מראות זכריה

Found 26 Search results

 1. יום ייסוד היכל ה' (על-פי נבואות חגי וזכריה)

  הרב ד"ר יואל בן נון

  נעסוק בנבואות חגי וזכריה, על פי סדרן הכרונולוגי. נראה שמראות זכריה ערוכים במבנה גיאומטרי, כדוגמת צורת המנורה שבמראה המרכזי. נדון בתאריך עשרים וארבעה בכסלו, שבו נאמרה נבואת חגי על יום ייסוד היכל ה', ונראה כי הוא תאריך משמעותי במהלך הדורות, וקביעת חג החנוכה בימים אלה איננה מקרית, אלא תואמת את יום ייסוד היכל ה' בראשית שיבת ציון, ואת העונה החקלאית.

 2. נבואות זכריה - מנורה ומראות

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשעא | |

  נבואת המראות בזכריה היא אחת הקשות שבמקרא. השיעור יעסוק בפיצוח המראות ובהקשרם לחורבן הבית, להסתלקות הנבואה ולגלות. בשיעור יובא הסבר למנורה המצוירת בשער טיטוס ולפירוש הציורים שבשער.

 3. חזונות זכריה - לדורו או לעתיד לבא?

  הרב ישעיהו הדרי

  ניתן לפרש את חזונות זכריה בשני מישורים: האחד - כנבואה לבני דורו, הנאמרת על רקע התקופה: שיבת ציון. השני - כאפוקליפסה - חזונות לעתיד הרחוק, לאחרית הימים. נסביר את החזיונות בפרקים ה-ו  (המגילה, האיפה וארבע המרכבות) לפי שתי האפשרויות.  

 4. זכריה א-ב - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  נבואתו הראשונה של זכריה משקפת עימות עם שומעיו ביחס לגאולה המתמהמהת וביחס לתשובה הנצרכת. לאחר נבואת הפתיחה ועד פרק ו' מופיעה סדרת מראות נבואיים שרואה זכריה. נעמוד על הקווים והמאפיינים העיקריים של מראה הסוסים, מראה הקרנות והחרשים ומראה המודד.

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, ואת דברי הכוזרי על הפסוק "רני ושמחי בת ציון"

 5. מראה הסוסים

  הרב דוד סבתו

 6. סוסים וחרשים

  אראל סגל-הלוי

  בתחילת ספר זכריה יש חזונות שטעונים הסבר. במאמר נעמוד על משמעות שני חזונות ופשרם

 7. לרומא ובחזרה

  הרב ד"ר יואל בן נון

 8. מראה לא מובן

  דוד נתיב

 9. אלה ואלה מראות החורבן

  הרב ד"ר יואל בן נון

 10. מראות זכריה

  הרב דוד סבתו

 11. במראות הלילה

  רד''ק

 12. הצעקה

  ד"ר טובה גנזל

 13. תקציר זכריה פרק ו'

  צוות אתר התנ"ך

 14. עידוד זכריה לבניית המקדש

  ד"ר חגי בן ארצי | 43 minutes

  בספר זכריה ניתן לראות הרבה נבואות עידוד ונחמה לעם השב לציון, שנקלע למצוקה כלכלית וספג הצקות שונות מהגויים. מטרתו של הנביא היא לעודד את העם להשתקם מהגלות, והוא מבקש מהעם לקבל את חוקיו והדרכותיו וללכת בדרך ה'. עוד מתאר זכריה כיצד ה' יפרע מהגויים אשר התעללו בגולי יהודה, ובמקביל, מנבא לשבים לציון נבואות נחמה על ימים טובים שעוד יגיעו.

 15. הגלות והגאולה במראה הארבע

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 minutes

  בפרק ב' רואה זכריה במראה הנבואי ארבע קרנות, שמסמלות ככל הנראה ארבע מלכויות שיציקו לעם ישראל. בהמשך, הוא רואה מראה נוסף של מלאך שבא למדוד את ירושלים, ובעקבות כך מבשר זכריה כי לא תהיה אפשרות למדוד את ירושלים מרוב גודלה ותפארתה. לבסוף, קורא זכריה לגולים לצאת מהגלות, לא לפחד מהגויים, ולהתכנס חזרה לבנות את המקדש ואת ירושלים.

 16. הגלות והגאולה במראה הארבע

  הרב אליעזר קשתיאל | 36 minutes

  בפרק ב' רואה זכריה במראה הנבואי ארבע קרנות, שמסמלות ככל הנראה ארבע מלכויות שיציקו לעם ישראל. בהמשך, הוא רואה מראה נוסף של מלאך שבא למדוד את ירושלים, ובעקבות כך מבשר זכריה כי לא תהיה אפשרות למדוד את ירושלים מרוב גודלה ותפארתה. לבסוף, קורא זכריה לגולים לצאת מהגלות, לא לפחד מהגויים, ולהתכנס חזרה לבנות את המקדש ואת ירושלים.

 17. קריאת זכריה לצאת מהגלות

  ד"ר חגי בן ארצי | 44 minutes

  בפרק ב' רואה זכריה בנבואתו ארבע קרנות, שיתכן ומסמלות את הקרנות אשר פרצו בעזרתן את חומות ירושלים, ומנבא כתגובה כיצד ה' יפרע מהגויים. במראה השני הוא רואה מלאך שמודד את ירושלים, וכתגובה מנבא כי אין מה למדוד את ירושלים משום רוב גודלה. לאחר מכן, פונה זכריה ליהודי בבל וקורא להם לנוס מהגולה, ומבטיח שה' ישמור את מי שיעלה ארצה. לבסוף, הוא מתאר כיצד השכינה תחזור למקדש וכל האנושות תעמוד במשפט לפני הקב"ה.

 18. ההכנה להשלמת המקדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 minutes

  מה הם הבגדים הצואים שיהושע הכהן הגדול לבוש בהם? האם הם מסמלים עוון? משפחתי? או אולי כללי? דווקא מתוך מעורבות של הנביא מלבישים את יהושע בבגדים נקיים, מה הם מסמלים? עוד נראה כי הקב"ה פונה ליהושע ומתאר כיצד יביא את עבדו זרובבל צמח, יצמיח אותו ויתן לו כוחות, ויחד עימו כל אחד בתפקידו, יעודדו את העם להשתקם ולבנות את ירושלים ובפרט את בית המקדש.

 19. נשיאת עוון להתחלה חדשה

  ד"ר מרדכי סבתו | 46 minutes

  בפרק ג' מתאר הנביא כיצד יהושע הכהן הגדול מקבל את תפקידו וכיצד מוחלים לו על כל עוונותיו ומלבישים אותו בבגדים חדשים. יתרה מזו, הקב"ה מוחל על עוון כל הארץ כדי להמשיך את בניית ירושלים והמקדש. עוד מתאר הנביא כיצד הקב"ה יביא את עבדו צמח, ויחד עם יהושע, ינהיגו את העם בתור מלך וכהן גדול, על מנת לשקם את העם ולהתחיל את הכל מחדש.

 20. מראה המנורה

  הרב יעקב מדן | 37 minutes

  מראה המנורה בזכריה דורש ביאור. מה משמעות המנורה והמראה שסביב לה? מדוע זכריה לא מבין את המראה, וכיצד דווקא חוסר ההבנה שלו תורם לאופי המראה?

 21. נבואת חיזוק דרך משל המנורה

  הרב אליעזר קשתיאל | 33 minutes

  בפרק ד' מלאך מעורר את הנביא ומראה לו מראה נוסף, ואנו ננסה להבין מה מסמלת התעוררות זו של הנביא. בהמשך, מתאר זכריה את המנורה: מנורת זהב בעלת שבעה קנים, ומעליה מאגר של שמן זית שממנו נשפך שמן למנורה דרך צינורות באופן תמידי. מראה המנורה מסמל שפע רוחני שעתיד להישפך על העם בעקבות השראת השכינה במקדש, ומטרתו לעודד את העם להמשיך ולבנות את המקדש.

 22. גורלם של הגויים המציקים

  ד"ר חגי בן ארצי | 35 minutes

  בפרק ה' אנו ממשיכים עם מראות זכריה, והפעם זכריה רואה מגילה עפה שמכילה קללות המיועדות לכל מי שיציק לעם ישראל להשתקם בארץ ולבנות את המקדש. לאחר מכן, במראה הבא, רומז הנביא למעשי הגויים שמשמיצים ומקטרגים על ישראל בפני הפרסים והוא מתאר כיצד עופרת תסתום את פיהם ודברי הבלע שלהם לא ישמעו. לבסוף רואה הנביא מראה נוסף החורץ את גורלם של הגויים המציקים לישראל ומסמל שסופם לחזור למקום מוצאם.

 23. והוא יבנה את היכל ה'

  הרב אברהם צרויה | 43 minutes

  בפרק ו' אנו ממשיכים עם מראות זכריה שבמהלכם מצטווה זכריה לעטר את ראש יהושע הכהן הגדול בעטרות כסף וזהב, ומנבא כיצד יהושע יחד עם זרובבל יבנו את היכל ה'. בפרק ז' עולה השאלה מקרב גולי בבל האם אפשר לבטל את הצומות על החורבן בעקבות בניית המקדש והנביא נדרש לכך. כחלק מתשובתו מזהיר הנביא את העם שלא לחזור לחטאים החברתיים, שהובילו לחורבן הבית הראשון, וממקם שם את הדגש.

 24. איפה זרובבל?

  הרב אלקנה שרלו

 25. חזון סוריאליסטי

  הרב אלקנה שרלו

 26. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 minutes

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'