הארורים

Found 5 Search results

 1. לפשרן של הברכה והקללה

  הרב אמנון בזק |

  פרשת כי תבוא מציגה בפנינו את מעמד הר גריזים והר עיבל מחד, ואת פרשיות הברכה והקללה בהמשך. מפשטי המקראות עולה כי בהר גריזים ובהר עיבל נכרתה ברית מקדימה, כאשר אין בה הזכרה של ברכה בהקבלה לקללה. רק בהמשך אנו מגלים את פרשיות הברכה והקללה בצמידות. בשיעור זה ננסה לנתח את המשמעות הצפונה מאחורי סידור הבריתות באופן שכזה.

 2. הברכות והקללות על פי השקפת רמב"ן

  פרשות כי תבוא ובחוקותי

  הרבנית שרון רימון

  נעסוק בפירוש הרמב"ן לפרשיית הברכות והקללות. הרואה בפרשייה זו רמז נבואי להיסטוריה של עם ישראל. בנוסף לכך, נעסוק בשאלת הגמול כפי שהיא משתקפת בפרשנות הרמב"ן: האם השכר והעונש הם בבחינת נס גלוי או נס נסתר? ומה ההבדל בין שכר ועונש פרטיים לשכר וענוש לאומיים?

 3. אבנים גדולות ואבנים שלמות

  הרב אמנון בזק

  משה מצווה את בני ישראל שלאחר הכניסה לארץ יקימו אבנים גדולות ויכתבו עליהן את כל התורה, ויקימו מזבח אבנים ויעלו עליו עולות ושלמים. כיצד קושרת התורה בין שני הציוויים? מה המשמעות של כתיבת התורה על האבנים? האם קיים יהושע את הציוויים בדיוק כשם שתוארו בתורה?

 4. בין ארור לברוך

  הרב שי פירון

 5. להתרחק מן הארור

  הרב יובל שרלו