גזל

Found 9 Search results

 1. קשר בלתי נמנע

  ד"ר יהושע רוזנברג - אתר דעת

 2. מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם

  הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

  פרשת משפטים עוסקת בפיצויי נזיקין. השאלה היא איך מבצעים את המעבר מעולמו של החוק בפרשת משפטים, לעולם המודרני שבו מבוסס המשפט על עקרונות וכללים?

 3. גזל גלוי ונסתר

  רבנו בחיי

 4. רעת השוחד והגזל

  מדרש משלי

 5. תפילה זכה

  שמות רבה

 6. הקב"ה שונא גזל בעוֹלָה

  פרופ' אביעד הכהן

 7. החמס קם

  ד"ר יכין אפשטיין

 8. בחזרה לאוהלים

  הרב דוד מנחם

 9. המגילה העפה והאיפה המושלכת

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 minutes

  בפרק ה' רואה זכריה מגילה שעפה ממקום המקדש לארץ כולה, שתוכנה עוסק בהתראה למי שיעז לגנוב או להישבע לשקר. לאחר מכן רואה זכריה איפה יוצאת מהמקדש, מראה שעניינו אזהרה מפני הידרדרות לגזל ולעושק עניים. בנבואתו מתאר זכריה כיצד החוטא במעשים הללו ייענש על כך באופן מיידי וללא סובלנות. בזמן בית המקדש השני, השראת השכינה מחייבת רמה מוסרית גבוהה, שמתחילה בבית הפרטי של כל אחד ואחד וחולשת על כל הארץ כולה.

  לשיעור המשך על פרק ה'