בשיעור זה נקרא ארבע כתובות עבריות הקשורות בתולדות ישראל וזיקתו של עם ישראל לירושלים. שלוש הן מתקופת המלוכה והרביעית מסוף ימי בית שני. כמענה מוחץ למכחישים את זיקת עם ישראל לירושלים, בירתו הנצחית, הכתובות הללו מעידות כמאה עדים על האמת ההיסטורית. התעודות מוארות על ידי המסופר בתנ"ך ובספרות חז"ל וגם מאירות סיפורים אלו באור ריאלי נוסף. ניתן לדרוש עליהן את הפסוק: "אמת מארץ תצמח" (תהלים פה, יב).

 

ימי עיון בתנך - תשעז