תוכחה על עבודה זרה

Found 26 Search results

 1. מיהו המושיע?

  ד"ר נריה קליין

 2. יחזקאל ה-ו - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  בפרק ה' מופיע מעשה סמלי קשה, האחרון בסדרת המעשים הסמליים, שתכליתו לסמל את כיבוש העיר וגורלם המר של תושביה, ופירוש המעשה. בתווך מופיעה נבואת תוכחה קשה לישראל. בנבואה בפרק ו׳ פונה הנביא אל הרי ישראל ומנבא עליהם פורענות קשה. יחזקאל מפרט את החטאים שבגינם נענש העם בחורבן וגלות, תוך התמקדות בחטאי העבודה הזרה שיסודם בשנות מלכותו הארוכות של מנשה מלך יהודה. בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, והרחבה בנושא ירושלים מרכז העולם.

 3. נבואה להרים

  הרב דוד סבתו

 4. בגידה

  הרב משה ליכטנשטיין

 5. אין דעת אלוקים בארץ

  הרבנית שני טרגין

 6. מי רצה את המלכים שלכם בכלל?

  ד"ר חגי בן ארצי

 7. לכל מעשה יש מחיר

  הרב דוד סבתו

 8. פוסחים על שתי הסעיפים

  הרב אורי שרקי

 9. לא יהיה בך אל זר

  הרב אורי שרקי

 10. הסרת העבודה הזרה

  גרשון הכהן

 11. ובאשור טמא יאכלו

  עמוס חכם

  אותם עובדי עבודה זרה שהושע מוכיח לא היו רשעים בעיני עצמם, האמינו בה' והשתדלו לקיים מצוות ולשמור על טהרתם ולכן פחדו מהאיום של הושע שהם יהיו בארץ טמאה ויאכלו בטומאה.

 12. תקציר תהילים פרק פ"א

  צוות אתר התנ"ך

 13. השיבה אל "אישי הראשון"

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 minutes

  בפרק ב' נראה כיצד הקב"ה מנסה לעורר את עם ישראל בדרכים שונות ופותח להם פתחי תשובה רבים על מנת שישובו מדרכם הרעה. עם ישראל מנסה לחקות את חוקות הגויים ושואף להתערבב בתוכם, כזונה הרודפת אחר מאהביה. כתגובה לכך, הקב"ה מפתה את עמו לשוב למדבר, לגלות. ננסה להבין כיצד מהגלות יכולה לצמוח הגאולה?

 14. ההליכה למדבר כתחילת התיקון

  ד"ר מרדכי סבתו | 45 minutes

  בתחילת פרק ב' מופיעים שלושה פסוקים של נחמה שמקבילים באופן ישיר לשלושת הפסוקים האחרונים של הפרק ובכך יוצרים מסגרת של נחמה. מפסוק ד' ואילך מתוארת פורענות קשה שתבוא על ישראל תוך שימוש במשל לאישה זונה שהולכת אחר מאהביה. בהמשך מתאר הנביא כי הקב"ה יפתה את ישראל לצאת למדבר, שמסמל מצד אחד את הפורענות והעונש אך מהצד השני הוא גם מהווה את התחלת התיקון של ישראל, בכך שהוא מרחיק את עמ"י מהע"ז ומחזיר אותם לאמונה בקב"ה.

 15. חטאי ישראל

  ד"ר חגי בן ארצי | 30 minutes

  בפרק ד' מתאר הנביא את חטאי ישראל: ניאוף, גילוי עריות, זנות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ישראל עזבו ושכחו את תורת ה' ולכאורה נראה שאין תקווה מישראל. הושע פונה לממלכת יהודה בדרישה שלא יתחברו אל ישראל ולא ילכו בדרכיהם הרעות, אלא, שלפחות הם, ישמרו על הקדושה, ילכו בדרך ה' וימשיכו את עם ישראל.

 16. שכנוע לתשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 minutes

  פרק ה' פותח בתוכחה למנהיגים ולכהנים של ממלכת ישראל, אשר מנעו מהעם מלהגיע למקדש בירושלים, מה שהוביל לעבודה זרה. נראה, כי עם ישראל התרגלו לחטאים ואינם מחפשים דרך לתשובה. בהמשך, נראה כיצד הושע מנסה להזהיר את בנימין ויהודה שלא לנהוג כמו אפרים, מפני שהליכתם בדרכם של אלו מובילה אותם לחורבן.

 17. שנאה וזלזול בנביאים

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 minutes

  ​בפרק ט' מוכיח הושע את ישראל על חטאותם ועל שמחתם השקרית בדרכם. כמו כן מוכיח הנביא את העם על היחס השונא והמזלזל כלפי הנביאים, ומנבא כיצד, בעקבות כל זאת, הקב"ה יפרע להם מעוונם וישלם להם על חטאותם. לבסוף, מתאר הושע כיצד הבנים לא המשיכו את הדרך הטובה שהאבות הלכו בה, וכיצד משום כך נגזר על ישראל לנדוד בגויים.

 18. שנאה וזלזול בנביאים

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 minutes

  ​בפרק ט' מוכיח הושע את ישראל על חטאותם ועל שמחתם השקרית בדרכם. כמו כן מוכיח הנביא את העם על היחס השונא והמזלזל כלפי הנביאים, ומנבא כיצד, בעקבות כל זאת, הקב"ה יפרע להם מעוונם וישלם להם על חטאותם. לבסוף, מתאר הושע כיצד הבנים לא המשיכו את הדרך הטובה שהאבות הלכו בה, וכיצד משום כך נגזר על ישראל לנדוד בגויים.

 19. חשבון הנפש של המלוכה בישראל

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 minutes

  בפרק י' יוצא הושע כנגד מוסד המלוכה בישראל, שבמקום לקרב את העם לריבונו של עולם, הובילה את העם להידרדרות מוסרית ולעבודה זרה. יתרה מזו, אף מלכים שרצו להסיר את העגלים, לא הצליחו מרוב עומק שקיעת העם בעבודה זרה. בהמשך, מסביר הנביא שתפקידה של מלכות אפרים היה להוסיף נדבך נוסף בעבודת ה' ולא להיפך.

 20. תקוות יהודה וישראל

  הרב אברהם צרויה | 48 minutes

  בפרק י' מוכיח הושע את ישראל על כך שכרתו בריתות עם הגויים וגם הפרו אותן, ומשום כך, הוא מנבא, יעלו עליהם האויבים ויחריבו את מזבחותיהם. הנביא מסביר שתהליך ההידרדרות של ישראל החל בשורשו ממעשה פילגש בגבעה. בהמשך, מתאר הנביא כיצד הקב"ה רצה שאפרים ויהודה ישתפו פעולה ויעבדו יחד בדרך הנכונה, אך בפועל הם עשו את ההיפך הגמור.

 21. תוכחה לאפרים

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 minutes

  בפרק י"ב חוזרת הקריאה של הושע לישראל לשוב בתשובה, אך ישראל ממשיכים בדרכם הרעה. הושע מתאר לנו כיצד אפרים מלאים בכחש ומרמה, שקרים ומזימות, שמובילים אותם להידרדרות הן ברמה המדינית והן ברמה החברתית. אפרים טוענים כי בהקמת העגלים בבית אל הם חוזרים לדרכו של יעקב אבינו, והושע מוכיח אותם על תפיסתם השקרית.

 22. אפרים מוסיפים לחטוא

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 minutes

  בפרק י"ג מתאר הושע כי גם כאשר הצליחו להסיר מישראל את עבודת הבעל, פנו עם ישראל לעבודת העגלים והמסכות ולא שבו אל ה'. בהמשך, משווה הנביא את מצבם הרוחני של ישראל במדבר אל מול מצבם בארץ. לאחר מכן, יוצא הושע כנגד מוסד המלוכה שמלכתחילה היה מאוס בעיני ה'. ולבסוף, מתאר כיצד תבוא הפורענות בדמוי רוח שתחריב את שומרון כי מרתה בא-להיה.

 23. עמידה על האמת גם במחיר אישי

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 minutes

  קיימת השוואה בין מיכה המורשתי לבין מיכיהו המופיע בספר מלכים. בשיעור נלמד כי קיים דמיון רב בין הדמויות, בהיותם נביאים שאמרו תוכחה ודברים קשים, דבקו באמת ואף הוכו בשל כך על ידי העם. בפרקנו, מיכה מנבא דברי פורענות קשים של חורבן והרס לישראל, ומזהיר את העם שישובו בתשובה לפני שה' יעבור מחסד לדין. בהמשך מוכיח מיכה את האליטה ואת העם על עזיבת דרכי דוד ועל הליכתם אחרי תרבות זרה, על גאוותם ועל הישענותם על הגויים.

 24. רמז למסע סנחריב

  ד"ר מרדכי סבתו | 48 minutes

  בפרק א' אנו למדים שמיכה מנבא גם ליהודה וגם לשומרון עד לימי חורבן שומרון. הנבואה הראשונה, מופנית לממלכות ישראל ויהודה, והיא עוסקת במשפט לישראל על החטאים הלאומיים, שבעיקרם עבודה זרה. לאחר מכן, הנביא מקונן על ערי יהודה שבשפלה שהולכות להיחרב, ובכך רומז למסע סנחריב. לבסוף, הנביא דורש מירושלים לנהוג באבלות על אובדן הערים שיחרבו.

 25. תוכחת ההווה מתוך העתיד

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 minutes

  בפרק ג' יוצא מיכה בתוכחה כנגד האליטה שבעם שעושקת וגוזלת את העניים, ומנבא כי כפי שהם לא שמעו את זעקת העניים, כך גם ה' לא ישמע את זעקתם ברגעי החורבן. כמו כן, הנביא יוצא כנגד נביאי השקר המעוותים את האמת ומתאר את הכישלון הצפוי לנבואתם. בהמשך, בפרק ד', מתאר מיכה מציאות אוטופית של אחרית הימים ומשווה אותה למציאות הקיימת ובכך מוכיח את העם על הפערים המוסריים. לבסוף, הוא מתאר כיצד על העם לתקן את המשפט והצדקה ולהפסיק לרדוף אחרי תרבות זרה.  

 26. קורבנות מול מוסר

  ד"ר מרדכי סבתו | 50 minutes

  בפרק ה' עמוס מוכיח את ישראל על תפיסתם המעוותת, לפיה עבודת הקורבנות חשובה יותר מן המוסר הבסיסי, והוא דורש מהעם לדרוש את ה' בעצם מעשיהם ולא את בית אל, לדרוש בטוב ולא ברע. בהמשך מתאר עמוס כיצד הוא שנוא על ידי העם בשל תוכחותיו. עוד הוא מתאר כיצד אנשים מישראל מצפים ליום ה' ובטוחים שהם ינצלו, אך אינם מבינים שמעשיהם רעים בעיני ה'.