ברכת יעקב לבניו

נמצאו 28 תוצאות חיפוש

 1. מהותו של יוסף

  הרב אוריאל עיטם

  בתורת הסוד, יוסף מכונה "יוסף הצדיק". גם מעיון בפשוטו של מקרא, ניתן להראות שתפקידו של יוסף הוא להביא את השפע לעולם, ולהוסיף טוב למציאות.

 2. ברכת משה לבני ישראל

  הרבנית שרון רימון

  התורה מסתיימת בברכת משה לישראל ובמותו של משה. ברכתו של משה לישראל היא כברכת אב לבניו. משה מברך כל שבט באופן פרטי, אך בברכה הכוללת מופיעים כל המרכיבים של ברכת האבות: ברכת הפריון, ברכת הארץ, ברכת השלטון, וברכה רוחנית.

 3. ויחי יעקב - ויחי יוסף

  פרופ' יונתן גרוסמן

  ברכת יעקב לאפרים ומנשה מלמדת על כך שיעקב אינו מצטער על גניבת הברכות. ברכת יעקב לבניו מלמדת שאין עוד בן נבחר ובן נדחה, אלא כולם ממשיכים את בית יעקב. ובכל זאת יש שלשוה שבטים שזוכים למעמד מיוחד: יהודה, דן ויוסף. הספר מסתיים בספורו של יוסף, המדגיש את מעמד הביניים שלו - בין אב לבן, בין יעקב לאחיו

 4. ברכות יעקב לבניו

  הרב מנחם ליבטאג

  מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות?

 5. ברכות יעקב לבניו

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  במרכז פרשת ויחי נמצאות הברכות שמברך יעקב אבינו את צאצאיו. מה בדיוק מעמדן של ברכות יעקב ומהי כוונתו של יעקב אבינו בברכו את בניו? האם מדובר באיחול או תפילה, סוג של חלוקת ירושה ותפקידים, או מעין נבואה?

 6. לשאלת התייחסותנו לביקורת המקרא בהוראת התנ"ך

  ד"ר רבקה רביב

  נתייחס לשתי דוגמאות שבהן היבטים שונים שנתחדדו ע"י ביקורת המקרא ותרמו להבנת הכתוב ומשמעותו: השוואת ברכת יעקב לבניו לברכות משה לשבטים, ושאלת מחבריו של ספר ישעיהו. נקודת המוצא העקרונית ביחסנו לביקורת המקרא היא להכיר בכלים המדעיים שבהם משתמשת הביקורת ובעובדות העולות בעקבות שימוש בכלים אלה, אך לנפות את המסקנות שאינן מתחייבות ושאינן מוכחות

 7. הברכה הצפונה בתוכחה

  חנן פורת

 8. ביקש יעקב לגלות את הקץ

  הרב איתמר אלדר

 9. מתי תהיה אחרית הימים?

  הרב יובל שרלו

 10. הריבוי שבאחד

  הרב שי פירון

 11. אורות בלי כלים

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

 12. מיהם בני יעקב?

  הרב אמנון בזק

 13. מתי יסור שבט מיהודה?

  פירוש המיוחס לרש''י

 14. שלושת המנהיגים

  פרופ' יונתן גרוסמן

 15. איזון הכוחות

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 16. ברכת יעקב למנשה ואפרים

  הרב ד"ר יואל בן נון

  במאמר נעסוק במספר נושאים יסודיים בפרשת ויחי. ראשית, נבחן את סיפור פגישתו של יעקב עם מנשה ואפרים וברכתו להם - מתי התרחשה, מה ביקש יעקב להשיג, והאם עלתה בידו. בנוסף, נסקור את ברכות יעקב לבניו על פי מאפיינים היסטוריים וגיאוגורפיים. תוך כדי, נדון בייחודם של שבט יהודה ושבטי יוסף, מנשה ואפרים, בינם לבין עצמם ולמול השבטים האחרים. 

 17. ייחוד עליון וייחוד תחתון

  הרב נחמיה רענן

  לפני פטירת יעקב אבינו הוא קורא לבניו. במוקד ההזמנה עומד עניין הכינוס והאסיפה של כולם, אך גם דיבור פרטני לכל אחד בנפרד. פרשנות חסידית נותנת משמעות רוחנית עמוקה למעמד זה כמבטא שני סוגי ייחודים, ייחוד עליון - נקודת אחדות המשותפת לכולם והכל נכללים בה, ייחוד תחתון - אחדות שיש בה ביטוי לייחודיות ופרטיות של כל אחד ואחד.       

 18. פחז כמים אל תותר

  הרב נחמיה רענן

  ע"פ חז"ל ראובן היה ראוי לקבל שלושה חלקים יתרים על שאר אחיו - בכורה, כהונה ומלכות אך הפסיד אותם כעונש על פזיזותו. מדוע ראובן נענש בעונש כל כך כבד? בעלי המוסר למדו מכך על סכנתה של הפזיזות וחשיבותה המכריעה של המתינות בעבודת ה'.

 19. פשר חזון אחרית הימים של יעקב

  הרב גד אלדד

  מדוע יעקב בוחר לגלות לבניו "את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", בשעת פטירתו מן העולם, דבר שלא נעשה עד כה לפניו. סקירה של תהליכי 'העברת השרביט' בין אברהם ליצחק ובין יצחק ליעקב, יש בה לענות על שאלה זו.

 20. תקציר בראשית פרק מ"ט

  צוות אתר התנ"ך

 21. סיפורים מן העתיד

  הרב ד"ר יואל בן נון

 22. לישועתך קויתי ה'

  רמב"ן

 23. ויקרבו ימי דוד למות - שתי צוואות

  הרב יהודה שביב

  יעקב אבינו ודוד המלך מוסרים שניהם צוואה לפני מותם. מטרת שתי הצוואות היא דומה: לקבוע ולייצב את ההנהגה ביד הראוי לה.

 24. 'יתגבר כארי' – המהפך של יעקב אבינו לקראת מותו

  הרב יהודה טרופר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 8 דקות

  יעקב אבינו עובר תהליך מרתק במהלך 17 שנותיו האחרונות, מרגע הגילוי שיוסף חי ועד למותו במצרים. תהליך זה משתקף במספר סיפורים קצרים וכואבים אודות יעקב בפרשת 'ויגש', ובעיקר בדבריו העוצמתיים לבניו לקראת מותו בפרשת 'ויחי'. נלווה את יעקב במהלך 17 שנים אלו בניסיון לעמוד על השבר ועל התיקון.

   

 25. שי למשיח

  מדרש לקח טוב

 26. פרשת ויחי - פרשה סתומה

  הרב יצחק גולדשטיין

 27. ברכות יעקב - מתן נחלות

  הרב מנשה וינר | 55 דקות

  אילו מן ברכות אלו שחלק מהשבטים מתקללים וכלל לא מתברכים? כנראה שיש להבין ברכות כקבלת נחלה. מי שלא נתברך באמת לא יקבל נחלה בארץ ישראל. משה רבינו בברכותיו פיצה אותם.

 28. שנים עשר אחים אנחנו - על סמל תנ"כי ומשמעותו

  הרב אלקנה שרלו

  תאריך פרסום: תשפג | | שעה ו- 5 דקות

  אחד מהיסודות העיקריים העומדים בתשתית עם ישראל הוא היותו מורכב מ-12 שבטים אחים. אך לא מדובר רק בנתון גניאולוגי של עבודת שורשים משפחתית בספר בראשית; אלא בסמל מהותי ועקרוני בעל הופעות מגוונות במהלך התנ"ך ובהשלכות רבות ע"פ פרשני המקרא עד לפרשנות המודרנית היום. בשיעור נחשוף את הסמליות הטמונה ביסוד זה לאורך פרקי התנ"ך ולרוחב מפרשיו, וכמובן נביט דרכו על המציאות הישראלית היום.