הכותרת "שיר המעלות" (ק"כ-קל"ד) מאחדת את המזמורים ליחידה אחת. נעיין בתוכן המזמורים (ובתוכם קכ"א; קכ"ב; קכ"ו; ק"ל על פי תוכנית לימודים במקרא של חמ"ד), ונציג לפי כללים ספרותיים של "הפרשנות ההקשרית" את מבנה המזמורים ונסביר את סמיכותם זה לזה. נדון בסיפר (narrative) של שלבי העלייה מהגלות לירושלים לאורך כל היחידה, אשר משתלב במבנה של כל ספר תהילים.

הפניות נוספות
תהלים, קלו; תהלים, קלז;
- תשעג