מן המפורסמות הוא, שקיימים הבדלים רבים וסתירות שונות בין חומש דברים לבין החומשים האחרים. מהו ההסבר לתופעה זו? בשיעור תוצג דרך החורזת הצעת פיתרון לתופעה, ומצביעה על אופיו המיוחד של ספר דברים.

הפניות נוספות
שמות יז, שמות כ, ויקרא ד, ויקרא כא, ויקרא כג, במדבר יח, ויקרא כה, דברים ה, דברים יד, דברים טו, דברים טז, דברים כה
- תשסט