ירבעם בן נבט - העגלים

נמצאו 26 תוצאות חיפוש

 1. יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל

  הרב אמנון בזק

  כיצד יכלו ישראל לחטוא בעגל מייד אחרי קבלת התורה? עיון במעשה המרכבה מלמד שהכרובים המצויים מעל הארון ועליהם עומדת המרכבה הם למעשה שוורים. אהרן התכוון 'להוריד' את השכינה לאחר שמשה 'נעלם', אך ישראל לא הבינו כראוי את כוונתו וחשבו שהעגל מחליף את ה'. אותה טעות עצמה הייתה גם, מאות שנים מאוחר יותר, טעותו של ירבעם.

 2. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע

  ד"ר תמר ורדיגר

  ת' ורדיגר מגיבה למאמרו של א' סמט על נבואת איש האלקים מיהודה על בית אל, היא מציגה בפני הקורא חלק מהרקע לפרק הנדון ומציעה פרשנות שונה לפרק, בהתבסס על תפיסת הנבואה בישראל בדרך השונה

 3. תיקוני ירבעם

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשסט | |

  במבט ראשון מעשי ירבעם נראים חסרי הגיון הלכתי - שימת העגלים, שינוי הלוח, העמדת כהנים שלא משבט לוי וכד'. השיעור יעסוק בשאלה האם יש ביסוס הלכתי למעשיו מלבד הרווח הפוליטי. בנוסף, השיעור יעמיד את ירבעם מול יעקב אבינו ומול אהרן הכהן במטרה להבין את מעשיו יותר לעומק.

 4. ירבעם בן נבט - מהפכה רוחנית או עבודה זרה

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשעב | |

  בתחילה ניתלו דרכו בירבעם בן נבט תקוות גדולות, והועלתה אפשרות שהוא יזכה להבטחת הבית הנאמן כמו דוד. תקוות אלו התנפצו, וירבעם בן נבט היה זה שהמקרא חוזר שוב ושוב על כך שהוא חטא והחטיא את ישראל. כיצד יש להבין את עלייתו ונפילתו של ירבעם בן נבט? האם המעשים שעשה מעידים על אישיות שלילית, או שמא הבחירה בו מלכתחילה מצריכה מבט יותר מעמיק כלפי אישיותו והתנהלותו?

 5. חטאות ירבעם (ב)

  המהפכה הדתית שחולל ירבעם

  הרב אלחנן סמט

  ירבעם מחולל מהפכה דתית, אך המקרא אינו מגלה לנו מהם השיקולים למהפכה זו, משום שהוא סבור שאינם כנים, אלא נועדו לחפות על שיקוליו האישיים של ירבעם. ננסה בכל זאת לשחזר את התפיסה הדתית העומדת ביסוד מעשיו של ירבעם, על פי רמזים שונים, כדי שנוכל לעצב הערכה נכונה ביחס ל'חטאות ירבעם'. 

 6. חטאות ירבעם (ג)

  עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר

  הרב אלחנן סמט

  בעיון זה ננסה לעמוד על טיבם של עגלי ירבעם. ירבעם מנסה לשחזר את מעשה העגל הקדום, וכדי להבין את מעשהו של ירבעם, ננסה להבין מה משמעותו של חטא העגל - האם עבודה זרה? או עבודת ה' בצורה מוחשית שאינה ראויה? או שמא העגל מסמל את מעשה המרכבה?

 7. חטאות ירבעם (ד)

  עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר - המשך

  הרב אלחנן סמט

  בעיון זה נראה שמשמעותה של המהפכה הדתית שעשה ירבעם היא חזרה לתפיסה הדתית שהיתה לפני ירידת משה מהר סיני, לפני בניית המשכן. 

  בנוסף, ננסה להבין מדוע בכמה מקומות בתנ"ך מתייחסים לחטא העגל ולעגלים שעשה ירבעם כחטא של עבודה זרה?

   

 8. פילוג הממלכה

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 9. תחילת הנפילה בפרידה מהמקדש

  הרב אורי שרקי

 10. השבר לא פסח עליהם

  הרב ד"ר יואל בן נון

 11. קולות של שקר

  מלבי"ם

 12. יהודה ואפרים במזמורי תהלים

  עמוס חכם

  המחלוקת בין יהודה וישראל לא פסחה על מזמורי תהלים. אך מסתבר שסדר המזמורים מעוניין להבהיר כי בעיני ה' יהודה וישראל שווים הם

 13. מתגעגע!

  נתנאל שפיגל

 14. בין ירבעם לחזקיהו - הקשר לירושלים בממלכת ישראל

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשעז | | שעה

  בימי שלמה מגיעה ירושלים לשיא תפארתה. אולם כבר בדור הבא, לאחר פיצול המלוכה, ירושלים איבדה את מעמדה המרכזי. בשיעור נעסוק במעשיו של ירבעם שפעל לנתק את ממלכת ישראל מירושלים ובפועלו של חזקיהו ששנים רבות לאחר מכן ניסה להחזיר את ירושלים למעמדה הראוי לה.

   

 15. הדרך אל ירושלים בתורה (ב)

  הרב יצחק לוי

  בשיעור זה ננסה להבין את מסלול הכניסה של האבות ושל בני ישראל לארץ על פי אפיונן של הערים שעברו דרכם. מהי משמעותן הרוחנית של שכם ושל בית אל?

 16. מעמדן של בית אל ומצפה

  הרב יצחק לוי

  כפי שראינו בשיעורים קודמים, בנחלת בנימין ישנו ריכוז גדול של מקומות קדושים בתקופה המתחילה בכיבוש הארץ ומסתיימת בימי דוד. שיעור זה עוסק בשני מקומות, בית אל ומצפה, ובוחן את העבר שלהן, ואת הסיבה להיותן מקום מרכזי כל כך.

 17. חטאי מלכות ירבעם

  הרב יצחק לוי

  בשיעור זה בכוונתנו להמשיך להתבונן בחידושים הגדולים שמחדש ירבעם בממלכתו מהבחינה הרוחנית והדתית. כיצד ירבעם מעוניין לנתק את שבטי ישראל מירושלים? למעשה הקמת העגלים בדן ובבית אל היא רק דוגמה לשינוי הפולחני שמנהיג ירבעם בממלכת ישראל - הכול כדי לנתק את ממלכת ישראל מעבודת ה' שהייתה רגילה עד אז

 18. מתן על הפרק - מלכים א יא-יב

  צוות מתן

  מנקודת השיא של בניין המקדש, מתחילה הדרדרותה של מלכות שלמה. נשיו הנכריות מטות את ליבו וגורל הממלכה המפוארת נחרץ. הכתוב מתאר עונש כפול: ה'שטנים' הפוגעים ומערערים את מלכותו מבחוץ עוד בחייו, וירבעם קורע את מלכותו מבפנים לאחר מותו. רחבעם בן שלמה מחמיץ את ההזדמנות האחרונה לאיחוי הממלכה, ובהחלטה פזיזה ויהירה מביא לקרע מוחלט בין יהודה וישראל. ירבעם מלך ישראל מעמיק ביוזמתו את הקרע באמצעות רפורמה דתית מקיפה, שתכליתה לערער את מרכזיותו של המקדש בירושלים. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות ללימוד הפרקים והרחבה בנושא פילוג המלוכה בתפיסת חכמי הסוד - קיומה של מלכות ישראל לצד מלכות בית דוד כמציאות אידיאלית.   

 19. האויב יגיע מדן

  ד"ר יכין אפשטיין

 20. תפילות בית יוסף במזמורי תהילים

  עמוס חכם

 21. עגלי ירבעם על המפה

  הרב ד"ר שוקי רייס

 22. עגלי ירבעם על המפה

  הרב ד"ר שוקי רייס |

  סיור וירטואלי 'על המפה' בעקבות עגלי ירבעם.
  דרך ההתבוננות במפה ובממצאים הארכיאולוגיים, נלמד על כוונתו של ירבעם בבניית העגלים, ועל התרבות החדשה שהוא יוצר.

 23. להחזיר עטרה ליושנה

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 דקות

  ירבעם נראה כמישהו שכופר בכל תורת ישראל. אולם, נראה שלדעתו שלמה הוא ששינה ממה שהיה נהוג בעבר. על כל שינוי, כמו העגלים בבית אל ובדן וחג הסוכות בחשוון, מביא ירבעם צידוק מהתורה.

 24. היחס למלוכה בספר שופטים

  ד"ר נריה קליין

  תאריך פרסום: תשפ"ב | | שעה ו- 5 דקות

  ספר שופטים מתאר את התקופה שקדמה למלוכה, אך עם זאת ניתן למצוא בו עיסוק רב גם במלוכה, ובעיקר בסיפורי אבימלך, פסל מיכה ופילגש בגבעה. בשיעור נבחן את היחס למלוכה בסיפורים אלה בכדי להבין מה המגמה והמסר שלהם כלפי מוסד המלוכה, וננסה להכריע האם ספר שופטים הוא בעד המלכת מלך או נגדה.

   

  צילום השיעור נעשה במסגרת לימוד הפרק היומי, בו העביר ד"ר נריה קליין לקהילות לומדות את שיעור הסיכום לספר שופטים, ג' בטבת תשפ"ג. 

 25. ירבעם בן נבט

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשפב | | 30 דקות

  ירבעם בן נבט עולה בסוף ימיו של המלך שלמה כמתקן חברתי שמוחה נגד עולו הכבד של שלמה. הפוטנציאל שלו להיות דמות של מנהיג דגול בישראל היה גדול, אך לא כך קרה. בשיעור זה נלמד על דמותו של ירבעם ועל חטאיו ונראה מדוע פיספס ירבעם את ההזדמנות שלו. שלמה המלך חטא מכיוון שהיה נגוע בגאווה ובשחץ. תפקידו של ירבעם היה להילחם בגאווה ואך נראה כי בכל פעולותיו חשב אך ורק על עצמו ועל מלכותו.

 26. פירוק הממלכה

  ידידיה תנעמי והרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | 38 דקות

  למה התנ"ך מפרט לנו את תפארתו של שלמה? מה בדיוק היה חטאו של שלמה? מה הוביל לקריעת הממלכה? ומה פשר המעשים שירבעם עושה בתחילת מלכותו? על כל זאת ועוד תוכלו לשמוע בהסכת שלפניכם.