בפרק שלפנינו שתי נבואות העוסקות בנושאים שונים. הנבואה הראשונה מדברת על העבודה הזרה. הנביא מזהיר את עם ישראל שלא להיגרר אחרי התרבות והפילוסופיה של העבודה הזרה. נלמד כיצד הרמב"ם מתאר את התפתחות העבודה הזרה בעולם. הנבואה השנייה מדברת על הפורענות שתגיע לעם ישראל. ננסה להבין מדוע נענשים הגויים על הפגיעה בעם ישראל והרי ה' ציווה אותם לעשות כן?