תורה שבעל פה

נמצאו 23 תוצאות חיפוש

 1. ספר "אלה הדברים"

  הרב ד"ר תמיר גרנות

  ייחודו של ספר דברים הוא בכך שהוא נאום, בתוכנו הוא חזרה, והוא נאמר מפי משה ולא מפי ה'. האברבנאל מסביר שספר דברים הוא נאום משה שנכתב על ידי ציווי ה'. ר' צדוק מסביר שספר דברים הוא התחלת התורה שבעל פה, הוא השתקפות של תורת ה' בתוך תורת האדם. ספר דברים הופך את העבר של התגלות ה' להווה מתמיד - ל"היום".

 2. 'כי על פי הדברים האלה' - תושב"ע בתורה שבכתב

  הרב ד"ר יואל בן נון

  תאריך פרסום: תשסט | | שעה ו- 10 דקות

  היחס בין הלוחות השניים לבין י"ג מידות הרחמים, מהווה מפתח להבנת היחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בכלל. מכאן תובן גם דרשת חז"ל: "כתב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה, כרתי אתך ברית ואת ישראל" (שמות ל"ד כז) – 'לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה' (גיטין ס ע"ב).

 3. עין תחת עין

  הרב אליעזר מלמד

 4. התורה והמצווה

  הרב אורי שרקי

 5. ספר דברים כתחילת התורה שבעל פה

  הרב ד"ר תמיר גרנות

 6. הדים לתורת ה' בתרבויות העולם

  הרב אורי שרקי

 7. האש מבין הכרובים

  אביעד שלמה מוריה

 8. כנגד הנוצרים

  פרופ' יהודה איזנברג - אתר דעת

 9. קבלת סמכות התורה שבעל פה

  יהודה קיל

 10. וידוי ותפילה

  נטע שפירא

 11. להבנת מדרשו של מקרא

  עמוס חכם

  כיצד יש להבין את ספרות המדרש החז"לית? לעיתים אנו נתקלים במדרשים ומתקשים להבין מדוע חכמים הגיעו לפרשנות כזו. במאמר נציג גישות שונות להסברת מקומו של המדרש בהשוואה לפשט התורה. בסופו של דבר נשלב בין שתי דעות מקבילות: התורה היא שירה שמכילה בתוכה פרצה לשירה רחבה יותר, כך שהתורה שבכתב כוללת את התורה בשלמותה, את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה, הדורשת את התורה שבכתב.

 12. 'עד שנמלך באברהם'

  הרב שמעון קליין

  לפני רדתו לשפוט את סדום ה' לכאורה מבקש לשמוע את דעתו של אברהם, ואף מתחשב בטענותיו המתייחסות לדרכי הצדקה והמשפט לפני שמכריע את הדין. מכאן לומד המדרש את עניינה של תורה שבעל פה: קריאה אל החכמים שבכל דור לבטא גם את שיקול דעתם בתורה.

 13. להתרפק על העבר

  הרב שמעון קליין

  מה מקומם של העבר והעתיד בחייו של האדם? מסע בפרשיית תולדות עשיו ובדברי חז"ל והתנגדותם לצדוקים, נותן מענה לייחס שבין השניים. בין תפיסת העבר שלא מאפשרת ללכת קדימה לתפיסה העבר כמעיין חי ומפכה, המניע את האדם ואת העולם אל העתיד ואל התקווה.

 14. ירושלים בתורה (ג) - הר המוריה - זיהויו ושמו

  הרב יצחק לוי

  בפתח פרשת העקדה מצטווה אברהם לקחת את יצחק ולהעלותו לעולה על הר המוריה. אין בפרשה דברים ברורים על מיקומו של ההר, וגם למשמעות שמו ניתנו פירושים שונים.

 15. חוקי התורה וסיפורי הנביאים לפי חז"ל

  ד"ר עדינה שטרנברג

  תאריך פרסום: תשעה | | שעה ו- 8 דקות

  בשיעור זה נעסוק באופן שבו חכמים תפסו את היחס שבין החוקים והמצוות בתורה לבין הסיפורים בנביאים: האם הנביאים מתייחסים לאותה מצווה שמתוארת בתורה? על סמך מה מוערכות הדמויות בנביאים - האם על פי התאמתם למצוות או על פי קריטריונים אחרים? בהמשך לכך, נברר גם את דעת חז"ל בשאלה, האם ניתן ללמוד חוקים ומצוות מתוך סיפורי הנביאים.

 16. מסירת התורה

  אבות דרבי נתן

 17. תורה שבכתב בראיית תורה שבעל פה - פתיחת הש"ס

  הרב מנשה וינר

  תאריך פרסום: תשעט | | שעה ו- 1 דקות

  מה פשר התפיסה ההלכתית בה הלילה קודם ליום? ומדוע בעולם המקדש היום קודם ללילה? נעיין בסוגיא הפותחת את מסכת ברכות ונבדוק אותה לאור פרשת הבריאה, ניגע גם בעולם המקדש, ומתוך כך תצמח הבנה מעמיקה בשאלת תפקידנו בעולם. 

 18. תורת הארץ ותורה מן השמים

  הרב יהושע ויצמן | 48 דקות

  המדרש דורש את שני הפרים שהביאו הנשיאים כנגד שתי תורות: תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הכוונה לתורה הצומחת מעולם המעשה ותורה המבטאת את האידיאל האלוקי היורד מן השמים.

 19. אהבת ה' - איך ובזכות מה?

  הרב אליעזר קשתיאל | 34 דקות

  בשיעור נלמד, על פי פירוש הנצי"ב, מהו שיר השירים ומה לומדים מפסוקיו הראשונים על אהבת ה'. נסקור את שתי הדרכים שמפרט שלמה לאהבת ה' ואת היתרונות שבכל אחת מהן, ונברר מהי מעלתם של ישראל שמזכה אותם באהבתו המיוחדת של ה'.

 20. עזרא - סמכות מדינית והשפעה דתית

  הרב יובל שרלו | 23 דקות

  בשיעור נבחן את תפקידו של עזרא העולה ארצה, ונבאר את כתב המינוי שמעניק לו המלך הפרסי. נבין את תפקידו ההיסטורי של עזרא בהשתלשלות התורה בעם ישראל, ונסביר את הזכויות הרבות הניתנות לו בכתב המינוי ואת משמעותן.

 21. "עין תחת עין" - ממון?

  הרב פרופ' יהודה ברנדס

  תאריך פרסום: שנת תשפ"ג | | שעה ו- 5 דקות

  נעיין בפרשיות התורה שבהן מוזכר עונש "עין תחת עין", נבדוק אם ההלכה של חז"ל מתאימה לפשוטו של מקרא או עוקרת אותו. נדון בהסברים השונים לפער שבין התורה שבכתב לתורה שבעל פה גם בסוגיה המסוימת הזאת וגם במשתמע ממנה ליחס בין פשוטו של מקרא והלכת חז"ל באופן כללי.

 22. המהפכה התורנית של עזרא

  הרב מרדכי פרנקו |

  הפרק מתאר מעמד מיוחד שיש בו מעין קבלת תורה מחודשת, ומשקף מהפכה רוחנית שמחולל עזרא. בשיעור נבין מהי מהפכה זו, כיצד היא באה לידי ביטוי בפסוקים, ואיך היא מסבירה קשיים שונים העולים מהפרק. בסוף השיעור נסביר גם את הקשר בין פורים למהפכה זו.

 23. גילה של החכמה

  הרב אלקנה שרלו