שקר

Found 14 Search results

 1. פרשת יהודה ותמר

  הרב אמנון בזק

  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'?

 2. על סף תהום - ירמיהו מול אנשי דורו

  ד"ר חגי משגב

  תאריך פרסום: תשסו | |

  על ירמיהו אפשר לומר שהוא נביא נרדף. אנשי דורו לא מרפים ממנו, והוא מצד שני לא מרפה מהם. בשיעור נעמוד על עקרון השקר שירמיהו מרבה לדבר עליו, ונבין מדוע הפך עניין זה למהותי בנבואות ירמיהו?

 3. סדר המצוות בפרשת קדושים

  הרב ד"ר ברוך קהת

  תאריך פרסום: תשעב | | Hour and 10 minutes

  מהו פשר סדרן המוזר של המצוות בפרשת קדושים? לכאורה נראה, שמצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו מופיעות בפרשה בערבוביה. בשיעור נראה, שאין הדבר כן, ומדובר במבנה מאורגן להפליא. לצד הדיון במבנה הכללי נעמוד על ארגון המצוות וחלוקתן ליחידות משנה קטנות הקשורות זו לזו. לבסוף נתייחס גם לשאלת המשמעות הרעיונית של סדר המצוות באופן זה.

 4. השקר

  דוד נתיב

 5. ירמיהו ט-י - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  פרק ט' פותח בזעקה הנובעת ממעמקי ליבו של הנביא, המבקש לראשונה לעזוב את עמו, בעקבות המצב המוסרי השפל אליו הגיע העם. 

  הנושא המרכזי שבו עוסקות הנבואות בפרק י׳ הוא אפסות האלילים לעומת אמיתותו ונצחיותו של ה׳.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, והרחבה על הפסוק "מי יתנני במדבר מלון אורחים" - על הבריחה מעולם השקר אל המדבר, וביטוייה באמנות ובשירה.

 6. לשון הרע - בימי ירמיהו ובדורנו

  פרופ' אליקים רובינשטיין

 7. השקר פוגע בקשר

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 8. הציד המצונזר

  ד"ר יושי פרג'ון

 9. מלכודת דבש

  דוד נתיב

 10. בית ספר לשקרנים

  פרופ' אביעד הכהן

 11. הושיעה ה' כי גמר חסיד

  עמוס חכם

  מזמור י"ב נאמר ע"י אדם הנמצא במצוקה ובני בריתו לא עמדו בנאמנותם ולא באו לעזרתו, וביאושו מעזרת בני אדם הוא פונה בזעקה אל ה' שיעזור לו. מצוקתו היא חלק ממצוקה כללית של הדור, שבו יש קלקול חברתי ובני אדם אינם עומדים בדיבורם. המשורר מבהיר שאין מקום לפשרות בין דרך החסד והאמונה ודרך שפת החלקות, והמלחמה בין שתי הדרכים היא מלחמת קיום.

 12. לא עושר ולא עוני

  הרב דוד מנחם

 13. השקר בגן עדן

  ד"ר יושי פרג'ון

  בדרך כלל אנו רגילים לראות בא-לוהים את מקור האמת הנצחי, בניגוד לבני האדם שמשקרים ומטעים זה את זה באופן תדיר. אולם כבר בסיפור הראשון בתנ"ך מתגלה שה' לכאורה משקר כשאומר לאדם שאם יאכל מעץ הדעת ימות. דווקא הנחש שאומר שהעץ לא ימית את האדם אלא ייתן בו דעת נראה כדובר אמת.
  בעיה זו מצריכה אותנו לדקדק ולעיין בדבריו של א-לוהים, להבין את משמעות הביטוי 'מות תמות' וללמוד לקח חשוב על המידות בהן יש לשפוט את החוטאים.

   

 14. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 minutes

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'