תשובה

נמצאו 83 תוצאות חיפוש

 1. פתיחה לשבע דנחמתא

  הרב משה ליכטנשטיין

  לתשעה באב אופי כפול של אבל ותשובה ולכן מתאים שהנחמה תהיה בעלת מסר כפול של נחמה וקריאה לתשובה. ועל כן מיד לאחר תשעה באב, אנו פותחים בקריאת שבע הפטרות נחמה, ולאחר מכן ישנו מעבר לקריאת פרקי תשובה.

 2. דרשו ה' בהמצאו

  הפטרת תענית ציבור

  הרב יהודה שביב

  מה הקשר בין הפטרת תענית ציבור לבין התענית?

 3. גאולת ישראל

  הרב מנחם ליבטאג

  פשטי הכתובים מורים, לכאורה, שגאולת ישראל ממצרים לא הייתה תלויה במעשיהם של ישראל. האם כך הוא הדבר? מעיון מדוקדק בפרשה, עולה שהמצב הוא שונה לחלוטין, ובני ישראל נדרשו לחזור בתשובה.

 4. הפטרת יום הכיפורים - תשובה וכפרה

  הרב משה ליכטנשטיין

  האם הפטרת יום הכיפורים מלמדת אותנו על תשובה או שמא על כפרה? עיון בשני המושגים ומשמעויותיהם, תוך שימת דגש על הזיקה של מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום

 5. מעשי בנים - תיקון לחטאי אבותם

  הרב גלעד שטראוס

  נעקוב אחר שלושה סיפורים מקראיים (שמעון ולוי בשכם; חטא המרגלים; מעשה יהודה ותמר) בהם כשלונותיהם של האבות נתקנים על -ידי הבנים כשהללו נקלעים לאירוע דומה ואף קשה יותר ופועלים בדרך דתית ומוסרית אמיצה וראויה. לאחר התיקון נפתחת בפניהם הדרך שנסגרה עקב קלקול האבות

 6. נאמנות ותשובה בנבואות הושע

  הרב משה ליכטנשטיין

  תאריך פרסום: תשסז | |

  הושע מקביל את יחסי ה' ועם ישראל ליחסי איש ואישה, וממילא שאלות הנאמנות והחזרה למוטב צפות בנבואות. נבחין בהושע במוטיב הנאמנות מול הבגידה וכיצד יש לשוב בתשובה אחרי פגיעה בנאמנות הקשר.

 7. ההפטרה לתענית ציבור

  דרשו ה' בהמצאו

  הרב אוריאל עיטם

  תאריך פרסום: תשסח | |

  נבואות נחמה רבות קיימות במקרא. למרות שיש ביניהן הרבה מן המשותף, לכל אחת התמודדות משלה ובשורה המיוחדת לה. החיפוש אחרי ההתמודדות והבשורה הייחודית של הנבואה המסוימת, מפענח את הקשר שבין חלקיה השונים, ומביא להבנה מדויקת וכוללת שלה. מצוידים בתובנה זו, נחתור להבין את בשורת הנבואה (ישעיהו נ"ה), המשמשת כהפטרת תענית ציבור, ונגלה את העתיד הרחוק במיוחד אליו היא צופה.

 8. בגדים וקטורת בעבודת הכהן הגדול לפני ולפנים

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  תאריך פרסום: תשע | | שעה ו- 3 דקות

  השיעור יעסוק ביחס בין סדר העבודה החז"לי לבין עבודת כהן גדול ביום הכיפורים כפי שמופיע בויקרא טז בפשטי המקראות. מהות התשובה ומהות יום הכיפורים יובנו ע"י עיון נקודתי בפרשת בגדי הכהן הגדול ובפרשת הקטורת.

 9. מדוע מאס יונה בחייו פעמיים?

  הרב אמנון בזק

  תאריך פרסום: תשע | |

  ספר יונה עוסק בשתי שאלות מרכזיות, פרקים א-ב עוסקים בתהייה על האפשרות לחזור בתשובה ופרקים ג-ד עוסקים במקומה של חזרה בתשובה לזמן קצר, ספר יונה מוסבר בשיעור על רקע שאלות אלו.

 10. סוד הקיקיון ומשמעות ספר יונה

  ד"ר צבי שמעון

  תאריך פרסום: תשעב | |

  במהלך השיעור נציע תובנות חדשות לסיום ספר יונה – משל הקיקיון – ועל ידי כך נבין את המסר ואת סיבת כתיבתו של ספר יונה. נסקור את ההצעות השונות שהוצעו למשמעות הספר, נציג שאלות שהועלו בנוגע לסיומת של הספר בפרשנות הקלאסית ובפרשנות המודרנית, ונציע פתרון חדש התורם להבנת מגמת הספר כולו.

 11. מהי תורת הגמול

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  ניתן להשוות בפרטים רבים את סבלו של דוד, ששכל כמה מבניו ונרדף בידי אויביו ובידי יריביו ואף בידי בנו לסבלו של איוב. ספרי תהילים ואיוב נותנים לנו תגובות אישיות שונות של שני אנשים במצבי מצוקה כלפי הקב"ה ו'אשמתו' בצרתם. בשיעור ננסה לנגוע בנקודות משיקות בהתייחסותם של השניים לסבל ולקב"ה, ולנתח את השווה ואת השונה ביניהם.

 12. האם היה החורבן הכרחי?

  הרב יעקב מדן

  תאריך פרסום: תשעב | |

  אחת עשרה שנות מלכותו של אחרון מלכי יהודה, צדקיהו, אינן עשויות בהיסטוריה ובנבואה מעור אחד. ירמיהו הוא הנביא העיקרי המלווה את צדקיהו, והוא שופטו של צדקיהו בעיניים נבואיות. לכאורה, נגזר החורבן בגלל חטאות מנשה, וצדקיהו מולך בזמן שאול, כשכתובת החורבן כבר כתובה על הקיר. העיון שנציע בא להעצים את בחירתו החופשית של צדקיהו, ולקבוע בדרך שונה, מה כבר נגזר לפני שמלך צדקיהו, ומה עשוי היה להימנע אילו בחר צדקיהו בדרך שונה.

 13. דוד מלך ישראל חי וקיים

  הרב יובל שרלו

  תאריך פרסום: אייר תשעג |

  בבואנו לעסוק בחטאו של דוד המלך, עלינו להבין את גודל דמותו, ועם זאת עלינו לקרא את הכתובים ביושר, ולהבין מתוכם את המסר שרצו להעביר לקורא. נראה כי קריאה כזו תחנך את הקורא לכך שאין לטשטש עוולות מוסריות, וכמו כן - הוא ילמד מדוד דרך תשובה שהיא מעלה חשובה מאד.

 14. תשובה המשולבת בהפרת צו ה'

  הרב אלחנן סמט

 15. קשה להשתנות

  הרב יוסף צבי רימון

 16. הישועה - בדין או בחסד?

  הרב יגאל אריאל

 17. גשר בין שמים לארץ

  הרב דוד סבתו

 18. ישעיהו נד-נה - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  בפרק נ"ד ממשיך הנביא ישעיהו לנחם ולעודד את ציון. הפעם, הניחום כרוך במהפך דרמטי ולא נתפס. ממצב של אשה עקרה ועזובה לאשה נאהבת ל"אם הבנים" שמחה, מאשה עניה וחלשה לאשה עשירה ומוגנת. פרק נה כולל את אחת מנבואות התשובה המפורסמות ביותר שנקראת בתענית ציבור לאורך הנבואה שזור רעיון ההתעוררות האלוקית עם ההתעוררות האנושית: ה׳ מתקרב לאדם, ועל האדם לנצל את שעת הרצון ולהתקרב באמצעות תשובתו. 

  בדף הלימוד תמצאו שאלות מנחות, ביאורי מילים, ועיון מורחב בפסוק "דרשו ה' בהמצאו".

 19. גדולה תשובה

  תלמוד בבלי

 20. הדודאים נתנו ריח

  רש"י

 21. החזרה בתשובה ביחזקאל

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

  תאריך פרסום: תשעא | | 35 דקות

  איך מתנהל הליך התשובה? כמה מעורב ה' בתשובה, ומה התפקיד של האדם בתשובה? במקרא מופיעים מודלים שונים של תשובה, ובפרק י"ח ביחזקאל נבחין במודל שכל כולו עוסק באדם, בלא התערבות של ה'

 22. התשובה בספר יחזקאל

  הרב ד"ר יוסף מרקוס

 23. התיתכן תשובה?

  הרב אורי שרקי

 24. שערוריית התשובה

  הרב אורי שרקי

 25. נבואת שובה ישראל

  הרב יעקב מדן | 44 דקות

  הנבואה האחרונה שבספר הושע שונה מהנבואות האחרות. בשיעור נעמוד על מעמדה של נבואה זו. נבחין כי נבואה זו הייתה יכולה להיאמר בכל ימיו של הושע, ואפילו בתחילת פעילותו הנבואית. תוך זה נתייחס למשמעות המיוחדת של נבואה זו, ומדוע היא כה מרכזית

 26. הושע יב-יד - מתן על הפרק

  הרב דוד סבתו

  במרכז נבואת התוכחה המופיעה בפרק י"ב עומדים הכחש והמרמה המאפיינים את מעשי העם בתקופת הושע. במהלך הפרק משובצות כמה תמונות מחיי יעקב אבינו המשמשות בסיס ורקע לתוכחה לצאצאיו. התוכחה בפרק י"ג מוקדשת בעיקרה להתקפה על עבודת עגלי הזהב בממלכת ישראל, ולכפיות הטובה שבה. הספר חותם בפרק י"ד בנבואת נחמה הטומנת בחובה חזון של תיקון לכמה מנבואות הושע, ועיקרה תהליך התשובה של העם והיענות ה'.

 27. אקרע סגור ליבם

  הרב משה ליכטנשטיין

 28. תשובה תועלתנית

  הרב משה ליכטנשטיין

 29. המרת העונש בתשובה

  פסיקתא רבתי

 30. תהליך גמילה

  דניאל חן יהודה

 31. הנח לו

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 32. להתחיל מחדש בזהירות

  הרבנית שני טרגין

 33. שני שלבים של התשובה

  הרבנית שני טרגין

 34. תשובה מלמעלה

  אלשיך

 35. לשוב "אל" ולשוב "עד"

  הרב ד"ר בני לאו

 36. תשובה דו צדדית

  הרב דוד סבתו

 37. תשובת היחיד בספר תהלים

  הרב ישעיהו הדרי

  תשובת הציבור נדונה הרבה במקרא, אולם המיוחד לפרקי התשובה בתהילים הוא הגישה האינדיבידואלית, תשובת הפרט: גם בתוך תשובת היחיד יש מקום נבדל ליחיד, לעמוד לפני ה' להתוודות ולשוב בתשובה.

 38. קורותיו של בעל תשובה

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 39. הקב"ה מסייע גם לחוטאים

  חנן פורת

 40. לב טהור ברא לי אלוקים

  ר' יודל טורנער

 41. מלך מודה בחטאו

  הרב ד"ר יואל בן נון

 42. הקורבן המשופר

  ד"ר בני גזונדהייט

 43. פרשת תזריע מצורע: ויצא הכהן מן הבית

  הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

  כיצד יידע הכהן שעד שהוא יוצא מן הבית לא קטן הנגע ושמא עד שיצא הכהן מן הבית, הנגע כבר אינו בגודל הראוי להסגר וניתן לשחרר את בעלי הבית לחיים לשמחה ולשלום?

 44. תשב אנוש עד דכא

  ד"ר נאוה כהן

 45. תהלים ק"ל - מתן על הפרק

  ד"ר נאוה כהן

  מזמור ק"ל נקשר בתודעתנו לימי התשובה והסליחות. חז"ל תיקנו לאמרו ביום הכיפורים, האר"י תיקן לאמרו בעשרת ימי תשובה ויש שנוהגים לומר אותו גם בהושענא רבה. על מזמור זה כותב פ' מלצר: "פרק קטן זה הוא אחת התפילות הפופולריות הנרגשות ביותר, שבהן בטאו ישראל דוויים וסחופים את מרי נפשם ואת תחנוני לבם על כל צרה שבאה" (מלצר עמ' שפ"ג). ואכן, עיון במזמור מעלה שמדובר במזמור סליחה. האדם זועק מעומק ליבו ומבקש את סליחת ה'. בהמשך ממעמקי הצרה הפרטית עובר בעל המזמור לדיבורי עידוד לכלל העם ולתחושות בטחון, הקלה ותשועה.

  בדף הלימוד שלפניכם תמצאו את מבנה המזמור, שאלות מנחות ללימוד ועיון ושלל הרחבות והעמקות ממקורות שונים.

 46. עימך הסליחה

  ד"ר נאוה כהן

 47. בהתקדמות מתמדת

  הרב אורי שרקי

 48. יום כיפור אחרי סוכות

  הרב אורי שרקי

 49. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה

  תלמוד ירושלמי

 50. אחז מול בני אפרים

  ד"ר נריה קליין

 51. "זה ינחמנו ממעשנו" - סיפור המבול ועיקרון התשובה

  ד"ר ברכי אליצור

  בפרשיית נח והמבול ישנה תופעה של כפילויות ופרטים רבים החוזרים על עצמם. התבוננות ועיון בכפילות זו מלמדת שמלבד עולם המתנהל על פי חוקי גמול וטבע קבועים, ישנו פתח לעולם התשובה, עולם של תיקון ואחריות אשר יש באפשרותו לגבור על הגורל הנוקשה של חוקי הטבע.   

 52. בין טהרת המצורע להקדשת הכהנים

  רחל רוזן

 53. תולדות השראת שכינה (ב) - אדם הראשון והמקדש - בריאת האדם וקרבנו

  הרב יצחק לוי

  כמו העולם, נברא גם האדם ממקום המזבח בהר המוריה. בשיעורנו נלמד על בריאה זו, על מסלולו של האדם משם לגן עדן ובחזרה, ועל הקרבן שהקריב במקום.

 54. התשובה האידיאלית

  ספורנו

 55. אל תעבדו עלי

  ידעיה לוין

 56. אברח ממך אליך - עיון במזמור קל"ט

  הרב ד"ר דניאל טרופר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 1 דקות

  בשיעור ננסה להבין מדוע האבן עזרא אומר שהמזמור "נכבד מאוד בדרכי השם ואין באלה החמשה ספרים מזמור כמוהו". נציג שלוש גישות להבנת הפרק: ניתוח הפרק כמסע אישי של אדם המתייסר באמונתו העמוקה באלוקים; תיאור של נפש בעל תשובה המתייסר על חטאיו; או הצגת דוד המלך ושני הפנים הסותרים באישיותו.

 57. איך נטהרים מטומאה?

  אלשיך

 58. תשובה וגאולה

  צוות אתר התנ"ך

  בחלק האחרון של נבואות הנחמה, ישעיהו מבהיר כי הגאולה כרוכה בתיקון משמעותי של מעשי העם ושל התודעה שלהם. על מנת לזכות בגאולה לא מספיק להתפלל ולצום. העוונות מונעים את הישועה מהעם, ונדרשת תשובה על מנת להשיגה. בשיעור נכיר שלוש דרכים של תשובה, ונראה כי אם העם לא יהיה מסוגל לשוב בתשובה בעצמו, ה' יפתח בצעד הראשון, יסיר את המחיצות ויאפשר לעם לשוב אליו בדעה צלולה, ובכך תתאפשר הגאולה אפילו מתוך המצב בחשוך ביותר.

   

  לפניכם הצעה לשיעור מסכם מתוך פרויקט 'קהילות לומדות'
  לחצו כאן ​לדף מקורות

 59. גמישות החומר

  אחינעם ודלר

 60. להתמקד פנימה

  הרב ד"ר בני לאו

 61. יונה פרק א' - איך אפשר לברוח מהקב"ה?

  נביא בלבב ימים

  הרב שמעון קליין

  יונה הנביא מקבל שליחות שאינו מעוניין לבצע אז הוא מחליט לברוח מלפני ה' אל העיר תרשיש. עיון מדוקדק בפסוקים מעלה את הלך המחשבה של הנביא ומגלה מה חשב לעצמו יונה כשניסה לעשות את הבלתי אפשרי. באיזה אופן הבריחה הפיזית של יונה ממקום אחד לאחר מבטאת את הבריחה הרוחנית שלו מהקב"ה?
   

 62. תשובה לשון ישיבה

  הרב מנשה וינר | 38 דקות

  עניינה של התשובה הוא חזרה למקום הנכון והמיועד לאדם בניגוד לשוטטות וחיפוש אחר המקום העצמי. או אז יש מקום לישיבה של קבע שכוללת ממילא את כל התיקונים.

 63. הזעקה שחסרה

  ד"ר חגי בן ארצי | 24 דקות

  בפרק הפותח את ספר שופטים לא הוזכרו התשובה והזעקה לה' כמבוא לישועה. לעומת זה בפרקנו הן מוזכרות בצורה די מפורשת.

 64. תשובה היא תהליך

  הרב יובל שרלו | 26 דקות

  פעמים רבות מתוארת בתנ"ך תשובה בוסרית - העם מקבל תוכחה ומיד מבקש לשנות את דרכו מתוך ציפייה שמיד ייסלח לו, זאת במקום לעשות תהליך של בירור עמוק.

 65. אני ה' דיברתי ועשיתי

  הרב מרדכי פרנקו | 29 דקות

  בפרק ל"ו, פונה הנביא להרי ישראל ומבשר להם על הגאולה הקרובה לבוא. הארץ הייתה שוממה ועכשיו תתחיל לתת את פריה. במהלך השיעור, ננסה להשוות בין פרקנו לבין פרשת בחוקותי בה מתוארות הברכות והקללות. בהמשך, נראה כי בתוך הקללות ישנה ברכה, שהארץ תחכה שוממה לבניה שישובו מהגולה. לבסוף, נבין כי מטרת הגאולה היא לקדש את שם ה' בגויים.

  לשיעור המשך

 66. מראובן עד נביא התשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  כדי להבין את תפקידו של הנביא הושע, כנביא התשובה, נצטרך ללמוד על עברו, ולנסות להבין את הרקע לעשייתו. אביו, בארי, היה נשיא ראובן שכבר גלה בגלות הראשונה של ישראל, רבו, זכריה, נרצח ע"י יואש מלך יהודה לעיני כל העם. מתוך כל היאוש והקושי, הושע נדרש למצוא כוחות להחזיר את ממלכת ישראל בתשובה. כיצד מוצאים את הכוחות להמשיך? למה הקב"ה צריך להשפילו בנשואיו לאשת זנונים? למה הקב"ה מדבר בהושע ולא אל הושע?

 67. מטרת הגלות - החזרת העבודה מאהבה

  הרב אליעזר קשתיאל | 42 דקות

  פרק ג' עוסק בקניית אישה אהובה ומנאפת והושבתה בבית אישה ללא יכולת לנאוף או להתקשר עם בעלה, זאת, כדי לנזר אותה מחטאיה. הנמשל הינו לגלות ישראל שמטרתה לנקות את עם ישראל מעבודה זרה ולעורר אותם לדבקות אלוקית בלבד. בתחילת פרק ד', בו נעיין בהמשך השיעור, נעסוק בחטאי ישראל: שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, ונגלה כיצד יתכן שאין דעת אלוקים בארץ?

 68. שכנוע לתשובה

  הרב אליעזר קשתיאל | 39 דקות

  פרק ה' פותח בתוכחה למנהיגים ולכהנים של ממלכת ישראל, אשר מנעו מהעם מלהגיע למקדש בירושלים, מה שהוביל לעבודה זרה. נראה, כי עם ישראל התרגלו לחטאים ואינם מחפשים דרך לתשובה. בהמשך, נראה כיצד הושע מנסה להזהיר את בנימין ויהודה שלא לנהוג כמו אפרים, מפני שהליכתם בדרכם של אלו מובילה אותם לחורבן.

 69. בגידת העם בקב"ה

  הרב אליעזר קשתיאל | 41 דקות

  בפרק ז' מתאר הנביא את מעשיהם הבוגדניים של עם ישראל כנגד ה' בהליכתם אחרי עמים אחרים. יתרה מזו, עם ישראל מפרים בריתות ומזגזגים גם בין העמים השונים. בכל זאת, הקב"ה מנסה להשיבם בתשובה, אך הם לא שבים. לכן, מביא ה' ייסורים על העם כדי לחזקם ולנסות בדרכים שונות לעוררם לתשובה.

 70. גדולת אפרים וחטאו

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  בתחילת פרק י"ג מתאר הנביא את הידרדרות מלכות אפרים לעבודה זרה - הקמת העגלים - מתוך פחד לאבד את המלכות לטובת יהודה. הפחד מוסיף חטאים בישראל: רוחניים, מוסריים וחברתיים. לאחר מכן, מתאר הושע את עונשם של ישראל, ואת ניסיון הקב"ה לעורר את לבם לשוב אליו.

 71. גדולת אפרים וחטאו

  הרב אליעזר קשתיאל | 44 דקות

  בתחילת פרק י"ג מתאר הנביא את הידרדרות מלכות אפרים לעבודה זרה - הקמת העגלים - מתוך פחד לאבד את המלכות לטובת יהודה. הפחד מוסיף חטאים בישראל: רוחניים, מוסריים וחברתיים. לאחר מכן, מתאר הושע את עונשם של ישראל, ואת ניסיון הקב"ה לעורר את לבם לשוב אליו.

 72. תשובה אמיתית ותשובה לאומית

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" (ב) - לפי רוב המפרשים הפנייה היא ליהודה כדי לעודד אותם לדבוק בה', ואולי מתוך כך אפרים יתעוררו גם הם לתשובה. בהמשך, מסביר הושע כי הדרך לתשובה מתחילה בווידוי על החטאים, עזיבת הדרכים הרעות והליכה בעקבות ה' ולא אחרי עמים אחרים. לבסוף, מתאר הושע את תחיית האומה שתוביל לתשובה לאומית.

 73. תוכחה ליהודה

  הרב אליעזר קשתיאל | 37 דקות

  בשיעור זה נעיין בפרקים ה'-ו' ונראה כי הנביא מוכיח את יהודה על כך שהם מתריסים כנגד ישראל, בטענה שהם ההולכים בדרך ה' בניגוד לממלכת ישראל, טענה שאין כל אמת ביסודה. יתרה מזו, הם שאננים ואינם כואבים על גלות ישראל, ובנוסף חומסים ועושקים את העניים, מעוותים משפט וצדקה וחוטאים בתאוותנות וגילוי עריות. ועל כן הקב"ה יפרע גם מהם בגלות קשה.

 74. חזרה בתשובה של כלל האנושות

  ד"ר חגי בן ארצי | 44 דקות

  יונה לא מרוצה מתשובתם המהירה של אנשי נינווה, וטוען כנגד ה' כי הוא רחום מדי וכי לא היה נכון לוותר לנינווה על עונשם. ואף יתרה מזו, עכשיו נינווה יוכלו לבצע את 'שליחותם' ולהחריב את ישראל. כתגובה, ה' מוכיח את יונה על ספקותיו במעשי ה', דרך מעשה הקיקיון, בטענה כי גם נינווה הינם בניו והוא שמח בחזרתם בתשובה. מתוך כך נבין כי המסר של ספר יונה הוא כי הקב"ה רוצה בתשובתם וטובתם של כלל בני האדם ולא רק בזו של ישראל.

 75. חיזוק זרובבל בבניית המקדש

  הרב אברהם צרויה | 42 דקות

  בפרק ב' מצטווה חגי לעודד ולחזק את זרובבל להמשיך בבניית המקדש אל מול הלחצים השונים מהגויים. בהמשך, מתאר הנביא את יום ה' הגדול, אשר ירעיש את הארץ ואת השמים ואת כל הגויים. כמו כן מתאר חגי כיצד "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" (ט) וכיצד ייתן ה' שלום בירושלים. לבסוף, הוא מתאר כיצד ה' יברך את עמו ברגע שיסתיימו עבודות בית המקדש, זאת כחיזוק להמשך הבנייה.

 76. לעמוד מול העבר כדי לתקן

  הרב אליעזר קשתיאל | 40 דקות

  במזמור ל"ב מלמדנו דוד את חשיבות הוידוי על החטאים. עוד מתפלל דוד שבזכות הוידוי לא יסבול מייסורים קשים שלא ניתן יהיה לעמוד בהם. לבסוף הוא מתאר כי רק על ידי הוידוי והתשובה יהיה אפשר לתקן את העבר וללכת בדרך ה'.

 77. חוויית החוטא ורצונו לשוב בתשובה

  הרב יובל שרלו | 28 דקות

  כיצד חש דוד כשנודע לו שחטא בבת שבע? כיצד אמור להרגיש כל חוטא, כשנודע לו שחטא? מזמור נ"א מציג תחושה כפולה של החוטא: מחד, ההכרה כי האדם מלא חטאים מעצם מהותו. ומאידך, תקווה גדולה ורצון לתקן את המעשים.

 78. ההצעות של אליהוא

  ד"ר חגי בן ארצי | 40 דקות

  אליהוא מזמין את איוב להתווכח איתו לפני שיתווכח עם ה'. הוא פותח את הדיון בסיכום דברי איוב, עונה לו ומסביר לו מהי הסיבה לייסורים, ומתווה לאיוב את הדרך שתגאל אותו מייסוריו.

 79. בעיית ההתבוללות - משבר ופתרון?

  ד"ר מרדכי סבתו | 42 דקות

  בשיעור נעסוק בבעיית ההתבוללות בשיבת ציון, ובנסיונו של עזרא לעורר את העם לשינוי ולחזרה בתשובה בנושא זה. נברר מהי עמדתו של עזרא בעניין, נבחן את התייחסות העם, ונדון בתוצאות המהלך שעזרא מנסה לחולל.

 80. שני מזמורי תשובה בספר תהלים

  ד''ר איילת סיידלר | 40 דקות

  בשיעור זה נעיין בשניים ממזמורי התשובה שבספר תהילים: מזמור ק"ל המוכר לכולנו מעשרת ימי תשובה ("ממעמקים קראתיך ה'...") ומזמור נ"א שפסוקים מסויימים בו מוכרים מאוד אף הם ("ה' שפתי תפתח..."). ננתח את מבנה המזמורים ונגלה שני מודלים שונים של תפילה- התפילה המסודרת והמאופקת והתפילה הסוערת והשבורה.

 81. חגיגה ואזהרה

  ד"ר חגי בן ארצי | 46 דקות

  הפרק פותח בתיאור חגיגות חנוכת המקדש, וממשיך בדברי ה' אל שלמה. בשיעור נעסוק בהתגלות השכינה שבחנוכת המקדש, נסביר את אופי חגיגת חנוכת המקדש, ונלמד את דברי ה' לשלמה ואת ההדגשות והאזהרות שהוא נותן.

 82. שני תהליכי תשובה

  הרב ישעיהו הדרי |

  בשיעור נעסוק בשני ניסיונות מרכזיים בתנך להובלת תהליך תשובה: בימי עזרא ונחמיה, ובימי יאשיהו מלך יהודה. נברר מה אנו לומדים מתיאור תהליכי התשובה שלהם, מה היו הבעיות במהלך של יאשיהו, ומה היו תוצאותיו.

   

  באדיבות ישיבת הכותל

   

   

 83. חדוות ה' היא מעוזכם

  הרב יובל שרלו |

  בשיעור נדון בעמדתם הנפשית של האנשים השומעים ומקבלים את התורה שעזרא מקריא, ונעסוק בשמחה שנובעת ממעמד של קדושה. נבין מדוע העם מגיב בבכי לשמע דברי התורה, וכיצד מורים להם עזרא ונחמיה לנהוג.