עזרא

נמצאו 19 תוצאות חיפוש

 1. מבוא למאמרו של ח' חפץ על מלכות פרס ומדי

  הרב יעקב מדן

  כמבוא למאמרו של ח. חפץ, ננסה לסקור לפני הקורא משהו מתולדות המחלוקת בין המחקר ההיסטורי לבין שיטת המסורת היהודית בנושא הנדון - התקופה הפרסית, שיבת ציון וימי הבית השני

 2. מלכות פרס ומדי בתקופת בית שני ולפניה - עיון מחודש

  ד"ר חיים חפץ

  התקופה הפרסית מתוארת בכתבי היוונים ובמקורות היהדות, וכן ע"י ממצאים ארכיאולוגים, אך אין ביניהם התאמה. מטרת מאמר זה היא להאיר כיוון זנוח זה של החקירה ההיסטורית, שיש בו כדי להעמיד את המסורת ההיסטורית היהודית לפחות במעמד מדעי-היסטורי שווה לזה של הספרות ההיסטורית היוונית

 3. יהודים באימפריה הפרסית

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשעב | | שעה ו- 9 דקות

  שום דבר ממה שנכתב ונאמר בימי הבית הראשון, לא הכין את היהודים למצבם החדש תחת כנפי 'מלך המלכים' הפרסי: אזרחי מעצמה עולמית, שייחודם אינו טריטוריאלי או מדיני, שהעבודה הזרה מסביבם מאיימת פחות, והם שותפים עם עמי הארצות שסביבם, ואינם אויבים להם. אילו דרכי התמודדות ועיצוב זהות פתוחות בפניהם, ואילו דרכים יוכלו לפתח?

 4. הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא?

  אליכין בן-נון

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ימי שיבת ציון והקמת המקדש החל מהצהרת כורש וכלה בשנות פועלו של עזרא בירושלים מתוארים בספר עזרא בתיאור ארוך. מבנה הספר מחייב התייחסות לשלוש תקופות - הקמת המזבח בירושלים, הקמת המקדש בירושלים ועלייתו ופועלו של עזרא בירושלים. בשיעור נעיין במבנה הספר לאור שלוש התקופות הללו תוך התמקדות במאפיין משותף לכל תקופה בספר, והוא - קבלת רישיון ממלך האימפריה הפרסית למנהיגי היהודים לטובת המקדש ולטובת עולי בבל. נשווה את שלושת הרישיונות הללו, ונשרטט באמצעותה בצורה מיטבית את מבנה הספר ונבין את ימי שיבת ציון שמתוארים בו. נתייחס גם לממירא של חז"ל בכותרת השיעור, וננסה לברר, האם אכן זיהו חז"ל את של שלושת המלכים כמלך אחד?

 5. משמעות בניית החומות בספר עזרא ונחמיה

  ד"ר נריה קליין

  תאריך פרסום: תשעג | |

  נהוג לחשוב, ששיאו של ספר עזרא-נחמיה הוא בניית בית המקדש השני; אך סיפור זה נחתם לאחר שישה פרקים, ושבעה-עשר הפרקים הבאים סוקרים את ימי עזרא ונחמיה. בפרקים הללו אנו מוצאים התמקדות רבה במפעל בניית חומת ירושלים, ותיאור הבנייה תופס נפח נכבד מהספר, הרבה יותר מתיאורי בניית בית המקדש! יתירה מכך: סיפור בניית החומה מוזכר, במפתיע, גם בחלק הראשון של הספר - העוסק בבניית המקדש! ניכר, אם כן, שבניית החומה היא עניין בעל חשיבות רבה ביותר בספר עזרא-נחמיה; השאלה המתבקשת היא, כמובן: מדוע?

 6. עזרא - מנהיגות לשם שמים

  הרב יובל שרלו

 7. תפילת אזהרה

  הרב יובל שרלו

 8. הבטחת התשובה

  הרב יובל שרלו

 9. בין עליית עזרא לעליית זרובבל

  הרב ד"ר יואל בן נון

 10. דמותו של עזרא

  פרופ' מרדכי זר-כבוד

 11. מועדי תשרי ומעמד הקהל בתחילת ימי הבית השני

  הרב יהודה זולדן

  תאריך פרסום: תשעא | | שעה ו- 11 דקות

  מועדי תשרי נחגגים בפרקנו בצורה מוזרה מאוד - בראש השנה קוראים בתורה ובחג הסוכות בונים סוכות מארבעת המינים. מה פשר ההתנהגות המוזרה הזו? בשיעור נראה שעזרא הכהן מנצל את ההתאספות בבית המקדש בראש השנה ומשלב אלמנטים מאירועים שונים כדי ליצור מעמד מיוחד ועל ידי כך לרומם את רוח העם ולחבר אותם למצוות. 

 12. שיעור בהנהגת ציבור

  הרב ד"ר יואל בן נון

 13. עזרא - סמכות מדינית והשפעה דתית

  הרב יובל שרלו | 23 דקות

  בשיעור נבחן את תפקידו של עזרא העולה ארצה, ונבאר את כתב המינוי שמעניק לו המלך הפרסי. נבין את תפקידו ההיסטורי של עזרא בהשתלשלות התורה בעם ישראל, ונסביר את הזכויות הרבות הניתנות לו בכתב המינוי ואת משמעותן.

 14. היחס הפרסי והייחוס של עזרא

  הרב מנשה וינר | 48 דקות

  בשיעור נבאר את הפרק, נסביר את השינוי שמשקף כתב המינוי של עזרא במדיניות הפרסית כלפי היהודים, ונברר מיהו עזרא: האם הוא הכהן הגדול ומה הקשר שלו ליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול שעלה עם זרובבל.

 15. משמעות הכסף בעליית עזרא

  הרב מנשה וינר | 49 דקות

  בשיעור נלמד את חלקי הפרק, ונתמקד בהבנת משמעות הכסף והרכוש המוזכרים כמה פעמים במהלך הפרק. באמצעות השוואה ליציאת מצרים נסביר מה מסמל הכסף, ומדוע עזרא לוקח את הכסף שמביא המלך הפרסי, אך אינו נעזר בהגנה שהמלך יכול לספק לו.

 16. זעקת עזרא והשפעתה

  הרב מנשה וינר | 43 דקות

  בשיעור נבין כיצד בתגובתו החריפה לידיעה על ההתבוללות מבטא עזרא את כאבו הגדול ומזהיר מפני ההשלכות הקשות של מעשה זה. בנוסף, נבחן את תשובת העם, ונסביר מה מיוחד באנשים הכתובים ברשימה הסוגרת את הספר.

 17. ההתמודדות עם בעיית הנשים הנוכריות

  הרב צבי הבר | 49 דקות

  בשיעור נסקור את מהלך ההתמודדות עם בעיית הנישואין לנשים הנוכריות. נסביר את הזעזוע של עזרא ואת תגובתו, נבחן את מעשיו ואת תפקודו בהשוואה למעשי העם, ונדון בהצלחת המהלך.

 18. בעיית ההתבוללות - משבר ופתרון?

  ד"ר מרדכי סבתו | 42 דקות

  בשיעור נעסוק בבעיית ההתבוללות בשיבת ציון, ובנסיונו של עזרא לעורר את העם לשינוי ולחזרה בתשובה בנושא זה. נברר מהי עמדתו של עזרא בעניין, נבחן את התייחסות העם, ונדון בתוצאות המהלך שעזרא מנסה לחולל.

 19. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.