לימוד לתשעה באב

Found 37 Search results

 1. הקדמה למגילת איכה

  הרב יעקב מדן | 33 minutes

  חז"ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ"ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת מגילת הקינות. דרך פרק זה נדון במשמעות הייחודית של כתיבת ספר קינות ולא מגילה בלבד.

 2. איכה פרק א - בדידות ובגידה

  הרב יעקב מדן | 30 minutes

  המוטיב החוזר בקינה הראשונה במגילת איכה הינו הבדידות ובגידת הרעים. בשיעור זה ננסה להבין את הרקע ההיסטורי והרוחני לבגידה זו דרך עיון בפרק כ"ז בספר ירמיהו, העוסק בברית העמים נגד נבוכדנצר.

 3. איכה פרק ב - עצמת החרבן

  הרב יעקב מדן |

  לאחר השלמת הדיון בסוגיית הבגידה שבקינה הראשונה, נפנה את מבטינו לקינה בפרק ב'. פרק ב' עוסק בעיקר בתיאור חי של עוצמת החורבן: הפגיעה בבית המקדש עצמו, בחומות העיר ובבית המלך. בשיעור זה נתמקד בעיקר בתיאור של אכילת הבנים על ידי האמהות - האם אכן ייתכן מצב שבו אמא תעדיף את חייה על פני חיי בנה; מה פשרו של תיאור קשה זה?

 4. איכה פרק ב - אם יהרג במקדש כהן ונביא

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור הקודם עסקנו בפסוק המדבר על נשים האוכלות את בשר ילדיהן. בשיעור זה נמשיך ונעסוק בחלקו השני של הפסוק, בו נטען כי מדובר בעונש על הריגת כהן ונביא בבית המקדש. מהו אותו אירוע של הריגת כהן ונביא? האם מוצדק להעניש על אירוע שהתרחש מאות שנים לפני החורבן? הייתכן למצוא מקבילה לחטא זה גם בחורבן בית שני? בחלקו השני של השיעור נתחיל ללמוד את פרק ג' במגילת איכה, העוסק בצערו האישי של ירמיהו.

 5. איכה פרק ג' - קינה אישית

  הרב יעקב מדן |

  פרק ג' מתאר את צרותיו האישיות של ירמיהו. מה מקומו של תיאור זה בספר קינות לאומי? בשיעור נראה כי גורלו של הנביא כגורלה של האומה. מצבו מייצג את מצב האומה. בהמשך השיעור נתחיל לדון בפרק ד'. קינה זו זוהתה על ידי חז"ל כקינה על מותו של יאשיהו המלך. מה הביסוס לקביעה זו של חז"ל? האם ישנם קשיים בפשוטו של מקרא בקריאה זו? האם ניתן להציב פרשנות שונה למהותה של קינה זו?

 6. איכה פרק ד' - יאשיהו או צדקיהו?

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור האחרון הארכנו בהסבר דברי חז"ל כי פרק ד' במגילת איכה נאמר כהספד על מותו של יאשיהו, והצבנו את הקשיים בפשט העומדים בפני הסבר זה. בשיעור זה ננסה לבסס את דברינו כי ניתן לפרש פרק זה כעוסק בתקופת המצור בימי צדקיהו, וננסה להסביר כיצד ייתכן שצדקיהו מכונה "משיח" בפסוק "רוח אפינו, משיח ה', נלכד בשחיתותם". בהמשך נדון באגדה על בריחת צדקיהו על ידי מנהרה בתום המצור.

 7. בריחתו של צדקיהו ונבואת כוס התרעלה

  הרב יעקב מדן |

  בשיעור זה נמשיך לדון באגדת חז"ל על בריחתו של צדקיהו דרך מנהרה המובילה ליריחו. מהי אותה מנהרה? האם ניתן לזהותה עם המנהרה המכונה מנהרת צדקיהו, או שמא ניתן לזהותה עם נקבת חזקיהו? כיצד סיפור בריחתו של צדקיהו יכול להסביר את הטפתו של ירמיהו ללוחמים להניח את נשקם בסוף המצור. מהי כוונת המקונן בשלהי פרק ד' כאשר הוא אומר לבת אדום "גם עלייך תעבור כוס", מהי אותה כוס תרעלה ומהי רשעותה המיוחדת של מלכות אדום בימי בית ראשון?

 8. ארץ ישראל אחרי החורבן באספקלריה של ירמיהו

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשסו | |

  לאחר החורבן מלך בבל ממנה את גדליה בן אחיקם לפקיד באזור. רצח גדליה מהווה נקודת תפנית בנוגע לתקווה הגדולה שלה קיוו שארית העם. לסוגיה הזו ירמיהו מתייחס בצורה יוצאת דופן. בשיעור נעמוד על השקפתו של ירמיהו על ארץ ישראל שאחרי החורבן ועל הפספוס הגדול

 9. ההפטרה לתשעה באב

  הרב אוריאל עיטם

  תאריך פרסום: תשסח | |

  ההפטרה לתשעה באב נמצאת בפרקים ח-ט בספר ירמיהו. בשיעור ננסה להבין מה כוללת הנבואה ומה מיוחד בה? מדוע יש כמה דוברים בתוך הנבואה, ואיך עניין זה תורם למשמעות הנבואה ולבחירה בנבואה הזו כהפטרת תשעה באב

 10. היחס למקדש בנבואות ירמיהו ויחזקאל

  הרב ד"ר ברוך קהת

  תאריך פרסום: תשע | |

  בשיעור נשווה בין נביאי החורבן ירמיהו ויחזקאל ונבחין בפערים שביניהם. כמו כן, ננסה ללמוד מהו היחס של הנביאים למקדש לפני ואחרי החורבן, לבסוף נלמד כיצד הנבואות הנאמרות מושפעות מאישיותם וחייהם של הנביאים.

 11. בין המקונן ובת-ציון באיכה

  הרב ד"ר יהושע ברמן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  את מגילת איכה ניתן לקרוא כדרמה, שבה מופיעות שתי דמויות: המקונן, ובת-ציון. בשיעור זה נראה, כיצד המקונן מסייע לבת-ציון לעכל את מה שקרה לה, ומוביל אותה במסע של שיקום רוחני.

 12. מגילת איכה והקינות

  הרבנית נורית פריד

  תאריך פרסום: תשעב | |

  פיוטי תשעה באב קרויים בשם 'קינות' כשמה של מגילת איכה בתלמוד. בשיעור ננתח מספר קינות הנאמרות בתשעה באב, ונדגיש את הקשר ביניהן לפסוקי מגילת איכה ולמדרשי חז"ל עליהם.

 13. צדקיהו - המשיח שאבד מן העולם

  הרב ד"ר יוסי אליצור

  תאריך פרסום: תשעג | |

  מלכי יהודה לאחר ימי יאשיהו הרשיעו: יהואחז, יהויקים ויהויכין - שלושתם מלכים שנהגו כמעשי מנשה. עיון בירמיהו יגלה שייתכן שצדקיהו הוא תקווה לגאולה אמיתית. ננסה להבין איך הפך צדקיהו ממלך משיח, למלך שבימיו בא חורבן הבית?

 14. הפטרת דברים - שבת חזון: אבלות ותשובה

  הרב משה ליכטנשטיין

  המילה"איכה" המופיעה בהפטרה מקשרת אותה למגילת איכה, הנקראת בתשעה באב. האם מגילת איכה היא מגילת תוכחות, שמטרתה להחזיר בתשובה? או שהיא מגילת קינות המבטאת אבלות על החורבן? אותה שאלה נשאלת לגבי ההפטרה של שבת חזון - האם עיקר ההפטרה הוא אבלות או תוכחות?

 15. למה דווקא עכשיו הגיע החורבן?

  הרב יגאל אריאל

 16. צידוק הדין

  הרב משה כהן

 17. מתי נחרב הבית - בז' או בט' באב?

  חיד"א

 18. חורבן הבית

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 19. אויב ומלחמה בירמיהו פרקים א- ו

  סיכום שיעור שהועבר בישיבת מרכז הרב (כנראה מאת הרב ישעיהו הדרי)

  סיכום מאת הרב אורי דסברג

  תאריך פרסום: תשעו |

  כיצד מתאר ירמיהו בנבואתיו את האויב? מהם תכונותיו? למה משתמש ירמיהו בדימויים מהטבע והחי לתיאור האויב המגיע מהצפון?  במאמר זה נבחן מהי מטרתו של האויב? מהו אופן לחימתו בערי יהודה? כמו כן, ננסה להבין כיצד הפחד בתגובת העם, משפיע על תוצאותיה של המלחמה והאם בכלל הייתה "מלחמה"?

 20. המקדש לא נחרב?

  נתנאל שפיגל

 21. משמעות שם המגילה "איכה"

  הרב יהושע שפירא

 22. המקונן ובת ציון - עיון בפרק א' ממגילת איכה

  הרב ד"ר יהושע ברמן

  את מגילת איכה יש לקרוא כדרמה בה מופיעות בעיקר שתי דמויות: המקונן ובת ציון, דמות אנושית המייצגת את תושבי ירושלים שחוו את החורבן. כפי שנראה, מטרתו של המקונן הוא לסייע לבת ציון לעכל את שקרה ולהוביל אותה במסע של שיקום רוחני. במאמר זה נבחן עניין זה בעיקר סביב פרק א. 

 23. להרוס ולהתחיל מחדש

  עדיאל זימרן

 24. הניגון של מגילת איכה

  עמרם (רמי) ינאי

 25. מגילת הייסורים והאמונה

  ד"ר יעל ציגלר

  התמונה המיוסרת של הסבל האנושי המזעזע, המוצגת במגילה באופן חי ומוחשי, רומזת שלספר אין הסברים פשוטים לסבל האנושי. המגילה מציגה תמונה מורכבת, של אמונה עמוקה בצדקתו של האל, למרות הסבל הגדול שמקורו אף הוא באל.

 26. לימוד לתשעה באב עם אתר התנך

 27. סיכום שהוא מבוא למגילת איכה

  הרב יובל שרלו | 37 minutes

  למה אשור מופיעה במגילה ולא בבל? מה הקשר של אדום לחורבן? בשיעור זה, ננסה לסכם את המגילה באמצעות שאלות מבוא: מה משמעותו של הספר, מה תוקפו, מי חיבר אותו ובאיזו תקופה. ולבסוף, נעמוד על היחס בין ירמיהו וקינותיו ובין מגילת איכה על פי מדרשי חז"ל. 

 28. אשר הוגה ה' ביום חרון אפו

  הרב יובל שרלו | 26 minutes

  בשיעור זה, ננסה להבין את החלוקה בפרק א' בין גוף ראשון לשלישי, ואת תיאור בדידותה של ירושלים. בהמשך, נראה כיצד המתח ביחס לקב"ה מתבטא בשלושה ניגודים: הצדקת הדין על החורבן, בקשת הרחמים מקב"ה ודרישת הנקמה בגויים שביצעו בפועל את החורבן.

   

 29. מבוא למגילת איכה

  הרב יובל שרלו | 24 minutes

  נתחיל את לימודינו בספר איכה דווקא בפרק ג', הפותח ביומנו האישי של המחבר. המחבר פותח את הפרק בתחושות קשות ביחסו לקב"ה, שמתוארות בחוויות של יאוש וחוסר תקווה. בשיעור הבא, נלמד שכשם שהיאוש עמוק, כך גדולה הישועה והרחמים של הקב"ה: " כי לא כלו רחמיו... אולי יש תקוה".

 30. מקומם של האויבים בצער המחבר

  הרב יובל שרלו | 32 minutes

  בחלקו השני של פרק ד', מקונן המחבר על שמחת הגויים בחורבן ירושלים. מה היה קורה אילו צדקיהו המלך היה מקבל את מדיניות ירמיהו ונכנע בפני בבל? נראה כי דווקא ההתעקשות על המלחמה וההישענות על המצרים הם שהביאו לחורבן.

 31. לבנות את המלכות מחדש

  הרב אליעזר קשתיאל | 46 minutes

  בעקבות חוסר ההבנה של מושג המלוכה, עם ישראל הגיע למצב שפל מאוד בו הוא נתון בידי כשדים, האומה השפלה שממנה יצא אברהם טרם התחיל לבנות את האומה. ההרס של נבוזראדן שר הטבחים של מלך בבל נובע מרצון להקים משהו חדש ושלם מהתהו ובהו. השממה של החורבן מביאה להזדמנות של תפיסה מחודשת של מלכות ואומה ובנייתן מחדש. דווקא יהויכין שהבין זאת ופרש מן המלוכה זוכה לכבוד מלכים.

 32. רוח אפינו משיח ה' - יאשיהו או צדקיהו?

  הרב יעקב מדן | 32 minutes

  קיימת דעה בדברי חז"ל לפיה פרק ד' במגילת איכה נאמר כהספד על מותו של יאשיהו. בשיעור זה ננסה לבסס את הדעה האחרת הטוענת כי ניתן לפרש פרק זה כעוסק בתקופת המצור בימי צדקיהו, וננסה להסביר כיצד ייתכן שצדקיהו מכונה "משיח" בפסוק "רוח אפינו, משיח ה', נלכד בשחיתותם" (איכה ד', כ). בהמשך נדון באגדה על בריחת צדקיהו על ידי מנהרה בתום המצור.

 33. איכה יעיב באפו ה'?

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  הפסוקים הראשונים של פרקנו עוסקים בעומק המשבר שיש בין הקב"ה לישראל מנקודת המבט של כנסת ישראל, 'הרעיה'. לאחר מכן מתארים הפסוקים את יחסו של הקב"ה כלפי ישראל בזמן החורבן. בנוסף, נראה כיצד מתאר המחבר את קריסתם של מוסדות המלוכה, המשפט והנהגת ישראל בעקבות החורבן.

 34. המהפך של מחבר איכה

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  בפתיחת פרק ג', מתאר המחבר את ייסוריו ומכאוביו שהביאו אותו עד לכדי ייאוש עמוק ללא תקווה. לאחר מכן, מתהפכת תפיסתו של המחבר מייאוש עמוק לתפילה לפני הקב"ה לרחמים וגאולה. מהפך זה מלמדנו שלמרות שנראה שהקב"ה מנהיג את העולם במידת הדין, צריכים לזכור כי ישנה הנהגה נוספת והיא של חסד ורחמים.

 35. איכה יועם זהב?

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  פרק ד' במגילת איכה מתחלק לשני נושאים מרכזיים. בחלקו הראשון, מתוארות החוויות הקשות שחוו האנשים בירושלים בעת החורבן. בחלקו השני, מתוארת התנהגותם הנוראה של הכובשים הבבלים. הפרק מסתיים בתחינה שהמצב יתהפך.

 36. השיבנו ה' אליך ונשובה

  הרב יובל שרלו | 25 minutes

  פרק ה' במגילת איכה הינו יוצא דופן מבחינת מבנה ותוכן. תיאורי הצער והחורבן בתחילת הפרק, לא מהווים עוד קינה אלא מצע לתפילה. המקונן מבקש ומתפלל לחידוש הברית עם הקב"ה, למרות כל החטאים שהובילו לחורבן. אם לא למעננו אז למענו, על מנת למנוע את חילול השם שנוצר בעקבות הגלות.

 37. דימוי ירושלים לאלמנה

  הרב יובל שרלו | 27 minutes

  מחבר איכה פותח את המגילה בדימוי של ירושלים לאלמנה מהקב"ה כדי לתאר את כאבו הגדול ואת תחושת המשבר הקשה. בשיעור נעמוד על מהות הדימוי של הקשר בין ירושלים לה' כקשר זוגי, ונבין את המשבר הכואב שהוא ממחיש.