תלות בה'

נמצאו 24 תוצאות חיפוש

 1. הפטרת בלק - מה ה' דורש ממך

  הרב משה ליכטנשטיין

  נבואת מיכה מדגישה את התלות בקב"ה והמצב הרוחני של האדם כגורם הקובע. בלק הבין את חשיבות הגורם הרוחני ולכן מגייס את בלעם. הקרבנות של בלעם אינם מבטאים חוויה דתית פנימית אלא ניסיון לרצות בדרך מאגית את הא-ל. מיכה מתנגד לקרבנות שאינם מלווים בחוויה פנימית דתית עמוקה. אמת פנימית, תלות ובטחון בקב"ה, עשיית חסד ומשפט, הכרת הטוב לגבוה והצנע לכת עם הקב"ה הם המסרים של ההפטרה.

 2. איך לנצח את האויב?

  הרב יהודה עמיטל זצ"ל

  בפרקנו רוקמת אסתר את נפילתו של המן בידיה. איזה תכסיס היא נקטה לשם כך? על מה התבססה בתבונת הנפש כדי להצליח בתוכניתה?

 3. השמיטה היא שבת

  הרב חנוך וקסמן

 4. משמעותה של תקופת המדבר

  הרב אמנון בזק

 5. מידת 'אי הביטחון'

  הרב חיים נבון

 6. המן - זיכרון לדורות

  הרב משה כהן

 7. לזכור מהיכן מגיע השפע

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

 8. תלות בה' בלבד

  הרב משה ליכטנשטיין

 9. תקווה לטל

  רד''ק

 10. צמאה נפשי

  אבן עזרא

 11. ענווה

  ד"ר חגי בן ארצי

 12. אנשי השוא וידיד ה'

  הרב אלחנן סמט | שעה ו- 11 דקות

  בחלקו הראשון עוסק המזמור באנשי ה"שוא" המועדים לכשלון למרות מאמציהם, ואילו בחלקו השני הוא עוסק בשכר שניתן מה' כברכה במשפחה. מה הקשר בין שני החלקים? ולאן שייכת האמירה "כן יתן לידידו שנא"? התשובה תבהיר את המסר של המזמור ואת מבנהו.

   

 13. נושאים עיניים אל הר סיני

  הרב מנחם ליבטאג

 14. הטופוגרפיה של ירושלים הקדומה (ג) - זיקת ירושלים למדבר

  הרב יצחק לוי

  ירושלים עומדת בסמיכות למדבר. קרבתה למדבר היא בעלת משמעות רוחנית רבת פנים, בעיקר לגבי התלות התמידית בקב"ה, הקשר ההדוק שבין המקדש לבין המים והגשמים, הזיכרון לימי הנדודים במדבר, ההנגדה לשחיתות שפשתה בירושלים והתקווה להחזרת השכינה לירושלים בעתיד.

 15. רועים וערים בספר בראשית

  הרב חיים נבון

  תאריך פרסום: תשע"ה | | שעה

  היחס לערים בספר בראשית הוא שלילי בעיקרו: העיר - סמל ההתפתחות התעשייתית הציוויליזציונית - מבטאת את ההתנתקות מן התלות בה' ובאדמה, ויחד עם זאת את איבוד 'יראת הא-להים'. נבחן זאת לאור פרשיות ערים מרכזיות לאורך הספר.

 16. ה' ידין עמים

  נעמה שטרנברג

 17. אַחֲרֵי הַכֹּתוֹ

  חננאל רייזר

 18. ואכלת ושבעת - וברכת

  עמנואל שמידמן

 19. תולדות השראת שכינה (יט) - המשכן בחניה ובמסע (א)

  הרב יצחק לוי

  השיעורים הקרובים ייוחדו למקומו של המשכן ולתפקודו במסגרת המאורגנת והמסודרת של חניית מחנה ישראל ושל מסעו. שיעור זה דן במקומו של המשכן בקרב מחנה ישראל. מחנה ישראל כולו מסודר בסדר מופתי סביב המשכן, ואנו נסקור את הסדר הזה ונעסוק במשמעותו. סדר זה נשמר גם במהלך מסע המחנה, וכאן עלינו להבין את סדרי המסע וכיצד השתלב המשכן בהם.

 20. תולדות השראת שכינה (יט) - המשכן בחנייה ובמסע (ב) - ענן ואש על המשכן

  הרב יצחק לוי

  אחד הגורמים המרכזיים הקובעים את סדרי החנייה והמסע, ואשר אחראי גם להובלת המחנה, הנו הענן ששכן על המשכן משעת הקמתו. לענן שעל המשכן ולתופעה המשלימה אותו - האש - מוקדש שיעור זה.

 21. יום העצמאות בניסן

  אלישבע יכמן

 22. כָּמַהּ לך בשרי

  חנן פורת

 23. ירידת המן - שיעור באמונה

  פרופ' יונתן גרוסמן | 30 דקות

  ביציאה אל המדבר חוששים בני ישראל לא רק ממחסור של אוכל, כי אם גם מהמחשבה - על פי התפיסה האלילית - שה' לא ילווה אותם במדבר שממה. התגלות כבוד ה' וירידת המן מן השמים בכל יום יחדירו בלב בני ישראל את האמונה במציאות ה' בכל מקום, גם במדבר.

 24. האדם - בין האדמה לשמים

  הרב יצחק לוי

  תאריך פרסום: תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  בגן עדן לפני החטא, המציאות הרמונית וכך הקשר בין אדם לאדמה. בהמשך, כשהאדם חוטא ,הקשר הזה משתבש ומשפיע גם על הקשר בין האדם לקב"ה. בשיעור נבקש לבחון את הקשר ההדדי בין האדם לאדמה מראשית הבריאה ועד אחרית הימים, נתייחס גם אל ההיבטים הקיומיים של הקשר אז והיום.