שלמה - נשותיו

נמצאו 24 תוצאות חיפוש

 1. קדושתו של שיר השירים

  הרב יעקב מדן |

  רבי עקיבא מכריע במשנה כי שיר השירים הוא קודש קודשים. ברם, קביעה זו אינה פשוטה לאור דמותו של שלמה המלך. בחז"ל מצאנו גישות שונות לגבי השאלה האם אהבתו של שלמה לנשים הייתה לשם שמיים או שמדובר באהבה יצרית. ייתכן כי גישות אלו משפיעות על השאלה האם שיר השירים הוא חלק מכתבי הקודש או שמא מדובר באוסף שירי אהבה אנושיים.

 2. גיור אשה

  הרב יעקב מדן |

  מהי המשמעות של גיור אישה - הלא היא אינה עוברת ברית מילה? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו, דרך עיון מעמיק בדמות האידאלית של האישה במקרא - "אשת חיל" המתוארת לנו בספר משלי. ננסה לברר מיהי אותה "אשת החיל", וכיצד קשורה אליה דמותה של רות.

 3. העברת המלוכה מדוד לשלמה ומעמדה של בת שבע

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

  תאריך פרסום: תשע | |

  מצעד הטוענים לכתר; מדוע רצח אבשלום את אמנון? היכן נעלם כלאב בן אביגיל? כמה ילדים היו לבת שבע? שתי מרידותיו של אדוניהו בן חגית. מדוע היה יואב לצד דוד במרד אבשלום, ונגדו במרד אדוניהו? מדוע תמכה בת שבע בבקשת אדוניהו לשאת את אבישג? כיצד אילצה בת שבע את דוד להתערב במרד אדוניהו?

 4. החזרה למצרים במלכותו של שלמה

  ד"ר יעל ציגלר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ימי שלמה ידועים כשיא הזוהר של מלכות ישראל במישורים רבים. מצד שני, הממלכה מתפצלת בעקבותם ומתדרדרת עד לחורבן. השיעור יעסוק במציאת רמזים לנפילתה של מלכות שלמה, מציאת נקודת המפנה במלכותו ומקומה של מצרים, פרעה ובת פרעה בנפילה זו.

 5. מפני מה לא נתגלו טעמי תורה?

  תלמוד בבלי

 6. תוכחת נחמיה

 7. קירוב רחוקים

  הרב יגאל אריאל

 8. פלורליזם דתי

  הרב משה כהן

 9. לא הכל זהב

  הרב ד"ר יואל בן נון

 10. חטא שלמה ומרד ירבעם

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 11. מי המלך?

  נתנאל שפיגל

 12. הן בקדושיו לא יאמין

  רבי אברהם בן הרמב"ם

 13. מדרש שלמה

  נתנאל שפיגל

 14. דברי מוסר ומילת חיבה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 15. תוכחה מאמא

  ד"ר נאוה כהן

 16. בשבח המונוגמיה

  ד"ר יושי פרג'ון

 17. מלכות שלמה בירושלים (ה) - הנפילה

  הרב יצחק לוי

  השיעור בוחן את המרכיבים השונים בנפילתו האדירה של שלמה - הנישואין לבת פרעה, בניית הבמות לעבודה זרה והעבירה הגורפת על פרשת המלך - שבעטיים נגזרו דווקא בימיו פילוג הממלכה וחורבן הבית. נדון בקצרה גם במסורות על הכנסת הארון לקודש הקדשים ועל הכנת המקום לגניזת הארון.

 18. משפט שלמה - מה החידוש?

  הרב מנשה וינר | 52 דקות

  הנביא מתאר את התפעלותם של כל העם מחכמתו של שלמה במשפט למרות שלכאורה נראה כי מדובר בהכרעה די פשוטה. נראה כי דקדוק בדברי הנשים והכנסת גורם ההפתעה הוא שהוביל להתפעלות העם.

 19. נישואי שלמה עם בת פרעה

  תלמוד בבלי

 20. מפני מה לא נתגלו טעמי תורה?

  תלמוד בבלי

 21. מתן על הפרק - מלכים א יא-יב

  צוות מתן

  מנקודת השיא של בניין המקדש, מתחילה הדרדרותה של מלכות שלמה. נשיו הנכריות מטות את ליבו וגורל הממלכה המפוארת נחרץ. הכתוב מתאר עונש כפול: ה'שטנים' הפוגעים ומערערים את מלכותו מבחוץ עוד בחייו, וירבעם קורע את מלכותו מבפנים לאחר מותו. רחבעם בן שלמה מחמיץ את ההזדמנות האחרונה לאיחוי הממלכה, ובהחלטה פזיזה ויהירה מביא לקרע מוחלט בין יהודה וישראל. ירבעם מלך ישראל מעמיק ביוזמתו את הקרע באמצעות רפורמה דתית מקיפה, שתכליתה לערער את מרכזיותו של המקדש בירושלים. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא פילוג המלוכה בתפיסת חכמי הסוד - קיומה של מלכות ישראל לצד מלכות בית דוד כמציאות אידיאלית.   

 22. נבואה פרטית לעוזיהו

  הרב מנשה וינר | 50 דקות

  בשיעור נעיין בפרשיות שהן רקע לנבואה בישעיהו ב: פרשת המלך ופרשת חטאי שלמה (שעבר על דברי פרשת המלך והרבה נשים וסוסים) ומתוך כך נראה את הבעייתיות בריבוי המרכבות המתואר בנבואה - חוסר ההכרה בתלות בה'. לאחר מכן נראה שהנבואה שלנו עוסקת בעוזיהו שבעקבות הצלחתו במלחמות ועוצמתו הרבה חטא בגאווה.

 23. מרכז רוחני עולמי

  הרב אליעזר קשתיאל | 49 דקות

  שלמה מנסה ליצור מרכז רוחני כלל-אנושי על ידי נשיאת נשים מהעמים באהבה ובאמונה. תוכניתו לא מצליחה ושני שטנים קמים לו המבטאים את ההפך מאהבה ואמונה.

 24. פירוק הממלכה

  ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 38 דקות

  למה התנ"ך מפרט לנו את תפארתו של שלמה? מה בדיוק היה חטאו של שלמה? מה הוביל לקריעת הממלכה? ומה פשר המעשים שירבעם עושה בתחילת מלכותו? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.