עקרות

Found 15 Search results

 1. הפטרת כי תצא

  רני עקרה

  הרב משה ליכטנשטיין

  עיקרה של נבואת "רני עקרה" באה להתמודד עם היאוש וחוסר התקווה לעתיד, הנולדים במציאות של גלות. הכלי לכך הוא המטאפורה של העקרות. אפילו כשיש רווחה בהווה אין זה מקל על הצער של התחושה שאין להם עתיד כעם. הנחמה היא בהפיכת העתיד הטוב למוחשי. בהפטרה יש גם הבטחה שהברית והחסד המובטחים על ידי ה' ישארו בתוקף ולא יבוא מהפך לרעה.

 2. בין "רני עקרה" ל"עניה סערה"

  הפטרת נח, ראה וכי-תצא

  הרב משה ליכטנשטיין

  העקרה מסמלת את חוסר התקווה לעתיד טוב גם כאשר ההווה סביל. לעומתה, הענייה מסמלת את הסבל בהווה למרות התקווה לעתיד טוב יותר.

 3. שרי והגר

  הרב עזרא ביק

  שרי מציעה לאברם לשאת את הגר. מה המניע להצעה זו? וממה היא חוששת? נשווה את הצעתה להצעת רחל ליעקב לבוא אל בלהה. מה הייתה התוצאה של נישואי הגר ואברם? מדוע שרי כועסת על אברם ומענה את הגר?

  לשמיעת הקראה של המאמר

 4. מפתח של חיה

  הרב מאיר שפיגלמן

  מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב.

 5. נזירות שמשון

  הרב משה ליכטנשטיין

  מנוח ואשתו מצטיירים כדמויות פסיביות לחלוטין, אשר אפילו אינם מתפללים על עקרותם. לעומתם, שמשון הוא דמות בעלת אנרגיות אדירות, הפועלת באימפולסיביות. הנזירות אמורה לכוון אנרגיות כאלה באופן חיובי. בפרשת נשוא מוצגת הנזירות כמביאה אל הקדושה, ואילו ההפטרה מראה גם את הבעייתיות שבנזירות

 6. הפטרת יום ראשון של ראש השנה - פקידת חנה

  הרב משה ליכטנשטיין

  הפטרת ראש השנה מספרת על חנה ולידת שמואל. ניתן להשוות בין שרה, רחל וחנה שהיו עקרות וכולן נפקדו על פי המדרש בראש השנה. כולן הקריבו את היקר להן למען מטרה גבוהה יותר. שרה ורחל הכניסו צרתן לביתן וחנה מוותרת על הילד שאותו ביקשה. סוד הפקידה בראש השנה הוא הוויתור על האני, שאיפותיו וחלומותיו והקרבת הקרבן לגבוה.

 7. 'החיבוק הכפול' - הסיפור על אלישע והאישה השונמית ופשרו

  הרב אלחנן סמט

  המאמר עוסק בסיפור אלישע והאשה השונמית שקריאתו מעלה מספר שאלות: מדוע לא ידוע מתחילת הסיפור שהאשה עקרה? במה שונה האשה השונמית מעקרות אחרות שנפקדו? מדוע מת הילד? מדוע אלישע אינו יודע שהוא מת? ומדוע נכשל נסיון ההחייאה הראשון? טענתו העיקרית של הרב סמט היא שמות הילד נובע מהתנהלות הוריו שלא ייחלו וציפו לילד ורק מותו גרם להם להתאמץ ולהתחנן על דבר זה. 

 8. נזירות והורות - בין שמשון לשמואל

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשעב | |

  הנזירות מעוררת תחושות מעורבות בדבר משמעותה ותועלתה הרוחנית. מני חז"ל ועד פרשני ימינו קיים מגוון דעות רחב בסוגיה זו. הדוגמא הבולטת ביותר בתנ"ך לנזירות הוא שמשון, ודמותו הרב-גונית שימשה אף היא מוקד לדעות סותרות. השופט הבא אחרי שמשון הינו שמואל, ומאלף הדבר שחז"ל דורשים שאף הוא היה נזיר. מבחינות רבות, שמואל מהווה דמות להשוואה מעניינת ביותר לעומת שמשון.

 9. עקרותה של רחל - לקח לדורות

  הרב יובל שרלו

 10. מצוקת העקרות

  הרב משה ליכטנשטיין

 11. על עקרות ועל תפילה

  תלמוד בבלי

 12. הצעה להתמודדות עם היחסים המורכבים במשפחת שלושת האבות

  הרב ד"ר דניאל טרופר

  תאריך פרסום: תשעח | | Hour and 4 minutes

  כיצד יתכן שבמשפחת אבות האומה היו יחסים של קנאה ושנאה? בשיעור נבחן את סיפורי האבות. נראה שהאבות מלמדים אותנו שגם כאשר יש מתחים בתוך המשפחה , ויש מצבים שאין לנו שליטה עליהם, חשוב לאהוב את כולם ולא לוותר על אף ילד.

 13. פקידת העקרות בראש השנה

  מדרש תנחומא וגמרא

 14. שרי והגר

  הרב עזרא ביק | 16 minutes

  שרי מציעה לאברם לשאת את הגר. מה המניע להצעה זו? וממה היא חוששת? נשווה את הצעתה להצעת רחל ליעקב לבוא אל בלהה. מה הייתה התוצאה של נישואי הגר ואברם? מדוע שרי כועסת על אברם ומענה את הגר?

  שיעור זה הוא הקראה של מאמר. לחץ כאן לקריאת המאמר

 15. אבות ואמהות בחומש בראשית - תיקון החטא בגן עדן

  טפת הלפרין

  תאריך פרסום: תשפג | | Hour and 5 minutes

  נדגים על כל זוג מאבותנו את התיקון ביחס בין האיש לאשה שהופר בחטא גן עדן ועד כמה כל זוג מאבותנו מתקן ומחזיר עטרה ליושנה. גם בביתו של יעקב על ארבע נשותיו נחדד את הכבוד העצום שיעקב אבינו נותן לנשותיו. נשתדל להוכיח מהכתוב עצמו. נתייחס מעט לכך שהנושא לא הטריד את הפרשנים בתקופות הקודמות .