מדוע יעקב בוחר לשכל את ידיו ולא לומר מלכתחילה שהוא מבכר את אפרים? מדוע חז"ל קושרים את החלטת יעקב לעצירת השמש על ידי יהושע? ומדוע חכמים מייחסים את הביטוי "ספר הישר" כתיאור לספר בראשית כולו? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בשיעור זה.

 277. חיזוק עם ישראל ונקמת ה' באשור

  הרב אליעזר קשתיאל | 16 דקות

  ספר נחום הינו נבואת פורענות על ממלכת אשור, ומתחלק לשניים: משא נינווה וחזון נחום. הספר מדבר על מלחמת ה' באשור ותיאור מפלתם לאחר גלות ישראל. בתחילת פרק א' הנביא מתאר את מידות ה', כדי שיזכרו שלמרות ההרס והחורבן שזרעו אשור בישראל הכל התרחש תחת הנהגת ה', ואשור יענשו מידה כנגד מידה על אשר עוללו לישראל.


  לשיעור המשך על פרק א'

 278. הנבואה הגדולה נגד אשור

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בפרקים ב'-ג' מתאר נחום כיצד ממלכת אשור הולכת ליפול מעוצמתה, ולהיכבש על ידי בבל. הוא מתאר את הכישלון והכיליון הצפוי לממלכת אשור במלחמותיה, ואת תהליך נפילתה מאימפריה גדולה לחורבה שוממה. לבסוף, מסביר הנביא, כי הקב"ה מעניש את אשור על מעשיה הרעים - חוסר מוסריות, גזל ושפיכות דמים.


  לשיעור המשך על פרק ג'

 279. התעוררות העם וה' בשיבת ציון

  הרב אליעזר קשתיאל | 30 דקות

  בפרק ב' נראה כיצד מעודד חגי את העם כי הנבואה לא פסקה והקב"ה לא שוכח את בריתו עם ישראל לעולם. כמו כן, רומז הקב"ה לנביא לתת כבוד לנציב זרובבל, ובכך לחזק אותו, כי רק כך העם יצליח להשתקם לאחר הגלות. בהמשך, נראה כיצד מחזק חגי את העם שלא לפחד ממלכות פרס, ורומז על מלכות החשמונאים שעתידה לבוא. לבסוף, ננסה לענות על השאלה מה ההבדל בין המקדש הראשון לשני בתכליתו הרוחנית?

  לשיעור המשך על פרק ב'

 280. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'