עבודת ה'

נמצאו 73 תוצאות חיפוש

 1. זהב ואפר - בין משכן ועגל לפרה אדומה

  הרב משה ליכטנשטיין

  אחת מהדילמות המרכזיות בעבודת ה' היא המתח המתמיד הקיים בין ההמחשה לבין ההפשטה. המאמר עוסק בהשלכות של דילמה זו על אירועי החצי השני של ספר שמות, לאור פרשת פרה.

 2. פרשיות השוללות את רעיון המקדש ומשמעותן

  הרב ד"ר אברהם שמאע

  תאריך פרסום: תשסח | |

  בתורה ובנביאים (ראשונים ואחרונים) מצויות פרשיות, השוללות, לכאורה, את רעיון המקדש, כגון: סוף פרשת יתרו, שמואל ב ז', ועוד. זאת, כמובן, לצד פרשות רבות, המחייבות רעיון זה. במהלך השיעור נדון במשמעות הרעיונית של פרשות אלה ובמשמעות הסתירה שביניהן, ונעמוד גם על כמה פרשות המעמידות על רעיונות ממצעים שבין הפרשות הסותרות, כגון: תפילת שלמה ופרקים בישעיהו. (השיעור עוסק בשמואל ב פרק ז'. אך מתאים גם לדברי הימים א פרק י"ז)

 3. למי פונים מזמורי תהלים?

  ד"ר תמר ורדיגר

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ספר תהלים משמש מאז ומקדם כספר תפילות של עם ישראל. ובכל זאת, רבים ממזמוריו אינם פונים ל"שומע תפילה", לאלוקים. למי, אם כן, פונים מזמורי תהלים? שאלה זאת תשמש נקודת מוצא לעמידה על טיבו של ספר תהלים. בעקבותיה, ובעקבות בחינת מאפיינים נוספים של המזמורים, תוצגנה שתי תפיסות שונות של ספר תהלים, וכן תוצע דרך בה ניתן להפוך את כל ספר תהלים לחלק מעבודת ה' האישית של כל אדם ואדם.

 4. שבתי בבית ה' - בין שגרה להתחדשות

  ד"ר בלהה אדמנית

  תאריך פרסום: תשעג | | שעה ו- 1 דקות

  כולנו נתקלים במשך החיים באירועים מרוממי-נפש, להם אנו מצפים ובהם אנו נזכרים. מהו המקום של ההתרגשות החד-פעמית לעומת השגרה התמידית? במזמור כ"ז דוד מברר את הנקודה ונותן את המקום לשני הצדדים.

 5. משמעות סיפור הבארות

  בראשית פרק כו

  הרב נחמיה רענן

  בפרשנות החסידית נתנו לסיפור חפירת הבארות משמעות נוספת כמשל לחיפוש הדרך בעבודת השם. כל אחד צריך לחפור באר בעצמו, למצוא את הדרך המתאימה לו.

 6. יציאת מצרים לשם עבודת ה'

  הרב יובל שרלו

 7. עשיית מצוות בדרך טבעית

  הרב יהודה עמיטל זצ"ל

 8. תרומה ותצוה - שני שלבים בעבודת ה'

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 9. אינדיבידואליות בעבודת ה'?

  הרב משה כהן

 10. קרבן האדם

  הרב דוד סתיו

 11. מתח רוחני

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

 12. להיזהר מאש זרה

  הרב יובל שרלו

 13. אל מול פני המנורה

  הרב איתמר אלדר

 14. שירות מתוך מחויבות

  הרב משה ליכטנשטיין

 15. חווית הראשוניות

  הרב יהודה עמיטל זצ"ל

 16. עבודת השם מתוך שמחה

  הרב נחמיה רענן

 17. איך עובדים את ה'?

  הרב ד"ר יואל בן נון

 18. פסק זמן רוחני

  דוד נתיב

 19. מקדש חיינו

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 20. קורבן אדם

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 21. אני היום ילדתיך

  איילת אסטרייכר

 22. המטרה העיקרית

  מלבי"ם

 23. הקב"ה מסייע גם לחוטאים

  חנן פורת

 24. התעוררות לעבודת ה' ע"י שירת המזמור

  הרב ישעיהו הדרי |

  השילוב של המבנה האומנותי של המזמור (מבנה קונצנטרי - בצורת מנורה) עם המוסיקה שלו והאופן בו עמדה המקהלה של הלויים במקדש, יצר אווירה וחוויה עמוקה, כך שהאדם שהגיע למקדש הרגיש את ההתעוררות לעבודת ה'. נעיין במבנה המזמור ובפירוש הרב קוק ב"עולת ראיה" למזמור זה, לפיו האדם צריך להתמודד בעצמו על בניית אישיותו, אך זקוק גם לעזרת ה' בדברים שהם למעלה מיכולתו. על האדם לשאוף לכך שהגדילה הרוחנית שלו תשפיע גם על עולם המעשה שלו.

  השיעור הועבר בישיבת הכותל בחודש אלול

 25. ללכת אחר האמת הפנימית

  אלישבע יכמן

 26. ישראל בשמחה והגויים ביראה

  מדרש תנחומא

 27. המושב בחיים של המזמור

  עמוס חכם

 28. המדריך ליראת ה'

  הרב אליעזר קשתיאל

 29. עבודת ה' מתוך שלווה

  פרופ' יהונתן יעקבס

 30. שני וידויים אישיים במזמורי תהלים (קל-קלא)

  הרב אלחנן סמט

  תאריך פרסום: תשסד | |

  באמצעות ניתוחו הספרותי של אריה לודוויג שטראוס למזמורים אלה נברר את תוכן הווידויים האישיים שבמזמורים קל"א וק"ל. במזמור קל"א נבין את התהליך הנפשי שהמחבר מתאר שעבר, ובמזמור ק"ל נתחבר לקריאתו הנואשת של המחבר אל ה' ולציפייתו לתשובת ה' ולהופעתו.

 31. ברכת ה'

  הרב אורי שרקי

 32. כוחה של שירת תהילים

  הרב חיים סבתו

 33. 'תורת המידות' בספר משלי

  הרב פרופ' יהודה ברנדס |

  מהם ערכי המוסר שעומדים בבסיסו של ספר משלי? האם הם מתאימים לערכי המוסר שלנו כיום?

  בשיעור נדון במידות ובמוסר העולים מספר משלי, נלמד על מקומה החשוב של החכמה לאורך הספר ונראה את הקשר בין החכמה לבין התנהגות האדם בעולם.

 34. מהי הדרך הנכונה?

  אראל סגל-הלוי

 35. בהתקדמות מתמדת

  הרב אורי שרקי

 36. הוי קל כנשר ורץ כצבי

  אלשיך

 37. לדייק בעבודת הקודש

  ד"ר ברכי אליצור

 38. עשרים וארבע משמרות

  הרב אורי שרקי

 39. אהבה מול תכליתיות

  מלבי"ם

 40. דמותו של יהוידע

  יהודה קיל

 41. דמותו של חזקיהו

  הרב אלחנן סמט | שעה ו- 15 דקות

  בשיעור נברר את דמותו של חזקיהו כפי שהיא מצטיירת מתוך צירוף של מקורות שונים בתנ"ך. נכיר את הצדדים השונים באישיותו של חזקיהו, נסביר מדוע מקורות שונים מדגישים היבטים אחרים בדמותו, ונבין מהם מפעליו הגדולים.  

   

 42. לעבדו בלבב שלם

  יהודה קיל

 43. ממתן תורה ועד לדרשות ה'בן איש חי' - על עבודת ה' דרך החושים

  ד"ר חזי כהן

  תאריך פרסום: תשעח | | שעה ו- 5 דקות

  השיעור כלול עיון בפרשיות התורה ובדרשותיו של הבן איש חי – הרב יוסף חיים. נעסוק בשאלת מקומם של החושים בעבודת ה' כפי שעולה מסיפור מתן תורה ומבנה המשכן ואחר כך בדרשות של הבן איש חי ובסיפורים אודותיו. נבקש לנסח את היחס שבין הגוף לנפש בעקבות העיון המקורות.

 44. אחדות חיובית ואחדות שלילית

  הרבנית שרון רימון

 45. ספר משלי – דעת, חכמה ומוסר

  הרב פרופ' יהודה ברנדס | שעה ו- 5 דקות

  בספר משלי יש התווית דרך שיטתית בעבודת ה', בעלת איפיונים יחודיים, שונים מאד מזאת המצויה, לדוגמה, בספר קהלת או בספר שיר השירים. בשעור נעמוד על המאפיינים של דרך עבודת ה' בספר משלי, האתגרים הייחודים לה בשילוב בין רציונליזם לבין הכנעה בפני דבר ה', על ממשיכיה במהלך הדורות, הביקורת הגנוזה בה על דרכים אחרות והביקורת עליה מצידן.

 46. הארון וטבעותיו - פרשנות ומשמעות

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשע"ח | |

  מקריאת הפסוקים לא ברור כמה טבעות היו לארון. נלמד פירושים שונים על הנושא וננסה לראות מהו הרעיון המחשבתי שעומד מאחורי העניין של הטבעות ושל הארון בכלל. נראה כי לארון יש שתי בחינות עמוקות בעבודת ה'. בחינה אחת, בה הקב"ה מצווה אותנו את המצוות וכיצד עלינו לנהוג והבחינה השנייה היא עצם הנוכחות של הקב"ה איתנו.

 47. הקרבן הרוחני בעקידת יצחק

  הרב נחמיה רענן

  בעלי המוסר מגלים את גודל נסיון העקידה: אין כאן 'מסירות נפש' במובן הרגיל- איבוד החומר בשביל הרוח- אלא קרבן רוחני של יסודות אמונתו של אברהם וכל מה שהושתת עליהם.

 48. הר סיני - בית הספר לעבודת ה'

  דוד נתיב | 30 דקות

  לאחר היציאה ממצרים, על ישראל ללמוד כיצד לממש את יעודה - "ויעבדוני". במשך שנה יושבים ישראל על יד הר סיני ולומדים על עבודת ה'. שנה זו מתחילה במעמד הר סיני, בו מוכחת להם נבואתו של משה, ומתחדדת להם ההכרה ביחודו של ה' וכולליות מצוותיו.

 49. שותפים בקדושה

  אלישבע יכמן

 50. סולם יעקב

  הרב נחמיה רענן

  במהלך בריחת יעקב מבחיתו לחרן הוא זוכה בשנתו לחלום הסולם. בחסידות פירשו חלום זה כעוסק בסוגיית ההתמודדות עם תקופות קושי ומשבר. ההשקפה החסידית התייחסה רעיונית לתקופות אלו, וכן הציעה כלים מעשיים להתמודדות בזמני משבר.

 51. למעט כבוד עצמו

  רבנו בחיי

 52. דבקות כרצונו

  הנצי"ב

 53. יסודות בעבודת ה' בספר דברים

  ד"ר עזרא קהלני

  תאריך פרסום: תשע"ז | |

  בחלקו השני של ספר דברים (פרקים ה-יא), יש מצוות רבות, בתוכן ניתן להבחין בשלוש יסודות בעבודת ה': יראה, אהבה ושמחה. נעיין בפסוקים ובפרשנים ונדבר על כל אחד מהיסודות האלו. כיצד קיום מצוות מוביל ליראת שמים? מהי אהבת ה' ומהי יראת שמים? כיצד מקיימים מצוות מתוך שמחה? 

 54. ואהבת את ה' א-להיך - קריאה בפרשת שמע

  הרב שמעון קליין

  נקרא את פרשת שמע בקריאה זהירה ונזהה את התהליכים המהותיים העוברים בה. בין ההגדרה הראשונית של א-להים אחד של כל ישראל, לבין הציווי ליחס עצמאי אישי של אהבה אצל כל אחד.

 55. ה' - אלוקי החיים

  רש"ר הירש

 56. כיצד שמחים לפני ה'?

  רמב"ם

 57. ויכוח בין ישעיהו לעם - מהי עבודת ה'?

  הרב יובל שרלו | 40 דקות

  בשיעור נעיין בפרק א בישעיהו. נראה שהעם סבר שרמה הדתית קשורה למצוות של בין אדם למקום, לעבודת ה' במקדש. הבשורה של ישעיהו היא שיש סדר לדברים ואי אפשר לוותר על הקומה הבסיסית של הצדק. כדי להביא את הגאולה יש להיאבק למען הצדק ולמען החלש שבחברה. לימוד נבואה מחייב אותנו לשאול מה אנו יכולים לשפר אצלנו, לאיזה מקום אנו יכולים להתקדם.

 58. הכל תלוי בעיני המתבונן

  הרב דוד מנחם

 59. עבודת ה' - בעדיפות עליונה

  פרופ' אביעד הכהן

 60. וגילו ברעדה

  חנן פורת

 61. ותורתך בתוך מעי

  שרה גלר

 62. למצוא את אלוקים בקרבנו

  הרב אביה הכהן

 63. השמחה בעבודת ה'

  רמח''ל

 64. עבודת ה' בלילות

  הרב דוד מנחם

 65. בכל לב

  ד"ר חיותה דויטש

 66. מי עובד ה' האמיתי?

  הרב מרדכי פרנקו

 67. האוניברסליות של ישראל

  ד"ר חגי בן ארצי | 51 דקות

  לראשונה מתגלה הייעוד הסופי של עם ישראל כגוי קדוש המלמד את כל העמים שסביבו את עבודת ה'. זהו התפקיד שמייעד שלמה לבית המקדש.

 68. מהי עבודת ה'?

  הרב יובל שרלו | 40 דקות

  העם חושב שעבודת ה' היא במצוות שבין אדם למקום ובעיקר בעבודת ה' שבמקדש. ישעיהו מלמד את העם שהצדק הוא הקומה הבסיסית בעבודת ה' והוא שיביא את הגאולה. אנו צריכים לשאול את עצמנו מה בעצם הנבואה דורשת מאיתנו.

 69. הכסף - אמצעי או מטרה?

  הרב אליעזר קשתיאל | 25 דקות

  במזמור מ"ט יוצא המחבר נגד אותם אנשים אשר חיים את חייהם בשביל הכסף והעשירות, ומוסיף ומתאר כי הבוטח בכך שהעושר מלווה את האדם לאחר מותו משול לבהמה ברמת חוכמתו. לכן, דורש המחבר מהאדם לעבוד על נפשו על מנת לישרה בחכמה ובמעשים טובים, כדי להבחין מהי התכלית האמיתית.

 70. באלוקים נעשה חיל

  ד"ר חגי בן ארצי | 31 דקות

  פרק ק"ח מציג שני מצבים שונים: מצב של קשר הדוק לה' והודיה לה', המביא גם לנצחון במלחמות. לעומת זאת, מתואר מצב אחר, בו "אלוקים זנחתנו ולא תצא אלוקים בצבאותינו" (יב) - כאשר אין שם ה' בעם ובצבא, יהיו גם הפסדים במלחמות. יתכן שמזמור זה מתאר את המעבר משָׁאוּל, שהתרחק מה', לדוד, שהחזיר את שם ה' למלכות ובעזרת ה' ניצח במלחמות.

 71. אז איך עובדים את ה'?

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  על פי פירוש הגר"א נסקור את מעשיהם ואת התנהלותם של אנשים מסוגים שונים – האדם הפשוט, התלמיד החכם, המלך והרשע. נלמד מכל אחד מהם על עבודת ה' שלנו - מה רצוי שנעשה ושנשפר, וממה עלינו להיזהר.

 72. הדרך לתורה והשפעתה

  הרב אליעזר קשתיאל | 29 דקות

  בעקבות פירוש הגר"א, נלמד כיצד התורה ועשיית רצון ה' משפיעות על האדם, נברר את משמעות עמל התורה והמצוות, ונקבל הנחיות לחינוך ילדינו.

 73. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.