ברית עם ה'

Found 17 Search results

 1. ברית מילה וברית הקשת

  הרב אמנון בזק

 2. הברית מאפשרת השראת שכינה

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 3. ערבות הדדית לקיום דבר ה'

  הרב ד"ר שוקי רייס

 4. קיום הבטחות ובריתות

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 5. ברית חדשה

  ד"ר יואב ברזלי

 6. חג השבועות בימי אסא

  ד"ר נריה קליין

 7. חידוש הברית עם ה'

  צוות אתר התנ"ך

 8. המלכה מושלמת

  הרב ד"ר יואל בן נון

 9. הפסח והברית

  הרב ד"ר יואל בן נון

 10. המסר של ספר יהושע

  ד"ר חגי משגב

 11. בין תקווה לייאוש

  הרב ד"ר בני לאו

 12. ברית - כאב וחיים

  ד"ר חיותה דויטש

 13. ברית ובחירה

  הרב אליעזר קשתיאל | 54 minutes

  פרקים כ"ג-כ"ד מתארים ברית של ה' עם ישראל. פרק כ"ג מציג את הברית היסודית - ברית טוטאלית של מחויבות ללא בחירה. על גביה ניצבת הברית בפרק כ"ד שביסודה הבחירה החופשית. 

 14. שכם - מקום כריתת הברית

  ד"ר חגי בן ארצי | 35 minutes

  יהושע מזכיר בדבריו את הברית שנכרתה בין ישראל לה'. הוא חוזר למקום אליו נכנס אברהם עם הגיעו לארץ כנען בעת שהלך אחר דבריו של הקב"ה.

 15. הפרת הברית

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 minutes

  ברית מבטאת בלעדיות והתקשרות שאינה ניתנת לשינוי והחלפה ללא הסכמת שני הצדדים. ישראל בכניסתם לארץ ביכרו לעבוד לבעל כאל הגשם ונטשו את הקב"ה שמשגיח על הארץ ודואג להשקותה.

 16. מעשי אסא

  הרב אברהם צרויה | 41 minutes

  בשיעור נלמד את הנבואה הנאמרת לאסא ולאנשיו, נעקוב אחר המהפיכות הרוחניות שעושה אסא בממלכתו, ונסביר את הברית שהוא כורת בין העם לקב"ה. נעסוק בחטא העבודה הזרה, ובחשיבות מעשיו של אסא, ונתחיל ללמוד את פרק ט"ז.

 17. שני תהליכי תשובה

  הרב ישעיהו הדרי |

  בשיעור נעסוק בשני ניסיונות מרכזיים בתנך להובלת תהליך תשובה: בימי עזרא ונחמיה, ובימי יאשיהו מלך יהודה. נברר מה אנו לומדים מתיאור תהליכי התשובה שלהם, מה היו הבעיות במהלך של יאשיהו, ומה היו תוצאותיו.

   

  באדיבות ישיבת הכותל